• Hotărârea 203/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+1 E, pe un teren proprietatea d-nei BUCSA NARCISA LUCICA, în suprafaţă de 227,0 mp, situat în STR. MUNTELE MARE nr.48A.sector 4
 • Hotărârea 202/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea hala si spatii birou, pentru teren proprietatea d-lui Ionita Radu si Ionita Lavinia, în suprafaţă de 540,0 mp., situat în SOS. BERCENI nr.94 sector 4
 • Hotărârea 201/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-lui Abrudan Mihai, în suprafaţă de 66,0 mp., situat în B-DUL GHEORGHE SINCAI nr.11, BL.4
 • Hotărârea 200/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind respingerea modificării anexei 1 din HCL Sector 4 nr. 3/16.01.2012, pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiţii
 • Hotărârea 199/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-ului SANDU GHEORGHE, în suprafaţă de 75,54 mp, situat în STR. SOIMUS nr.60A.sector 4
 • Hotărârea 198/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reactualizare PUD-extindere constructie existenta cu sediu social si cantina sociala si concesionare teren, pe un teren proprietatea d-nului Irimia Vasile, în suprafaţă de 540,0 mp.
 • Hotărârea 197/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea COMPLEX MULTIFUNCTIONAL S+ P+5 E - 6 E Retras iesit in consola , pentru teren proprietatea SC CONCURENT REAL INVESTMENTS , în suprafaţă de 778,30mp.
 • Hotărârea 196/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea supraetajare statie benzina P+4 E si concesionare teren, pentru teren proprietatea SC VOEST AUTOIMPEX SRL , în suprafaţă de 146,0 mp.
 • Hotărârea 195/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-lui Gulea Banutu, în suprafaţă de 33,55mp., situat în SOS.OLTENITEI nr.218, BL.1, ET.P, SC.1, AP.6
 • Hotărârea 194/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-nei STOICA CLAUDIA, în suprafaţă de 55,07 mp., situat în STR.HUEDIN nr.7, BL.2, ET.P, SC.1, AP.1.
 • Hotărârea 193/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect
 • Hotărârea 192/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Noiembrie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 191/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind modificarea structurii de funcţii din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 190/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 141/26.09.2013 privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal
 • Hotărârea 189/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.01.2014 – 31.01.2014
 • Hotărârea 188/2013 - Sectorul 4 - 17.12.2013

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013
 • Hotărârea 187/2013 - Sectorul 4 - 09.12.2013

  Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in anul scolar 2013-2014 semestrul I
 • Hotărârea 186/2013 - Sectorul 4 - 09.12.2013

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013
 • Hotărârea 185/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.12.2013 – 31.12.2013
 • Hotărârea 184/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea COMPLEX MULTIFUNCTIONAL S+ P+5 E + 6 E iesit in consola , pentru teren proprietatea SC CONCURENT REAL INVESTMENTS , în suprafaţă de 778,30mp.
 • Hotărârea 183/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea supraetajare statie benzina P+4 E si concesionare teren, pentru teren proprietatea SC VOEST AUTOIMPEX SRL , în suprafaţă de 146,0 mp.
 • Hotărârea 182/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea hala si spatii birou, pentru teren proprietatea d-lui Ionita Radu si Ionita Lavinia, în suprafaţă de 540,0 mp., situat în SOS. BERCENI nr.94
 • Hotărârea 181/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-lui Abrudan Mihai, în suprafaţă de 66,0 mp., situat în B-DUL GHEORGHE SINCAI nr.11, BL.4
 • Hotărârea 180/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-lui Gulea Banutu, în suprafaţă de 33,55mp., situat în SOS.OLTENITEI nr.218, BL.1, ET.P, SC.1
 • Hotărârea 179/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-nei STOICA CLAUDIA, în suprafaţă de 55,07 mp., situat în STR.HUEDIN nr.7, BL.2, ET.P, SC.1
 • Hotărârea 178/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind introducerea unei Taxe Speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea şi îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011
 • Hotărârea 175/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi
 • Hotărârea 174/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații din incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru copii “MARIA SKLODOSKA CURIE” precum și stabilirea unei cote-parți alocate spitalului
 • Hotărârea 173/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind derularea proiectului „Ingrijiri medico-sociale complexe pentru persoane in varsta, dependente si partial dependente din Sectorul 4”
 • Hotărârea 172/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, pentru anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 171/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre privind aprobarea servirii mesei de catre copiii scolarizati la Scoala Speciala „Sfantul Nicolae” din sectorul 4 la Centrul de Zi „Harap Alb” al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4
 • Hotărârea 170/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.168/07.11.2013 privind aprobarea regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare
 • Hotărârea 169/2013 - Sectorul 4 - 28.11.2013

