Hotărârea nr. 68/2011

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșfouc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Săvulescu Gheorghe, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.51/28.04.2011;

Ținând cont de adresa Partidului Democrat Liberal nr. 165/12.05.2011, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 139/17.05.2011;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

în baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului PURCĂREÂ Ion, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.51/28.04.2011.

Art. 2 Domnul PURCĂREÂ Ion, va fi membru în cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism (comisie de bază) și în cadrul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe (comisie secundară).