Hotărârea nr. 5/2013

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (dl. Iosub Mircea Ovidiu)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Diaconu Mihai-Bogdan, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 3/31.01.2013;

Ținând cont de adresele Partidului Social Democrat - Organizația Sector 4 București și Uniunii Social Liberale înregistrate la Cabinet Secretar cu nr. 27/22.01.2013, respectiv nr. 29/22.01.2013;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

A

In baza dispozițiilor art.96 alm.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

A

In temeiul prevederilor art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului IOSUB Mircea-Ovidiu, candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 3/31.01.2013.

Art. 2 Domnul IOSUB Mircea-Ovidiu va fi membru în cadrul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești (comisie de bază), în locul domnului Diaconu Mihai-Bogdan.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.Nr. 5/31.01.2013