Hotărârea nr. 61/2013

Hotărâre privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru EVACUAŢI domiciliaţi pe teritoriul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru EVACUAȚI domiciliati pe teritoriul Sectorului 4”

J    > JL

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu Locativ nr. P4.3/25/18.03.2013 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

In conformitate cu art.43 din Legea nr.114/1996, republicata precum si art.21, art.30 din H.G. nr. 1275/2000 , privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art.45, alin.(l) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba „ Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru EVACUAȚI domiciliari pe teritoriul Sectorului 4”, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. La baza alcătuirii acestei liste s-au aflat toate cererile depuse sau actualizate in anul 2012.

Art2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ din cadrul Direcției Administrativă și Patrimoniu și Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03.2013.


Nr. 61/28.03.2013LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 PENTRU PERSOANELE EVACUATE

ANEXAI


/    O.

Nr.crt,

Nr dosar

Anul depunerii

Nume si Prenume

Structura familie

Punctaj

Observații    $    / 85--73 1    S

1

32739/2012

2007

Tănase Georgeta

s+s+ mama

40

restituit Regina Maria 23WX«Jl

2

38400/2012

2005

Badea Ion

petent+3 persoane

39

evacuat Poterasi 31,

3

39882/16.10.2012

2000

Bacuta Tincuta

pet

39

evacuat Izvorul Crisului 8XX

4

42385/01.11.2012

2000

Prodan Mihaela Carmen

pet+1 copil

39

evacuat Enachita VacarescO'48-S^

5

37335/2012

2000

Stoica Mariana

s+s

38

evacuat enachita Vacarescu 15

6

465/2012

2010

Raducu Florica

s+s+3copii

38

evacuat Serban Vodă 264

7

43254/08.11.2012

2000

Gherstanschi Igor

s+s

37

evacuat Gladiolelor 5

8

8618/2013

2001

loniță Mariana

mama + 1 fiu

37

evacuat Tismana 5

9

12378/19.04.2012

2002

Acceleanu Sultana

pet

37

evacuat Gramont 1/regina Maria 51

10

2109/2013

2003

Sindie Ionica

s+s

37

evacuat 11 iunie 75

11

9282/27.03.2012

2009

Lupa Florentina Mihaela

pet+1 copil

37

evacuat Cutitul de Argint 62

12

944/2013

2002

Branza Petre

s+s+3copii

36

evacuat Gramont 1/regina Maria 51

13

42757/2012

2002

Calin Ioana

petent

36

evacuat Mitropolit Nifon 30-mansarda

14

33174/2012

2005

Zoițanu Floare

petent

36

evacuat Valerian Prescurea 9 bis

15

7012/2013

2004

Tănase Ion

s+s

35

evacuat Liveni 43

16

5018/2013

2006

Onică George Vasile

s+s+1 copil

35

evacuat splaiul Unirii 112

17

45471/27.11.2012

2007

Ciocoi Marius

s+s+2 copii

35

evacuat Budai Deleanu 7

18

27947/31.07.2012

2008

Bodarlau Georgeta

s+s+1 fiu

35

evacuat Olimpului 39

19

36676/25.04.2012

2008

Marin Magdalena

pet+1 copil

35

evacuat Serban Vodă 260

20

38633/2012

2004

Stănciucu Daniela

s+s+ 2copii

34

evacuat Mitropolit Nifon 13

21

40417/2012

2006

Șușpănău Tincuța

petent +1fiu

34

evacuat Serban Vodă 258

22

45030/22.11.2012

2007

Ciobanu Viorica

pet+2 copii

34

evacuat Liveni 29

23

40318/18.10.2013

2007

Popescu Adrian

s+s+1 fiu

34

evacuat Elena Cuza 35

24

41606/2012

2007

Țic Mariana

s+s+1 copil

34

evacuat 11 iunie 75

25

7011/25.02.2013

2008

Sabau Georgeta

s+s

34

evacuat Splaiul Unirii 58

26

40238/2012

2008

Starica Cta

pet+ 4 copii

34

evac Cpt mircea vasilescu 19

27

7011/2013

2008

Sabău Georgeta

s+s

34

evacuat Splaiul Unirii 58

28

38844/2012

2011

Stoica Alexandru

petent+ mama

34

evacuat gramont 31

29

7012/27.02.2013

2004

Tanase Ion

pet

33

evacuat Liveni 43

30

37344/2012

2004

Toader Gheorghe

s+s+1 copil

33

evacuat Serban Vodă 266 J    /TaTn

31

45067/22.11.2012

2005

Lixandru Marin

s+s+3 copii

33

evacuat Cutitul de Argint 19§    / EW8

32

41863/2012

2008

Feraru Adriana

petent+1 copil

33

evacuat din g-ral Haralambi§28', n\ 'v W

33

41312/25.10.2012

2008

Ciolacu lonei

petent+1 copii

33

evacuat Leon Vodă 22

34

41876/2012

2008

Dumitrescu Lenuta(Pirpiriu)

