Hotărârea nr. 9/2013

Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013-2014

Luând act de Raportul de specialitate nr. 28/22.01.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4, precum și de Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 4;

Având în vedere Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Văzând Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/2011, in baza prevederilor art.2 din Ordonanța de Guvern 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.48/2003 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 27 și următoarele, precum și art.61 din Legea nr. 1/2001 privind Educația Națională;

în temeiul avizului conform obținut din partea inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrat sub nr. 776/25.01.2013 , precum și a prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit, (j) și alin. 4 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preșcolar și școlar, de stat și particular, de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013-2014, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta;

Art.2 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate unitățile nominalizate în anexă, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 31.01.2013.

£©MÂj|m$EDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr. 9/31.01.2013ANEXA

la HCLS4 nr. 9/31.01.2013

REȚEAUA

unităților de învățământ prcuniversitar de stat si particular cu personalitate juridică din Sectorul 4 al Municipiului Bucurați v în anul școlar 2013 - 2014    ff *

FS    /    \    V

NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

W

UI    Z

1

GRĂDINIȚA NR.4

4

PRE

STR. CETATEA VECHE NR. 1

021450039^

a£Sae STAT

2

GRĂDINIȚA NR.30

4

PRE

B-DUL. DIMITRIE CANTEMIRNR. 16A

0213362078

DE STA'F

3

GRĂDINIȚA "SCUFIȚA ROȘIE"

4

PRE

STR. CUZA VODĂ NR. 125

0213306240

DE STAT

4

GRĂDINIȚA NR.62

4

PRE

STR. ALMASUL MIC NR. 2

0314254684

DE STAT

5

GRĂDINIȚA NR. 149

4

PRE

ALEEA STUPILOR NR. 5

0214610838

DE STAT

6

GRĂDINIȚA "PANSELUȚA"

4

PRE

STR. PANSELELOR NR. 38-40

0213348600

DE STA'F

7

GRĂDINIȚA "PISICILE ARISTOCRATE”

4

PRE

B-DUL REGINA MAR1A NR. 28-30

0213363680

DE STAT

8

GRĂDINIȚA "DUMBRAVA MINUNATĂ"

4

PRE

ALEEA TERASEI NR. 8

0214608287

DE STAT

9

GRĂDINIȚA "STROP DE ROUĂ"

4

PRE

STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS

0214610336

DE STAT

10

GRĂDINIȚA "FLOARE ALBASTRĂ"

4

PRE

STR. LAMOTESTI NR. 10

0318056139

DE STAT

11

GRĂDINIȚA NR. 224

4

PRE

STR. GRAMONTNR. 25

0213351870

DE STAT

12

GRĂDINIȚA NR.225

4

PRE

STR. IZVORUL MUREȘULUI NR. 6

0214502915

DE STA'F

13

GRĂDINIȚA "PITICOT"

4

PRE

STR. SPINIS NR. I

0214503827

DE STAT

14

GRĂDINIȚA "MĂRȚIȘOR"

4

PRE

STR. DARACULUI NR. 11

0213325936

DE STAT

15

GRĂDINIȚA "ÎNȘIRTE MĂRGĂRITE"

4

PRE

STR. ALMASUL MARE NR.

1

0214503452

DE STAT

16

GRĂDINIȚA "ALBĂ CA ZĂPADA Șl PITICII"

4

PRE

STR. CRISULALB NR. 30

0213324435

DE STAT

17

GRĂDINIȚA "CIUPERCUȚA"

4

PRE

STR. STOIAN MILITARU NR. 86-90

0213324431

DE STAT

18

GRĂDINIȚA T "101 DALMAȚIENI"

4

PRE

STR. AMORULUI NR. 5

0214608206

DE STAT

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU"

4

PRI, GIM

STR. COST1LA NR. 2

0214503990

DE STAT

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "1ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU"

4

PRI, GIM

STR. SERBAN VODĂ NR. 62-64

0213355705

DE STAT

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79

4

PRI, GIM

STR. CUZA-VODĂ NR. 51

0314257884

DE STAT

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL RACOVIȚĂ”

4

PRI, GIM

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 1

0214610831

DE STAT

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

4

PRE, PRI, GIM

STR. REZONANTEI NR. 2

02146101OS

DE STA'F

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97

4

PRI, GIM

STR. VIORELE NR. 7

0213302545

DE STA'F

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"

4

PRE, PRI, GIM

STR. STUPILOR NR. 1

0214610840

DE STAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99

4

PRJ, GIM

STR. HUEDIN NR. 13

0214501372

DE STA'F

27

ȘCOALA GIMNAZIAL/X "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"

