Hotărârea nr. 23/2008

HOTĂRÂRE pentru desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisiile de vânzare şi contestaţii privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale conform O.U.G.nr.


HOTĂRÂRE pentru desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisiile de vânzare și contestații pr

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul prevederilor art.5, alin.(2), lit.,,e' din O.U.G.nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

Conform art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin.(4) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează, pentru a reprezenta Consiliul Local al Sectorului 4, în comisia pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, conform O.U.G.nr.68/2008, următorii consilieri locali:

- DONICI CRISTIAN    - membru;

-    POPESCU DANIEL    - membru;

-    MOLDOVEANU MARIUS GEORGE - membru supleant.

Art.2 Se numesc următorii consilieri în comisia de contestații privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale conform O.U.G.nr.68/2008:

- POPESCU VIOREL DAN - membru;

HOTĂRÂRE pentru desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisiile de vânzare și contestații pri

-    PEȘTIȘANU CRISTIAN - membru;

-    CIULACU VICTORIA - membru supleant.

Art.3 Persoanele nominalizate le art.1 și art.2 împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor duce la îndeplinire dispozițiile cuprinse în prezenta, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.07.2008.

2 / 2