Hotărârea nr. 64/2010

Hotarare privind modificarea HCLS4 nr. 22/31.03.2009

Hotarare privind modificarea HCLS4 nr. 22/31.03.2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 nr. 226/ 21.06.2010;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 22/2009;

În baza prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea Învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,j” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 22/31.03.2009 , după cum urmează:

Nr.


poz.Adresa
Șos. Giurgiului


nr. 247


Stan Felicia


61


Grădinița nr. 225


Veseliei


Str. Izvorul Mureșului


nr. 25


Celmare Julieta


Art.2 Restul prevederilor din H.C.L. Sector 4 nr.22/2009 rămân neschimbate.

Art.3 Secretarul Sectorului 4 București, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentanții numiți vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

4 / 4