Hotărârea nr. 36/2011

Hotarare privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Directia Generala de Protectia Copilului

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-Î6 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HQTARARE

privind aprobarea Convenției de colaborare intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 si Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale prin Direcția Generala de Protecția Copilului, in vederea implementării proiectului “ Creșterea capacitatii autoritarilor publice locale din Romania in vederea sprijinirii copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii“

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4

Luând in considerare referatul de specialitate cu nr C/433/17.02.2011 al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4;

Tanand seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului4

Ținând seama de prevederile art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr, 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala si ale art. 2 lit. c) din HGR nr. 1434/2006 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Vazand Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 sa se asocieze cu persoane juridice romane si străine;

In temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) si q) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba Convenția de Colaborare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale prin Direcția Generala de Protecția Copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 in vederea implementării proiectului “ Creșterea capacitatii autoritarilor publice locale din Romania in vederea sprijinirii copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii    conform Anexei ce face parte din prezenta

hotarare.

Art.2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 si Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.

PREȘEDI

Alexandru LNr. 36/28.02.2011ANEXA la HCL S4


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2011, pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE persoanelor EVACUATE, sau care urmeaza a fi EVACUATE din SECTORUL 4


Nume solicitant

Nr. Dosar

Data depunerii

Str Fam

punctaj

Program

Adresa

1

Lixandru Titi

20377/2010

06.11.2007

S+S+2copii,sora

37

Sociaî/Evacuat

Chindiei 24

2

Gherstanshi igor

2631/2011

17.07.2000

S+S

36

Socîai/Evacuat

Gladiolelor 5

3

Stoica Mariana

30368/2010

21.09.2006

S+S+3copii

36

Sociai/Evacuat

Enachita Vacarescu 15

4

Neagoe Georgiana

29732/2010

23.12.2008

petent+1 copil+tata

36

Social/Evacuat

Elena Cuza 16

5

Oprea Edward

37339/2010

12.05.1999

petent

35

Sociai/Evacuat

Bosianu 36

6

Bacuta Tincuta

28489/2010

24.05.2000

mama+fiu+nora

35

Social/Evacuat

Straja 13, bl.66, ap.56

7

Acceleanu Sultana

34963/2011

02.10.2002

petent+1 fiu

35

Sociai/Evacuat

Regina Maria 51

8

Branza Petre

34964/2010

02.10.2002

S+S+3copii

‘ 35

Sociai/Evacuat

Regina Maria 51

9

Badea Ion

37376/2010

25.08.2005

S+S+2pers

35

Sociai/Restituit

poterasi 31

10

Haliu Gheorghe

11713/2010

05.07.2004

petent

34

