Hotărârea nr. 37/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma sustinerii examenului de atestare din luna februarie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr.1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Tel. 401-335.92.30, Fax. 401-337.18.27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna februarie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.V.2./ 487/ 21.02.2011 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 19.02.2011, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Relații cu Comunitatea Locală prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Locai al sectorului 4 din data de 28.02.20r


Nr. 37/28.02.2011ANEXA la HCL S4


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2011, pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE persoanelor EVACUATE, sau care urmeaza a fi EVACUATE din SECTORUL 4


Nume solicitant

Nr. Dosar

Data depunerii

Str Fam

punctaj

Program

Adresa

1

Lixandru Titi

20377/2010

06.11.2007

S+S+2copii,sora

37

Sociaî/Evacuat

Chindiei 24

2

Gherstanshi igor

2631/2011

17.07.2000

S+S

36

Socîai/Evacuat

Gladiolelor 5

3

Stoica Mariana

30368/2010

21.09.2006

S+S+3copii

36

Sociai/Evacuat

Enachita Vacarescu 15

4

Neagoe Georgiana

29732/2010

23.12.2008

petent+1 copil+tata

36

Social/Evacuat

Elena Cuza 16

5

Oprea Edward

37339/2010

12.05.1999

petent

35

Sociai/Evacuat

Bosianu 36

6

Bacuta Tincuta

28489/2010

24.05.2000

mama+fiu+nora

35

Social/Evacuat

Straja 13, bl.66, ap.56

7

Acceleanu Sultana

34963/2011

02.10.2002

petent+1 fiu

35

Sociai/Evacuat

Regina Maria 51

8

Branza Petre

34964/2010

02.10.2002

S+S+3copii

‘ 35

Sociai/Evacuat

Regina Maria 51

9

Badea Ion

37376/2010

25.08.2005

S+S+2pers

35

Sociai/Restituit

poterasi 31

10

Haliu Gheorghe

11713/2010

05.07.2004

petent

34

Social/Evacuat

Regina Maria, 82, ap.2

11

Nicolaescu Constantin

33767/2010

22.02.2005

S+S+1fiu

34

Social/Evacuat

Gladiolelor 7

12

Zmeu Anca

34286/2010

26.09.2006

petent+2copii

34

Social/Evacuat

Preotescu 31A

13

Vasiiescu Virginia

1024/2010

08.09.2008

petent +insotitor

34

Social/Evacuat

Gladiolelor 8, ap.1

14

Grigoras Teodor

29732/2010

23.12.2008

petent+1 copil

34

Sociai/Evacuat

Elena Cuza 16

15

Costache Alexandrina Felicia

32945/2010

19.01.2008

S+S+1 copii

34

Sociai/Evacuat

Cuza Vodă 122

16

Calin Ioana

31517/2010

30.08.2002

petent

33

Social/Evacuat

Nifon 33

17

Bodnar daniela

7799/2011

1.02.2005

petent

33

Social/Evacuat

cuza vodă 62

18

Dinescu Gheorghe

38262/2010

30.06.2005

S+S+1 copil

33

Social/Evacuat

Gladiolelor 5-7

19

Tudose Mihaeia

9830/2011

08.02.2006

S+S+ 2copil

33

Sociai/Restituit

covasna 11,44

20

Suspanau Nicuta

35937/2010

13.06.2006

petent+ 1fiu

33

Social/Evacuat

Serban Vodă 258

21

Dima Nicu

32588/2010

25.10.2008

