Hotărârea nr. 3/2013

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (dl. Diaconu Mihai Bogdan)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia d-lui DIACONU MIHAI - BOGDAN înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 591/ 17.12.2012.

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. 6/08.01.2013;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

A

In baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit”b” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului DIACONU Mihai -Bogdan, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data^3O1.2013.

LEȘE


•INTE DE ȘEDINȚĂ, fiu-Dumitru ZARA

Nr. 3/31.01.2013