Hotărârea nr. 145/2010

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al doamnei Rădoi Mirelle, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.144/14.12.2010;

Ținând cont de adresa Partidului Democrat Liberal-Biroul Permanent București, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 491/08.12.2010;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului PĂCURARU-CĂNUȚOIU Florian, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.144/14.12.2010.

Art. 2 Domnul PĂCURARU-CĂNUȚOIU Florian, va fi membru în cadrul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe

(comisie de bază)

precum și în cadrul

Comisiei pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială./ muncă./

sănătate și

familie

(comisie secundară).

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

2 / 2