Hotărârea nr. 60/2013

Hotărâre privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru cazurile SOCIALE cu domiciliul pe teritoriul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru cazurile SOCIALE cu domiciliul pe teritoriul Sectorului 4”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu Locativ nr. P4.3/24/18.03.2013 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

In conformitate cu art.43 din Legea nr.l 14/1996, republicata precum si art.21, art.30 din H.G. nr. 1275/2000 , privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art.45, alin.(l) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba „ Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru cazurile SOCIALE cu domiciliul pe teritoriul Sectorului 4”, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. La baza alcătuirii acestei liste s-au aflat toate cererile depuse sau actualizate in anul 2012.

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ din cadrul Direcției Administrativă și Patrimoniu și Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03.2013.

/#Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 60/28.03.2013LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 PENTRU CAZURILE SOCIALE

ANEXAI

. QZ. 2o/3


poziția

Nr dosar

Anul depunerii

Nume si Prenume

Structura familie

Punctaj

Obsen/atii

1

41309/25.10.2012

1997

DIVLAN VIORICA

pet+2copii

29

2

1842/2013

2001

PARACHIV DOREL

PETENT +2 COPII

29

3

7012/2013

1997

ȘTEFĂNESCU PRODANOVICl TATIANA

s+s

27

4

9350/2013

2003

SAMOILA SOFICA

s+s+1 copil

25

5

40856/23.10.2012

1996

PALADE MARIAN

s+s+2copii

24

6

48599/2012

1999

GHIDANAC MARIAN

s+s+1 copil

24

7

7873/2013

2000

BOȚAN CARMEN

petent

24

8

40411/18.10.2012

2002

PAVEL CRISTINA

pet+2copii

24

9

9764/2013

2007

NĂSTASE COSTIUC GABRIELA ALINA

mama +3 copii

24

10

6252/2013

2008

FLORESCU GHEORGHE

s+s+2copii

24

11

41594/29.10.2012

1995

BITON AURELIA

s+s+1 copil

23

12

33942/13.09.2012

1997

NAN ELENA

pet+1 copii

23

13

39277/11.10.2012

2001

DUMITRANA ALINA ELENA

pet+1 copii

23

14

26533/19.07.2012

2011

BUIAMA FLORICA

pet+4copii

23

15

48080/18.12.2012

2005

BOTONEA SAFTA

pet+1 copil

22

16

42271/2012

1999

MIHAILA GEORGETA

PETENT+ 3COPI1

22

17

38436/04.10.2012

2000

NEBUNELEA CONSTANTIN

s+s+3copii

22

18

39247/2012

2001

PALADE IULIA

petent +1 copil

22

19

1515/2013

2003

HAITESCU NICOLETA

mama+1 copil

22

20

37302/27.09.2012

2007

CHIS ALEXANDRU

s+s+1 copil

22

21

45229/23.11.2012

1998

SAVIN DUMITRU

s+s+1 copil

21

22

9068/2013

2001

VOICU MIHAEL

s+s+2copii

21

23

45514/27.11.2012

2002

STAVRE ȘTEFAN IA

pet+2copii

21

24

18267/23.05.2012

2003

AMET SULTANA

pet+1 copii

21

25

33777/12.09.2012

2004

PETRESCU FLORIN MARIAN

pet

21

26

12484/19.04.2012

2004

RADU NUTA

pet+2copii

21

monoparentala

27

36857/18.10.2012

2009

PANTUS VERONICA

pet+3copii

21

28

46789/06.12.2012

2011

FERARU MIHAELA

pet+3copii

21

29

37251/27.09.2012

1998

SAPUNARU NICOLAE

s+s

20

PMB

t,''*

30

39236/11.10.2012

2002

ION GEORGETA

pet+1 copil

20

il

31

44138/15.11.2012

2003

DRAGOI ION

s+s+1 copil

20

32

32333/03.09.2012

2003

PANAITESCU VICENTIU

pet

20

teȘ:

33

15145/04.05.2012

2005

BARBULESCU DOINA ANCA

pet+2copii

20

mono parentala1^?;