Social/Evacuat

Regina Maria, 82, ap.2

11

Nicolaescu Constantin

33767/2010

22.02.2005

S+S+1fiu

34

Social/Evacuat

Gladiolelor 7

12

Zmeu Anca

34286/2010

26.09.2006

petent+2copii

34

Social/Evacuat

Preotescu 31A

13

Vasiiescu Virginia

1024/2010

08.09.2008

petent +insotitor

34

Social/Evacuat

Gladiolelor 8, ap.1

14

Grigoras Teodor

29732/2010

23.12.2008

petent+1 copil

34

Sociai/Evacuat

Elena Cuza 16

15

Costache Alexandrina Felicia

32945/2010

19.01.2008

S+S+1 copii

34

Sociai/Evacuat

Cuza Vodă 122

16

Calin Ioana

31517/2010

30.08.2002

petent

33

Social/Evacuat

Nifon 33

17

Bodnar daniela

7799/2011

1.02.2005

petent

33

Social/Evacuat

cuza vodă 62

18

Dinescu Gheorghe

38262/2010

30.06.2005

S+S+1 copil

33

Social/Evacuat

Gladiolelor 5-7

19

Tudose Mihaeia

9830/2011

08.02.2006

S+S+ 2copil

33

Sociai/Restituit

covasna 11,44

20

Suspanau Nicuta

35937/2010

13.06.2006

petent+ 1fiu

33

Social/Evacuat

Serban Vodă 258

21

Dima Nicu

32588/2010

25.10.2008

S+S+2copii

33

Social/Evacuat

Concordiei 9

22

Radu Gabrîel lonut

35006/2010

19.02.2009

S+S+1 copil

33

Social/Evacuat

Gladiolelor 517

23

lonita Mariana

10676/2011

24.10.2001

petent+1 copil

32

Social/Evacuat

Tismana 5

24

Sindie ionica

33016/2010

24.11.2003

S+S

32

Sociai/Evacuat

11.iun.75

25

Oprea Vasile

- 21119/2010

18.12.2008

petent

32

Social/Evacuat

Princ Unite 45

26

Dima Cătălin

35557/2010

11.11.2010

S+S+3copii

32

Social/Evacuat

Concordiei 9

27

Tudor Tudor

31667/2010

21.06.2004

S+S

31

Social/evacuat

Principatele Unite 4

28

Tanase Ion

34011/2010

05.07.2004

S+S+1 copil

31

Social/Evacuat

Liveni 45

29

Onica George Vasile

38073/2010

2006

S+S

31

Sociai/Evacuat

Splaiul Unirii 112

30

Ciobanu Viorica

28782/2010

10.09.2007

petent+2copii

31

Sociai/Evacuat

Liveni 29A, Corp A

31

Pristavu Alexandrina

13606/2010

25.02.2008

petent+1 copii

31

Sociai/Evacuat

Lamaitei 33

32

Feraru Adriana

33309/2010

20.11.2008

petent+lcopil

31

Sociai/Evacuat

Sos Giurgiului 33

33

Popescu Adrian

13083/2011

13.07.2007

S+S+1 copil

31

Sociai/Restituit

Elena Cuza 25

34

Toader Gheorghe

2272/2011

28.06.2004

S+S+1 copil

30

Sociai/Evacuat

Serban Vodă 266

35|Stanciucu Daniela

37533/2010

27.09.2004

S+S+2 copii

30

Sociai/Evacuat

nifon 13    , *

36

Calin Petre

30104/2010

05.04.2005

petent

30

Social/Evacuat

Radulescu Motru 6, bl.35, ap.43

37

Mantescu Elena

28451/2010

30.07.2007

petent+lcopil

30

Sociai/Evacuat

Regina Maria, 82, ap.5

38

Stancîu Mihai Cristian

38014/2010

20.08.2008

S+S+4copii

30

Social/Evacuat

Haralambie 37

39

Pavei Fana

19541/2010

09.10.2008

S+S+1 copil

30

Social/Evacuat

Nehoiu 2-12

40

Balea Vasile

2354/2010

09.10.2008

Singur

30

Social/Evacuat

Aleea Suter 22

41

Vlad Maria Mirela

3653/2011

21.10.2008

S+S+1 copil

30

Social/Evacuat

Stupilor 5, bi.A12, ap.20

42

Raducanu Alexandru Ștefan

39587/2010

11.12.2008

S+S

30

Social/Evacuat

Chindiei 4, ap.3

43

Ghîta Maria

32385/2010

02.06.2009

S+S+2copii

30

Social/Evacuat

Râul Mara 11, bl.M5,ap20

