Hotărârea nr. 6/2010

Hotarare privind aprobarea implementarii Programului SOS Parinti la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 4

Hotarare privind aprobarea implementarii Programului SOS Parinti la nivelul unitatilor de invatamant preu

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 527/22.01.2010 întocmit de Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ, Sanitare și Creșelor din Sectorul 4 - Serviciul Juridic;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba implementarea Programului de SOS Parinti la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 4.

Art. 2. Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 prin aparatul popriu de specialitate va lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

Hotarare privind aprobarea implementarii Programului SOS Parinti la nivelul unitatilor de invatamant preun

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.01.2010.

2 / 2