  Hotărîre privind trecerea imobilului în suprafaţă de 1401 m2 şi a terenului aferent, situat în incinta Colegiului Tehnic ,,Miron Nicolescu’’din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4 Bucureşti, din administrarea Administraţiei Şcolilor şi Liceelor
 • Hotărârea 168/2013 - Sectorul 4 - 07.11.2013

  Hotărîre privind aprobarea regulamentului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice
 • Hotărârea 167/2013 - Sectorul 4 - 07.11.2013

  Hotărîre privind respingerea Regulamentului – cadru, a caietului de sarcini precum si a contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare
 • Hotărârea 166/2013 - Sectorul 4 - 07.11.2013

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013
 • Hotărârea 165/2013 - Sectorul 4 - 31.10.2013

  Hotărâre privind respingerea Regulamentului – cadru, a caietului de sarcini precum si a contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare
 • Hotărârea 164/2013 - Sectorul 4 - 31.10.2013

  Hotărâre privind respingerea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului
 • Hotărârea 163/2013 - Sectorul 4 - 31.10.2013

  Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din Piata Progresul aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru desfasurarea activitatii Autorităţii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
 • Hotărârea 162/2013 - Sectorul 4 - 31.10.2013

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a acordului privind asocierea Sectorului 4 al Municipiului București și Municipiul Craiova – Județul Dolj
 • Hotărârea 160/2013 - Sectorul 4 - 31.10.2013

  Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Octombrie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 159/2013 - Sectorul 4 - 31.10.2013

  Hotărâre privind inchirierea spatiilor aflate in administrarea Centrului Cultural pentru UNESCO “ Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 158/2013 - Sectorul 4 - 31.10.2013

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.11.2013 – 30.11.2013
 • Hotărârea 157/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Sector 4
 • Hotărârea 156/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind crearea unei structuri specializate în vederea gestionării animalelor fără stăpân de pe teritoriul Sectorului 4
 • Hotărârea 155/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 4 pentru Compartimentul Control Sanitar cu atribuţii referitoare la aplicarea măsurilor ce vizează asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare a animalelo
 • Hotărârea 153/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind infiintarea Centrului Multifunctional de Sanatate „Sfanta Ana” situat in str. Aliorului nr.6A
 • Hotărârea 152/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea LOCUINTE Sp+P+4E, pe un teren proprietatea dlui. HALALAI TRAIAN FLORIN, în suprafaţă de 1494 mp. -lotul 2, situat în str. Drumul Binelui nr.8S
 • Hotărârea 151/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea CĂMIN STUDENŢESC S+D+P+8E, pe un teren proprietatea UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, în suprafaţă de 5214,22 mp., situat în bd. Gheorghe Şincai nr. 16
 • Hotărârea 150/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea SPAŢIU COMERCIAL P+1, pe un teren proprietatea dlui. COLAC ANDREI, în suprafaţă de 207,09 mp., situat în bd. Gheorghe Şincai nr. 2A, sector 4
 • Hotărârea 149/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea LOCUINTA P+1E+M , pe un teren proprietatea dnei. DINU ANCA , în suprafaţă de 94,88 mp., situat în str. Baba Voica nr.3 , sector 4
 • Hotărârea 148/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA UNIFAMILIALA, BIROURI SI SPATII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA COM in suprafata de 381,88 mp, situat în Intrarea CIURULUI nr.18
 • Hotărârea 147/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea LOCUINTE COLECTIVE , pentru teren proprietatea SC ARMONIE INVESTITII SRL , în suprafaţă de 7597,0mp lot 1, situat în Intrarea Urcusului nr.23-27
 • Hotărârea 146/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea CONCESIONARE TEREN IN VEDEREA EXTINDERII UNEI PARCARI ACOPERITE, pe un teren proprietatea d-lui NEACSU LAZAR
 • Hotărârea 145/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, care vor funcţiona ca ordonatori terţiari de credite
 • Hotărârea 144/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind modificarea componentei Comisiei de Evaluare Persoane cu Handicap Adulti Sector 4
 • Hotărârea 143/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat
 • Hotărârea 142/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind transmiterea către membrii Consiliului Local al Sectorului 4 a anexelor la proiectele de hotărâre propuse pe ordinea de zi în format electronic
 • Hotărârea 141/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operatiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 140/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013
 • Hotărârea 139/2013 - Sectorul 4 - 26.09.2013

