Hotărârea nr. 18/2013

Hotărâre privind ,, întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele care locuiesc în blocul B2 din str. Aurel Perşu nr. 89, sector 4’’

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind „ întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele care locuiesc în blocul B2 din str. Aurel Perșu nr. 89, sector 4”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 și Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Spațiu Locativ nr. P.4.3./Î4/17.01.2013,

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

Luând în considerare prevederile art. 43. din Legea Locuinței ni*. 114/1996, republicată cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, coroborat cu art. 81 alin.2, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă „ întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele care locuiesc în blocul B2, situat în str. Aurel Perșu nr. 89, sector 4”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din această hotarîre.

Art.2.-Primarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.Nr. 18/31.01.2013Anexa 1 a HCL sector4 nr

Lista cu persoanele care locuiesc în bI.B2 din str. Aurel Perșu nr.89,sector 4 și pentru care se vor întocmi contracte de închiriere

poz

nr inreg

nume

vechimea

structura familiei

punctaj

1

38064/13.12,11

BĂLȚOI LIVIU

1987

S-S-1C

34

2

38235/14.12.11

DĂIAN NICOLAE

1989

S-S-2C

32

3

38062/13.12.11

CIOCAN C-TIN

1987

S-S-1C

31

4

38079/13.12.11

LAZĂRICĂ COSTICĂ

1993

S-S-2C

31

5

10575/12.04.11

DOROFTEI DUMITRU

1986

PET

31

6

38072/13.12,11

CIURARU MARTIN

1986

PET-1P

30

7

38063/13.0511

VĂCARU VASILE

1990

S-S-1C

30

8

38057/13.12.11

BURAGA C-TIN

1994

S-S-2C

30

9

38084/13.12.11

IFTIME GELU

1988

S-S-1C

29

10

11324/14.04.11

BOICU DUMITRU

1988

S-S-1C

29

11

38067/13.12.11

MEȘTERCA PETRE

1988

S-S-2C

28

12

1141/18.01.11

BACIU IONELA

1994

S-S-2C

28

13

38340/14.12.11

ȘANDRU MARIAN

1988

PET-2P

27

14

38081/13.12.11

CĂLIN MIHAELA

1993

PET-1C

15

38073/13.12.11

HOBORICI ANTONEL

1992

S-S-2C

26

16

10576/12.04.11

DIȚOAIA VASILE

1992

S-S--2C

26

17

38077/13.12.11

MIREA EMANUEL

1994

S-S-2C

26

18

38265/14.12.11

DIACONU FLORENTINA

1989

SS

25

19

38064/13.12.11

DOCHIȚOIU MINUȚA

1992

PET-2P

25

20

38068/13.12.11

DOROFTEI SILVIU

1992

S-S-1C

25

21

38077/13.12,11

DUMITRAȘCU MARIAN

1993

S-S-2C

25

22

38080/13,12.11

DIACONU CORALIA

1993

PET-1FIU

25

23

38074/13.12.11

CHIHAIA VASILE

1994

S-S-2C

25

24

38083/13,12.11

CHIHAIA GHEORGHE

1994

S-S-2C

25

25

38066/13.12.11

MELINTE MARIAN

1993

S-S-1C

24

26

38056/13.12.11

NEDELCU ANGELA

1993

S-S-2C

24

27

38087/13.12.11

MINEA LUMINIȚA

1994

S-S-1C

24,

28

38058/13.12.11

VĂLEANU NICOLAE

1996

S-S-1C

2.4:

29

10517/12.04.11

LUPU CORNELIA

2000

PET-2C

f4

30

38091/13.12.11

NEDELCU ELENA

2000

PET-2P

|3

31

38236/14.12.11

VASILE CRISTINEL

1996

S-S-1C

b-

32

38070/13.12.11

ȘERBAN LENUȚA

1998

S-S-1C

22

33

38076/12,12.11

ANICHITOAIE MIHAI

1998

S-S-1C

22

34

38092/13.12.11

BORCAN FLORICEL

1998

S-S-2C

22

35

38078/13.12.11

CIOBANU ALEXANDRU

2002

S-S-2C

22

36

38065/13.12.11

MIHAIU PETRE

1999

S-S-1C

21

37

17033/17.06.11

DRĂGHICI MARIA

2000

PET 1 FIU

21

38

38075/13.12.11

BOICU DOINA

2000

S-S-3C

21

39

38090/13.12.11

IFTIME LIDIA

1996

PET

19

40

38082/13.12.11

SIMION MARIANA

2001

S-S-2C

19

41

38061/13.12.11

PLATON CIPRIAN/ GEORGE

1997

PET

18

42

7195/13.03.2012

GAVRILĂ ALEXANDRU

2000

PET-MAMĂ,

17

43

38088/13.12.11

ȚOLEA RODICA

2004

PET-FRATE

14

44

38060/13.12.11

HOHOTĂ DORINA

2008

S-S-1C

13

45

41300/2012

CURTIANU CERASELA

2006

PET

12

46

46802/2012

DOROFTEI RALUCA ANA MARIA

2011

11

47

13154/14.05.11

DĂIAN ADINA

2005 18anî

PET

8

48

10590/12.04.11

BILAȘCO GHEORGHE

2009

PET

7
/