44

Nagy luliana

31382/2010

01,01,2006

petent

29

Social/Evacuat

Al Suter 22

45

Matei Ion

34217/2010

20.02.2006

petent

29

Social/Evacuat

Gladiolelor 5

46

Gherghescu Elena Păunită

34909/2010

21.09.2006

petent

29

Social/Evacuat

Aleea Suter 22

47

Păun Doina

9425/2011

27.03.2008

S+S+2copii

29

Social/Evacuat

Splaiul Unirii 66

48

Macovei Constantin

32648/2010

10.07.2008

S+S+1 copil

29

Social/Evacuat

Episcop Chesarie 13

49

Voicu Steliana

33925/2010

31.07.2008

petent

29

Social/Evacuat

Principatele Unite 45

50

Ghibusi Costel

34204/2010

14.10.2008

S+S+1 copil

29

Social/Evacuat

Cuza Vodă 10

51

Dragne Georgiana

36176/2010

14.01.2009

S+S+1 copil

29

Social/Evacuat

Nehoiu 2-12

52

Miricica Ioana

9955/2011

5.02.2009

petent

29

Social/Evacuat

cuza Vodă 98

53

Puîu Elena

29829/2010

30.04.2009

petent

29

Social/Evacuat

Olimpului 37, ap.3

54

Samuel Georgeta

558/2011

27.05.2009

petent

29

Social/Evacuat

Sf llie 22

55

Marin Magdalena

35073/2010

22.07.2009

petent+3copii

29

Social/Evacuat

Serban Vodă 260

56

Harbuzariu Anisoara

28648/2010

02.09.2009

petent+lcopil

29

Social/Evacuat

Bibescu Vodă 18

57

Guramulta Zamfira

32640/2010

12.10.2009

petent+lcopil

29

Social/Evacuat

Capitan Preotescu 22

58

Cheibosu Aurelia

31174/2010

05.05.2009

petent veteran

28

Sociai/Evacuat

Olimpului 72

59

Ciocan Dumitru

35993/2010

20.05.2008

S+S+1 copil

28

Social/Evacuat

Principatele Unite 4

60

Ciuflea Valentina

29007/2010

02.10.2008

S+S+2copii

28

Social/Evacuat

Cuza Vodă 98

61

Darmanescu ioana

29683/2010

22.07.2008

petent

28

Social/Evacuat

Serban Vodă 126, ap.11

62

Florescu Gheorghe

305/2011

09.09.2004

S+S+4copii

28

Social/Evacuat

evacuat din George Cosbuc 13

63

Gagiu Samir    i

31585/2010

14.06.2007

petent

28

Social/Evacuat

cuza vodă 58

64

Ristea Valentin Ion ut

11617/2011

24.09.2008

petent

28

Social/Evacuat

George Georgescu 16

65

Ștefan Ioana

6650/2010

22.07.2008

petent

28

Social/Evacuat

serban Vodă 126,9

66

Ștefan Marilena

32300/2010

13.11.2008

S+S+1 copil

28

Social/Evacuat

serban Vodă 126,9

67

Ștreang Ioana

4844/2011

26.08.2008

S+s+4copiî

28

Social/Evacuat

grai Haralambie 37

68

Tic Mariana

27744/2010

17.04.2008

S+S+1 copii

28

Social/Evacuat

11 Iunie 67/4

39

Tureanu Doru

33007/2010

06.08.2009

petent

28

Social/Evacuat

Serban Vodă 266

70

Vasile Cristian

9402/2011

28.08.2008

S+S

28

Social/Evacuat

Ion Budai Deleanu 7

71

Moise Ion

12090/2011

8,12,2008

S+S+1 copil

28

Social/Evacuat

gladiolelor 8

72

Alexandrescu Maria

16985/2010

11.08.2009

S+S

27

Social/Evacuat

Olimpului 1,ap.2

73

Cociu Gheorghe

2221/2010

02.07.2004

petent+lcopil

27

Social/Evacuat

Cal.Serban Vodă 18-20, ap.8

74

Costache Iordan

38638/2010

13.06.2006

petent

27

Social/Evacuat

Regina Maria 37

75

Lung Ion

15432/2010

09.02.2009

petent+2copii

27

Social/Evacuat

Cutitul de Argint 62-62A, ap.5

76

Pop Mîhaela

7708/2010

25.02.2010

peten+fiu+fiica+nora

27

Social/Evacuat

Cuza Vodă 122, ap.7

77|Ristache Floarea