34

41335/25.10.2012

2011

PURCARU IOANA

pet+1 copil

20

35

33717/12.09.2012

2012

BUCURESTEANU AURA

pet+2copii

20

X^...    ~ M t

36

33382/10.09.2012

2012

NICOLESCU FLOAREA

pet+1 copil

20

37

8167/20.03.2012

2004

ALINTA CRISTINA

pet+1 copil

19

monoparentala

38

39284/11.10.2012

2002

CATANA MARIAN

•pet+1 copil

19

39

3846/2013

2010

CIOBANU ANISOARA

mama+2copii

19

monoparentala

40

20286/06.06.2012

2011

DAN DORIANA

pet+2copii

19

41

45209/23.11.2012

2012

MUTCU FLORICA

pet+4copii

19

42

41320/05.11.2012

2004

NICOLAE PETRE GEORGE

s+s+2copii

19

43

23733/02.07.2012

1998

TUDOR NELU

pet

19

44

38915/2012

2004

VELI ILIAS

s+s+2copii

19

45

.20084/2012

2005

VOICAN DUMITRA

pet+1 copil

19

46

5494/2013

2001

PÂRJOL ADRIAN

s+s+2copii

19

47

4119/06.02.2013

2006

ATANASE MiHAELA

pet+2copii

18

monoparentala

48

37901/02.10.2012

2000

CHIRIAC ELISABETA

s+s+2copii

18

49

40984/23.10.2012

2011

CIOBANU LILIANA PRISECARU

s+s+3copii

18

50

42621/2012

2006

CIOCOIAS ELENA LUIZA

pet+2copii

18

51

44599/20.11.2012

2012

DOBRE CODRUTA ANAMARIA

pet+3copîi

18

52

36377/08.10.2012

2012

DUMITRU ADRIAN

pet+3copii

18

53

18665/05.06.2012

2012

HOROHAI FLORENTINA

pet+2copii

18

monoparentala

54

41628/29.10.2012

2002

ISPAS GETA

pet+1 copil

18

55

33957/13.09.2012

2005

MARIN LOREDANA

pet

18

56

40987/23.10.2012

1999

MARIN TANTI

pet+1 copil

18

57

36887/2012

2004

MATEI SIMONA IULIANA

pet+1 copil

18

58

29703/16.08.2012

2012

MATEIU GEORGIANA

pet+1 copil

18

monoparentala

59

24210/05.07.2012

2004

NEACSU ELENA CRISTINA

s+s+2copii

18

60

47455/13.12.2012

2000

NICULESCU GIUMAZIE

pet

18

61

1840/2013

2009

PONORAN SHILVANA

mama+4copii

18

62

35760/15.10.2012

1999

SIMION GHEORGHE

pet

18

63

3074/30.01.2013

2004

TATU FLOAREA

pet

18

64

7548/2013

2008

CORLATAN MARIA

mama +4copii

18
L

65

45043/2012

2004

DINU CARMEN FILOFTEIA

s+s+1copil

18

zZ

66

44505/20.11.2012

2012

BANCAU NiCULINA

pet

17

f /Z

67

44304/19.11.2012

2004

BRADAHAN CLAUDIA

pet+1 copii

17

KsșSÂ te

68

40966/2012

2008

BURADA ELENA

pet+2copii

17

69

43220/2012

2008

GHEORGHE MARIANA ANGELA

s+s+3copii

17

■<z

70

2168/30.01.2012

2006

GHEORGHE VICTORIA

pet

17

■•'..te    / j

71

2542/24.01.2013

2001

HANCENUC IRINEL

pet

17

72

15376/07.05.2012

2007

MARIN FLORIAN

s+s+2copii

17

73

39960/16.10.2012

2003

MATACHE AURICA

s+s+1 copil

17

74

36678/25.09.2012

2004

MIREA DOINITA

s+s+1 copii

17

75

14806/18.05.2012

2010

MOHAMED ABDEL RAKIM MARIANA

pet+4copii

17

monoparentaia

76

2181/2013

2010

MURESAN FLORICA

mama+3copii

17

77

33691/12.09.2012

2012

NECHIFOR VERONICA

pet+2copii

17

78

1379/16.01.2013

2011

NICULAE GEORGETA

PETENT +2 COPII

17

79

38477/04.10.2012

2010

OLTEANU GEANINA

pet+1 copii

17

80

39640/12.10.2012

2001

RAICU PETRE

pet

17

81

39862/15.10.2012

2006

SANDU GEORGETA

s+s+1 copil

17

82

44303/19.11.2012

2004

TANASE MARIUS

s+s+1 copii

17

83

1843/2013

2004

TURCANU FLORINA NICOLETA

s+s+2copii

17

84

47628/14.12.2012

2000

VICOL ABAGIU PETRUTA

pet

17

85

3686/04.02.2013

2010

VINTILA ELISABETA

pet+3copii

17

monoparentala

86

8896/2013

2012

PETRISOR MARIANA

mama+2copii

17

87

42762/06.11.2012

2003

BACIU MARIANA

s+s+1 copii

16

88

4450/11.02.2013

2008

BOCIOACA ROXANA

s+s+2copii

16

89

1841/2013

2008

BUNDA VALERIU

s+s+2copiî

16

90

44059/15.11.2012

2012

CALDARARU MIHAELA

pet+2copii

16

91

25226/26.07.2012

2012

GHITEA MATILDA

pet+2copii

16

92

929/2013

2006

IANCU CLAUDIA

pet+1 copil

16

93

43136/07.11.2012

2009

IVANUS RALUCA

s+s+1 copil

16

94

31767/30.08.2012

2008

LUNGU IOANA

s+s

16

95

17443/17.05.2012

2011

MICICA NELA

pet+3copii

16

monoparentaia

96

29270/09.08.2012

2005

NILA GABRIELA

s+s+2copii

16

97

40659/22.10.2012

2009

PĂUN GINA LILIANA

pet+2copii

16

98

48446/2012

2003

STOCLOSA GEORGETA

s+s+1 copil

16

99

33172/06.09.2012

2002

SURLIN ELENA

pet

16


100

2546/2012

2012

BALMUS SORINA IONELA

mama+3copiî

15

monoparentaîa //

101

46046/29.11.2012

2008

CAPRIAN IONEL

pet

15

. ........

102

36757/17.10.2012

2006

CHIRIAC CRISTINA

pet

15

103

5922/20.02.2013

2002

CIOBANU RODICA

pet+2copii

15

tWWF

............ .... J- *    .