s+s+2 copii

33

evacuat pict.St.Dumitrescu 69'^’

35

37328/27.09.2012

2009

Cristea Marian

s+s+2 copii

33

evacuat Marasesti 49    ’ - J T*

36

46290/2012

2004

Florescu Gheorghe

s+s+4 copii

32

evacuat din G.Cosbuc 13

37

9629/2013

2005

Caragiale Cristina Mihaela

mama+ 1 fiica

32

evacuat Cuza Vodă 47

38

40164/2012

2006

Banea Cornelia

petent+copii+nepot

32

evacuat din Splaiul Unirii 58A ap3

39

42391/2012

2006

Zmeu Anca

mama +2 copii

32

evacuat cpt.Preotescu 31

40

44470/19.11.2012

2008

Dumitriu Razvan

s+s+1 copil

32

evacuat Regina Maria 86-88

41

357/2013

2008

Ștreang Ioana

s+s+ 4copii

32

evacuat Grai Haralambie 37

42

31737/2012

2009

Harbuzarîu Anisoara

mama+ 1 fiica

32

evacuat bibescu Vodă 18,ap 26

43

41903/30.10.2012

2009

Guramulta Zamfira

pet+1fiu

32

evacuat cpt.Preotescu 22

44

1353/2013

2010

Viădoiu Ctin

s+s+1 copil

32

evacuat bdul Mărășesti 49

45

9630/2013

2005

Caragiale Gheorghe

petent+fiica+nepoata

31

evacuat Cuza Vodă 47

46

4901/2013

2006

Brasoveanu Doina

s+s+1 copil

31

evacuat Leon Vodă 22

47

37911/02.10.2012

2006

Buhaescu Ana

pet

31

evacuat Nistoreni 1

48

40917/23.10.2012

2008

Coman Ion

s+s+1 copil

31

Serban Vodă 111

49

37223/27.09.2012

2008

Darmanescu ioana

pet

31

evacuat Serban Vodă 126

50

41848/30.10.2012

2008

Păun Doina

pet+1 fiica

31

evacuat Splaiul Unirii 66-68

51

1694/2013

2009

Tanasache Ivanciu Stefania

pet+2 copii

31

evacuat C-tin.Radulescu Motru

52

7361/2012

2009

Andrei Anica

pet

31

evacuat Gazelei 72

53

4959/2013

2010

Negoita Marian

s+s+1 copil

31

evacuat din Concordia 1 colț cu S.Voda 60

54

47235/12.12.2012

2011

Bratu Georgeta

s+s+1 copil

31

evacuat Gazelei 84

55

7961/05.03.2013

2011

Calin Gabrîela

pet+1 copil

31

evacuat Serban Vodă 258

56

45734/28.11.2012

2007

Dinulescu Stefania Victoria

pet

30

evacuat g-ral M.CHERCHEZ 20

57

39955/2012

2008

Ciuflea Valentina

s+s+3 persoane

30

evacuat Cuza Vodă 98A parter

58

47337/12.12.2012

2008

Gagiu Samir

pet

30

evacuat Cuza Vodă 58

59

34403/04.10.2012

2008

llie Elena

pet

30

evacuat Principatele Unite 58

60

21435/10.07.2012

2008

Ristache Floarea

pet

30

evacuat Leon Vodă 22

61

41849/30.10.2012

2008

Prodan Ana Maria

pet

30

evacuat Splaiul Unirii 66-68

62

39883/2012

2008

Nedelcu Ionica

s+s+1 copil

30

evac Cpt mircea vasilescu 19

63

17475/2012

2008

Ștefan ioana

petent

30

evacuat Serban Vodă 126

64

8383/2013

2008

Stoian Octavian

petent

30

evacuat Serban Vodă 111

65

3779/05.02.2013

2009

Lupa Vasile

pet

30

evacuat Cutitul de Argint 62 $

66

12433/19.04.2012

2009

Petre Georgescu Ana Maria

s+s+1 copil

30

Evacuat Cuza Vodă 47    $    ZrZăA

67

9627/2013

2009

