Hotărârea nr. 103/2013

Hotărâre privind aprobarea SCHIMBULUI INTERCULTURAL între SECTORUL 4 Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI şi ORAŞUL GIRNE – Kyrenia, Republica Cipru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea SCHIMBULUI INTERCULTURAL între SECTORUL 4 Ai MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și ORAȘUL GIRNE - Kyrenia, Republica Cipru

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Comunicare și Activități Culturale nr. P.6.1/314/27.05.2013

Ținând seama de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art.81 alin.(2) lit. k , din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Schimbul inter cultural educativ- formativ, între elevii din unitățile de învățământ din SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și elevii din unitățile de învățământ din ORAȘUL GIRNE - Kyrenia, Republica CIPRU.

Art.2 Se aprobă ca 40 de elevi din Sectorul 4 să participe gratuit la o tabără de vară, organizată de partea cipriotă în ORAȘUL GIRNE - Kyrenia. Costurile aferente transportului vor fi asigurate de Primăria Sectorului 4, iar cazarea și masa, de partea cipriotă.

Art. 3 Se aprobă ca 40 de elevi din ORAȘUL GIRNE - Kyrenia să participe la o tabără de vară, organizată de partea română. Costurile aferente - cazar^Ln+asă, vor fi asigurate de partea română, în timp ce transportul, de partea ciprio&i


Art. 4 Inspectoratul Școlar Sector 4 va stabili lista elevilor care vor participa la această tabără, precum și lista cadrelor didactice care vor însoți grupul de elevi români.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Școlar Sector 4 și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiiiuiuî Local al sectorului 4 din data de 30.05.2013,

Nr. 103/30.05.2013