Hotărârea nr. 73/2010

Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia domnului ISTRATE DANIEL înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 234/ 30.06.2010;

Ținând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit”a” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului

Local al sectorului 4 al domnului ISTRATE DANIEL cu data de 01.07.2010, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

2 / 2