Hotărârea nr. 7/2013

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (dl. Mihalache Eugen-Costinel)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Georgc Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Huidu Florin, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 6/31.01.2013;

Ținând cont de Adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu • Organizația Municipiului București nr. 173/29.01.2013, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 39/ 29.01.2013, precum și Hotărârea nr. 41/28.01.2013 a Biroului Național de Coordonare.

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

A

In baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului MIHALACHE Eugen - Costinel, candidat pe lista Partidului Poporului-Dan Diaconescu la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 6/31.01.2013.

Art. 2 Domnul MIHALACHE Eugen-Costinel va fi membru în cadrul Comisiei pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret (comisie de bază), în locul domnului Huidu Florin.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din dafede^tfll.2013.

>INTE DE ȘEDINȚA,


Nr. 7/31.01.2013