Hotărârea nr. 88/2013

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada mai – iulie 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșfouc nr. 646 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada mai - iulie 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4;

în temeiul dispozițiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum și ale art. 35 alin.l și 81 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se alege domnul BĂLUȚĂ Daniel în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada mai-iulie 2013.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Locai ai sectorului 4 din data de 30.05.2013.

7

il


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂLUTĂ

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu BRÂGOMJRESCp

îi


O-Î+ fi £ '■'•/Th'p u-O' <5/ . y t r Z, l; ,;<•. 1