104

3506/2013

2012

DOBOȘ CRISTINA

s+s+2copii

15

105

3297/10.02.2012

2005

DRAGAN NICOLETA

s+s+4copii

15

reven d icat    \ 7    f

106

48747/2012

2010

DUMITRU ILIE

PETENT +2 COPII

15

107

35392/21.09.2012

2007

ENEVASILE

s+s+2copii

15

108

47974/18.12.2012

2011

GAVRILESCU CONSTANTA

pet+1 copil

15

109

22778/26.06.2012

2004

GHEORGHE ALIDA

pet+3copii

15

110

2770/25.01.2013

2007

GHEORGHEVALERIU

pet

15

111

6882/2013

2011

GRIGORE MARIAN

tata+2copii

15

112

33988/08.10.2012

2011

lANUS FLORENTINA

pet+3copii

15

113

39832/15.10.2012

2005

IOVAN MIHAELA

s+s+1 copil

15

114

27914/31.07.2012

2004

NITA IOANA MIRELA

s+s+1 copil

15

115

6878/2013

2005

RADU IONICA

mama+1 copil

15

monoparentaîa

116

44593/20.11.2012

2001

SAIOC GEORGETA

s+s+1 copil

15

117

322/2012

2010

STURZA ANA-MARIA

mama+2copii

15

monoparentaîa

118

8010/2012

2009

SUTRU(CREVEI)ANGELICA

s+s+2copii

15

monoparentaîa

119

40720/02.10.2012

2008

TAMBAC MONICA

pet+2copii

15

120

39352/11.10.2012

2010

TSERENNADMID AURELIA

s+s+1 copil

15

121

33505/11.09.2012

2012

ZAMFIR ELENA

petent+1fiu

15

122

31857/30.08.2012

2004

ADASCALITEI DANA

pet+1 copil

14

123

38957/09.10.2012

2009

BADILADENISA

pet+1 copil

14

124

40903/23.10.2012

2002

BOLDEATA NELA

s+s+1 fiu

14

125

1316/23.04.2012

2010

BULANCEA AURELIAN

pet+2copii

14

monoparentaîa

126

2804/06.02.2012

2009

CIULACU CARLA

pet+1 copil

14

monoparentaîa

127

46241/04.12.2012

2009

COJANU SORINA MINODORA

s+s+5copii

14

128

22022/10.07.2012

2012

CORANGA IRINA

pet+6copii

14

129

39923/16.10.2012

2009

DALALAU VICTOR LUCIAN

s+s+3copii

14

130

36618/08.09.2012

2012

DUMITRU SOMNA

pet+3copii

14

131

39884/16.10.2012

2008

GHEORGHE NICOLAE

s+s+1 copil

14

132

34425/28.09.2012

2009

GOLEA MONICA

s+s+1 copil

14

133

38548/15.10.2012

2012

IONITA DANIELA

pet+1 copil

14

134

3575/01.02.2012

2004

MARINESCU GHEORGHE

pet

14135

38472/04.10.2012

2005

MINDRESCU ELENA

136

39330/11.10.2012

2006

PINTILIE DUMITRU MIHAI

137

40315/2012

2009

ROTARI U ELENA

138

5271/2013

2006

STAN ACHIM LEONARD

139

7241/2012

2005

TANASE NICOLAE IONUT

140

36661/25.09.2012

2011

TUNGUNAANA MARIA

141

1307/2013

2012

VACARUS(COSTAC;4E)CRISTINA

142

48605/2012

2004

VIZITIU MARIAN

143