4

PRI, GIM

STR. CPT. EREMIA POPESCU NR. 27

0213349243

DE STAT

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108

4

PRI, GIM

STR. VATRA DORNEI NR. 8

0214610039

DE STA'F

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘERBAN-VODĂ"

4

PRI, GIM

STR. PETRE TUTEA NR. 3

0214503450

DE STA'F

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETOPÂRCEANU"

4

PRJ, GIM

STR. ARGESELU NR. 6

0214503823

DE STAT

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA"

4

PRE, PRI, GIM

STR. STOiAN MILITARU NR. 72

0213323396

DE STAT

32

ȘCOALA GIMNAZIALzĂ NR. 113

4

PRI, GIM

STR. PARINCltA NR. 4

0213322347

DE STA'F

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119

4

PRI, GIM

STR. ALMASUL MIC NR.4

0214504071

DE STA'F

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂRȚIȘOR"

4

PRI, GIM

STR. MĂRȚIȘOR NR. 39

0213325811

DE STA'F

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

4

PRE, PRI, GIM

STR. IZVORUL GRISULUI NR. 6

0214503775

DE STAT

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133

4

PRE, PRI, GIM

STR. STINJKNE1LOK NR. 3

0213325837

DE STA'F

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165

4

PRI, GIM

ALEEA SLATIOARA NR 8

0214503517

DE STAT

38

ȘCOAL \ GIMNAZIALĂ NR. 1S9

4

PRI, GIM

ALEEA C1CEU NR. 12

0214610040

DE STAT

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190

4

PRE, PRI, GIM, PRI-SP, GIM-SP

STR. SERG, NFFU VASILL

NR, 16

0213324689

DES'IA'F

1 NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. 1 THLEFONs

77—r,

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194

4

PRE, PRI, GIM

B-DUL ALEXANDRU OBREGIANR. 3A

0214â^

e/p}^E^r<i Ă;/

tf    , ,<\C Ș- ,,'S

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308

4

PRE, PRI, GIM

STR. RÂUL ȘOIMULUI N1L

8

0214503162^

TĂILSTÂT

42

COLEGIUL NAȚIONAL "MIMAI EMINIîSCU"

4

PRI, GIM, LIC TKO

STR. GEORGE GEORGESCU Nli. 2

0213364222

DE STAT

43

COLEGIUL NAȚIONAL "GHHORGI IE Ș1NCAI"

4

LIC TEO

CALEA SERBAN VODĂ NR. 167

0213361455

DE STAT

44

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CREANGĂ"

4

LIC TEO

STR. CUZA-VODĂ NR. 51

0213362695

DESTAT

45

COLEGI UL NAȚIONAL "OCTAV ONICESCU"

4

LIC TEO, LIC VOC

STR. TRIVALENR. 29

0214603544

DE STAT

46

COLEGIUL TEHNIC "M1R.ON N1COLESCU"

4

PROF, LIC TEII, LIC TEO, VOC

B-DUL. METALURGIEI NR. 89

0213344117

DE STAT

47

COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREȘ"

4

PRI, GIM, LIC TEM, LIC TEO

STR. VAL STANCIU NR. 6

0213304001

DE S'l'AT

48

LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI"

4

GIM, LIC VOC

STR. CAPITAN PREOTESCU NR. 9

0213363792

DE STAT-'

49

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "DINU LIPATFI"

4

PRI, GIM, LIC VOC

STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 63

0213363588

DE STAT

50

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA’

4

LIC TEM, LIC TEO

SOS. VITAN BARZESTI NR. 11

0213345915

DE STAT

51

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"

4

LIC TEII, LIC TEO, POS

STR. CAP. GRIGORE MARIN NR. 42-44

0213344434

DE STAT

52

LICEUL TEHNOLOGIC "MJRCE/3 VULCĂNESCU"

4

LIC TEI I

STR. IZVORUL GRISULUI NR. 4

0214502460

DE STAI’

53

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU'

4

LIC VOC, LIC TEO

SOS. VITAN BARZESTI NR. 11

0213345015

DE STAT

54

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF"

4

PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO, POS

SOS. OLTENIȚEI NR. 3-7

0213326602/

0213322684

DE STA'!’