2324/2010

28.08.2008

--

27

Social/Evacuat

Leon Vodă 22, ap.3

'78

Vieru Lucia

10921/2011

02.12.2010

petent+ 2copii

27

Socîal/Evacuat

Bosianu 36

79

Dima Carmen

30081/2010

21.09.2010

petent

26

Social/Evacuat

Concordia 9

80

Dinu fescu Ștefan ta Victoria

27318/2010

07.12.2007

petent+1 copii

26

Social/Evacuat

Mihai Cerchez, 20

81

Dumitriu Aurelian

32963/2010

26.06.2008

petent+2copii+nepot

26

Social/Evacuat

Regina Maria‘86

82

Lasiau Andrei Miecea

33938/2010

26.06.2009

petent

26

Social/Evacuat

Dîmîtrie Cantemir 12

83

Raducanu Victor

7481/2010

01.10.2009

petent

26

Social/Evacuat

11.iun.75

84

Apostol Liliana-Fiorica

11781/2011

11.09.2008

petent

25

Social/Evacuat

Bosianu 36

85

Boerescu Floarea

10734/2011

petent+ 1 fiu

25

Social/Evacuat

filaret 16

86

Brașoveanu Crîstina

31141/2010

25.12.2008

petent

25

Social/Evacuat

Preotescu 31

87

Bratu Georgeta

5899/2011

S+S+1 copil

25

Social/Evacuat

Gazetei 84

88

Andrei Marîa

31163/2010

30.09.2010

petent+1 copil

24

Social/Evacuat

Serban Vodă 81-83

89

Dinulescu Daniei

27317/2010

27.10.2008

petent

24

Social/Evacuat

Mihai Cerchez, 20

90

Evsei Filîmon

31980/2010

12.02.2009

S+S+1 copil

24

Social/Evacuat

Cutitul de Argint 19,

91

Florea Mariana

32384/2010

08.03.2005

petent+2copii

24

Social/Evacuat

Frigului 5

92

iancov Florica

29703/2010

21.08.2000

petent+1 copil

24

Social/Evacuat

Biserica Alexe 15, ap.4

93

Florea (Rîzia)Mariana

36978/2010

25.11.2010

s+s

23

Sociai/Evacuat

serban Vodă 260

94

Raducu Florica

31559/2010

S+S+4copii

22

Social/Restituit

Serban Vodă 264

95

Orodef Violeta

33533/2010

06.04.2005

petent+copil+mama

21

Social/Restituît

Lamaitei 58

96

Tanase Bucur Fotache Adrian

857/2011

25.04.2007

S+S+1 pers

21

Social/Restituit

Regina Maria 23

97

Tanase Georgeta

857/2011

S+S+1 copii

21

Social/Restituit

restituit Regina Maria23

98

Gheorghe Marian

635/2010

22.01.2001

S+S+2copii

20

Social/notificat

Cutitu de Argint 13-17

99

Moroianu Gabriel

9543/2011

07.12.2004

S+S+2copii

20

Social/Restituit

Elena Cuza 45

100

Bejan Petronel

28830/2010

18.05.2005

S+S+2copii

19

Social/Evacuat

Serban Vodă 184

101

Lupa Gabriela

10145/2011

20.02.2009

petent+ 2copii

19

Social/Restituit

cutitul de argint 62

102

Orodel Carmen

33535/2010

06.04.2005

petent+copil+mama

19

Social/Restituit

Lamaitei 58

103

Orodel Filuta

33534/2010

06.04.2005

S+S+3 persoane

19

Social/Restituit

Lamaitei 58

104

Radu Cornelia

34184/2010

08.02.2002

petent+2copii

19

Social/Restituit

Profesorilor 8

105

Radu Sandu

28329/2010

26.02.2004

petent+1 copil

19

Social/Restituit

Serban Vodă 11, ap.3

106

Raiciu Gheorghe

27504/2010

2000

S+S+2copiî

19

Socîal/restituit

Alex. Obregia,2A, ap.5

[07

Smarandache Doina Maria

34301/2010

31.10.2005

petent+2copiî

19

Social/Restituit

Justiției 29A

108

Bodarlau Georgeta

29434/2010

05.10.2006

S+S+1 copii

18

Social/Restituit

Olimpului 39, ap.2

[09

Constantin Rodica Efena

36658/2010

15.01.2007

petent+1 copil

18