34177/17.09.2012

2003

ACHIM DORINA

144

5251/2013

2004

AUGUSTIN CARMEN ERIKA

145

41305/25.10.2012

2010

BADITOIU ECATERINA

146

48540/2012

2012

BRADISTEANU COSTEL

147

38458/04.10.2012

2010

BURETIA GINA

148

39876/16.10.2012

2004

CIUFU MARIAN

149

34723/2012

2011

CIURARU MARIA MAGDALENA

150

40868/23.10.2012

2009

COȘAR MARIAN

151

21581/10.08.2012

2012

COSTEA TUDORITA

152

37362/27.09.2012

2011

CRISTEA NICOLAS ADRIAN

153

18319/05.06.2012

2011

CURALA DOMNICA

154

22811/26.06.2012

2003

DESPA IULIAN CEZAR

155

41600/29.10.2012

2010

DIMULESCU DANIEL

156

48109/2012

2006

DINCA ALEXANDRU DANIEL

157

2572/24.01.2013

2009

DRAGOMIR IULIAN

158

5760/29.02.2012

2009

GHERASIM ADINA MARY

159

23883/11.07.2012

2012

GYORGY IOANA

160

39946/2012

2008

INAU KATALIN

161

46450/04.12.2012

2008

IVAN ALEXANDRA IOANA

162

36440/24.09.2012

2010

MIHAI CRINA

163

40982/23.10.2012

2007

MUHLBACHER GEORGIANA DANA

164

3499/14.02.2012

2012

NECULA ROXANA

165

41607/27.10.2012

2008

PIRVU ALICE ILEANA

166

29293/09.08.2012

2008

RADU MIHAITA

167

34804/2012

2009

RIZIA FLORIN

168

34588/19.09.2012

2010

SANDRU MARIANA

169

40563/19.10.2012

2007

STAVARACHE CARMEN

s+s+1 copil

14

pet

14

pet+1 copii

14

monopa renta ia    *

pet

14

............................ îiSSo( J:.'

s+s+1 copil

14

pet+1 copil

14

mama+4copii

14

pet

14

pet

13

pet+2copil

13

pet+1 copil

13

s+s+1 copil

13

pet+1 copil

13

s+s+1 copil

13

pet+2copii

13

s+s+2copii

13

pet+1 fiu

13

pet

13

pet

13

s+s+1 copil

13

pet

13

s+s+1 copil

13

pet

13

pet+1 copil

13

monoparentala

pet+2copii

13

PETENT

13

s+s+2copii

13

pet+1 copil

13

s+s+1 copil

13

pet+4copii

13

monoparentaia

pet+1 copii

13

pet

13

înstitutîonalizat

s+s+2copii

13

s+s+1 copil

13

s+s

13yy
170

40561/19.10.2012

2007

STAVARACHE IONUT

s+s+1 copil

13

171

27476/2012

2009

TARAU ADRIANA

pet

13

172

47521/13.12.2012

2011

TU DORICA MARIANA

s+s+1 copil

13

(L /£

173

40169/17.10.2012

2008

VASILE GEORGETA

pet+1 fiu

13

sd î,,'

- -.......

174

4761/2013

2007

VLAD DUMITRU VIOREL

s+s+1 copil

13

175

33442/10.09.2012

2012

ZAMFIR MIHAELA

pet+4copiî

13

176

41618/29.10.2012

2011

ADASCALITEI IOANA

pet+1 copil

12

X..; . ■

177

35536/2012

2009

ADASCALITEI ION

pet

12

■ .

