Hotărârea nr. 152/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile ATESTAT în urma sustinerii examenului de atestare din luna decembrie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr.1588/2007


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Tel. 401-335.92.30, Fax. 401-337.18.27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna decembrie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

t

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.9.2:? 2584/ 12.12.2011 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. X Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 10.12.2011, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Relații cu Comunitatea Locală prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința orț sectorului 4 din data de 15.12.2011.

PREȘEDINTE D


Consiliului Local al


Nr. 152/15.12.2011La HCLS4 nrLISTA

Persoanelor care au obtinut Atestat Imobile în urma susținerii din: 10.12.2011

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certil

Ficat

Nr.

Data

1

APOSTOL NICULINA

41

0.856

10.12.2011

2

BERECZKI ANA MARIA

41

0.857

10.12.2011

3

BUNDUC LOREDANA

41

0.858

10.12.2011

4

CHIVU GELU

41

0.859

10.12.2011

5

COCIOC ELENA

41

0.860

10.12.2011

6

COJOCARU OLGA

41

0.861

10.12.2011

7

CONSTANTIN CARMEN ATENA

41

0.862

10.12.2011

8

CONSTANTIN MARIA

41

0.863

10.12.2011

9

COSTICĂ RODICA DOINA

41

0.864

10.12.2011

10

COȚOVANU DUMITRU

41

0.865

10.12,2011

11

CRIHAN VASILE DAN

41

0.866

10.12.2011

12

CROITOR PETRE

41

0.867

10.12.2011

13

DOBRE MARILENA

41

0.868

10.12.2011

14

DRAGOMIR IONELA

41

0.869

10.12.2011

15

DRAGOMIR MARIAN

41

0.870

10.12.2011

16

GIUGLAN DANIEL

41

0.871

10.12.2011

17

GURIȚĂ ANA GABRIELA

41

0.872

10.12.2011

18

IONESCU FLORENTINA

41

0.873

10.12.2011

19

IONESCU MARIA

41

0.874

10.12.2011

20

MARIN MARIAN

41

0.875

10.12.2011

21

MARIN SOFICA

41

0.876

10.12.2011

22

MĂRGĂRIT GHEORGHE

41

0.877

10.12.2011

23

MILEA GHERGHINA

41

0.878

10.12.2011

24

MOLDOVEANU JENI MIRELA

41

0.879

10.12.2011

25

NĂSTASE MARIA RODICA

41

0.880

10.12.2011

26

NEACȘU MARIANA DIANA

41

0.881

10.12.2011

27

NEICU AURICA

41

0.882

10.12.2011

28

OPRIȘ VERONICA

41

0.883

10.12.2011

29

PĂCURARU-CĂNUȚOIU ANDRA

41

0.884

10.12.2011

30

PITEA MITICA

41

0.885

10.12.2011

31

RĂDULESCU VASILICA

41

0.886

10.12.2011

32

RUIULESCU EMILIA

41

0.887

10.12.2011

33

RUS MARIANA

41

0.888

10.12.2011

34

SECHEI ANCA

41

0.889

10.12.2011

35

SPÎNU MARIAN

41

0.890

10.12.2011

36

STANCIU MARIA

41

0.891

10.12.2011

37

STĂNESCU DAN VALENTIN

41

0.892

10.12.2011

38

STOICA MiHAIL

41

0.893

10.12.2011

39

SUCIU NICOLETA

41

0.894

10.12.2011

40

ȘERBAN VIRGIL

41

0.895

10.12.2011

41

ȚAPU GABRIEL CRISTIAN

41

0.896

10.12.2011

42

VASII ELENA

41

0.897

10.12.2011

43

VLĂDUCA IULIA DANIELA

41

0.898

10.12.2011