Social/Restituit

Splaiul Unirii 58, bl.A

110

Constantin Sorina Roxana

34281/2010

28.10.2009

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

George Georgescu 28

[11

Constantinescu Florica

6402/2011

18.05.2007

S+S+3copii

18

Social/Restituit

Serban Vodă 111

12

Cristea Ionel

29452/2010

30.07.2008

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

Gazeiei 48A, corp A, ap.2

13

Dima Marius

2966/2011

20.01.2004

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

Regina Maria 23

14

Hanciu Tudorita

10972/2011

23.06.2004

S+S+1 copil

18

Social/Restituit

George Georgescu 30

15

Zoitanu Floare

39831/2010

29.11.2005

petent

18

Social/Restituît

Valerian Prescurea 9bis

16

Carciuc Sorinei Costel

28622/2010

15.09.2006

S+S+2copii

17

Social/Restituit

Veniamin Costache 5

17

Marian Elena

38648/2010

01.10.2009

petent+2copii

17

Social/Restituît

Marasesti 84

18

Paralesti loan

1982/2011

13.02.2002

S+S+2copii

17

Social/Restituit

Gramont 15

19

Ruse Floarea

30577/2010

03.02.2009

„ petent

-D    'S    n-

17

Social/Restituit

Serban Vodă 33

1'20

Ștefan Liliana

33323/2010

07.02.2008

petent+2copiî

17

Social/Restituit

bucur 17

121

Botonea Iile

22095/2010

23.07.2008

S+S+1 copil

16

Social/Restituit

Serban Vodă 111

122

Ciolacu Ionel

2024/2010

02.01.2008

petent+lcopil

16

Social/Restituit

Leon Vodă 22, ap.3

123

Gheorghe Nicolae

32281/2010

20.11.2008

S+S+1 copil

16

Social/Restituit

Marasesti 127

124

Ghita Florica

32955/2010

28.02.2008

petent+2copîi

16

Social/Restituit

Radu Vodă 20-20A

125

Hurmuzache Coca

31838/2010

07.04.2008

petent+2copii

16

Social/Restituit

11 iunie 17

126

llie Zoica

34027/2010

25.02.2010

petent+2copii

16

Social/Restituit

Regina Maria23

127

Ion Gheorghe

5317/2011

22.05.2007

S+S+2copii

16

Social/Restituit

Poterasi 15

128

Lixandru Marin

27774/2010

18.11.2005

S+S+3copii

16

Sociai/Restituit

Cutitul de Argint 19, ap.3

,29

Necula Aurel

35013/2010

12.06.2008

16

Social/Restituit

Cai. Serban Vodă 111

■30

Păun sanda

7557/2011

11.08.2006

S+S+1 copil

16

Social/Restituit

Liveni 11

131

Ristea Elena

35323/2010

21.07.2005

petent

16

Social/Restituit

George Georgescu 16

I32

Banea Cornelia

17115/2010

03.08.2006

pet+2copii

15

Social/Restituit

Splaiul Unirii 58, bl.A

I33

Caragiale Gheorghe

31170/2010

01.07.2005

petent+2persoane

15

Social/Restituit

Cuza Vodă 47

34

Dumitrescu Lenuta

10252/2011

18.12.2008

S+S+2copiî

15

Social/Restituit

35

Eremia Florica

29780/2010

17.07.2008

S+S+1 copil

15

Social/Restituit

Marasesti 84

36

ispas Nicolae

9494/2011

s+s

15

Social/Restituit

Cutitu de Argint 62A

37

Mihai Vasiie

34311/2010

21.04.2008

S+S+2copîî

15

Social/Restituit

Turnu Măgurele 3

38

Tatar Ecaterina

28945/2010

23.03.2007

15

Social/Restituit

Alex Balasanu, nr.2, bl.A, ap.5

39

Tudor Ioana

859/2011

25.04.2007

S+S+1 copil

15

Social/restituit

Regina Maria23

40

lonescu Anghelina

35288/2010

20,12,2006

pet + 2pers

15

Social/Restituit

căpitan Preotescu 18

41

Ailincai Maria(vochita)

