Hotărârea nr. 42/2011

Hotarare privind desemnarea componenţei comisiei de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Juridic Grad IA din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

Hotărâre

privind desemnarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Juridic Grad IA din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Sector 4

Văzând Referatul de Specialitate Nr.P.7/392/25.02.2011, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Rapoartele Comisiilor de Specialitate;

Având în vedere prevederile art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă desemnarea membrilor care fac parte din comisia de examinare a candidaților înscriși -la concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier juridic grad IA din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Sector 4 având în componență următoarele persoane:

Art.2 Se aprobă desemnarea domnului consilier Mititelu Ioan Dorin din cadrul Consiliului Local Sector 4 ca Președinte al comisiei de concurs

Art.3 Se aprobă desemnarea domnului consilier Zară Ovidiu din cadrul Consiliului Local Sector 4 ca Membru al comisiei de concurs

Art.4 Se aprobă desemnarea domnului Dragomirescu Radu - Secretarul Sectorului 4 ca Membru al comisiei de concurs

Art.5 Secretarul comisiei de concurs va fi domnul Murat Florin Gabriel -Director Resurse Umane

Art.6 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.


Nr. 42/28.02.2011