S+S+2copii

33

Social/Evacuat

Concordiei 9

22

Radu Gabrîel lonut

35006/2010

19.02.2009

S+S+1 copil

33

Social/Evacuat

Gladiolelor 517

23

lonita Mariana

10676/2011

24.10.2001

petent+1 copil

32

Social/Evacuat

Tismana 5

24

Sindie ionica

33016/2010

24.11.2003

S+S

32

Sociai/Evacuat

11.iun.75

25

Oprea Vasile

- 21119/2010

18.12.2008

petent

32

Social/Evacuat

Princ Unite 45

26

Dima Cătălin

35557/2010

11.11.2010

S+S+3copii

32

Social/Evacuat

Concordiei 9

27

Tudor Tudor

31667/2010

21.06.2004

S+S

31

Social/evacuat

Principatele Unite 4

28

Tanase Ion

34011/2010

05.07.2004

S+S+1 copil

31

Social/Evacuat

Liveni 45

29

Onica George Vasile

38073/2010

2006

S+S

31

Sociai/Evacuat

Splaiul Unirii 112

30

Ciobanu Viorica

28782/2010

10.09.2007

petent+2copii

31

Sociai/Evacuat

Liveni 29A, Corp A

31

Pristavu Alexandrina

13606/2010

25.02.2008

petent+1 copii

31

Sociai/Evacuat

Lamaitei 33

32

Feraru Adriana

33309/2010

20.11.2008

petent+lcopil

31

Sociai/Evacuat

Sos Giurgiului 33

33

Popescu Adrian

13083/2011

13.07.2007

S+S+1 copil

31

Sociai/Restituit

Elena Cuza 25

34

Toader Gheorghe

2272/2011

28.06.2004

S+S+1 copil

30

Sociai/Evacuat

Serban Vodă 266

35|Stanciucu Daniela

37533/2010

27.09.2004

S+S+2 copii

30

Sociai/Evacuat

nifon 13    , *

36

Calin Petre

30104/2010

05.04.2005

petent

30

Social/Evacuat

Radulescu Motru 6, bl.35, ap.43

37

Mantescu Elena

28451/2010

30.07.2007

petent+lcopil

30

Sociai/Evacuat

Regina Maria, 82, ap.5

38

Stancîu Mihai Cristian

38014/2010

20.08.2008

S+S+4copii

30

Social/Evacuat

Haralambie 37

39

Pavei Fana

19541/2010

09.10.2008

S+S+1 copil

30

Social/Evacuat

Nehoiu 2-12

40

Balea Vasile

2354/2010

09.10.2008

Singur

30

Social/Evacuat

Aleea Suter 22

41

Vlad Maria Mirela

3653/2011

21.10.2008

S+S+1 copil

30

Social/Evacuat

Stupilor 5, bi.A12, ap.20

42

Raducanu Alexandru Ștefan

39587/2010

11.12.2008

S+S

30

Social/Evacuat

Chindiei 4, ap.3

43

Ghîta Maria

32385/2010

02.06.2009

S+S+2copii

30

Social/Evacuat

Râul Mara 11, bl.M5,ap20

44

Nagy luliana

31382/2010

01,01,2006

petent

29

Social/Evacuat

Al Suter 22

45

Matei Ion

34217/2010

20.02.2006

petent

29

Social/Evacuat

Gladiolelor 5

46

Gherghescu Elena Păunită

34909/2010

21.09.2006

petent

29

Social/Evacuat

Aleea Suter 22

47

Păun Doina

9425/2011

27.03.2008

S+S+2copii

29

Social/Evacuat

Splaiul Unirii 66

48

Macovei Constantin

32648/2010

10.07.2008

S+S+1 copil

29

Social/Evacuat

Episcop Chesarie 13

49

Voicu Steliana

33925/2010

31.07.2008

petent

29

Social/Evacuat

Principatele Unite 45

50

Ghibusi Costel

34204/2010

14.10.2008

S+S+1 copil

29

Social/Evacuat

Cuza Vodă 10

51

Dragne Georgiana

36176/2010

14.01.2009

S+S+1 copil

29

Social/Evacuat

Nehoiu 2-12

52

Miricica Ioana

9955/2011

