Hotărârea nr. 4/2013

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (dna. Radoi Ani Gabriela)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al doamnei Ciulacu Victoria, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 71/ 26.11.2012;

Ținând cont de adresele Partidului Social Democrat - Organizația Sector 4 București și Uniunii Social Liberale înregistrate la Cabinet Secretar cu nr. 27/22.01.2013, respectiv nr. 29/22.01.2013;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

In baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al doamnei RĂDOI Ani-Gabriela, candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 71/26.11,2012.

Art. 2 Doamna RĂDOI Ani-Gabriela va fî membru în cadrul Comisiei pentru cultură) culte) minorități) sport și tineret (comisie de bază) și în cadrul Comisiei pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie (comisie secundară) precum și a Comisiei pentru comerț și protecția consumatorului (comisie secundară), în locul doamnei Ciulacu Victoria.

Nr. 4/301.2013