9528/2011

30.09.2010

mama+2copii

14

Sociai/Restituit

stoian militaru 23

42

Balasa Florentina

2736/2011

17.02.2009

S+S+2copii

14

Sociai/Restituit

Elena Cuza 1

43

Barbu Andrei Marian

34549/2010

14.08.2007

petent

14

Sociai/Restituit

George Georgescu 33

44

Calin Marin

29690/2010

05.04.2005

S+S+1 copil

14

Sociai/Restituit

C-tin. Radulescu Motru 6, bl. 135

45

Caragiale Cristina

31168/2010

01.07.2005

petent+lcopil

14

Sociai/Restituit

Cuza Vodă 47

46

Ciolacu Anica

32770/2010

02.10.2008

S+S+1 copil

14

Sociai/Restituit

Leon Vodă 22, ap.3

47

Feraru Adriana

23323/2010

02.09.2009

petent

14

Sociai/Restituit

serban vodă 111

48

Martin Constantin

19745/2010

24.06.2010

S+S

14

Sociai/Restituit

Gramont 31

49

Panait Nîchita Marta

28449/2010

16.05.2006

S+S+pers

14

Sociai/Restituit

Radu Vodă 20-20A

50

Păun Georgeta

34242/2010

07.10.2008

petent+lcopil

14

Sociai/Restituit

Verzisoru 42

51

Stoicescu Marin

32884/2010

08.07.2008

S+S+2copîî

14

Sociai/Restituit

Regina Maria 23

52

Tanase Elena

32961/2010

S+S

14

Sociai/Restituit

Serban Vodă 114

53

Tatar Valentin Marius

30376/2010

24.09.2008

S+S+2copii

14

Sociai/Restituit

Alex Balasanu, nr.2, bl.A, ap.5

54

Toma Antonio Marius

34691/2010

15.05.2007

S+S

14

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

55

Toma Maria

34224/2010

16.05.2008

S+S+1 copil

14

Sociai/Restituit

Regina Maria 23

56

Angheî Gheorghe

39369/2010

21.12.2010

S+S+2copii

13

Sociai/Restituit

Cuza Vodă 122,7

57

Botalca Elena

7619/2011

18.03.2009

S+S+1 copil

13

Sociai/Restituit

Alex Balasanu, nr.2,

58

Bucureanu Nicolae

37461/2010

30.09.2008

S+S+1 copil

13

Sociai/Restituit

Olteniței 48

59

Dobre Nelu

34241/2010

30.10.2008

petent

13

Sociai/Restituit

Verzisoru 42

30

Dragalai Siiica

30428/2010

20.08.2009

petent

13

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

51

fanovici Ana Maria

10857/2010

28.11.2006

-Page 4 otG-

13

Sociai/Restituit

străduinței 10,bl. R 20,39

162

lonescu Mariana

32975/2010

25.02.2010

S+S+1 copil

13

Socîal/Restituit

Regina Maria 23

163

lordache Marcelina

35244/2010

10.12.2010

petent+3copii

13

Sociai/Restituit

George Georgescu 30

164

Lupa Teodor Vasile

7556/2011

20.02.2009

petent

13

Soclaf/Restituit

cutitui de argint 62

165

Lupsor Monica Maria

30761/2010

13.11.2006

petent+2copii

13

Sociai/Restituit

Titus 15

166

Mizea Ion

31605/2010

15.01.2007

petent+3copii

13

Sociai/Restituit

Bosianu 12

167

neag Ardelean(Nîculina)