5.02.2009

petent

29

Social/Evacuat

cuza Vodă 98

53

Puîu Elena

29829/2010

30.04.2009

petent

29

Social/Evacuat

Olimpului 37, ap.3

54

Samuel Georgeta

558/2011

27.05.2009

petent

29

Social/Evacuat

Sf llie 22

55

Marin Magdalena

35073/2010

22.07.2009

petent+3copii

29

Social/Evacuat

Serban Vodă 260

56

Harbuzariu Anisoara

28648/2010

02.09.2009

petent+lcopil

29

Social/Evacuat

Bibescu Vodă 18

57

Guramulta Zamfira

32640/2010

12.10.2009

petent+lcopil

29

Social/Evacuat

Capitan Preotescu 22

58

Cheibosu Aurelia

31174/2010

05.05.2009

petent veteran

28

Sociai/Evacuat

Olimpului 72

59

Ciocan Dumitru

35993/2010

20.05.2008

S+S+1 copil

28

Social/Evacuat

Principatele Unite 4

60

Ciuflea Valentina

29007/2010

02.10.2008

S+S+2copii

28

Social/Evacuat

Cuza Vodă 98

61

Darmanescu ioana

29683/2010

22.07.2008

petent

28

Social/Evacuat

Serban Vodă 126, ap.11

62

Florescu Gheorghe

305/2011

09.09.2004

S+S+4copii

28

Social/Evacuat

evacuat din George Cosbuc 13

63

Gagiu Samir    i

31585/2010

14.06.2007

petent

28

Social/Evacuat

cuza vodă 58

64

Ristea Valentin Ion ut

11617/2011

24.09.2008

petent

28

Social/Evacuat

George Georgescu 16

65

Ștefan Ioana

6650/2010

22.07.2008

petent

28

Social/Evacuat

serban Vodă 126,9

66

Ștefan Marilena

32300/2010

13.11.2008

S+S+1 copil

28

Social/Evacuat

serban Vodă 126,9

67

Ștreang Ioana

4844/2011

26.08.2008

S+s+4copiî

28

Social/Evacuat

grai Haralambie 37

68

Tic Mariana

27744/2010

17.04.2008

S+S+1 copii

28

Social/Evacuat

11 Iunie 67/4

39

Tureanu Doru

33007/2010

06.08.2009

petent

28

Social/Evacuat

Serban Vodă 266

70

Vasile Cristian

9402/2011

28.08.2008

S+S

28

Social/Evacuat

Ion Budai Deleanu 7

71

Moise Ion

12090/2011

8,12,2008

S+S+1 copil

28

Social/Evacuat

gladiolelor 8

72

Alexandrescu Maria

16985/2010

11.08.2009

S+S

27

Social/Evacuat

Olimpului 1,ap.2

73

Cociu Gheorghe

2221/2010

02.07.2004

petent+lcopil

27

Social/Evacuat

Cal.Serban Vodă 18-20, ap.8

74

Costache Iordan

38638/2010

13.06.2006

petent

27

Social/Evacuat

Regina Maria 37

75

Lung Ion

15432/2010

09.02.2009

petent+2copii

27

Social/Evacuat

Cutitul de Argint 62-62A, ap.5

76

Pop Mîhaela

7708/2010

25.02.2010

peten+fiu+fiica+nora

27

Social/Evacuat

Cuza Vodă 122, ap.7

77|Ristache Floarea

2324/2010

28.08.2008

--

27

Social/Evacuat

Leon Vodă 22, ap.3

'78

Vieru Lucia

10921/2011

02.12.2010

petent+ 2copii

27

Socîal/Evacuat

Bosianu 36

79

Dima Carmen

30081/2010

21.09.2010

petent

26

Social/Evacuat

Concordia 9

80

Dinu fescu Ștefan ta Victoria

27318/2010

07.12.2007

petent+1 copii

26

Social/Evacuat

Mihai Cerchez, 20

81

Dumitriu Aurelian

32963/2010

26.06.2008

petent+2copii+nepot

26

Social/Evacuat

Regina Maria‘86

82

Lasiau Andrei Miecea

33938/2010

26.06.2009