178

34359/18.09.2012

2011

AIRINEI VIORICA

pet

12

179

17856/05.06.2012

2012

BECHEANU ELENA

pet+2copii

12

monoparentala

180

25493/12.07.2012

2009

BOTEANU NICOLAE

pet

12

181

4421/2013

2009

BUSUIOC FLORENTIN

pet

12

182

45221/12.12.2012

2012

CARLOGEA VIOREL

s+s+1 copil

12

183

29596/2012

2012

CHIRITALIVIU NICOLAE

pet+1 copil

12

184

41907/30.10.2012

2009

DEACU ADRIAN

s+s+2copii

12

185

33946/13.09.2012

2008

DINCA JENI

pet

12

186

3019/29.01.2013

2008

DINITA ALEXANDRA ROXANA

s+s+2copii

12

187

42801/06.11.2012

2008

DOBRE DUMITRU

pet

12

188

17809/21.05.2012

2010

DRAGAN CRINA

pet

12

189

41481/05.11.2012

2008

HANTEA ROXANA

pet

12

190

2529/29.02.2012

2012

JERDEA ELENA

pet+2copii

12

monoparentala

191

37876/02.10.2012

2010

MIHALACHE STEFANIA

pet+1 copil

12

192

45428/29.11.2012

2010

MLADIN ELENA

pet

12

193

22295/10.07.2012

2012

NUTA FLORENTINA

s+s+1 copil

12

194

37890/01.10.2012

2010

OANCEA MIHAELA GABRIELA

pet

12

195

5992/2013

2007

ONUS DANIELA

s+s+1 copil

12

196

36988/26.09.2012

2008

PESTRITU GEORGETA

s+s+1 copil

12

197

24715/2012

2011

RAGALIE STELIAN

PETENT

12

198

48527/2012

2010

SERBANIONELA

PET+1COPIL

12

199

21937/30.08.2012

2003

SIMION ANDREI

pet

12

200

39286/11.10.2012

2006

STANCA RAMONA DANIELA

s+s+1 copil

12

201

44285/16.10.2012

2009

STANCIU DORINA

s+s+2copii

12

202

38975/09.10.2012

2010

ȘTEFAN DAVID

s+s+3copii

12

203

38035/02.10.2012

2011

TACHE STELUTA

mama+2c

12

204

26451/19.07.2012

2009

TUDOR VIOREL FLORIN

s+s+1 copil

12
205

5615/29.02.2012

2005

VĂDUVĂ MIHAELA

pet

12

zz

Zi*'

