Hotărârea nr. 123/2010

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Ristea Viorel, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.122/25.11.2010;

Ținând cont de adresa Partidului Conservator - Filiala Sector 4 București, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 439/10.11.2010;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului SCUTARIU Miluță, candidat pe lista Partidului Conservator la alegerile locale din iunie 2008, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.122/25.11.2010.

Art. 2 Domnul SCUTARIU Miluță, va fi membru în cadrul Comisiei pentru resurse umane,

învățământ, protecția copilului, protecție socială,□ muncă,□ sănătate și

familie

(comisie de bază).

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 25.11.2010.

2 / 2