Hotărârea nr. 74/2010

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Istrate Daniel, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.73/30.06.2010;

Ținând cont de adresele Partidului Democrat Liberal nr.232 și 233, înregistrate la Cabinet Secretar cu nr. 246/08.07.2010 respectiv nr.250/13.07.2010;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului MĂNESCU Liviu-Adrian, candidat

pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Istrate Daniel.

Art. 2 Domnul MĂNESCU Liviu-Adrian, va fi membru în cadrul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe (comisie secundară) și

în cadrul

Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism

(comisie de bază)

2 / 2