Hotărârea nr. 11/2010

Hotarare privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Hotarare privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/

106 / 11.02.2010 al Direcției Economice;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

Luand in considerare Decizia nr. 180/05.02.2010 a Directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, precum si Decizia nr. 05/13.01.2010, privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

Vazand adresa nr. 1035/ 03.02.2010 a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale;

Tinand seama de nota Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse 421/02.02.2010 privind aprobarea anexei pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăte :

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 662.817 mii lei, astfel:

- Bugetul local in suma de 533.000 mii lei, conform anexai nr. 1, din care surse proprii 140.000 mii lei;

- Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii in suma 13 144 mii lei, conform anexei nr. 2;

- Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 19 368,83 mii lei, conform anexei nr. 3;

- Anexa nr. 3.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in

valoare de 18.178,83 mii lei- cap. 65.10 - Invatamant, din care:

-    Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 175 mii lei - cap. 67.10.03.06 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

-    Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 665 mii lei - cap. 68.10.04.01 - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1;

-    Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 350 mii lei - cap. 68.10.12 - Centrul Medico- Social Sf. Luca;

- Bugetul de venituri si cheltuieli aferent imprumutrilor interne ( BCR) in suma de 92.832,90 mii lei, conform anexei nr.4;

- Bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 4.472,00 mii lei, conform anexei nr. 5;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 533.000,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 533.000,00 mii lei;

Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 36.481,75 mii lei;

Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 3.820,18 mii lei;

Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobanzi in valoare de : 43.500 mii lei;

Anexa 1.5 - capitol bugetar 56.02 - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei in valoare de : 15,00 mii lei;

Anexa 1.6 - capitol bugetar 60.02 - Aparare in valoare de: 411,00 mii lei;

Anexa 1.7 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala in valoare de: 18.613,00 mii lei,

Anexa 1.8 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant total in valoare de: 166.635,70 mii lei;

Anexa 1.9 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate in valoare de: 154,00 mii lei;

Anexa 1.10 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie in valoare de: 91.163,00 mii lei;

Anexa 1.11 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 92.488,05 mii lei;

Anexa 1.12 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica in valoare de: 11.715,50 mii lei;

Anexa 1.13 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului in valoare de: 60.120,50 mii lei;

Anexa 1.14 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi in valoare de: 7.882,16 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate integral din

venituri proprii la valoarea de 13 144 mii lei, conform anexei nr. 2.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri proprii la valoarea de 19.368,83 mii lei, conform anexei: 3.1, din care:

- Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 19.368,83 mii lei, astfel:

cap. 65.10 - Invatamant ( centralizat ) in valoare de 18 178,83 mii lei, din care:

-    anexa nr. 3.1.1.1 - cap. 65.10.03 - unitati scolare;

-    anexa nr. 3.1.1.1.1 - cap. 65.10.03.01- invatamant prescolar;

-    anexa nr. 3.1.1.1.2 - cap. 65.10.03.02- invatamant primar;

-    anexa nr. 3.1.1.2 - cap. 65.10.04.- unitati scolare ,invatamant secundar;

-    anexa nr. 3.1.1.2.1 - cap. 65.10.04.02- invatamant secundar superior;

-    anexa nr. 3.1.1.3. - cap. 65.10.07.04.- invatamant special;

- Anexa nr. 3.1.2.1 bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 175 mii lei - cap. 67.10.03.06 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

- Anexa nr. 3.1.3.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 665 mii lei - cap. 68.10.041 - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1;

- Anexa nr. 3.1.4.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 350 mii lei - cap. 68.10.12 - Centrul Medico- Social Sf. Luca;

Art. 5. Se aproba bugetul aferent liniei de finantare interna ( BCR ) pentru anul 2010 la valoarea de 92 832,90 mii lei conform anexelor : 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidențiate in afara bugetului local - fond de rulment - la valoarea de 4.472,00 mii lei, conform anexelor: 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 7. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D la valoarea de 12.321,10 mii lei, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, la valoarea de 4.685,91 mii lei , conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P la valoarea de 19.474,74 mii lei conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 10. Se aproba bugetul fondului de rezerva, capitolul 54.02.05, la valoarea de 550 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 3.270,18 mii lei, conform anexei 1.3.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Primariei Sectorului 4, capitolul 55.02., la valoarea de 43.500,00 mii lei, conform anexei 1.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 56.02, la valoarea de 15,00 mii lei conform anexei: 1.5.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal , subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 411,00 mii lei conform anexei 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 18.513 mii lei conform anexei 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul Serviciului de Protectie Civila , subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 100,00 mii lei conform anexei 1.7.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 17. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 166.635,70 mii lei, conform anexelor: 1.8, din care:

