Hotărârea nr. 91/2010

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ: Liceul de Coregrafie Floria Capsali şi Grădiniţa nr. 60


Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanților în Consiliile de Ad

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 303/18.08.2010, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea unor consilieri locali în consiliile de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4

În baza prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea Învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,j'' din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca domnul consilier MĂNESCU Liviu Adrian să facă parte

din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ: Liceul de Coregrafie Floria Capsali și Grădinița nr. 60 Scufița Roșie .

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 65/25.09.2008 se va modifica astfel:

Nr.

crt.

Adresa

Nume

reprezentant

Consiliu Local

Liceul de Coregrafie


Floria Capsali


Str. Principatele Unite nr.

Mănescu Liviu Adrian

50

Grădinița nr. 60

Scufița Roșie

Str. Cuza Vodă nr. 125

Mănescu Liviu Adrian

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentantul numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

3 / 3