Hotărârea nr. 71/2013

Hotărâre privind respingerea derulării proiectului „ Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, pentru perioada aprilie 2013– decembrie 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea derulării proiectului „ îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. D/20/20.03.2013 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 și art.12 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

A

Articol unic Nu se aprobă continuarea derulării proiectului „ îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, pentru perioada aprilie 2013- decembrie 2013

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03.2013.

/^W^ȘihlNTE DE ȘEDINȚĂ,


* V,


•Lfț    x/
Nr. 71/28.03.2013