Hotărârea nr. 151/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.2 /286/ 13.12.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

-    Bugetul local in suma de 515.985,00 mii lei, conform anexei nr. 1

-    Bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 4.472,00 mii lei, conform anexei nr. 2;

- Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii in suma 12.374,00 mii lei, conform anexei nr. 3;

- Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 19 094,91 mii lei, conform anexei nr. 4;

Anexa nr. 4.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare

de 17.668,28 mii lei - cap. 65.10 - Invatamant,

Art. 2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri

proprii la valoarea de 18 858,28 mii lei, conform anexei: 4.1, din care: cap. 65.10 - Invatamant ( centralizat ) in valoare de 17.668,28 mii lei, din care:

-    anexa nr. 4.1.1.1 - cap. 65.10.03.01 - invatamant prescolar;

-    anexa nr. 4.1.2.1 - cap. 65.10.04.02 - invatamant secundar superior;

-    anexa nr. 4.1.3.1. - cap. 65.10.07.04 - invatamant special;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 515.985,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de: 515.985,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 29.398,53 mii lei;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 3.238,25 mii lei;

-    Anexa    1.4    - capitol    bugetar 55.02 - Dobanzi in valoare de : 34.851,00 mii lei;

-    Anexa    1.5    - capitol    bugetar 56.02 - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

administratiei in valoare de : 15,00 mii lei;

-    Anexa    1.6    - capitol    bugetar 60.02 - Aparare - in valoare de 375,00 mii lei

-    Anexa    1.7    - capitol    bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala in valoare    de:

14.862,00 mii lei,

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant - in valoare de 164.218,90 mii lei

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate - in valoare de 473,00 mii lei

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie - in valoare de: 90.488,90 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.11 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 87.375,12 mii lei;

-    Anexa 1.12 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - in valoare de: 17.904,28 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.13 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului - in valoare de: 61.324,74 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.14 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi - in valoare de: 11.459,78 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D la valoarea de 10.631,10 mii lei, conform anexei 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul Invatamant. cap 51.02.01.03I, in valoare de: 3.102,34 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 15.665,09 mii lei, conform anexei nr. 1.2.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul fondului de rezerva bugetara, capitolul 54.02.05, la valoarea de 550 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 2.588,25 mii lei, conform anexei 1.3.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Primariei Sector 4 - Alte servicii publice generale, cap 54.02.50, in valoare de: 100,00 mii lei, conform anexei nr. 1.3.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 55.02. - Dobânzi, la valoarea de 34.851,00 mii lei, conform anexei 1.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11 . Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 56.02, la valoarea de 15,00 mii lei conform anexei: 1.5.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Centrul Militar Zonal, cap 60.02.02, in valoare de: 375,00 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 14.726,50 mii lei conform anexei 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Protectie civila, cap 61.02.05, in valoare de: 136,00 mii lei, conform anexei nr. 1.7.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul A.S.L.G. Sector 4 - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 164.218,90 mii lei, conform anexei nr. 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare din care:

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr


1.8.1.1    - cap 65.02.03.01 ASLG 1

1.8.1.2    - cap 65.02.03.02 ASLG 2

1.8.2.1    - cap 65.02.03 US 1 Unitati scolare

1.8.2.2    - cap 65.02.03 US 2 Unitati scolare

1.8.3.1 - cap 65.02.04.02 ASLG 2

- Anexa nr - Anexa nr

- Anexa nr - Anexa nr


1.8.4.1    - cap 65.02.04 US 2 Unitati școlare

1.8.4.2    - cap 65.02.04 US 3 Unitati școlare

1.8.5.1    - cap 65.02.07.04 ASLG

1.8.5.2    - cap 65.02.07.04 US

Art. 16. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.06.03 - Unitati medico șociale, SF. Luca in valoare de: 437,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 17. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul șanatatii in valoare de: 36,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 18. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.03.30 - Alte șervicii culturale - Centrul Cultural pt UNESCO Nicolae Balceșcu, in valoare de: 1.497,55 mii lei, conform anexei nr. 1.10.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze șportive, in valoare de: 88.991,40 mii lei, conform anexei nr. 1.10.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 20. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.05.03 - Adminiștratia Domeniului Public Sector 4, in valoare de: 2.000,00 mii lei, conform anexei nr. 1.10.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 21. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 67.02.50 ,la valoarea de 300,00 mii lei, conform anexei: 1.10.4; care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 22. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.041 - Centrul de ingrijire și așiștenta nr. 1, in valoare de: 3.458,00 mii lei, conform anexei nr. 1.11.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 23. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.06.01 - Sprijin financiar la constituirea familiei, in valoare de: 2.500,00 mii lei, conform anexei nr. 1.11.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.458,00 mii lei, conform anexei 1.11.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 25. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS - Asistenta sociala, in valoare de: 78.667,30 mii lei, conform anexei nr. 1.11.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 26. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS. 05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate in valoare de: 39.408,00 mii lei, conform anexei nr. 1.11.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 27. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS. 06 - Asistenta sociala pentru familie si copii in valoare de: 11.416,01 mii lei, conform anexei nr. 1.11.5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 28. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS. 50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asitentei sociale in valoare de: 21.571,27 mii lei, conform anexei nr. 1.11.6, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 29. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.11.2 - Crese - D.G.A.S.P.C. in valoare de: 5.442,00 mii lei, conform anexei nr. 1.11.7, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 30. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.AS 15 - Prevenirea excluderii sociale - in valoare de: 830,00 mii lei, conform anexei nr. 1.11.8, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 33. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuințelor, in valoare de: 9.811,77 mii lei, conform anexei nr. 1.12.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 31. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apa, in valoare de: 914,50 mii lei, conform anexei nr. 1.12.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 32. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale, in valoare de: 268,00 mii lei, conform anexei nr. 1.12.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 33. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltaii comunale, la valoarea de 7.810,01 mii lei, conform anexelor: 1.12,4., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 34. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 60.771,08 mii lei, conform anexei: 1.13.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 35. Se aproba bugetul - capitolul 74.02.06 - Canalizare si tratarea apelor reziduale, in valoare de: 553,66 mii lei, conform anexei nr. 1.13.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 36. Se aproba bugetul - capitolul 84.02.03.03 - Strazi, in valoare de: 11.384,78 mii lei, conform anexei nr. 1.14.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 37. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 4.472,00 mii lei, conform anexelor nr. 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2;

Art. 38. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Directia de Administratie a Pietelor Sector 4 in suma 12. 374,00 mii lei, conform anexei nr. 3, 3.1, 3.1.1;

Art. 39. Se aproba Lista de investiții a Primăriei Sector 4 precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 5 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 139.723,49 mii lei, din care :

-    buget local:    35.251,49 mii    lei;

-    credit intern:    100.000,00 mii    lei;

-    fond de rulment:    4.472,00 mii    lei;

-    anexa 5.1 - achitionare bunuri si dotari independente in anul 2010

-    anexa nr. 5.2 Lista de investitii, cu finantare din buget local a Directia de Administrare a Pietelor,

-    anexa nr. 5.3 Lista de investitii, cu finantare din buget local a A.S.L.G.

-    anexa nr. 5.4 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 65.02. - A.S.L.G.,

-    anexa nr. 5.5, Lista alte cheltuieli de investitii pentru anul 2010, - D.G.A.S.P.C Sector 4,

-    anexa nr. 5.6, Lista alte cheltuieli de investitii pentru anul 2010, Politia Comunitara Sector 4

- anexa nr. 5.7, Lista alte cheltuieli de investitii pentru anul 2010, Administratia Domeniului Public Sector 4

Art. 40 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.12.2010.

8 / 8