Hotărârea nr. 160/2013

Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Octombrie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe colective P+2 E, pe un teren proprietatea d-neî ALDEA ELEONORA, în suprafață de 150,20mp., situat în str.MOLDOVENI nr.2 B, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective P+ 2E, pe un teren situat în str. Moldoveni nr.2 B.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persona fizica, in suprafața de 150,20mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local a! sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SCU UEMH^n

Oe<^bal-Dan

! rfj J “ -


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 160/27.11.2014

Radu DRAGOMIRESCU

Anexă

la HCLS4 nr. 160/31.10.2013 LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator Imobile în urma susținerii examenului

din: 05.10.2013

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certificat

Nr.

Data

1

BUIȚĂ VALENTIN

51

1,189

10/5/2013

2

BURUEANĂ CĂTĂLIN GABRIEL

51

1,190

10/5/2013

3

BUZATU MĂDĂLINA ANTONIA

51

1,191

10/5/2013

4

BUZEA CRISTIAN

51

1,192

10/5/2013

5

CORFIȚĂ DANIEL HORIA

51

1,193

10/5/2013

6

CRĂCEA MARIN

51

1,194

10/5/2013

1

CRISTESCU CRISTINA

51

1,195

10/5/2013

8

CRISTESCU ILEANA

51

1,196

10/5/2013

9

DEDIU DANIELA CONSTANȚA

51

1,197

10/5/2013

10

DOAGĂ MARIANA

51

1,198~~

10/5/2013

11

DRĂGAN GABRIELA DOMNICA

51

1,199

10/5/2013

12

DUMITRESCU NICULAE

51

1,200

10/5/2013

13

GANEA FLORENTINA

51

1,201

10/5/2013

14

HĂPĂIANU CORNEL

51

1,202

10/5/2013

15

ISPAS GABRIELA

51

1,203

10/5/2013

16

JOIȚA MARGARETA GABY

51

1,204

10/5/2013

17

KEDEI LOȚICA

51

1,205

10/5/2013

18

MICU FLORENTINA

* 51

1,206

10/5/2013

19

MICU SILVIA

51

1,207

10/5/2013

20

MILIAN TEODOR

51

1,208

10/5/2013

21

MORARIU NECULINA

51

1,209

10/5/2013

22

MORARU CONSTANTIN

51

1,210

10/5/2013

23

NĂSTASĂ OLGA

51

1,211

10/5/2013

24

NEAGU NICOLETA VIOLETA

51

1,212

10/5/2013

25

NICOLAESCU ANDREI CRISTIAN

51

1,213

10/5/2013

26

PARASCANU ANDREI ALEXANDRU

51

1,214

10/5/2013

27

PETRE LUCICA

51

1,215

10/5/2013

28

PREDA ADRIAN

51

1,216

10/5/2013

29

RADU ANDRA CORALIA

51

1,217

10/5/2013

30

RADU GIORGIANA RAMONA

51

1,218

10/5/2013

31

RĂDULESCU MARIA CRISTINA

51

1,219

10/5/2013

32

RUSE LILIANA GEORGETA

51

1,220

10/5/2013

33

SAVA MARCELICA

51

1,221

10/5/2013

34

SAVA MARIN

51

1,222

10/5/2013

35

SLAVE MARGARETA

51

1,223

10/5/2013

36

STAN PAUL EMIL

51

1,224

10/5/2013

37

STROE LUCICA

51

1,225

10/5/2013

38

TRAISTĂ MARIN

51

1,226

10/5/2013

39

TUIU ILIE GABRIEL

51

1,227

10/5/2013

40

TURCEAC ANTONIU ȘTEFĂNIȚĂ

51

1,228

10/5/2013

41

URSACHE ADRIANA

51

1,229

10/5/2013

42

VASILE GINA

51

1,230

10/5/2013

43

VLĂDAN VERONICA

51

1,231

10/5/2013

44

VLĂDUȚOIU IULIA

51

1,232

10/5/2013

45

VOCHIN DĂNUȚ

51

1,233

10/5/2013

46

VOICU VASILICA    ff

51

1,234

10/5/2013