Petre Georgescu Ana Maria

s+s+1 copil

30

evacuat Cuza vodă 47    5 fcZ Î

68

8386/2013

2011

Tănăsie Ștefana

mama + 1 fiu

30

evacuat Mitr.Grigore 52-54 ZZOKZZ'./

69

39904/2012

2008

Vasile Cristian

s+s

29

evacuat Budai Deleanu 7    Z};

70

37914/02.10.2012

2007

Buhaescu Florentina

pet

29

evacuat Nistoreni 1    •' ZZZZZ

71

38401/04.10.2012

2008

llie Floarea

s+s+2 copii

29

evacuat Principate 45    "

72

11123/24.04.2012

2008

Moise Ion

s+s+1 fiu

29

evacuat Gladiolelor 8

73

44548/2013

2010

Negoita Elena

pet+1 copil

29

evacuat Serban Vodă 60colt cu concordia 1

74

37219/2012

2010

Vieriu Lucia

s+s+ 3 persoane

29

evacuați ctin Bosianu 36

75

39255/2012

2010

Trîncă Nuța

s+s+ 2copii

29

evacuat Stupilor 2, bl. a21

76

3078/2013

2012

Tudose Radu Claudio

petent

29

evacuat Turnu Măgurele 23

77

39306/2012

2008

Apostol Lîliana

pet

28

evacuat Bosianu 36

78

42802/06.11.2012

2008

Dobre Nelu

pet

28

evacuat Verzisori 42

79

12548/2012

2008

Raducanu Alexandru

s+s

28

evacuat Chindiei 4

80

6340/2012

2009

Tudorache Mihail

S+S

28

evacuat viorele 52

81

4902/2013

2010

Brasoveanu Anda C-ta

petent

28

evacuat Leon Vodă 22

82

7959/05.03.2013

2010

Dima Carmen

pet

28

evacuat Concordiei 9

83

3781/05.02.2013

2011

Lupa Ion Marian

pet

28

evacuat Cutitul de Argint 62

84

37912/02.10.2012

2007

Buhaescu C-tin

pet

27

evacuat Nistoreni 1

85

6218/01.03.2013

2012

Ghimis Georgica

s+s

27

evacuat grai Haralambie 37

86

8406/2013

2010

Liciu Petru

s+s+4 copii

27

evacuat Serban Vodă 264

87

39127/22.12.2012

2009

Popescu Cristian

pet

27

evacuat Elena Cuza 35

88

45990/2012

2012

Nedelcu Sergiu Florin

s+s+1 copil

27

evac Cpt mircea vasilescu 19

89

7513/2013

2011

Rojnita Aurel

s+s+1 copil

27

evac Cuza Vodă 85

90

10919/2012

2008

Andrei Emilian

pet

26

evacuat din Lanariei 103 colț Ș Vodă103

91

36598/25.09.2012

2005

Dima Cristian

s+s+2 copii

26

restituit Regina Maria 23

92

38402/04.10.2012

2008

llie Marian

pet

26

evacuat Principate 45

93

43384/09.11.2012

2009

Guramulta Manuela

pet

26

evacuat cpt.Preotescu 22

94

39266/2012

2010

Andrei Maria

pet+2fii

25

evacuat Serban Vodă 81-83

95

45729/28.11.2012

2008

Dinulescu Daniel

pet

25

evacuat g-ral M.CHERCHEZ 20

96

2553/24.01.2013

2011

Pasalan Elena

pet

25

evacuat Candiano Popescu 63

97

2031/2012

2009

Lung Ion

pet+ 2copii

25

evacuat Cutitul de Argint 62

98

37363/2012

2005

Florea Mariana

pet+2 copii+mama

24

revendicat Frigului 5 mansarda

99

4742/12.02.2013

2001

Gheorghe Marian

pet+2copii

24

restituit Cutitul de Argint 13-17

100

41339/25.10.2012

2004

Moroianu Florentina

s+s+2 copii

23

restituit Elena Cuza 45    # "

