Hotărârea nr. 109/2011

Hotarare privind înregistrarea în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.)

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. 1838/25.08.2011;

-    Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar;

-    Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înregistrarea Sectorului 4 în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.);

Art. 2. Pentru utilizarea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale utilizând cârdul bancar prin intermediul intemetului, comisioanele percepute vor fi de maxim 1% și vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 31.08.2011.

Nr. 109/31.08.2011Contrasemnează


Secretarul Sectorului