Hotărârea nr. 25/2013

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/2012, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar și special de stat

din sectorul 4

Luând act de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 înregistrat cu nr. 64/21,02.2013;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; Văzând adresa nr.59465/8.01.2013 a Ministerului Educației Naționale;

Vazand prevederile art.96 din Legea nr. 1/2001 privind Educația Națională;

Potrivit prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. (j) și alin. 4 din

Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Cu data prezentei se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.27/27.09.2012, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4 in Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din învățământul preuniversitar de stat, de la nivelul Sectorului 4, confonn anexei, ce face parte integrantă din prezenta;

Art. 2 Doamna consilier Rădoi Ani - Gabriela va face parte din Consiliile de Administrație ale următoarelor unităților de învățământ preuniversitar de stat: Școala Gimnazială nr. 96, Școala gimnazială „Mărțișor”, Grădinița „Piticot” și Grădinița „Mărțișor”, în locul doamnei Ciulacu Victoria.

Art. 3 - Domnul consilier Mihalache Eugen-Costinel va face parte din Consiliile de Administrație ale următoarelor unităților de învățământ preuniversitar de stat: Școala Gimnazială^ „Emil Racoviță”, Grădinița nr. 4, Grădinița nr. 62, Grădinița „Floare Albastră”, Grădinița „înșirate Mărgărite”, în locul domnului Huidu Florin.

Art.4 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate persoanele nominalizate în anexă, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

Nr. 25/28.02.2013PREȘEDINTE Ioan - Mî”"“


A"* £1*ANEXA la

HCLS4 nr. 25/28.02.2013

COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 NR. 27/2012, PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL SEgf^&Liyi 4 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNWpAMÂNT * PREUNIVERSITAR ȘI SPECIAL DE STAT DIN SECTORUL 4ASU îl


REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORUL^

Nr.

crt.

Denumirea

unității

Adresa

reprezentant

Consiliu Local

1

Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”

Str. Coștila nr. 2

Spiridon Ștefan

2

Școala Gimnaziala „Ienâchițâ Văcăresc u”

Calea Șerban Vodă nr. 62-64

Spiridon Ștefan

3

Școala Gimnaziala nr. 79

Str. Cuza-Vodă

Nr. 51

Bălută Daniel

4

Școala Gimnaziala „Emil Racoviță”

Aleea Emil Racoviță nr. 1

Mihalache Eugen-Costinel

Tebeșoi Daniela

5

Școala Gimnaziala nr. 96

Str. Rezonanței nr. 2

Rădoi Ani-Gabriela

Delegeanu Dan Bogdan

6

Școala Gimnaziala nr. 97

Str. Viorele nr. 7

Muntean Ioan - Mircea

7

Școala Gimnaziala „Avram Iancu”

Str. Stupilor nr. 1

Ionescu De-Juan De-Juan Decebal Dan

8

Școala Gimnaziala nr. 99

Str. Huedin nr. 13

Puiu Florian

9

Școala Gimnaziala „G-ral Eremia Grigorescn”

Str. Cpt. Eremia

Popescu nr. 27

Negrescu Mariana Carmen

10

Școala Gimnaziala nr. 108

Str. Vatra Domei nr. 8

Băluță Daniel

11

Școala Gimnaziala „Șerban Vodă”

Str. Petre Țuțea nr. 3

Spiridon Ștefan

12

Școala Gimnaziala „George Topărceann”

Str. Argeșelu nr. 6

Negrescu Mariana Carmen

13

Școala Gimnaziala „George Bacovia ”

Str. Stoian

Militaru nr.72

Stoian Ghiocel Daniel

14

Școala Gimnaziala nr. 113

Str. Parincea nr. 4

Ionescu De-Juan De-Juan

Decebal Dan

15

Școala Gimnaziala nr. 119

Str. Almașul Mic nr. 4

Spiridon Ștefan

16

Școala Gimnaziala „Mărțișor”

Str. Mărțișor nr. 39

Rădoi Ani-Gabriela

Muntean Ioan - Mircea

17

Școala Gimnaziala nr. 129

Str. Izvorul Crișului nr. 6

Puiu Florian

18

Școala Gimnaziala nr. 133

Str. Stânjeneilor nr. 3

losub Mircea - Ovidiu

Nr.

crt.