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 26.09.2013 – 26.10.2013
 • Hotărârea 138/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 137/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 100/30.05.2013 privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4
 • Hotărârea 135/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind delimitarea suprafetelor imobilelor ( constructii si teren) proprietatea privata a Municipiului Bucuresti aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 134/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 4
 • Hotărârea 132/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru inchirerea spatiilor comerciale aflate in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4
 • Hotărârea 130/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind respingerea instituirii unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operatiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 129/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind preluarea înregistrării mopedelor de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 127/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind omagierea venerabililor cetateni si cetatene care locuiesc pe teritoriul sectorului 4 si au sarbatorit 100 de ani de viata
 • Hotărârea 126/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 125/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public
 • Hotărârea 124/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind aprobarea prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea 272/2004 si a conditiilor de acordare a acestora
 • Hotărârea 123/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2013
 • Hotărârea 122/2013 - Sectorul 4 - 29.08.2013

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013
 • Hotărârea 121/2013 - Sectorul 4 - 29.07.2013

  Hotărâre privind modificarea si completarea HCLS4 nr.37/28.02.2013 referitoare la transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
 • Hotărârea 120/2013 - Sectorul 4 - 29.07.2013

  Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti
 • Hotărârea 119/2013 - Sectorul 4 - 29.07.2013

  Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4
 • Hotărârea 118/2013 - Sectorul 4 - 09.07.2013

  Hotarâre privind vacantarea funcţiei de Viceprimar şi alegerea noului Viceprimar al Sectorului 4
 • Hotărârea 117/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA UNIFAMILIALA, BIROURI SI SPATII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA COM in suprafata de 381,88 mp situat în Intrarea CIURULUI nr.1
 • Hotărârea 116/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.10.2012 privind schimbarea destinaţiei căminului de elevi B2, identificat ca fiind situat în Str.Aurel Perşu nr.89
 • Hotărârea 115/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea edificare copertina si garaj, extindere locuinta P+2 E, pe un teren proprietatea lui Călinescu Mihaela Iuliana şi Popa Aurelia
 • Hotărârea 114/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea depozit frigorific, depozit ambalaje parter, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL , în suprafaţă de 1675,0mp., situat în B-DUL METALURGIEI nr.78
 • Hotărârea 113/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+1 E, pe un teren proprietatea d-ului MUNTEANU EMIL SI ELENA, în suprafaţă de 359,0 mp., situat în STR. POSTALIONULUI nr.53-55, sector 4
 • Hotărârea 112/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 111/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la H.C.L. S4 nr. 109/27.06.2013, referitor la alegerea modalităţii de delegare a gestiuni serviciului de administrare a domeniului public şi privat.
 • Hotărârea 110/2013 - Sectorul 4 - 04.07.2013

  Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna IUNIE 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 109/2013 - Sectorul 4 - 27.06.2013

  Hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare în vederea alegerii procedurii pentru delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi
 • Hotărârea 108/2013 - Sectorul 4 - 27.06.2013

  Hotărâre privind suplimentarea burselor şcolare de merit pentru anul şcolar 2012/2013 semestrul II
 • Hotărârea 107/2013 - Sectorul 4 - 27.06.2013

  Hotărâre privind derularea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect
 • Hotărârea 106/2013 - Sectorul 4 - 27.06.2013

  Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2013
 • Hotărârea 105/2013 - Sectorul 4 - 27.06.2013

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013
 • Hotărârea 104/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A. (Bitu Octavian şi Corbuleanu Florentin)
 • Hotărârea 103/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind aprobarea SCHIMBULUI INTERCULTURAL între SECTORUL 4 Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI şi ORAŞUL GIRNE – Kyrenia, Republica Cipru
 • Hotărârea 102/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind desfiintarea targului social infiintat in baza prevederilor Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 prin care s-a transmis terenul in suprafata de 1147 m2 situat in Bucuresti
 • Hotărârea 101/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de extindere locuinta si concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui VASILE MARIUS NICU, în suprafaţă de 23,78 mp.
 • Hotărârea 100/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4
 • Hotărârea 99/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind schimbarea destinatiei Complexului Agroalimentar Progresul situat in Soseaua Giurgiului nr. 94, sector 4, Bucuresti
 • Hotărârea 98/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, sector 4
 • Hotărârea 97/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind aprobarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru asistatii Centrului de Ingrijire si Asistenta Nr.1
 • Hotărârea 96/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind incheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a peroanelor intre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Directia Generala de Asistenta Sociala
 • Hotărârea 94/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2013, privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 93/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna mai 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 92/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.6/28.06.2012, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4
 • Hotărârea 91/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea Comisiei
 • Hotărârea 90/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013
 • Hotărârea 89/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, pe anul 2012
 • Hotărârea 88/2013 - Sectorul 4 - 30.05.2013

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada mai – iulie 2013
 • Hotărârea 83/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotarare privind participarea la cursurile de pregatire , formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai Sectorului 4.
 • Hotărârea 81/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil P+1E–SPAŢIU COMERCIAL – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, pe un teren proprietatea d-lui MURGA ROBERTO MANUEL, în suprafaţă de 554,59 mp.
 • Hotărârea 80/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4
 • Hotărârea 79/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotarare privind unele masuri de reducere a cheltuielilor cu energia electrica , in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar si special de stat
 • Hotărârea 78/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Medico-Social al Sectorului 4 in Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei”
 • Hotărârea 77/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile – ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna aprilie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi HG nr. 1588/2007
 • Hotărârea 76/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotarare privind completarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 75/2013 - Sectorul 4 - 23.04.2013

  Hotarare privind virarea excedentului bugetar al Sectiunii de functionare in Sectiunea de dezvoltare , pentru asigurare finantarii obiectivelor de investitii propuse a se realiza in cursul anului 2013
 • Hotărârea 74/2013 - Sectorul 4 - 08.04.2013