206

40742/22.10.2012

2010

VOICULESCU CIPRIAN PAUL

s+s+1 copil

12

//    z

207

41215/2012

2010

COSTEA PAUL

petent + 1 copii

12

// o    /

208

39688/2012

2012

ARCUȘI FLORINA

mama + 3 copii

12

209

2074/30.01.2012

2012

ANDREI CĂTĂLIN

s+s+3copii

11

SOC+ANL

210

38459/04.10.2012

2008

BODEA DOINA

s+s+1 fiica

11

\ * f k t

211

1207/2012

2C12

BUSUIOC GIGEL

s+s+3copii

11

212

1894/07.03.2012

2012

BUSUIOC GINA

pet+2copii

11

monoparentaia

213

33960/13.09.2012

2008

CALANCEA AURA

pet

11

214

378/2012

2012

CRISTEA CATI

mama+1copii

11

monoparentala

215

34668/20.09.2012

2006

CURAVALE(ION)RAMONA

s+s

11

216

31018/27.08.2012

2012

DINU ALEXANDRU

pet

11

217

38913/09.10.2012

2009

DRAGO! EDITH ELENA

s+s+2copii

11

218

40848/23.10.2012

2005

DUMITRU RAZVAN SALVADORE

s+s+1 copii

11

219

43552/12.11.2012

2010

ELISAVESCU OANA ANDREA

pet

11

220

27886/09.08.2012

2012

GEORGESCU ANISOARA

pet+2copii

11

monoparentaia

221

40511/19.10.2012

2008

GHEORGHE VICTORIA

pet

11

222

40309/2012

2006

IANCU DANIELA

s+s+2copii

11

223

34674/2012

2012

JELER MAGUREL FLORIN

pet

11

224

41689/29.10.2012

2011

MACAU CRISTIAN GEORGE

s+s+2copii

11

225

2279/31.01.2012

2004

MATACHE CRISTIAN

s+s+1 copii

11

226

24186/05.07.2012

2012

MIHALACHE CONSTANTIN

s+s+3copii

11

227

44582/20.11.2012

2012

NEACSU RAMONA

s+s+1 copil

11

228

27548/2012

2012

NICOLAE(DANAILA)MARIANA

mama+2copii

11

229

16996/01.06.2012

2012

NISTOR IULIANA

pet

11

230

1845/2013

2010

SPATARU ZANICA

PETENT

11

231

48749/2012

2011

STOICA CRISTINA STEFANIA

s+s+2copii

11

232

37233/27.09.2012

2009

TAMBAC VASILE

s+s+1 copil

11

233

3498/14.02.2012

2012

TOBESCU MIRCEA

pet

11

234

39935/16.10.2012

2010

TODERASCU ELUZIA

pet

11

235

36592/25.09.2012

2010

TOMA MARIA

pet

11

236

45565/18.12.2012

2012

TROACA CLAUDIU

pet+2copii

11

237

39331/11.10.2012

2011

ZOTINA SVETLANA

pet+1 copil

11

238

39126/10.10.2012

2009

BADEA EMILIAN

s+s+1 copii

10

239

1206/2012

2007

BOGOE CARMEN

s+s+2copii

10

240

32305/29.04.2012

2012

CARABASA ANA MARIA

pet+1 copii

10

241

4714/2013

2010

COLTATU MARIUS

PETENT

10

242

42630/2012

2010

COSTACHE GAROAFA

s+s+2copii

10

ff

243

6215/21.02.2013

2009

DAN IORDAN ALBERTO

pet

10

Hool

244

7187/2012

2010

DELI ADRIAN FERDINAND

s+s+1 copil

10

245

44556/20.11.2012

2012

DINCAALEX

pet

10

246

6675/2012

2012

DINCAMIHAELA

mama+1 copil

10

247

40300/2012

2010

DUMITRU CONSTANTA

pet

10

248

40325/2012

2007

FLOREA VICTOR

s+s+1 copil

10

REVOLUȚIONAR

249

32628/04.09.2012

2012

GABRIAN MIHAI VIOREL

pet

10

250

1216/2013

2009

GARGALIC ION

pet

10

revoluționar

251

40877/23.10.2012

2010

GORDITA MIHAI

s+s+1 copil

10

252

32381/03.09.2012

2012

GUTA CONSTANTA

pet+1 copil

10

253

47409/13.12.2012

2008

HASAN NEGMEDIN

pet+1 copil

10

254

48743/2012

2009

IONASCU DANIEL

pet

10

255

13950/18.05.2012

2012

lONESCU ANGELA IOANA

pet+1 copil

10

mo no parentala

256

45906/12.12.2012

2012

IONESCU MARIAN CRISTIAN

pet

10

257

29093/16.02.2012

2009

IVAN LAURENTIU

10

258

38947/09.10.2012

2011

MUSTATEA CONSTANTIN

pet

10

259

37869/02.10.2012

2010

NECULA CRISTINA

