Hotărârea nr. 25/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010


Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4, v ăzand:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/ 253 /30.03.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile si suplimentarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

HOTARASTE

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

- Bugetul local in suma de 543.896,00 mii lei, conform anexei nr. 1

- Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 19 368,83 mii lei, conform anexei nr. 2;

- Anexa nr. 2.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in

valoare de 18.178,83 mii lei - cap. 65.10 - Invatamant, din care:

- Anexa nr. 2.2. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 175 mii lei - cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

- Bugetul de venituri si cheltuieli aferent imprumutrilor interne ( BCR) in suma de 93.009,34 mii lei, conform anexei nr.4;

- Anexa nr. 4.1. bugetul de venituri si cheltuieli - cap. 84.07.03.03 - Strazi - in valoare de 92.369,34 mii lei

Art. 2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri proprii la valoarea de 19.368,83 mii lei, conform anexei: 2.1, din care:

- Anexa nr. 2.1.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 19.368,83 mii lei, astfel:

- cap. 65.10 - Invatamant ( centralizat ) in valoare de 18 178,83 mii lei, din care:

- anexa nr. 2.1.1.1

- cap. 65.10.03.01 - invatamant prescolar;

- anexa nr. 2.1.2.1

- cap. 65.10.04.02 - invatamant secundar superior;

- anexa nr. 2.1.3.1.

- cap. 65.10.07.04 - invatamant special;

- Anexa nr. 2.2.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 175 mii lei - cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 543.896,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 543.896,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - in valoare de 37.601,92 mii lei - Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale - in valoare de 4.245,18 mii lei

Anexa 1.4 - capitol bugetar 60.02 - Aparare - in valoare de 411,00 mii lei

- Anexa 1.5 - capitol bugatar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - in valoare de 18.644,50 mii lei

Anexa 1.6 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant - in valoare de 166.635,70 mii lei

Anexa 1.7 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate - in valoare de 296,00 mii lei

- Anexa 1.8 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie - in valoare de 91.726,96 mii lei

- Anexa 1.9 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala - in valoare de 95.824,38 mii lei - Anexa 1.10 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - in valoare de 1 4.1 76,60 mii lei

Anexa 1.11 - capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului - in valoare de 60.365,90 mii lei

Anexa 1.12 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi - in valoare de 10.452,86 mii lei

Art. 4. Se aproba bugetul Invatamant cap 51.02.01.03I, in valoare de: 4529,48 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.03I, in valoare de: 3.346,81 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, in valoare de: 1.182,67 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 20.751,34 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor, cap 54.02.10, in valoare de: 3.595,18 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Centrul Militar Zonal, cap 60.02.02, in valoare de: 411,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul Politia Comunitara Sector 4, cap 61.02.03.04, in valoare de:

18.513,00 mii lei, conform anexei nr. 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Protectie civila, cap 61.02.05, in valoare de: 131,50 mii lei, conform anexei nr. 1.5.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul A.S.L.G. Sector 4 - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 166.635,70 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

din care:

- Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr - Anexa nr

- Anexa nr mii lei


1.6.1.1    - cap 65.02.03.01 ASLG 1 - in valoare de 10.631,58 mii lei

1.6.1.2    - cap 65.02.03.02 ASLG 2 - in valoare de 19.122,99 mii lei

1.6.1.3.    - cap 65.02.03. DR 1 Directie - in valoare de 2.809,00 mii lei

1.6.1.4.    - cap 65.02.03. DR 2 Directie - in valoare de 3.600,00 mii lei

1.6.1.5    - cap 65.02.03 US 1 Unitati scolare - in valoare de 24.981,32 mii lei

1.6.1.6    - cap 65.02.03 US 2 Unitati scolare - in valoare de 47.420,48 mii lei

1.6.2.1    - cap 65.02.04.02 ASLG 2 - in valoare de 6.161,96 mii lei

1.6.2.2    - cap 65.02.04 DR 2 Directie - in valoare de 3.100,00 mii lei

1.6.2.3    - cap 65.02.04 US 2 Unitati scolare - in valoare de 37.271,40 mii lei

1.6.2.4    - cap 65.02.04 US 3 Unitati scolare - in valoare de 1.065,78 mii lei 1.6.3.1.1 - cap 65.02.07.04 ASLG - invatamant special - in valoare de 897,00

lei


Anexa nr. 1.6.3.1.2 - cap 65.02.07.04 DR - invatamant special - in valoare de 450,00 mii Anexa nr. 1.6.3.1.3 - cap 65.02.07.04 US - Unitati scolare - in valoare de 9.124,19 mii lei

Art. 13. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.06.03 - Unitati medico sociale, in valoare de: 256,00 mii lei, conform anexei nr. 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.03.30 - Alte servicii culturale - Centrul Cultural Nicolae Balcescu, in valoare de: 1.925,00 mii lei, conform anexei nr. 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, Parcuri, Zone verzi, Baze sportive si de agrement, in valoare de: 89.501,96 mii lei, conform anexei nr. 1.8.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.041 - Centrul de ingrijire si asistenta nr. 1, in valoare de: 3.815,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 17. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.06.01 - Sprijin financiar la constituirea familiei, in valoare de: 2.500,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 18. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS - Asistenta sociala, in valoare de: 86.411,56 mii lei, conform anexei nr. 1.9.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS. 06 - Asistenta sociala pentru familie si copii in valoare de: 12.479,90 mii lei, conform anexei nr. 1.9.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 20. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS. 06.01 - Asistenta sociala pentru familie si copii in valoare de: 11.645,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.3.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 21. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.11.1 - Crese - Invatamant. in valoare de: 1.291,82 mii lei, conform anexei nr. 1.9.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 22. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.11.2 - Crese - D.G.A.S.P.C. in valoare de: 8.331,66 mii lei, conform anexei nr. 1.9.4.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 23. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS. 15 - Prevenirea excluderii sociale in valoare de: 1.130,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS. 15.01 - Ajutor social in valoare de: 1.010,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 25. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuințelor, in valoare de: 8.528,30 mii lei, conform anexei nr. 1.10.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 26. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apa, in valoare de: 775,40 mii lei, conform anexei nr. 1.10.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 27. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale, in valoare de: 582,80 mii lei, conform anexei nr. 1.10.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 28. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale, in valoare de: 4.290,10 mii lei, conform anexei nr. 1.10.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 29. Se aproba bugetul - capitolul 74.02.05.01 - Salubritate si gestiunea deseurilor, in valoare de: 60.000,00 mii lei, conform anexei nr. 1.11.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 30. Se aproba bugetul - capitolul 74.02.06 - Canalizare si tratarea apelor reziduale, in valoare de: 365,90 mii lei, conform anexei nr. 1.11.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 31. Se aproba bugetul - capitolul 84.02.03.03 - Strazi, in valoare de: 10.377.86 mii lei, conform anexei nr. 1.12.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 32. Se aproba bugetul - capitolul 84.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul transporturilor, in valoare de: 75.00 mii lei, conform anexei nr. 1.12.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 33. Se aproba Lista de investiții a Primariei Sector 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre, conform anexei nr: 3; 3.1 in valoare de 133.081,34 mii lei;

buget local:    35.600,00 mii lei;

credit intern:    93.009,34 mii lei;

fond de rulment:


4.472,00 mii lei;


Art. 34. Se aproba Listele de investiții aferente unitatilor aflate in subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 4; 4.1- Lista de investitii, cu finantare din buget local a A.S.L.G. - Sector 4, in valoare de 14.268,53 mii lei;

Art. 35. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010.

12 / 12