101

33743/01.10.2012

2012

Calin Marian

pet

22

evacuat Serban Voda258 ff

102

8217/20.03.2012

2008

Cristea ionel

s+s+1 copil

22

restituit Gazelei 48    £ V    r

103

39899/16.10.2012

2005

Orodel Violeta

pet+1 copil

22

restituit Lamaitei 58

104

46095/2013

2008

Nedelcu Aurel

pet+ 2copil

22

restituit Serban Vodă 111

105

19601/2012

2002

Raiciu Gheorghe

s+s+3copii

22

rest al Obregia 2,A2,ap, 5

106

4479/2013

2004

Radu Sandu

petent+ 1 fiu + mama

22

restituit Serban Vodă 111    ” - ■ —

107

8456/07.03.2013

2006

Carciuc Sorinei

s+s+2 copii

21

Veniamin Costache 5

108

39898/16.10.2012

2005

Orodel Elena

pet+1 fiu

21

restituit Lamaitei 58

109

39900/16.10.2012

2005

Orodel Carmen Gabriela

pet+1 copil

21

restituit Lamaitei 58

110

44550/20.11.2012

2002

Paralesti loan

s+s+1 fiu

21

restituit Gramont 15

111

40884/2012

2006

Tudose Mihaela-Valentina

s+s+1 copil

21

restituit Vultureni 17A

112

36624/2012

2008

Eremia Florica

s+s+2 copii

20

restituit bd.Marasesti 84

113

650/11.01.2012

2011

Cretu Maria si Cristian

s+s+2 copii

20

restituit Justiției 51-53

114

37442/06.12.2011

2004

Dima Marius

s+s+2 copii

20

restituit Regina Maria 23

115

7007/27.02.2013

2005

Ruse Floarea

pet

20

restituit Serban Vodă 33

116

38386/04.10.2012

2005

Laescu Marin

pet+3 persoane

20

restituit Cuza Vodă 62

117

45046/22.11.2012

2009

Paralesti Monica Cristina

pet+1 copil

19

restituit Gramont 15

118

37854/2012

2008

Hurmuzache Coca

mama+2 copii

18

restituit 11 iunie 17,ap 5

119

767/2012

2003

Fulgeanu Coralia Florica

petent

18

restituit Poenaru Bordea 12-14, ap. 16

120

3819/05.05.2013

2008

Dumitrescu Maria

pet

18

restituit 11 iunie 23

121

5048/19.02.2013

2006

ionescu Anghelina

pet

18

restituit cpt.Preotescu 18

122

37368/27.09.2012

2006

Păun Sanda

s+s+1 copil

18

restituit Liveni 11

123

39239/2012

2002

radu Cornelia

pet+ 2copii

18

restituit profesorilor 8

124

39963/2012

2008

Radoi Florica

s+s+2copil

18

restituit Lamaitei 58

125

984/2012

2008

Suciu Otilia

petent

18

restituit marasesti 49

126

5692/2012

2010

Tarcan Ctin

s+s+ 2copii

18

restituit Cuza Vodă 62

127

34308/2012

2007

Tudor Ioana

s+s+ mama

18

restituit Regina Maria 23

128

5087/2013

2009

Vișan mihai

petent

18

restituit Enachita Vacarescu 50

129

39215/2012

2008

Cristea Tudor

s+s

17

restituit Gazelei 48

130

34374/18.09.2012

2004

Hanciu Tudorita

s+s+1 copil

17

restituit G.Georgescu 30

131

3443/31.01.2013

2010

lonita Vasile

s+s+2 copii

17

restituit Olimpului 82

132

29052/27.08.2012

2006

ianovici Maria Ana

s+s+2 copii

17

restituit Străduinței 10,R20,39

133

40867/23.10.2012

2010

Manolache Cristi

pet

17

restituit Serban Vodă 104

134

42257/31.10.2012

2007

Mizea Ion

pet+3 fii

17

restituit C-tin.Bosianu 12-14


135

41397/25.10.2012

2008

Mihalache Niculae Maria

pet

17

restituit Gazetei 72    $ *

136

42803/06.11.2012

2008

Păun Georgeta

pet+1 copil

17

restituit Verzisori 42    //    /SX

137

33882/13.09.2012

2011

Penescu Ionica Stefania

pet+1 copil

17

restituit Radu Vodă 20A    fi    ( fur*?

