Hotărârea nr. 10/2010

Hotarare privind finalizarea proiectelor de amenajare a Parcului Lumea Copiilor aflat în administrarea Consiliului Local sector 4

Hotarare privind finalizarea proiectelor de amenajare a Parcului Lumea Copiilor aflat în administrarea Con


Consiliul Local Sector 4

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

- raportul de specialitate al Serviciului Prestări Servicii Comunitare nr.10.0140/22.01.2009;

- rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

- prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, precum și cele a HCGMB nr. 141/2001;

În temeiul art. 45 alin. 2, lit. e, art. 81 alin. 2 lit. m și art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finalizarea proiectelor de amenajare a Parcului Lumea Copiilor, aflat în administrarea Consiliului Local sector 4.

Art. 2. Finanțarea acestor proiecte se va face din bugetul local și din sponsorizări.

Art. 3. Direcția Dezvoltare urbană și Serviciul Prestări servicii comunitare vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor.

Hotarare privind finalizarea proiectelor de amenajare a Parcului Lumea Copiilor aflat în administrarea Cons

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.01.2010.

2 / 2