s+s+1 copil

10

260

43750/2012

2012

PANAITESCU ROBERT CRISTIAN

pet+1 copii

10

mono parentala

261

45360/26.11.2012

2009

POPESCU NICOLETA MARIANA

s+s+1 copil

10

262

38124/03.10.2012

2008

ROȘU IOANA

pet+1 copii

10

263

28213/27.08.2012

2012

SERBAN LILIANA

pet+1 copii

10

monoparentala

264

966/16.01.2012

2010

SIMION DANIEL FLORIN

s+s

10

265

8524/21.03.2012

2012

SIMION IONUT MARIAN

pet

10

266

40287/2012

2006

ȚIGLA GHEORGHE

pet

10

267

33971/02.10.2012

2012

TOMA IOANA

pet+1 copii

10

268

23658/02.07.2012

2011

TOPLICEANU ANDRA SORINA

pet

10

269

40553/19.10.2012

2011

VILCU ADRIAN

s+s+2copii

10

270

38568/05.10.2012

2011

ADAM RALUCAMIRELA

s+s+1 copil

9

271

2182/2013

2010

APOSTOLESCU JANA

pet

9

272

46068/29.11.2012

2007

BECAR NICULINA

s+s+1 copii

9

273

8919/23.11.2012

2011

BOSINCEANU VOIOSEL

pet

9

274

6323/2013

2012

BUHUS CHIMENA

s+s+2copii

9

275

26939/2012

2010

CENUȘA VASILE

276

24168/16.07.2012

2012

CHIREA MARIAN

277

47471/13.12.2012

2009

CIORTESCU MARIAN MIHAI

-53/06.' 32-2

COCOS RCXANA si NICOLAE

:.vo

21397/18.C9.2012

2009

CRACEA IONELA MIHAELA

. d:j

10918/23.19.26'i2

2012

DIMA PAUNA

1

48103/2012

2006

DINCA FLORIN ADRIAN

282

47375/13.12.2012

2011

DOBRE CONSTANTIN

283

17019/15.05.2012

2010

DUBAN ANDREI

284

2883/29.01.2013

2010

DUDUMAN GABRIELA MIRELA

285

48267/2012

2008

DUMITRU CORINA GABRIELA

286

36591/25.09.2012

2011

DUMITRU MARIANA

287

42297/01.11.2012

2010

ENE MARIANA

288

46414/12.12.2012

2012

FLOAREA ROXANA

289

19723/12.06.2012

2012

GEORGESCU CARMEN

290

24281/05.07.2012

2012

GRIGORE CONSTANTIN

291

4184/27.02.2012

2012

HEROT EDWARD

292

40303/2012

2008

IATAN MIHAELA TATIANA

293

30248/21.08.2012

2012

IMBIR CORINA

294

43221/08.11.2012

2012

LUICEANU ALEX

295

37816/10.10.2012

2009

MAGUREANU CRISTIAN DANIEL

296

41316/05.11.2012

2012

MOCANU CLAUDIA GEORGIANA

297

6525/22.02.2013

2011

PARLOGEA ROXANA MARIANA

298

38949/09.10.2012

2009

PENA CRISTINA

299

39951/16.10.2012

2009

POPA ECATERINA

300

43655/2012

2008

POPESCU ADRIAN NICOLAE

301

24323/05.07.2012

2010

PRISECARU IOANA MONICA

302

48018/18.12.2012

2009

ROSCANEANU ROXANA MARIANA

303

37878/02.10.2012

2009

TEGLAS MAGDALENA

304

41402/25.10.2012

2010

VINTILA MARIAN

305

1838/2013

2008

VISU FLORENTIN

306

9363/2013

2007

ILIESCU GHEORGHE

307

7859/2013

2011

GHEORGHIU VASILE

308

25864/01.08.2012

2012

ALBU MIRABELA ADINA

309

34314/18.09.2012

2011

AMET GIMAZIE

s+s+1 copil

9

? ■;

pet+1 copii

9

pet

9

L. î ii

‘.V'

s+s+2copii

9

l'.? 7    /

pet

9

pet

9

'U'

pet

9

s+s+1 copil

9

s+s+1 copil

9

s+s+1 copii

9

pet

9

s+s+2copii

9

s+s+1copiî

9

s+s+1 copil

9

pet+1 copil

9

s+s+1 copil

9

ANL

pet+1 copil

9

monoparentala

pet

9

monoparentala

s+s+2copii

9

s+s+2copii

9

s+s

9

pet+1 copii

9

pet+1 copil

9

s+s+1 copil

9

s+s+1 copil

9

s+s

9

pet

9

s+s+2copii

9

pet

9

s+s+1 copii

9

pet

9

petent

9

pet

9

incomplet

pet+2copii

8

pet

8

î' î

310

48579/2012

2009

ANGHERU FLORENTINA

pet

8

311

22209/10.07.2012

2012

ANTONOVICI DOINITA

s+s+2copii

8

312

48734/2012

2011

COSTACHE LAURENTIU

s+s+1 copil

8

f R'