138

48354/2012

2005

Nita Alina Aneta

s+s+2copil

17

rest. Muzelor 19

139

31183/2012

2008

Neag Ardelean

s+s+1 copil

17

restituit Regina Maria 23

140

2134/2013

2008

Nicolae Gheorghe

s+s+1 copil

17

restituit Gramont 10    x

141

42416/2012

2010

Tănase Elena

s+s+ 7 persoane

17

restituit Serban Vodă 104

142

40908/2012

2008

Voicu Steliana

petent

17

restituit Principatele unite 45

143

31198/2012

2010

Burlacu loan

s+s+2 copii

16

restituit Olteniței 67A,ap11

144

6984/26.02.2013

2009

Baîanici Angeia

pet

16

restituit D.Cantemir 12-14

145

34671/20.09.2012

2007

Barbu Marian

pet

16

restituit G.Georgescu 33

146

94/04.01.2012

2012

ifrim Maria

s+s

16

restituit Bucur 17

147

34676/20.09.2012

2010

lonescu Numica

pet

16

restituit Serban Vodă 113

148

40354/18.10.2012

2007

Ion Gheorghe

s+s+2 copii

16

restituit Poterasi 15

149

37327/27.09.2012

2008

Mocanu Valerica

pet+3 persoane

16

restituit Marasesti 49

150

4310/07.02.2013

2007

Marin Elena

pet+2 copii

16

restituit Marasesti 84

151

33602/11.09.2012

2008

Mitran Adriana

pet

16

restituit Regina Maria 23

152

44748/12.12.2012

2012

Panduru Victor

s+s+2 copii

16

restituit Cutitul de Argint 13-17

153

36695/2012

2009

Stancu Emanuel/Lucretia

????

16

restituit Serban Vodă 113

154

8163/2012

2011

Tănase Nicoleta

mama +2 copii

16

restituit Serban Vodă 104

155

9009/2013

2007

Toma Antonio Marius

petent

16

restituit Serban Vodă 111

156

39984/16.10.2012

2007

Banea Mihaita

pet

15

restituit Splaiul Unirii 58

157

1690/24.01.2012

2009

Dobrita Ana

pet

15

restituit Nifon 13

158

7010/27.02.2013

2010

Petrea Tudorache

s+s+2 copii

15

restituit Mitropolit Nifon 13

159

37352/17.09.2012

2006

Grigoras lanovici Ionela Violeta

s+s+1 copii

15

restituit Străduinței 10

160

33720/12.09.2012

2010

lonescu Mariana

s+s+1 copil

15

restituit Regina Maria 23

161

34808/20.09.2012

2009

Licurici ioana

s+s+4 copii

15

restituit G.Georgescu 30

162

39026/09.10.2012

2008

Mihai Vasile

s+s+2 fii

15

restituit Turnu Măgurele 3

163

38909/09.10.2012

2007

Popescu Cornel

s+s+1 fiu

15

restituit Enachita Vacarescu 14

164

19082/2012

2011

Samoila Terezia

pet+1 copil

15

restituit George Georgescu 12-14

165

37257/2012

2009

Stanciu Mariana

petent

15

restituit Serban Vodă 111

166

46815/2012

2011

Sfetcu Florea

petent

15

restituit Muzelor 19

167

34941/2012

2008

Stoica Victoria

s+s

15

restituit Valerian Prescurea 9 bis

168

36656/2012

2009

Ștefan lonuț

s+s+1 copil

15

restituit Bucur 17

169

28767/2012

2012

Bistriceanu Emilia

petent+1 copil

14

restituit Mitropolit Filaret 47


170

1491/23.01.2012

2009

Cretu Maria

pet

14

restituit Justiției 51-53    ' xT+x.