petent

26

Social/Evacuat

Dîmîtrie Cantemir 12

83

Raducanu Victor

7481/2010

01.10.2009

petent

26

Social/Evacuat

11.iun.75

84

Apostol Liliana-Fiorica

11781/2011

11.09.2008

petent

25

Social/Evacuat

Bosianu 36

85

Boerescu Floarea

10734/2011

petent+ 1 fiu

25

Social/Evacuat

filaret 16

86

Brașoveanu Crîstina

31141/2010

25.12.2008

petent

25

Social/Evacuat

Preotescu 31

87

Bratu Georgeta

5899/2011

S+S+1 copil

25

Social/Evacuat

Gazetei 84

88

Andrei Marîa

31163/2010

30.09.2010

petent+1 copil

24

Social/Evacuat

Serban Vodă 81-83

89

Dinulescu Daniei

27317/2010

27.10.2008

petent

24

Social/Evacuat

Mihai Cerchez, 20

90

Evsei Filîmon

31980/2010

12.02.2009

S+S+1 copil

24

Social/Evacuat

Cutitul de Argint 19,

91

Florea Mariana

32384/2010

08.03.2005

petent+2copii

24

Social/Evacuat

Frigului 5

92

iancov Florica

29703/2010

21.08.2000

petent+1 copil

24

Social/Evacuat

Biserica Alexe 15, ap.4

93

Florea (Rîzia)Mariana

36978/2010

25.11.2010

s+s

23

Sociai/Evacuat

serban Vodă 260

94

Raducu Florica

31559/2010

S+S+4copii

22

Social/Restituit

Serban Vodă 264

95

Orodef Violeta

33533/2010

06.04.2005

petent+copil+mama

21

Social/Restituît

Lamaitei 58

96

Tanase Bucur Fotache Adrian

857/2011

25.04.2007

S+S+1 pers

21

Social/Restituit

Regina Maria 23

97

Tanase Georgeta

857/2011

S+S+1 copii

21

Social/Restituit

restituit Regina Maria23

98

Gheorghe Marian

635/2010

22.01.2001

S+S+2copii

20

Social/notificat

Cutitu de Argint 13-17

99

Moroianu Gabriel

9543/2011

07.12.2004

S+S+2copii

20

Social/Restituit

Elena Cuza 45

100

Bejan Petronel

28830/2010

18.05.2005

S+S+2copii

19

Social/Evacuat

Serban Vodă 184

101

Lupa Gabriela

10145/2011

20.02.2009

petent+ 2copii

19

Social/Restituit

cutitul de argint 62

102

Orodel Carmen

33535/2010

06.04.2005

petent+copil+mama

19

Social/Restituit

Lamaitei 58

103

Orodel Filuta

33534/2010

06.04.2005

S+S+3 persoane

19

Social/Restituit

Lamaitei 58

104

Radu Cornelia

34184/2010

08.02.2002

petent+2copii

19

Social/Restituit

Profesorilor 8

105

Radu Sandu

28329/2010

26.02.2004

petent+1 copil

19

Social/Restituit

Serban Vodă 11, ap.3

106

Raiciu Gheorghe

27504/2010

2000

S+S+2copiî

19

Socîal/restituit

Alex. Obregia,2A, ap.5

[07

Smarandache Doina Maria

34301/2010

31.10.2005

petent+2copiî

19

Social/Restituit

Justiției 29A

108

Bodarlau Georgeta

29434/2010

05.10.2006

S+S+1 copii

18

Social/Restituit

Olimpului 39, ap.2

[09

Constantin Rodica Efena

36658/2010

15.01.2007

petent+1 copil

18

Social/Restituit

Splaiul Unirii 58, bl.A

110

Constantin Sorina Roxana

34281/2010

28.10.2009

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

George Georgescu 28

[11

Constantinescu Florica

6402/2011

18.05.2007

S+S+3copii

18

Social/Restituit

Serban Vodă 111