313

6385/2012

2012

DRAGHICI ADRIAN

s+s+1 copil

8

314

48741/2012

2011

DUMITRU GHEORGHE

s+s+1 copil

8

XZZ/SiXZl

315

30305/21.08.2012

2011

MARCU VALERIU

pet

8

a

316

10970/23.04.2012

2012

MARIN LETITIA

pet+1 copil

8

317

33669/08.10.2012

2012

MIHAIU STAN MARIA

s+s+2copii

8

318

788/2013

2011

NICULAE MARIAN

pet

8

319

36545/24.09.2012

2009

OCNASU CRISTIAN SORIN

s+s+1 copil

8

320

47181/12.12.2012

2010

PATRU NICOLAE

pet

8

321

34388/18.09.2012

2012

PELMUS MANUIELA

s+s+2copîi

8

322

38405/04.10.2012

2012

PRODĂN CONSTANTA

pet+1 copil

8

323

41708/2012

2011

RADULESCU CARMEN ELENA

pet+1 copil

8

monoparentala

324

29645/2012

2012

ROBU CLAUDIA

pet+1 copil

8

monoparentala

325

6926/2012

2012

STANCIU RAZVAN NICOLAE

pet

8

326

2630/29.02.2012

2012

STANCU SILVIU

s+s+1 copil

8

327

36593/25.09.2012

2011

VASILE MARIN

s+s+1 copil

8

328

23493/29.06.2012

2010

VASILE NICOLETA

pet

8

329

24448/26.07.2012

2012

VELICU OCTAVIAN

pet

8

330

9386/2013

2011

GARNIȚĂ SILVIU

petent

8

331

3146/30.01.2013

2012

BALSANU ELENA

pet

7

ps4

332

34964/20.09.2012

2011

BARBU FLOAREA

pet

7

333

48737/2012

2011

CIOCAN MARIAN

pet

7

334

48736/2012

2011

COSTACHE MARIAN

s+s

7

335

39979/16.10.2012

2012

DIN IOANA

pet

7

336

27779/2012

2011

HOLBAN ROBERT ALEXANDRU

pet

7

337

43200/08.11.2012

2012

IONITA MARIA

pet

7

338

31180/18.08.2012

2010

MASTAN SANDEL

s+s

7

339

36721/25.09.2012

2011

PELARU AUREL

s+s

7

340

38406/04.10.2012

2012

ROȘU ION

s+s+1 copil

7

341

14095/18.05.2012

2012

STAN CAMELIA GEORGIANA

pet+2copii

7

342

40419/18.10.2012

2010

SUTA ALEXANDRU

pet

7

343

48578/2012

2008

BALAN CĂTĂLINĂ

pet

6

344

42765/06.11.2012

2010

BAZAC MIRELA

pet

6345

8175/26.03.2012

2012

COSTACHE CONSTANTIN

pet

6

...    2

346

20080/10.07.2012

2012

DINU MARIUS

s+s+1 copii

6

£

347

15888/2012

2011

GHERGHINOIU IONUT ALEXANDRU

PETENT

6

348

28626/05.08.2012

2012

GHIBUSI VASILE ALEX

s+s

6

7.£',v-

349

48711/2012

2012

MANTA IUL1A

s+s+1 copil

6

37361/27.09.20 12

2011

MUNTEANU PETRU

pet

6

■7

T? O I

j 12 /3/27.05.2u i-î

2009

NASTASE ADRIANA

S+3

6

352

42383/01.11.2012

2012

STAN D’UMITRU

pet

6

353

48740/2012

2011

STOICA ALEXANDRA

s+s

6

354

1457/2013

2012

SUSANU MARIANA

mama+1 copil

6

355

39289/11.10.2012

2010

VASILACHE MIOARA

s+s+1 copil

6

356

7168/2013

2011

MARA MARIN EL

petent

6

357

44563/20.11.2012

2010

ANTONESCU MARIANA

pet

5

358

27249/2012

2012

ARONESCU VIRGIL

pet

5

359

34379/18.09.2012

2012

BADIC LEONARD GEORGE

pet

5

360

1031/2012

2011

BOBE SILVIA

pet

5

361

42376/01.11.2012

2012

BURTAN ALEXANDRINA

pet

5

362

11233/09.04.2012

2012

GEAMBASU SILVIU

s+s+1 copii

5

363

18033/05.06.2012

2012

GUSOI NICOLAE

pet

5

364

30269/06.09.2012

2012

MARIN ANDREEA ROXANA

pet+1 copil

5

365

48134/18.12.2012

2012

PREDA IONUT BOGDAN

pet

5

366

18188/23.05.2012

2012

RADULESCU MARIANA-GEORGIANA

pet

5

367

7195/13.03.2012

2012

GAVRILA ALEXANDRU

pet

5

368

36685/2012

2010

TUDOSĂ VASILE

pet

5

369

42331/14.11.2012

2012

ASOFIEI VERONICA

pet

4

370

21528/14.06.2012

2012

BUSUIOC SIMONA ANDREEA

pet

4

371

40552/19.10.2012

2010

GAȘCA LAURA

pet

4

372

27449/2012

2012

GASPAR VALENTIN

pet

4

373

3114/29.02.2012

2012

MANICA CONSTANTA

s+s+1 copil

4

ANL

374

29033/27.08.2012

2012

RUJAN CONSTANTIN

pet

4

375

43626/2012

2011

STURZU ELENA

pet

4

376

18076/01.06.2012

2012

ARVA IU LI A

s+s

3

377

30624/06.09.2012

2012

CRISTEAARMAND IOAN

s+s+1 copil

3

378

3423/29.02.2012

2012

DINU EUGEN

pet

3

incomplet institutionaiizat

379

6434/2012

2012

DUMITRESCU CĂTĂLIN MARIAN

pet

3

380

2166/26.03.2012

2012

GHITA MARE ANCA IRINA

pet

3

revoluționar

381

3424/29.02,2012

2012

MARINESCU CONSTANTIN

pet

3

incomplet institutionalizat

382

8886/29.03.2012

2012

SAMOILA DANIELA ALINA

s+s

3

383

14929/18.05.2012

2012

STEEL CRISTINA

pet

3

384

39010/15.10.2012

2012

DONI LUDMILA

pet

2

385

21425/10.07.2012

2012

DOROBANȚII LIVIU

pet+frate

2

386

42334/14.11.2012

2011

NISTOR COSTEL

pet

2

387

48135/18.12.2012

2012

PREDA GINEL

pet

2

388

19714/12.06.2012

2012

TUDOR MARIA CRISTINA

pet

2

389

48575/2012

2012

CONSTANTINOF GHEORGHE

pet

1

Page 12 of 12