Hotărârea nr. 89/2010

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 1/20.06.2008, privind alegerea Comisiei de validare

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 1/20.06.2008, privind alegerea Comisiei de validare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ceaușu Ileana care era membru în Comisia de validare;

Ținând seama de HCLS4 nr. 1/2008, privind alegerea Comisiei de validare;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 3 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002;

În temeiul art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Cu data prezentei se aprobă ca doamna consilier CIUFUDEAN Nicoleta-Ioana să fie membru în Comisia de validare ca urmare a încetării de drept a mandatului doamnei consilier Ceaușu Ileana.

(2) Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.1/20.06.2008 se va modifica în mod corespunzător

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 București și reprezentantul numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

2 / 2