Hotărârea nr. 127/2013

Hotărâre privind omagierea venerabililor cetateni si cetatene care locuiesc pe teritoriul sectorului 4 si au sarbatorit 100 de ani de viata

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind omagierea venerabililor cetateni si cetatene care locuiesc pe teritoriul sectorului 4 si au sărbătorit 100 de ani de viata

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4,

Având în vedere:

-expunerea de motive a doamnei consilier Mariana Carmen Negrescu ;

-referatul de specialitate al Direcției Comunicare si Relații Publice nr. P6/37/25.07.2013;

-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-prevederile art. 45, alin. 2, lit.a si art. 81, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Consiliul Local al Sectorului 4 isi exprima stima si respectul fata de venerabilii cetateni si cetatene, membrii ai colectivității umane de pe teritoriul sectorului 4, care au sărbătorit un secol de viata.

Art. 2 Se Împuternicește Primarul Sectorului 4 sa omagieze aceste respectabile vârste si sa inmaneze, cu caracter simbolic, o recompensa financiara de minimum 1000 de lei, onorabililor concetățeni, din partea Consiliului Local al Sectorului 4, conform anexei ce face parte integranta din prezenta.

Art. 3 Primarul Sectorului 4 Împreuna cu Secretarul Sectorului 4 si cu Aparatul de Specialitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentei.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.


Nr. 127/29.08.2013

Anexa la HCL sector 4 nr..


Lista persoanelor domiciliate pe raza sectoru I u i 4 ca re au imnlinit 100 de an i sa u vor im ni în i ne jmfci i^ui    ului


JNr.crt

Nume si prenume

l 1

Alb Gabor

2

Anghel Sevastita

I 3

Bătu Victoria

4

Bobincher Hoise

I 5

Campurean Maria Marta

6

Chirii Dumitru

7

Constantinescu Vasilica

! s

Corbu Ecaterina

I 9

Corhan Feocla

10

Costache Maria

11

Costea Alexandru

12

Cracanel Ghiorghe

13

Crisan Maria    s

14

Czuda Carolina

15

Dabija Constantin

16

Dinu Maria

17

Dogane Luminița

18

Draghicescu Gheorghe

19

Dzibbec Francisca

20

Filiuta Alexandru

21

Geicu Elena

22

Ghencean Maria

23

Giuvargianu Stefanescu Aracsi

24

Glodeanu Zoea

25

Gontica Paraschiva

| 26

Grosu Irina

27

Grunberg Maria

28

Gusamu Vasile

29

Helioti Alecsandrina

30

Hertzendorf Frima

I 31

Hint Ana

I 32

Holeab Irma Maria


i 33

Mrincescu Olga

34

larinay Sevasta

1 35

Ichim Miorița

| 36

lezek iaromir Rudolf

37

llie Dumitra

1 38

lonescu Marin

| 39

Iordache Ion

40

Lachminovici Beatrice

41

Lazaride Silvia

| 42

Lupescu Zoe

43

Marinescu Vasile

| 44

MatrasacTatiana

45

Mazilu Maria

46

Mazilu Marina

I 47

Militaru Natalia

48

Milosean Ioana

49

Mironescu Vasilica

50

Mocanu Maria

51

Moise Neagu

52

Muller Mihai

53

Mura Maria

54

Muscalu Constantina

55

Muta Paraschiva

56

Naica Cornel

57

Negoescu Gheorghe

58

Nistorescu Marin

59

Onea Ana

60

Oprea Alecu

61

Paiusi Constantina

62

Palcau Ștefan

63

Panaite Elisaveta

| 64

Pantazi Elena

! 65

Parvan Filoffcia

| 66

Petcu Gheorghita

67

Petre Alexandrina

68

Petrescu Maria

69

Politis Vasilichia

I 70

Popescu Nicolae

71

Potanga Leonte

72

Procooenco Margareta

73

Radocea losif

74

Repetchii Parascheva

| 75

Ripan Maria

| 76

Rosental Carol

| 77

Sahanîan Șerpui

I 78

Sandufescu ioana

79

Scartat losef

80

Schdul Agnessa

81

Serban Paraschiva

82

Slate Ioana

83

Solomon Barbu

84

Staadecker Desiree Germaine

85

Stanescu Filofteia

| 86

Stoica Nîta

I 87

Strejaru Maria

88

Stroe Safta

89

Svartz Paulina

90

Tanasescu Gheorghe

91

Toderas Maria

92

Tudor Anghelina

93

Tudor Gheorghe

| 94

Turlea Alexandrina

( 95

Ursescu Dumitru

96

Vantu Lucretia

97

Velicu Niculae

I 98

Wainstein Tereza

l 99

Zamfir Anna

j 100

Zugravu Varvara

pfWȘ6MMT£

-MW/£L BW-CJM) V>


. ' CiSîCl’A

< 'COMOtSsC

p SiRSi-iTii . Vs,

„ , <■■■•■■