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2013, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2012
 • Hotărârea 73/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind modificarea metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare
 • Hotărârea 72/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui TARLEA NICOLAE , în suprafaţă de 41,34 mp., situat în Cal. Vacaresti nr.330, bl.10B, sc.1
 • Hotărârea 71/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind respingerea derulării proiectului „ Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, pentru perioada aprilie 2013– decembrie 2013
 • Hotărârea 70/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind respingerea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!”pentru perioada aprilie 2013– decembrie 2013
 • Hotărârea 69/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea supraetajare locuinta şi extindere cu un corp P+1E, pe un teren proprietatea d-lui Enciu Tiberiu, în suprafaţă de 303,70mp., situat în Str.Teascului nr.
 • Hotărârea 68/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+1 E, pe un teren proprietatea d-lui Dumitru Cristian , în suprafata de 101,0 mp., situat în str.Rondelului nr.5 , sector 4
 • Hotărârea 67/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil P+1E COMERŢ NEALIMENTAR SI CABINETE MEDICALE, pe un teren proprietatea d-lui MURGA ROBERTO EMANUEL, în suprafaţă de 530,13 mp.
 • Hotărârea 66/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea extindere locuinta parter, pe un teren proprietatea d-nei Zanfir Ecaterina , în suprafata de 216,63 mp., situat în str.Boian nr.21 , sector 4
 • Hotărârea 65/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu rezidential 3 corpuri 2S+P+4 E si un corp 2 S+P+2 E si functiuni complementare, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL
 • Hotărârea 64/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 4
 • Hotărârea 63/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2013, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată
 • Hotărârea 62/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 4 a patru toalete, situate în Parcul ORĂŞELUL COPIILOR
 • Hotărârea 61/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru EVACUAŢI domiciliaţi pe teritoriul Sectorului 4
 • Hotărârea 60/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru cazurile SOCIALE cu domiciliul pe teritoriul Sectorului 4
 • Hotărârea 59/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile – ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna februarie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi HG nr. 1588/2007
 • Hotărârea 57/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a 150 blocuri din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în perioada 2012-2015
 • Hotărârea 56/2013 - Sectorul 4 - 28.03.2013

  Hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitatile de invatamant special
 • Hotărârea 55/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui FIZESAN ADRIAN VLAD , în suprafaţă de 63,09 mp., situat în B-dul Alexandru Obregia nr.4
 • Hotărârea 54/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de locuinta si concesionare teren, pe un teren proprietate domeniul privat al mun. Bucuresti in suprafata de 264,0mp
 • Hotărârea 53/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea consolidare extindere si supraetajare locuinta existenta P si concesionare teren , pe un teren proprietatea d-nei GOCI MARIA, în suprafaţă de 145,0 mp
 • Hotărârea 52/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu rezidential S+P+2 E ; 2 S+P+4E, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL , în suprafaţă de 5000,0 mp., situat în str.Drumul Cretestilor nr.
 • Hotărârea 51/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de extindere locuinta si concesionare teren , pe un teren proprietatea d-lui VASILE MARIUS NICU
 • Hotărârea 50/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea SC RIANA BEAUTY SRL, în suprafaţă de 83,65 mp., situat în str.Ion Iriceanu nr.6,bl.154,ap.56,P, sector 4
 • Hotărârea 49/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  3 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva functiunea de locuinta unifamiliala, pe un teren proprietatea d-lui TUDOSE COSMIN IONUT , în suprafaţă de 217,0 mp. situat în STR.Mixandrei nr.15, sector 4
 • Hotărârea 48/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea IMOBIL S+P+4E, pe un teren proprietatea d-lui SOAVA BOGDAN MADALIN, în suprafaţă de 2500,0 mp., situat în str.Drumul Cretestilor nr.138-140 , sector 4
 • Hotărârea 47/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA P+1 E+M , pe un teren proprietatea d-lui SANDU GHEORGHE , în suprafaţă de 110,0mp. situat în STR.RAMASAGULUI nr.40, sector 4
 • Hotărârea 46/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de GARAJ P , pe un teren proprietatea d-lui RUS CRISTIAN , în suprafaţă de 90,0 mp. situat în STR.PRIBOIULUI nr.19, sector 4
 • Hotărârea 45/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de locuinta unifamiliala, pe un teren proprietatea d-nei TONITA CECILIA MIRELA , în suprafaţă de 335,0 mp. situat în STR.VULTURENI nr.88, sector 4
 • Hotărârea 44/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA P+M , pe un teren proprietatea d-lui DUMITRU ION , în suprafaţă de 439,0 mp. situat în STR.ADIERII nr.15A, sector 4
 • Hotărârea 43/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA S+P+1 E , pe un teren proprietatea d-lui ALEXANDRU COSMIN , în suprafaţă de 450,0 mp. situat în STR.DRUMUL CAMPENI nr.52, sector 4
 • Hotărârea 42/2013 - Sectorul 4 - 18.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2013 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti
 • Hotărârea 40/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. Sector 4 nr. 15/31.01.2013 privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate
 • Hotărârea 39/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.23/31.01.2013 privind continuarea derularii proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri, conform bugetului anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013
 • Hotărârea 38/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.22/31.01.2013 privind continuarea derularii proiectului ,,Ingrijiri socio-medicale complexe pentru persoane varstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4’’
 • Hotărârea 37/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Sector 4 , a imobilului in suprafata de 400 mp (parter+etaj) si a terenului aferent
 • Hotărârea 36/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind completarea statului de funcţii al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 35/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaţilor Locomotor din România
 • Hotărârea 34/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social
 • Hotărârea 33/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4
 • Hotărârea 32/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate
 • Hotărârea 31/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS)
 • Hotărârea 30/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind desfăşurarea proiectului ,,Şcoala Altfel’’ la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul Sectorului 4
 • Hotărârea 29/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în folosinţa Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a imobilului situat în strada Principatele Unite Nr.2 Sector 4 în suprafaţă de 324,70 m2
 • Hotărârea 28/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice şi juridice din sectorul 4, zona Mărţişor
 • Hotărârea 27/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune privind Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 pentru perioada 2013-2020
 • Hotărârea 26/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea ,,Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat”
 • Hotărârea 25/2013 - Sectorul 4 - 28.02.2013

