Hotărârea nr. 155/2010

Hotarare privind înfiinţarea Poliţiei Locale Sector 4

Hotarare privind înființarea Poliției Locale Sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4 și Referatul de specialitate nr. 1840/14.12.2010 al Direcției Poliției Comunitare Sector 4

Văzând rapoartele comiiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

În aplicarea prevederilor Legii nr. 155/2010 privind înființarea Poliției Locale, respectiv art.4 alin.(1) - (7)

În temeiul dispozițiilor art. 46 alin. 1 și art. 81 alin. 2 lit. e, h și j din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu data de 01.01.2011 se înființează Poliția Locală Sector 4, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 4, având sediul în strada Covasna nr. 2-4, Sector 4.

Art. 2. Se aprobă organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Poliția Locală Sector 4 conform    anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 3. Statul de funcții va fi aprobat cu respectarea organigramei în condițiile prevăzute de Legea nr. 155/2010 privind Poliția Locală, ulterior adoptării Hotărârii Guvenului României pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale. Posturile vacante se vor ocupa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 4. Poliția Locală Sector 4 se organizează prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare Sector 4 precum și ale Direcției Inspecție și Control și a Direcției Protecția Mediului din aparatul de specialitate al Primarului Sector 4.

Art. 5. Poliția Locală Sector 4 preia patrimoniul Poliției Comunitare Sector 4 conform normelor în vigoare.

Art. 6. Primarul Sectorul 4 , Secretarul și conducerea instituției nou înființate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.12.2010.

2 / 2