35309/2010

24.06.2008

S+S+1 copii

13

Sociai/Restituit

Regina Maria 23

168

Paralesti Monica

29664/2010

26.05.2009

petent

13

Sociai/Restituit

Gramont 16

169

Ștefan lonut

33978/2010

02.09.2009

S+S+1 copil

13

Sociai/Restituit

bucur 17

170

Tarcan Constantin

36739/2010

S+S

13

Sociai/Restituit

Cuza Vodă 62

171

Toma Maria

18975/2010

15.05.2007

S+S+2copii

13

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

172

Visan Mariana

30498/2010

11.09.2009

S+S+2copii

13

Sociai/Restituit

enachita Vacarescu 50

173

Balanici Angeia

33510/2010

26.06.2009

petent

12

Sociai/Restituit

D.Cantemir 12

174

Brasoveanu Doina

9695/2011

2006

S+S+1copil

12

Sociai/Restituit

Leon Vodă, 22 ap.1

175

Buhaescu Ana

32308/2010

16.03.2006

mama+3copii

12

Sociai/Restituit

Aleea Nestorieil

176

Coman ion

37001/2010

20.02.2006

S+S+1 copil

12

Socîal/Restituit

serban vodă 111

177

Dobrita Ana

28252/2010

16.06.2009

petent

12

Sociai/Restituit

Mitropolit Nifon 13

178

Dumîtrache Adrian Florica

30313/2010

30.12.2008

petent

12

Sociai/Restituit

Bosianu 36

179

grigoras Ionela Violeta

6564/2011

11.12.2006

s+s

12

Socîal/Restîtuît

străduinței 10,bl. R 20,39

180

Grigore Gheorghita

29364/2010

petent

12

Sociai/Restituit

Lamaitei 58, ap.2

81

ion Elena Zenaida

31125/2010

17.02.2009

petent+fiica+nepot

12

Sociai/Restituit

Poterasi 20-22, ap.9

82

Păun Elena

6349/2010

06.11.2008

petent+2copii

12

Sociai/Restituit

General Haralambie 37, ap.2

83

Petrea Tudorache

25109/2010

05.01.2010

S+S+2 copii

12

Sociai/Restituit

Mitropolit Nifon 13, ap.1

84

Rizia Florin

4910/2011

03.02.2009

petent

12

Sociai/Restituit

Serban Vodă 260

85

Sabau Georgeta

36661/2010

19.11.2009

S+S

12

Sociai/Restituit

Splaiul Unirii 58

86

Stancu Lucretia

38275/2010

petent+2copii

12

Sociai/Restituit

Serban Vodă 113

87

Stoian Dumitru

7927/2010

19.02.2009

petent

12

Sociai/Restituit

Serban Vodă 111

88

Tanasache Ivanciu Maria

10837/2010

01.07.2009

petent+2copii

12

Sociai/Restituit

C.R.Motru 16, bl.21, ap.223

89

Tudorache Mihail

, 12009/2011

16.06.2009

S+S

12

Sociai/Restituit

Viorele 52

90

Baian Adriana

3230/2011

11.08.2009

petent

11

Sociai/Restituit

Poenaru Bordea 12, ap. 13

91

Buhaescu Florentina

32309/2010

06.09.2007

petent

11

Sociai/Restituit

Aleea Nestorieil

92

Dascalu Marin

30367/2010

03.12.2009

S+S

11

Sociai/Restituit

93

Dumitru Cornelia

37388/2010

16.12.2009

S+S

11

Sociai/Restituit

Gazelei 40

94

llîe Constantin

' 34025/2010

07.04.2010

S+S

11

Sociai/Restituit

Regina Maria23

95

lonescu Nunîca

1367/2011

21.12.2010

petent+1 copil

11

Sociai/Restituit

Serban Vodă 113

96

Liciu Rosînel Paul

21165/2010

06.07.2010

s

11

Sociai/Restituit

Cal. Serban Voda264,ap.1

97

Licurici Ioana

7898/2011

10.06.2009

S+S+1 copil

11

Sociai/Restituit

George Georgescu 30

98

Lupa Vasile

10559/2011

20.02.2009

petent

11

Sociai/Restituit

Cutitui de Argint 62

99

Martin Mircea Constantin

17391/2010

03.06.2010

petent

11

Sociai/Restituit

Gramont 31

