Hotărârea nr. 126/2010

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul B–65- GGO

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismul B-65- GGO aflat î


Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București

Luând în considerare referatul de specialitate nr.09/03.11.2010 al Administrației Domeniului Public Sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de prevederile OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoturismul cu număr de înmatriculare B-65-GGO în cantitate de 100 litri benzină.

Art.2.Secretarul sectorului 4, Administrația Domeniului Public Sector 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -Electoral, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismul B-65- GGO aflat îi

competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 25.11.2010.

2 / 2