Hotărârea nr. 47/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4 văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/ 379 /26.05.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate modificarile intervenite in structura bugetului de venituri si cheltuieli;

-    Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

-    Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

-    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

- Bugetul local in suma de 544.426,00 mii lei, conform anexei nr. 1

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 544.426,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 544.426,00 mii lei;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 35.783,74 mii lei;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 4.245,18 mii lei;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobanzi in valoare de: 41.601,00 mii lei;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 56.02 - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei in valoare de : 15,00 mii lei;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 60.02 - Aparare in valoare de: 411,00 mii lei;

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala in valoare de: 21.494,50 mii lei,

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant total in valoare de: 166.858,84 mii lei;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate in valoare de: 490,04 mii lei;

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie in valoare de: 91.672,29 mii lei;

-    Anexa 1.11 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 95.361,81 mii lei;

-    Anexa 1.12 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica in valoare de: 15.584,51 mii lei;

-    Anexa 1.13 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului in valoare de: 60.296,30 mii lei;

-    Anexa 1.14 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi in valoare de: 10.611,79 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D la valoarea de 12.036,10 mii lei, conform anexei 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, la valoarea de 683,39 mii lei, conform anexei 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.03I, la valoarea de 3.622,95 mii lei, conform anexei 1.2.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 19.441,30 mii lei, conform anexei nr. 1.2.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 3.595,18 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Primariei Sectorului 4, capitolul 55.02., la valoarea de 41.601,00 mii lei, conform anexei 1.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 56.02, la valoarea de 15,00 mii lei conform anexei: 1.5.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal, subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 411,00 mii lei conform anexei 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 21.363,00 mii lei conform anexei 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Serviciului de Protectie Civila , subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 131,50 mii lei conform anexei 1.7.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 166.858,84 mii lei, conform anexelor: 1.8, din care:

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr


1.8.1.1    - cap 65.02.03 ASLG - in valoare de - 31.538,25 mii lei

1.8.1.2    - cap 65.02.03 DR - in valoare de - 4.468,06 mii lei

1.8.1.3    - cap 65.02.03 US - in valoare de - 72.604,89 mii lei

1.8.2.1    - cap 65.02.04 ASLG - in valoare de - 6.705,99 mii lei

1.8.2.2    - cap 65.02.04 DR - in valoare de - 2.458,31 mii lei

1.8.2.3    - cap 65.02.04 US - in valoare de - 38.735,03 mii lei

1.8.3.1    - cap 65.02.07.04 ASLG - in valoare de - 905,78 mii lei

1.8.3.2    - cap 65.02.07.04 DR - in valoare de - 318,34 mii lei

1.8.3.3    - cap 65.02.07.04 US - in valoare de - 9.124,19 mii lei

Art. 14. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.06.03 - Unitati medico sociale, in valoare de: 450,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii, in valoare de: 40,04 mii lei, conform anexei nr. 1.9.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul Centrului Cultural pentru Unesco „Nicolae Balcescu”, capitolul

67.02.03.30 la valoarea de 1.722,00 mii lei, conform anexei: 1.10.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 17. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini

publice, la valoarea de 89.650,29 mii lei, conform anexei: 1.10.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 18. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.50 ,la valoarea de 300,00 mii lei, conform anexei: 1.10.3; care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 19. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, la valoarea de 3.815,00 mii lei, conform anexei: 1.11.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 20. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02.06.01 Sprijin financiar la constituirea familiei, la valoarea de 2.500,00 mii lei, conform anexei: 1.11.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 21. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.806,00 mii lei, conform anexei 1.11.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 22. Se aproba bugetul Directiei Generala de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 68.02 AS, la valoarea de 85.948,99 mii lei conform anexelor: 1.11.4; 1.11.4.1; 1.11.4.2; 1.11.4.3; 1.11.4.4; 1.11.4.5; 1.11.4.6, 1.11.4.7, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 23. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.03 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, la valoarea de 7.571,50 mii lei, conform anexei: 1.12,1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 24. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, la

valoarea de 815,40 mii lei, conform anexei: 1.12,2., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 25. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale, la valoarea de 407,60 mii lei, conform anexei: 1.12,3., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 26. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul

locuintelor, serviciilor si dezvoltaii comunale, la valoarea de 6.790,01 mii lei, conform anexei: 1.12.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 27. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 60 000,00 mii lei, conform anexei: 1.13.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 28. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.06 Canalizare si tratarea apelor reziduale, la valoarea de 296,30 mii lei, conform anexei: 1.13.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 29. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Strazi, la valoarea de 10.536,79 mii lei, conform anexei: 1.14.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 30. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul

transporturilor, la valoarea de 75,00 mii lei, conform anexei: 1.14.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 31. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din

venituri proprii la valoarea de 19.383,91 mii lei, conform anexei: 2.1, din care: - cap. 65.10 -Invatamant ( centralizat ) in valoare de 18.193,91 mii lei, din care:

anexa nr anexa nr anexa nr anexa nr anexa nr anexa nr


2.1    - cap

2.2    - cap

2.3    - cap

2.4    - cap

2.5    - cap

2.6    - cap


65.10.03 - unitati scolare;

65.10.03.01 - invatamant prescolar;

65.10.03.02 - invatamant primar;

65.10.04 - unitati scolare, invatamant secundar; 65.10.04.02 - invatamant secundar superior; 65.10.07.04 - invatamant special;

Art. 32. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 3. Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 133.417,34 mii lei, din care :

-    buget local :    35.936,00 mii lei;

-    credit intern :    93.009,34 mii lei;

-    fond de rulment : 4.472,00 mii lei;

-    anexa nr. 3.1. Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap.

67.02. - Primaria sectorului 4;

-    anexa nr. 3.2 Lista de investitii pe anul 2010, cu finantare din buget local a A.S.L.G., in valoare de 14.357,53 mii lei

-    anexa nr. 3.3 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 65.02. - A.S.L.G., in valoare de 4.757,53 mii lei;

-    anexa nr. 3.4, 3.4.1 Lista de investitii pentru anul 2010, cu finantare din surse proprii -Directia de Administrare a Pietelor Sector 4, in valoare de 5.710,00 mii lei;

-    anexa nr. 3.5, 3.5.1 Lista de investitii pentru anul 2010, - D.G.A.S.P.C Sector 4, in valoare de 4.301,50 mii lei;

-    anexa nr. 3.6, 3.6.1 Lista de investitii pentru anul 2010, - Politia Comunitara Sector 4, in valoare de 1.016,50 mii lei;

Art. 33. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010.

7 / 7