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/2012
 • Hotărârea 24/2013 - Sectorul 4 - 18.02.2013

  Hotărâre privind finanţarea obiectivelor de investiţii în continuare pentru anul 2013, cu finanţare din excedentul bugetar al Consiliului Local, înregistrat la data de 31.12.2012
 • Hotărârea 23/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind continuarea derularii proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri , conform bugetului anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013
 • Hotărârea 22/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind continuarea derulării proiectului „ Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, pe parcursul anului 2013
 • Hotărârea 21/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1, pentru anul 2013
 • Hotărârea 20/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere la Centrul Medico – Social al Sectorului 4 , pentru anul 2013
 • Hotărârea 19/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind aprobarea numãrului de posturi la nivelul sectorului 4
 • Hotărârea 18/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind ,, întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele care locuiesc în blocul B2 din str. Aurel Perşu nr. 89, sector 4’’
 • Hotărârea 17/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 16/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4
 • Hotărârea 15/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia
 • Hotărârea 14/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind completarea art 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, pentru modificarea şi completarea procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor comerciale
 • Hotărârea 13/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 , a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă, situat in Sos. Oltenitei
 • Hotărârea 12/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 si folosinţa Politiei Locale a sectorului 4 in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 a spaţiului situat in strada Covasna
 • Hotărârea 11/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind transmiterea din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 in administrarea Politiei Locale a Sectorului 4 a imobilului situat in Aleea Ciceu nr.12 sector 4
 • Hotărârea 10/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 9/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 8/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013
 • Hotărârea 7/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (dl. Mihalache Eugen-Costinel)
 • Hotărârea 6/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (dl. Huidu Florin)
 • Hotărârea 5/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (dl. Iosub Mircea Ovidiu)
 • Hotărârea 4/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (dna. Radoi Ani Gabriela)
 • Hotărârea 3/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (dl. Diaconu Mihai Bogdan)
 • Hotărârea 2/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.02.2013 – 30.04.2013
 • Hotărârea 1/2013 - Sectorul 4 - 31.01.2013

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012