Hotărârea nr. 53/2011

Hotarare privind respingerea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

BMa MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Mf CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

nr.IID 230479/08.04.2011.

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; în baza dispozițiilor art. 45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215 a

administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum de 3.086,04 lei, datorat de Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România pentru imobilul situat în str. Ilie OpriȘ nr. 54, sector 4;

Nr. 53/28.04.2011