12

Cristea Ionel

29452/2010

30.07.2008

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

Gazeiei 48A, corp A, ap.2

13

Dima Marius

2966/2011

20.01.2004

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

Regina Maria 23

14

Hanciu Tudorita

10972/2011

23.06.2004

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

George Georgescu 30

15

Zoitanu Floare

39831/2010

29.11.2005

petent

18

Social/Restituît

Valerian Prescurea 9bis

16

Carciuc Sorinei Costel

28622/2010

15.09.2006

S+S+2copii

17

Social/Restituit

Veniamin Costache 5

17

Marian Elena

38648/2010

01.10.2009

petent+2copii

17

Social/Restituît

Marasesti 84

18

Paralesti loan

1982/2011

13.02.2002

S+S+2copii

17

Social/Restituit

Gramont 15

19

Ruse Floarea

30577/2010

03.02.2009

„ petent

-D    'S    n-

17

Social/Restituit

Serban Vodă 33

1'20

Ștefan Liliana

33323/2010

07.02.2008

petent+2copiî

17

Social/Restituit

bucur 17

121

Botonea Iile

22095/2010

23.07.2008

S+S+1 copil

16

Social/Restituit

Serban Vodă 111

122

Ciolacu Ionel

2024/2010

02.01.2008

petent+lcopil

16

Social/Restituit

Leon Vodă 22, ap.3

123

Gheorghe Nicolae

32281/2010

20.11.2008

S+S+1 copil

16

Social/Restituit

Marasesti 127

124

Ghita Florica

32955/2010

28.02.2008

petent+2copîi

16

Social/Restituit

Radu Vodă 20-20A

125

Hurmuzache Coca

31838/2010

07.04.2008

petent+2copii

16

Social/Restituit

11 iunie 17

126

llie Zoica

34027/2010

25.02.2010

petent+2copii

16

Social/Restituit

Regina Maria23

127

Ion Gheorghe

5317/2011

22.05.2007

S+S+2copii

16

Social/Restituit

Poterasi 15

128

Lixandru Marin

27774/2010

18.11.2005

S+S+3copii

16

Sociai/Restituit

Cutitul de Argint 19, ap.3

,29

Necula Aurel

35013/2010

12.06.2008

16

Social/Restituit

Cai. Serban Vodă 111

■30

Păun sanda

7557/2011

11.08.2006

S+S+1 copil

16

Social/Restituit

Liveni 11

131

Ristea Elena

35323/2010

21.07.2005

petent

16

Social/Restituit

George Georgescu 16

I32

Banea Cornelia

17115/2010

03.08.2006

pet+2copii

15

Social/Restituit

Splaiul Unirii 58, bl.A

I33

Caragiale Gheorghe

31170/2010

01.07.2005

petent+2persoane

15

Social/Restituit

Cuza Vodă 47

34

Dumitrescu Lenuta

10252/2011

18.12.2008

S+S+2copiî

15

Social/Restituit

35

Eremia Florica

29780/2010

17.07.2008

S+S+1 copil

15

Social/Restituit

Marasesti 84

36

ispas Nicolae

9494/2011

s+s

15

Social/Restituit

Cutitu de Argint 62A

37

Mihai Vasiie

34311/2010

21.04.2008

S+S+2copîî

15

Social/Restituit

Turnu Măgurele 3

38

Tatar Ecaterina

28945/2010

23.03.2007

15

Social/Restituit

Alex Balasanu, nr.2, bl.A, ap.5

39

Tudor Ioana

859/2011

25.04.2007

S+S+1 copil

15

Social/restituit

Regina Maria23

40

lonescu Anghelina

35288/2010

20,12,2006

pet + 2pers

15

Social/Restituit

căpitan Preotescu 18

41

Ailincai Maria(vochita)