Denumirea

unității

5

Adresa

Nume

reprezentant?,;

19

Școala Gimnaziala nr. 165

Str. Slătioara nr. 8

Tebeșoi Daniela/^

H ® f    l ,c

20

Școala Gimnaziala nr. 189

Aleea Ciceu nr. 12

Negrescu Mariana CarinWj^y^^

21

Școala Gimnaziala nr. 190

Str. Nițu Vasile nr. 16

Petcu Marian

22

Școala Gimnaziala nr. 194

B-dul Alexandru

Obregia nr. 3A

Vârtej aru Nicolae

23

Școala Gimnaziala nr. 308

Str. Râul Șoimului nr. 8

Toma Veronica

24

Colegiul Național „Mihai Eminescu ”

Str.George Georgescu nr. 2

losub Mircea - Ovidiu

25

Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu ”

B-dul Metalurgiei nr. 89

Iosub Mircea - Ovidiu

26

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”

Str. V. V. Stanciu nr. 6

Tebeșoi Daniela

27

Liceul Tehnologic

„Mircea Vulcanescu”

Str. Izvorul Crișului nr. 4

Delegeanu Dan Bogdan

28

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Cap. Grigore Marin Nr. 42 - 44

Pricea Dorin

29

Colegiul Național „Octav Onicescu”

Str. Trivale nr. 29

Georgescu Mihai

30

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”

Calea Șerban Vodă nr. 167

Stoian Ghiocel - Daniel

31

Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia”

Șos. Vitan Bârzești

Nr. 11

Diaconu Gheorghiță

32

Colegiul National de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Principatele Unite nr. 63

Popescu Viorel Dan

33

Liceul Teologic

Penticostal “Emanuel”

Str. Cuza Vodă nr. 116

Negrescu Mariana Carmen

34

Colegiul Romano -Catolic “Sfântul losif”

Șos. Olteniței nr.3- 7

Tebeșoi Daniela

35

Colegiul Național “Ion Creangă”

Str. Cuza Vodă nr. 51

Băluță Daniel

36

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”

Șos. Vitan Bârzești nr. 11

Toma Veronica

37

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”

Str. Căpitan Preotescu nr. 9

Tebeșoi Daniela

38

Seminarul Teologic

Ortodox

Str. Radu Vodă nr. 24 A

Comănescu Jean Valentin

39

Șc. Gimnaziala Specială nr. 3

Str. Splaiul

Unirii nr. 114

Negrescu Mariana Carmen

40

Șc. Gimnaziala Specială nr. 4

Str, Capt. Grigore Marin nr. 42-44 ( provizoriu )

Nae Anca Maria

41

Șc. Gimnaziala Specială „Sf. Nicolae”

Str. Soldat Enache Ion

Nr. 31

Mihalache Eugen-Costinel

/or a

Nr.

crt.

Denumirea

unității

3

Adresa

Nume

reprezentant

Consiliu Local

42

Clubul copiilor Sector 4

Str. Bradetului nr. 24

Toma Veronica

43

Clubul Sportiv Școlar

Nr. 6

Str. Luică nr. 70

Popescu Viorel Dan

44

Grădinița nr. 4

3

Str. Cetatea Veche nr. 1

Mihalache Eugen-Costinel

Ionescu Alexandru Silviu

45

Grădinița nr. 30

3

B-dul Dimitrie Cantemir ni’, 16 A

Comănescu Jean Valentin

46

Grădinița „Scufița Roșie”

Str. Cuza Vodă nr. 125

Ionescu De-Juan De-Juan

Decebal Dan

47

Grădinița nr. 62

3

Str. Almașul Mic nr. 2

Mihalache Eugen-Costinel

Muntean Ioan - Mircea

48

Grădinița nr. 149

3

Str. Stupilor nr. 5

Giuglea Florian

49

Grădinița

„Panseluța”

Str. Panselelor nr. 38-40

Negrescu Mariana Carmen

50

Grădinița

3

„Pisicile Aristocrate”

B-dul Regina Maria nr. 28 - 30

Iosub Mircea - Ovidiu

51

Grădinița

3

„Dumbrava Minunată”

Aleea Terasei nr. 8

Rădoi Ani-Gabriela

52

Grădinița

3

„Strop de Rouă”

Str. Emil Racoviță nr. 23 Bis

Georgescu Mihai

53

Grădinița „ Floare A Ibastră ”

Str. Lamotești nr. 10

Mihalache Eugen-Costinel

Tebeșoi Daniela

54

Grădinița nr. 224

3

Str. Gramont nr. 25

Georgescu Mihai

55

Grădinița nr. 225

3

Str. Izvorul Mureșului nr. 6

Negrescu Mariana Carmen

56

Grădinița

„Piticot”

Str. Spiniș nr. 1

Rădoi Ani-Gabriela

Toma Veronica

57

Grădinița

3

„Mărțișor”

Str. Daracului nr. 11

Rădoi Ani-Gabriela

Toma Veronica

58

Grădinița

„înșir ”te Mărgărite”

Str. Almașul Mare nr. 1

Mihalache Eugen-Costinel

Spiridon Ștefan

59

Grădinița

3

„Albă ca Zăpada si Piticii”

Str. Crișul Alb nr. 30

Spiridon Ștefan

60

Grădinița

3

„Ciupercuța”

Str. Stoian Militam

Nr. 86 - 90

Petcu Marian

61

Grădinița

3

„101 Dalniațieni”

Str. Aliorului nr. 5

Mihalache Eugen-Costinel

PREȘEDINTE DE ȘEDII^j^N~'4'V\

Ioan - Mircea MUN'
3