171

33193/06.09.2012

2010

Cristea Cornel Nicolae

s+s+1 copil

14

restituit Gazelei 48    f    \

172

36729/25.09.2012

2009

Dascalu Marian

s+s

14

restituit Al.Suter 9    A t :-V /

173

42408/01.11.2012

2010

lofcea Stanciu Georgiana Ciaudia

s+s+1 copil

14

restituit Serban Vodă 111

174

40846/23.10.2012

2009

Ion Elena Zenaida

pet+2 copii

14

restituit Poterasi 20

175

34705/20.09.2012

2009

Morosanu Robert

pet+parinti

14

restituit Elena Cuza 1

176

44699/2012

2011

Stoica Daniela

s+s+1 copil

14

restituit George Georgescu 30

177

38036/2012

2004

Tom a Cta

petent + mama

14

restituit Cutitul de Argint 62A

178

5085/2013

2009

Vișan Mariana

S+s+2persoane

14

restituit Enachita Vacarescu 50

179

41357/2012

2010

Teodorescu Antonia

petent + 3 persoane

14

restituit Serban Vodă 104

180

42254/2012

2008

Toma Maria

s+s+1 copil

14

restituit Regina Maria 23

181

41382/25.10.2012

2009

Laslau loan Mircea

pet+2 copii

13

restituit D.Cantemir 12-14

182

42258/31.10.2012

2009

Mizea Mihai

pet

13

restituit C-tin.Bosianu 12-14

183

267/2012

2011

Sandu Ion

pet+ 2copii

13

restituit Olimpului 32

184

3682/2013

2012

Sârbu Cecilia

petent

13

restituit Sulina 11

185

42415/2012

2012

Tănase Florentina

mama + 1 copil

13

restituit Serban Vodă 104

186

41363/2012

2012

Ștefan Marian

petent

12

restituit lamaitei 18

187

8375/2012

2010

Botalca Elena

s+s

12

rest.AI.Balasanu 2

188

40862/2012

2011

Jiscovici Marina

petent

12

restituit V.Prescurea 9bis-mansarda

189

37106/2012

2008

Haiducu Elena Aurelia

petent

12

restituit Marasesti 84

190

33499/11.09.2012

2011

Dumitrache Marian

s+s+1 copil

12

restituit Regina Maria 23

191

20618/07.06.2012

2012

lonescu Ionela Florentina

s+s+1 copil

12

restituit Regina Maria 23

192

34677/20.09.2012

2010

lonescu Larîsa Magdalena

pet

12

restituit Serban Vodă 113

193

6983/26.02.2013

2009

Laslau Andrei Mihai

pet

12

restituit D.Cantemir 12-14

194

3385/31.01.2013

2010

Preda Ioana

pet+1fiu

12

restituit Valerian Prescurea 25

195

39441/2012

2011

Serbanica nicoieta Alina

petent+ mama

12

restituit George Georgescu 12-14

196

31754/2012

2011

Serbanica Dtru

petent

12

restituit George Georgescu 12-14

197

33125/2012

2008

Stoicescu Cta

mama +2 copii

12

restituit Regina Maria 23

198

3684/2013

2012

Sârbu Lucian

s+s+1 copii

12

restituit Sulina 11

199

19183/2012

2012

Trandafir Florin Ovidiu

s+s+1 copil

12

restituit Serban Vodă 34

200

19721/2012

2012

Trandafir Nicolae

s+s

12

restituit Serban Vodă 34

201

28989/2012

2012

Vagaș Victoria

petent

12

restituit Gramont 31

202

37339/2012

2007

Barbu Aurelia

s+s+2 copii

11

restituit G.Georgescu corp A,ap. 16

203

31807/30.08.2012

2010

Dragomirescu Ion

s+s

11

restituit Regina Maria 23

204

34731/20.09.2012

2009

Mierloiu'Marius

pet

11

restituit Serban Vodă 113

205

41866/30.10.2012

2012

Paraschiv Mircea

pet+1 fiu

11

restituit Poterasi 20-22

206

40414/2012

2011

Smarandache Doina

pet+1 copil

11

restituit Justiției 29

207

31185/2012

2011

Florea Jean

s+s+1 copil

10

restituit Elena Cuzal, ap.7

208

30271/21.08.2012

2012

Manolescu Constanta

pet+mama

10

restituit Marasesti 10

209

9069/2013

2010

Toma Cristian Colin

petent

10

restituit Regina Maria 23

210

4414/2013

2009

Balan Adriana

pet

9

restituit Poenaru Bordea 12, bl. 14,ap 13

211

1743/24.01.2012

2009

Cretu Marian

pet

9

restituit Justiției 51-53

212

10993/2012

2012

Mihai laurentiu

pet

9

restituit Turnu Măgurele 3

213

29709/2012

2012

Stoica Lucreția

petent

9

restituit Serban Vodă 33

214

36607/2012

2011

Jiscovici Emil

s+s+1 copil

8

restituit V.Prescurea 9bis-mansarda

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂPage 7 of 7