9528/2011

30.09.2010

mama+2copii

14

Sociai/Restituit

stoian militaru 23

42

Balasa Florentina

2736/2011

17.02.2009

S+S+2copii

14

Sociai/Restituit

Elena Cuza 1

43

Barbu Andrei Marian

34549/2010

14.08.2007

petent

14

Sociai/Restituit

George Georgescu 33

44

Calin Marin

29690/2010

05.04.2005

S+S+1 copil

14

Sociai/Restituit

C-tin. Radulescu Motru 6, bl. 135

45

Caragiale Cristina

31168/2010

01.07.2005

petent+lcopil

14

Sociai/Restituit

Cuza Vodă 47

46

Ciolacu Anica

32770/2010

02.10.2008

S+S+1 copil

14

Sociai/Restituit

Leon Vodă 22, ap.3

47

Feraru Adriana

23323/2010

02.09.2009

petent

14

Sociai/Restituit

serban vodă 111

48

Martin Constantin

19745/2010

24.06.2010

S+S

14

Sociai/Restituit

Gramont 31

49

Panait Nîchita Marta

28449/2010

16.05.2006

S+S+pers

14

Sociai/Restituit

Radu Vodă 20-20A

50

Păun Georgeta

34242/2010

07.10.2008

petent+lcopil

14

Sociai/Restituit

Verzisoru 42

51

Stoicescu Marin

32884/2010

08.07.2008

S+S+2copîî

14

Sociai/Restituit

Regina Maria 23

52

Tanase Elena

32961/2010

S+S

14

Sociai/Restituit

Serban Vodă 114

53

Tatar Valentin Marius

30376/2010

24.09.2008

S+S+2copii

14

Sociai/Restituit

Alex Balasanu, nr.2, bl.A, ap.5

54

Toma Antonio Marius

34691/2010

15.05.2007

S+S

14

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

55

Toma Maria

34224/2010

16.05.2008

S+S+1 copil

14

Sociai/Restituit

Regina Maria 23

56

Angheî Gheorghe

39369/2010

21.12.2010

S+S+2copii

13

Sociai/Restituit

Cuza Vodă 122,7

57

Botalca Elena

7619/2011

18.03.2009

S+S+1 copil

13

Sociai/Restituit

Alex Balasanu, nr.2,

58

Bucureanu Nicolae

37461/2010

30.09.2008

S+S+1 copil

13

Sociai/Restituit

Olteniței 48

59

Dobre Nelu

34241/2010

30.10.2008

petent

13

Sociai/Restituit

Verzisoru 42

30

Dragalai Siiica

30428/2010

20.08.2009

petent

13

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

51

fanovici Ana Maria

10857/2010

28.11.2006

-Page 4 otG-

13

Sociai/Restituit

străduinței 10,bl. R 20,39

162

lonescu Mariana

32975/2010

25.02.2010

S+S+1 copil

13

Socîal/Restituit

Regina Maria 23

163

lordache Marcelina

35244/2010

10.12.2010

petent+3copii

13

Sociai/Restituit

George Georgescu 30

164

Lupa Teodor Vasile

7556/2011

20.02.2009

petent

13

Soclaf/Restituit

cutitui de argint 62

165

Lupsor Monica Maria

30761/2010

13.11.2006

petent+2copii

13

Sociai/Restituit

Titus 15

166

Mizea Ion

31605/2010

15.01.2007

petent+3copii

13

Sociai/Restituit

Bosianu 12

167

neag Ardelean(Nîculina)

