Hotărârea nr. 189/2013

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.01.2014 – 31.01.2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.01.2014 - 31.01.2014

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4;

în temeiul dispozițiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum și ale art. 35 alin.l și 81 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se alege domnul Gheorghiță DIACONU în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.01.2014-31.01.2014.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.

PREȘEDINTE DE Dan Bogda^DELfcEANÎÎNr. 189/17.12.2013