-    Anexa nr. 1.8.1. - cap 65.02.03 - total invatamant prescolar si primar - in valoare de -108.508,33 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.1.1- cap 65.02.03 DR - invatamant prescolar derulat prin directie - in valoare de - 36.1 06,53 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.1.2 - cap 65.02.03 US - invatamant prescolar + primar unitati scolare - in valoare de - 72.401,80 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.2 - cap 65.02.04 - Total invatamant secundar (local) - in valoare de -47.656,18 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.2.1 - cap 65.02.04 DR - invatamant secundar derulat prin directie - in valoare de - 9.319,00 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.2.2 - cap 65.02.04 US - invatamant secundar derulat prin unitati scolare -in valoare de - 38.337,18 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.3. - cap 65.02.07.04 - invatamant special - in valoare de - 10.471,19 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.3.1- cap 65.02.07.04 DR - invatamant special directie - in valoare de -1.347,00 mii lei

-    Anexa nr. 1.8.3.2 - cap 65.02.07.04 US - invatamant special unitati scolare - in valoare de - 9.124,19 mii lei

Art. 18. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate- la valoarea de 154,00 mii lei, conform anexelor: 1.9; 1.9.1; 1.9.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 19. Se aproba bugetul Centrului Cultural pentru Unesco „Nicolae Balcescu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.925,00 mii lei, conform anexei: 1.10.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 20. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini

publice, la valoarea de 88 938,16 mii lei, conform anexei: 1.10.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 21. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.50 ,la valoarea de 300,00 mii lei, conform anexei: 1.10.3; care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 22. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, la valoarea de 3 965,00 mii lei, conform anexei: 1.11.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 23. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02.06.01 Sprijin financiar la constituirea familiei, la valoarea de 400,00 mii lei, conform anexei: 1.11.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 68.02 AS, la valoarea de 77.000,00 mii lei conform anexelor: 1.11.5; 1.11.5.1; 1.11.5.2; 1.11.5.3; 1.11.5.4; 1.11.5.5; 1.11.5.6, 1.11.5.7, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 25. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, la valoarea de 9.467,05 mii lei conform anexei 1.11.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 26. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.806,00 mii lei, conform anexei 1.11.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 27. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.03 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, la valoarea de 6.988,00 mii lei, conform anexei: 1.12,1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 28. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, la

valoarea de 757,50 mii lei, conform anexei: 1.12,2., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 29. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul

locuintelor, serviciilor si dezvoltaii comunale, la valoarea de 3.970,00 mii lei, conform anexelor: 1.12,3., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 30. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 60 000,00 mii lei, conform anexei: 1.13.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 31. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.06 Canalizare si tratarea apelor reziduale, la valoarea de 120,50 mii lei, conform anexei: 1.13.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 32. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Strazi, la valoarea de 7.807,16 mii lei, conform anexei: 1.14.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 33. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul

transporturilor, la valoarea de 75,00 mii lei, conform anexei: 1.14.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 34. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre : anexa nr. 6.1 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 128.304,90 mii lei, din care

- buget local : 31.000,00 mii lei;

- credit intern : 92.832,90 mii lei; - fond de rulment : 4.472,00 mii lei;

anexa nr. 6.1.1 Cheltuieli pentru achiziționare de bunuri si dotari independente - cap. 51.02. -Primaria sectorului 4;

anexa nr. 6.2. Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 51.02. -Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, in valoare de 2 326,55 mii lei.;

anexa nr. 6.3 Lista de investitii pe anul 2010, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 14.423,53 mii lei

anexa nr. 6.3.2 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 65.02. -D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 9.368,53 mii lei;

anexa nr. 6.3.3 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 68.02. Crese - D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 155,00 mii lei;

anexa nr. 6.4, 6.4.1 Lista de investitii pentru anul 2010, cu finantare din surse proprii - Directia de Administrare a Pietelor Sector 4, in valoare de 5.710,00 mii lei;

anexa nr. 6.5, 6.5.1 Lista de investitii pentru anul 2010, - D.G.A.S.P.C Sector 4, in valoare de 4.284,00 mii lei;

Art. 35. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.02.2010.

10 / 10