35309/2010

24.06.2008

S+S+1 copii

13

Sociai/Restituit

Regina Maria 23

168

Paralesti Monica

29664/2010

26.05.2009

petent

13

Sociai/Restituit

Gramont 16

169

Ștefan lonut

33978/2010

02.09.2009

S+S+1 copil

13

Sociai/Restituit

bucur 17

170

Tarcan Constantin

36739/2010

S+S

13

Sociai/Restituit

Cuza Vodă 62

171

Toma Maria

18975/2010

15.05.2007

S+S+2copii

13

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

172

Visan Mariana

30498/2010

11.09.2009

S+S+2copii

13

Sociai/Restituit

enachita Vacarescu 50

173

Balanici Angeia

33510/2010

26.06.2009

petent

12

Sociai/Restituit

D.Cantemir 12

174

Brasoveanu Doina

9695/2011

2006

S+S+1copil

12

Sociai/Restituit

Leon Vodă, 22 ap.1

175

Buhaescu Ana

32308/2010

16.03.2006

mama+3copii

12

Sociai/Restituit

Aleea Nestorieil

176

Coman ion

37001/2010

20.02.2006

S+S+1 copil

12

Socîal/Restituit

serban vodă 111

177

Dobrita Ana

28252/2010

16.06.2009

petent

12

Sociai/Restituit

Mitropolit Nifon 13

178

Dumîtrache Adrian Florica

30313/2010

30.12.2008

petent

12

Sociai/Restituit

Bosianu 36

179

grigoras Ionela Violeta

6564/2011

11.12.2006

s+s

12

Socîal/Restîtuît

străduinței 10,bl. R 20,39

180

Grigore Gheorghita

29364/2010

petent

12

Sociai/Restituit

Lamaitei 58, ap.2

81

ion Elena Zenaida

31125/2010

17.02.2009

petent+fiica+nepot

12

Sociai/Restituit

Poterasi 20-22, ap.9

82

Păun Elena

6349/2010

06.11.2008

petent+2copii

12

Sociai/Restituit

General Haralambie 37, ap.2

83

Petrea Tudorache

25109/2010

05.01.2010

S+S+2 copii

12

Sociai/Restituit

Mitropolit Nifon 13, ap.1

84

Rizia Florin

4910/2011

03.02.2009

petent

12

Sociai/Restituit

Serban Vodă 260

85

Sabau Georgeta

36661/2010

19.11.2009

S+S

12

Sociai/Restituit

Splaiul Unirii 58

86

Stancu Lucretia

38275/2010

petent+2copii

12

Sociai/Restituit

Serban Vodă 113

87

Stoian Dumitru

7927/2010

19.02.2009

petent

12

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

88

Tanasache Ivanciu Maria

10837/2010

01.07.2009

petent+2copii

12

Sociai/Restituit

C.R.Motru 16, bl.21, ap.223

89

Tudorache Mihail

, 12009/2011

16.06.2009

S+S

12

Sociai/Restituit

Viorele 52

90

Baian Adriana

3230/2011

11.08.2009

petent

11

Sociai/Restituit

Poenaru Bordea 12, ap. 13

91

Buhaescu Florentina

32309/2010

06.09.2007

petent

11

Sociai/Restituit

Aleea Nestorieil

92

Dascalu Marin

30367/2010

03.12.2009

S+S

11

Sociai/Restituit

93

Dumitru Cornelia

37388/2010

16.12.2009

S+S

11

Sociai/Restituit

Gazelei 40

94

llîe Constantin

' 34025/2010

07.04.2010

S+S

11

Sociai/Restituit

Regina Maria23

95

lonescu Nunîca

1367/2011

21.12.2010

petent+1 copil

11

Sociai/Restituit

Serban Vodă 113

96

Liciu Rosînel Paul

21165/2010

06.07.2010

s

11

Sociai/Restituit

Cal. Serban Voda264,ap.1

97

Licurici Ioana

7898/2011

10.06.2009

S+S+1 copil

11

Sociai/Restituit

George Georgescu 30

98

Lupa Vasile

10559/2011

20.02.2009

petent

11

Sociai/Restituit

Cutitui de Argint 62

99

Martin Mircea Constantin

17391/2010

03.06.2010

petent

11

Sociai/Restituit

