Hotărârea nr. 2/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma sustinerii examenului de atestare din luna decembrie 2010, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

®-dul George Coșbuc ar. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna decembrie 2010, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.V.2./ 1051/ 27.12.2010 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 18.12.2010, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente -Electoral vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.


Nr. 2/31.01.2011Anexă

Ia HCLS4 nr. 2/31.01.2011

LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator

Imobile în urma susținerii examenului

din: 18.12.2010

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certificat

Nr.

Data

1

BÂȚĂ ANDREEA CĂTĂLINA

34

0.659

18.12.2010

2

BOGLIȘ VERONICA

34

0.660

18.12.2010

3

BOTĂU MARI ETA

34

0.661

18.12.2010

4

BUJOR ȘTEFANIA

34

0.662

18.12.2010

5

CRĂSULEAC BEATRICE

34

0.663

18:12.2010

6

DOGARU ELENA

34

0.664

18.12.2010

7

FILIP ILINCA

34

0.665

18.12.2010

8

GEORGESCU VLAD CĂLIN

34

0.666

18.12.2010

9

ILIE FLORICA

34

0.667

18.12.2010

10

MIHAI MARIANA

34

0.668

18.12.2010

11

NEDELCU IONICA

34

0.669

18.12.2010

12

OLOGEANU FLORINA

34

0.670

18.12.2010

13

PANȚURU TUDORA

34

0.671

18.12.2010

14

PÎRVU ELENA

34

0.672

18.12.2010

15

POPA DUMITRU DOREL

34

0.673

18.12.2010

16

POPA MARIA

34

0.674

18.12.2010

17

POPA RODICA

34

0.675

18.12.2010

18

POPESCU DANIELA

34

0.676

18.12.2010

19

RADU GIGEL

34

0.677

18.12.2010

20

SOARE ELENA

34

0.678

18.12.2010

21

STEREA MARIA

34

0.679

18.12.2010

22

STROE CONSTANTINA

34

0.680

18.12.2010

23

TRUȘCĂ VASILICA

34

0.681

18.12.2010

24

ULEA GHEORGHE

34

0.682

18.12.2010

25

VASILESCU ALEXANDRU OCTAVIAN

34

0.683

18.12.2010