Hotărârea nr. 70/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma sustinerii examenului de atestare din luna mai 2011, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr.1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Tel. 401-335.92.30, Fax. 401-337.18.27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna mai 2011, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.9.2./ 1432/16.05.2011 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 14.05.2011, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei

activitati.


Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Relații cu Comunitatea Locală prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


.201Anexă

ia HCLS4 nr. 70/26.05.2011


LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator

Imobile în urma susținerii examenului

J

din: 14.05.2011

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Cerîi

ficat

Nr.

Data

1

BALTARU CĂTĂLIN ROMEO

37

0.746

14.05.2011

2

BUCOVEANU EUGEN

37

0.747

14.05.2011

3

COTENESCU IONUȚ

37

0.748

14.05.2011

4

DEOANCĂ MARIA

37

0.749

14.05.2011

5

GABĂR ILIE

37

0.750

14.05.2011

6

GHEORGHIAN ANA

37

0.751

14.05.2011

7

IORDACHE MARIUS

37

0.752

14.05.2011

8

IOSIF ION

37

0.753

14.05.2011

9

IOȚA CRISTINA

37

0.754

14.05.2011

10

MIHALACHE SIMON

37

0.755

14.05.2011

11

MIHALCEA ȘTEFAN

37

0.756

14.05.2011

12

MITRICĂ DANIELA

37

0.757

14.05.2011

13

MOISE MIOARA

37

0.758

14.05.2011

14

NEDELCU CAMELIA

37

0.759

14.05.2011

15

NEMȚEANU DRAGOȘ

37

0.760

14.05.2011

16

NIDELEA DUMITRA

37

0.761

14.05.2011

17

PASĂRE VASILE

37

0.762

14.05.2011

18

PETRESCU CORNELIU

37

0.763

14.05.2011

19

POCIOVĂLIȘTEANU EUGEN

37

0.764

14.05.2011

20

RĂDULESCU ANGELA

37

0.765

14.05.2011

21

SANDU MIHAIL

37

0.766

14.05.2011

22

SĂRARU TEODORA

37

0.767

14.05.2011

23

STĂNESCU DĂNUȚ

37

0.768

14.05.2011

24

ȘTEFAN MARIOARA

37

0.769

14.05.2011

25

TENTU ION

37

0.770

14.05.2011

26

TOMA CONSTANTIN

37

0.771

14,05.2011

27

TOMESCU GEORGETA

37

0.772

14.05.2011

28

TIPTER MIHAELA

37

0.773

14.05.2011

29

UMBRĂ ALEXANDRU

37

0.774

14.05.2011

30

URSESCU GABRIEL

37

- 0.775

14.05.2011

31

VASILE NICOLETA

37

0.776

14.05.2011

32

ZAMFIR DUMITRU

37

0.777

14.05.2011