Hotărârea nr. 88/2010

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al

Sectorului 4 al doamnei Ceaușu Ileana, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.

87/31.08.2010;

Ținând cont de adresa Partidului Democrat Liberal nr.241, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr 311/27.08.2010

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al doamnei CIUFUDEAN Nicoleta-Ioana ,

candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.87/31.08.2010.

Art. 2 Doamna CIUFUDEAN Nicoleta-Ioana, va fi membru în cadrul Comisiei pentru resurse

umane, învățământ, protecția copilului,□ protecție socială,□ muncă,□ sănătate și familie

(comisie de bază)

Și

în cadrul

Comisiei pentru comerț și protecția consumatorului

(comisie secundară).

2 / 2