Hotărârea nr. 36/2013

Hotărâre privind completarea statului de funcţii al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând Referatul de specialitate nr.IV/303/20.02.2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane, SSM,PSI,MC din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/31.01.2013;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și ale art.81 al in. (2) lit.e) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă completarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4 în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

Art.2 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.Nr. 36/28.02.2013STAT DE FUNCȚII (conform anexei nr.2 la Ordinul nr.4040 al președintelui ANFP )

Anexa nr.lla HCLS4 nr.36/28.02.2013

7 'DIRECȚIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR SECTOR

fi i


Februarie 2013

Nr,

crt.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

Nț.

profesională

/grad

7"L\iȔieie, prenumele/

vacant, temporar

vacant, după caz

de conducere

*

de execuție

de

cond

ucere

de execuție

1

DIRECȚIA de EVIDENTA A PERSOANELOR SECTOR 4

director

executiv

H

Hrynczuk Daniela Silvia

2

SERVICIUL

ECONOMIC

șef serviciu

H

Lambe-Stefan Sofica

o

consilier

I

asistent

S

Sitavu Florina Carmen

4

consilier

I

asistent

S

Niculaie Marina Mirela

5

consilier

I

asistent

s

Mihailescu Iulia Ana

6

consilier

I

debutant

s

VACANT

7

referent

III

superior

M

Catarama Mana

8

referent

ni

superior

M

Varzaru Gabriela Camelia

9

referent

HI

superior

M

Canutoiu Elena

10

SERVICIUL

RESURSE

UMANE,SSM,PSI,M C

șef serviciu

n

Ghiorghe Gabriela

11

consilier

i

principal

S

VACANT

12

consilier

i

asistent

S

Alecu Nicoleta

13

consilier

i

asistent

s

Naciu Tudora

14

referent

m

superior

M

Bostina Valentin

15

referent

HI

principal

M

Florea Monica Carmen

16

referent

HI

superior

M

Stan Viorica Anina

17

referent

HI

asistent

M

Oros Delia Gabriela -temporar ocupat-

/*

” V

18

SERVICIUL

ADMINISTRATIV,

ACHIZIȚII

PUBLICE

Sef serviciu

n

i (i

W

ut ArV

Mafinescu Viorel * v//

«7

19

consilier

I

superior

S

Barabas Gabriel Ioan

20

consilier

I

asistent

S

Nistor Bogdan Andrei

21

Muncitor

calificat

I

M

Rottman Cristian Nicolae

22

Șofer

I

M

Galatanu Bogdan

23

Referent

IA

M

Popescu Florica

24

Inspector de specialitate

II

S

Durigon Valentina

25

Inspector de specialitate

n

S

Trandafir Carmen

26

SERVICIUL JURIDIC, INFORMAȚII SI RELAȚII CU PUBLICUL

Sef serviciu

VACANT

27

consilier

I

asistent

s

VACANT

28

Consilier

juridic

I

superior

S

Iancu Daniela Claudia

29

Consilier

juridic

I

superior

s

VACANT

30

Referent de specialitate

II

principal

SSD

Cucu Liana

31

Referent

IA

M

Furtuna Milita

32

Referent

IA

M

Mihai Carmen

33

Referent

IA

M

Popa Elena Valerîa

34

SERVICIUL STARE CIVILA

Sef serviciu

VACANT

35

Consilier

I

superior

S

Marianciuc Luiza Crina

36

Consilier

I

principal

S

Radu Octavia

37

Consilier

I

asistent

S

Hantea Adina Ioana

38

Consilier

I

asistent

s

Arghir Alexandra

Marii ena

39

referent

ni

superior

M

rf (

Olaru Georgeta

40

referent

m

asistent

M

ftăioTW

J 1

(VACANT

41

referent

m

superior

M

^>5“ W-

TEMPORAR VACANT

42

referent

VACANT

43

COMPARTIMENT

EVIDENTA

PERSOANELOR

NR.1

Consilier

juridic

i

asistent

S

Ionescu Cristina

44

consilier

i

asistent

s

Faini si Mita

45

consilier

i

asistent

s

Plopeanu Nicoleta

46

consilier

i

asistent

s

Munteanu Iuliana

47

consilier

i

asistent

s

Vasile Claudia

48

referent

IA

M

Basarab Floarea

49

COMPARTIMENT

EVIDENTA

PERSOANELOR

NR.2

consilier

i

superior

s

Balint Vasilica

50

consilier

i

asistent

s

Teodoresu Mirela Li liana

51

consilier

i

asistent

s

Vieru Mari a

52

consilier

i

asistent

s

Neamtu Anisoara

53

Consilier

i

asistent

s

Bitculescu Mariana

54

Inspector de specialitate

IA

S

VACANT

55

COMPARTIMENT

EVIDENTA

PERSOANELOR

NR.3

consilier

i

superior

s

Enculescu Elena

56

consilier

i

superior

s

Istrate Angela

57

consilier

i

principal

s

Hilohi Ana-Maria

58

consilier

i

asistent

s

Dedu Gianina

59

consilier

i

principal

s

Dumitrascu Ionica

60

consilier

i

asistent

s

Nedelcu Iuliana

61


referent


ni


superior


Dumitrache Rodica


Nr. total de funcții publice

50

Nr. total deînalți funcționari publici

-

Nr. total de funcții publice de conducere

6

Nr. total de funcții publice de execuție

44

Nr. total de funcții contractuale de conducere

0

Nr. total de funcții contractuale de execuție

10

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

60

Nr. total de funcții în instituție

60

* Sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice și tot personalul contractual.


PREȘEDINTE DE ȘEflNȚ Ioan - Mircea M