55

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL"

4

LIC VOC

STR. CUZA-VODA NR. 116

0213311669

DE STAT

56

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

4

LIC VOC

STR. RADU VODĂ NR. 24 A

0213305754

DE STAT

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 3

4

PRE, PRI, GIM / SPE

SPLAIUL UNIRII NR. 114

0213317113/

0214500682

DE STAT

58

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 4

4

PRE, PRI, GIM /SPE

STR. CAP. GRIGORE MARIN NR. 42-44

0314257141

DE STAT

59

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "SF. NICOLAE"

4

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. SOLDAT IÎNACHE ION NR. 31

0213344708

DE S'l’AT

60

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 6

4

LIC/SP

STR. LUICA NR. 70

0214504032

DE STAT

61

CLUBUL COPIILOR SECTOR 4

4

GIM

STR. BRADKTULU! NR. 24

0213322466

DE STAT

62

GRĂDINIȚĂ "ANA LUGOJANA"

4

PRE

STR. CUTITU DE ARGINT NR.8

0213359535

PARTICULAR

63

GRĂDINIȚĂ "CI HLDREN’SJOY"

4

PRE

STR. GRAMONT NR. 3

0213364592

PARTICULAR

64

GRĂDINIȚĂ "CHILDREN'S ACADEMY"

4

PRE

STR. BUCUR NR. 3A

0213305020

PARTICULAR

65

GRĂDINIȚĂ "EUROKID"

4

PRE

STR. ALUNISULUI NR. 125

0213323342

PARTICULAR

66

GRĂDINIȚĂ "FORTZA URSULEȚULUI DE PLUS"

4

PRE

STR. ALUNISULUI NR. 142

0314125356

PARTICULAR

67

GRĂDINIȚĂ "PISiCEL"

4

PRE

SUL MITROPOLIT IOSIF NR. 8

0213355636

PARTICULAR

68

GRĂDINIȚĂ "PRIKINDEL"

4

PRE

STIL SFANȚUL ILIE NR. 5

0213356991

0314059269

PARTICULAR

69

GRĂDINIȚĂ "ȘAPTE ANI"

4

PRE

STIL DRUMUL GILAULUI NIL 1B

0762259 li 5

PARUCULAR

70

GRĂDINIȚĂ "TIC-PITIC"

4

PRE

STIL COSTESCU PETRE NIL 26

0722523458

0314377383

PARTICULAR

71

GRĂDINIȚĂ "AD1WKLT"

4

PRE

STIL ELENA CUZA NIL 55-57

0213308168

PARTICULAR

72

GRĂDINIȚĂ "BARBA COT"

4

PRE

SUL OIȚELOR NIL 20

0213302411

PARTICULAR

73

GRADINHA "BIG SMILE"

4

PRE

STIL CUZA VODĂ NIL 121

0722557333

0213307003

PART1CUL3R

74

GRĂDINIȚĂ "CASA FERICIRII"

ȘCOALA PRIMARA "CASA FERICIRII"

4

PRE, PRI

STR, lî \DULU1 NIL 71

02î3323667

PARUCULAR

75

GRĂDINI TA "ELFII’"

4

PRE

STIL LANAPdEl NR.I36

076668769]

PARTICULAR

NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

76

GRĂDINIȚĂ "GĂRGĂRIȚĂ"

4

PRE

STR. STEjARISULUI NR. 13

0744393654

0214103190

PARTICULAR

77

GRĂDINIȚĂ "MARIA WARD”

4

PRE

CALEA SERBAN VODĂ NR 223

0314285456

PARTICULAR

78

GRĂDINIȚĂ "MELBA"

4

PRE

STR. LANARIEI NR.117

0213369030

PARTICULAR

79

GRĂDINIȚĂ "PRICHINDEI;'

4

PRE

S'IR. GRIGORE VODĂ NR. 28

0216861856

PARTICULAR

80

GRĂDINIȚĂ "ASC1IIUTA 2003"

4

PRE

STR. FĂGETULUI NR. 50

0213321208

PARTICULAR

81

GRĂDINIȚĂ "ARICI l’OGONICI"

4

PRE

STR.AUREL PERSU NR.117

0729339339

PARTICULAR

82

GRĂDINIȚĂ "EVRIKA"

4

PRE

STR.PICTURII NR.16

0216834012

PARTICULAR

83

GRĂDINIȚĂ "GAN EDEN "

4

PRE

STR.VITEJESCU NR.19

0733081688

PARTICULAR

84

GRĂDINIȚĂ "YUK1"

4

PRE

STR. ALPINESTT NR. 9

0722731361

PARTICULAR

85

GRĂDINIȚĂ "DORA”

4

PRE

STR. FARULUI NR. 3

0740156885

PARTICULAR

3