)0

Morosanu Robert Iulian

29742/2010

30.04.2009

petent+mama

11

Sociai/Restituit

Elena Cuza 1

)1

Negoita Marian

36959/2010

incomplet

S+S+1 copil

11

Sociai/Restituit

Concordiei 1

)2

Preda Ioana

29342/2010

14.09.2010

petent+lcopil

11

Socîal/Restituit

Valerian Prescurea 25

I3

Andrei Emilian

15843/2010

28.02.2008

-D-.rrr.    ti-

10

Sociai/Restituit

Serban Vodă 184, ap.3    , ■

04

Ciuche Mihai

35188/2010

10.03.2008

petent

10

Social/Restituit

Poterasi 15

05

Gherasim Florica

2158/2011

05.02.2009

petent

10

Social/Restituit

Poterasi20“22

06

Iiie Floarea

29685/2010

31,07.2008

S+S+2copii

10

Social/Restituit

Principatele Unite 45

07

llie Marian

29687/2010

07,08.2008

petent

10

Social/Restituit

Principatele Unite45

08

Lasiau loan Mircea

33511/2010

26.06.2009

petent+3copîî

10

Social/Restituit

Dîmitrie Cantemir 12

09

Liciu Petre

20036/2010

28,06.2010

S+S+4copii

10

Social/Restituit

Cal. Serban Voda264,ap.1

10

Marza Alice

39595/2010

2010

petent

10

Sociai/Restituit

Olteniței 67A

11

Popescu Cornel

32265/2010

26.09.2007

S+S+1 copil

10

Social/Restituit

Enachita Vacarescu 14

12

Seitanescu Mihai Viorei

4146/2010

19.02.2008

S+S+1 copil

10

Social/Restituit

11 Iunie 35, ap.8

13

Teodorescu Antonia

31220/2010

petent+fiica+nepot

10

Social/Restituit

Serban Vodă 114

14

Nita Alina Aneta

1827/2011

12.09.2005

S+S+2copii

9

Social/Restituit

Muzelor 19

15

Barbu Aurelia

34547/2010

26.07.2007

S+S+2copii

9

Social/Restituit

George Georgescu 33

16

Buhaescu Constantin

14889/2010

30.11.2007

petent

9

Social/Restituit

Aleea Nestorieil

17

Mitran Loredana Adriana

35308/2010

15.07.2008

petent

9

Social/Restituit

Regina Maria 23

18

Raducu lonut

31557/2010

petent

9

Sociai/Restituit

Serban Vodă 264

19

Mierloiu Marius

947/2011

02.04.2009

8

Social/Restituit

Serban Vodă 113

20

Toma Cristian

34617/2010

S+S+2copii

8

Social/Restituit

Regina Maria 23

21

Lefter Gabriela

39401/2010

10.12.2009

S+S+1 copil

7

Social/Restituit

George Georgescu 28

22

Vasile Florentina

38870/2010

01.07.1905

petent

7

Social/Restituit

serban vodă 113

23

Burîacu loan

39596/2010

S+S+2copiî

6

Social/Restituit

Olteniței 67A

24

Dragomirescu Ion

36932/2010

25.11.2010

petent

6

Social/Restituit

Regina Maria 23

25

lonescu Larisa Magdalena

39338/2010

petent

6

Social/Restituit

Serban Vodă 113

26

Popa Ruxandra

4359/2010

14.01.2010

6

Social/Restituit

George Georgescu 4

27

Teodorescu Florentin

37788/2010

petent

6

Sociai/Restituit

Serban Vodă 104

28

Vasile Nicolae

38273/2010

6

Social/Restituit

Serban Vodă 113

29

Negoita Eiena

36956/2010

incomplet

petent

5

Sociai/Restituit

Concordiei 1

urnele și prenumele

Funcția

Propunere

Semnătură

lexandru POPESCU

Viceprimar

-

an Dorin MITITELU-

Consilier Local Sector 4

ihaela Ileana PRODEUS

Consilier Local Sector 4

arian PETCU

Consilier Local Sector 4

iriana DIMA

Consilier Juridic

z

tminița TUCMURUZ

Șef Serviciul Spațiu Locativ

4»w4

leluța Crețescu

Consilier Juridic

4^Page 6 of 6