Hotărârea nr. 44/2010

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al doamnei Cârlogea Viorica, constatată prin Hotărârea nr. 43/27.05.2010 a Consiliului Local sector 4;

Ținând cont de adresa Partidului Conservator - Filiala București, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 185/21.05.2010;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al doamnei POPA Geta, candidat pe lista Partidului Conservator la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma demisiei doamnei Cârlogea Viorica.

Art. 2 Doamna POPA Geta, va fi membru în cadrul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești

(comisie de bază)

J

Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe (comisie secundară) și a

Comisiei pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret (comisie secundară).

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 27.05.2010.

2 / 2