Hotărârea nr. 72/2010

Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.07.2010 - 30.09.2010

Hotarare privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.07.2

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4;

În temeiul dispozițiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum și ale art. 35 alin.1 și 81 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Articol unic- Se alege domnul POPESCU Alexandru Leonte în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.07.2010-30.09.2010.

1 / 1