Gramont 31

)0

Morosanu Robert Iulian

29742/2010

30.04.2009

petent+mama

11

Sociai/Restituit

Elena Cuza 1

)1

Negoita Marian

36959/2010

incomplet

S+S+1 copil

11

Sociai/Restituit

Concordiei 1

)2

Preda Ioana

29342/2010

14.09.2010

petent+lcopil

11

Socîal/Restituit

Valerian Prescurea 25

I3

Andrei Emilian

15843/2010

28.02.2008

-D-.rrr.    ti-

10

Sociai/Restituit

Serban Vodă 184, ap.3    , ■

04

Ciuche Mihai

35188/2010

10.03.2008

petent

10

Social/Restituit

Poterasi 15

05

Gherasim Florica

2158/2011

05.02.2009

petent

10

Social/Restituit

Poterasi20“22

06

Iiie Floarea

29685/2010

31,07.2008

S+S+2copii

10

Social/Restituit

Principatele Unite 45

07

llie Marian

29687/2010

07,08.2008

petent

10

Social/Restituit

Principatele Unite45

08

Lasiau loan Mircea

33511/2010

26.06.2009

petent+3copîî

10

Social/Restituit

Dîmitrie Cantemir 12

09

Liciu Petre

20036/2010

28,06.2010

S+S+4copii

10

Social/Restituit

Cal. Serban Voda264,ap.1

10

Marza Alice

39595/2010

2010

petent

10

Sociai/Restituit

Olteniței 67A

11

Popescu Cornel

32265/2010

26.09.2007

S+S+1 copil

10

Social/Restituit

Enachita Vacarescu 14

12

Seitanescu Mihai Viorei

4146/2010

19.02.2008

S+S+1 copil

10

Social/Restituit

11 Iunie 35, ap.8

13

Teodorescu Antonia

31220/2010

petent+fiica+nepot

10

Social/Restituit

Serban Vodă 114

14

Nita Alina Aneta

1827/2011

12.09.2005

S+S+2copii

9

Social/Restituit

Muzelor 19

15

Barbu Aurelia

34547/2010

26.07.2007

S+S+2copii

9

Social/Restituit

George Georgescu 33

16

Buhaescu Constantin

14889/2010

30.11.2007

petent

9

Social/Restituit

Aleea Nestorieil

17

Mitran Loredana Adriana

35308/2010

15.07.2008

petent

9

Social/Restituit

Regina Maria 23

18

Raducu lonut

31557/2010

petent

9

Sociai/Restituit

Serban Vodă 264

19

Mierloiu Marius

947/2011

02.04.2009

8

Social/Restituit

Serban Vodă 113

20

Toma Cristian

34617/2010

S+S+2copii

8

Social/Restituit

Regina Maria 23

21

Lefter Gabriela

39401/2010

10.12.2009

S+S+1 copil

7

Social/Restituit

George Georgescu 28

22

Vasile Florentina

38870/2010

01.07.1905

petent

7

Social/Restituit

serban vodă 113

23

Burîacu loan

39596/2010

S+S+2copiî

6

Social/Restituit

Olteniței 67A

24

Dragomirescu Ion

36932/2010

25.11.2010

petent

6

Social/Restituit

Regina Maria 23

25

lonescu Larisa Magdalena

39338/2010

petent

6

Social/Restituit

Serban Vodă 113

26

Popa Ruxandra

4359/2010

14.01.2010

6

Social/Restituit

George Georgescu 4

27

Teodorescu Florentin

37788/2010

petent

6

Sociai/Restituit

Serban Vodă 104

28

Vasile Nicolae

38273/2010

6

Social/Restituit

Serban Vodă 113

29

Negoita Eiena

36956/2010

incomplet

petent

5

Sociai/Restituit

Concordiei 1

urnele și prenumele

Funcția

Propunere

Semnătură

lexandru POPESCU

Viceprimar

-

an Dorin MITITELU-

Consilier Local Sector 4

ihaela Ileana PRODEUS

Consilier Local Sector 4

arian PETCU

Consilier Local Sector 4

iriana DIMA

Consilier Juridic

z

tminița TUCMURUZ

Șef Serviciul Spațiu Locativ

4»w4

leluța Crețescu

Consilier Juridic

4^Page 6 of 6