• Hotărârea 310/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire S+P+2E+Pod cu destinația de locuință, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 212,00 mp, aparținând lui..................... , situat în str. Iarba Câmpului nr. 64, Sector 4, București
 • Hotărârea 309/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuinţă unifamilială având regim de înălţime imobil St+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 265,00 mp din acte (261,00 mp din măsurători), aparținând lui ............ situat în str. CETINEI nr. 2, Sector 4, București
 • Hotărârea 308/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între...................., titularii contractelor de închiriere nr.28776/29.12.2006, respectiv nr.28781/29.12.2006
 • Hotărârea 307/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4
 • Hotărârea 306/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia
 • Hotărârea 305/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea majorării pentru unele clădiri şi terenuri neîngrijite din Sectorul 4 a impozitului pe clădiri şi impozitului pe terenuri cu 500%
 • Hotărârea 304/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor
 • Hotărârea 303/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind reactualizarea valorilor cofinanțărilor pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 302/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 301/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări
 • Hotărârea 300/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București – Bulevardul Metalurgiei”
 • Hotărârea 299/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164C
 • Hotărârea 298/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.185/22.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni”
 • Hotărârea 297/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe si alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 296/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 295/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 294/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea interventiilor si a indicatorilor tehnico - economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiectivul de investiții „Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni-Sudului”
 • Hotărârea 293/2019 - Sectorul 4 - 11.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completarile ulterioare
 • Hotărârea 292/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea repartizării unității locative nr. 36, situată în blocul F2, Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București - solicitantei
 • Hotărârea 291/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 290/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 289/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 288/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 287/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 286/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Documentația de avizare pentru lucrările de intervenție (DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”
 • Hotărârea 285/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contrăctarii unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 284/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 283/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 282/2019 - Sectorul 4 - 02.12.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 281/2019 - Sectorul 4 - 26.11.2019

  Hotărâre privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă
 • Hotărârea 280/2019 - Sectorul 4 - 26.11.2019

  Hotărâre pentru abrogarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 279/2019 - Sectorul 4 - 26.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr. 89
 • Hotărârea 278/2019 - Sectorul 4 - 26.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de construire în vederea cresterii eficientei energetice, a modernizarii interioare si obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, pentru imobil din Aleea Resita D, nr. 9, Sector 4, Municipiul Bucuresti”
 • Hotărârea 277/2019 - Sectorul 4 - 26.11.2019

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”
 • Hotărârea 276/2019 - Sectorul 4 - 26.11.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 275/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia
 • Hotărârea 274/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I
 • Hotărârea 273/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoseaua Berceni
 • Hotărârea 272/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre privind ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai din sectorul 4
 • Hotărârea 271/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov și U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov
 • Hotărârea 270/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni
 • Hotărârea 269/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 268/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 267/2019 - Sectorul 4 - 14.11.2019

  Hotarare privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4
 • Hotărârea 266/2019 - Sectorul 4 - 05.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4
 • Hotărârea 265/2019 - Sectorul 4 - 05.11.2019

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare, parcări și carosabil, din sectorul 4
 • Hotărârea 264/2019 - Sectorul 4 - 05.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12
 • Hotărârea 263/2019 - Sectorul 4 - 05.11.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 262/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă – corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 188,00 mp aparținând soților , situat în str. MIHAIL PETRESCU nr. 17, Sector 4, București
 • Hotărârea 261/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 204,00 mp, aparținând lui , situat în Drumul Câmpeni nr. 10, Sector 4, București
 • Hotărârea 260/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată
 • Hotărârea 259/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 – 2024
 • Hotărârea 258/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 257/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind împuternicirea Compartimentului Spațiu Locativ – Direcția Relații Publice, din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru calcularea și aprobarea modificării valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4
 • Hotărârea 256/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4
 • Hotărârea 255/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 254/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I
 • Hotărârea 253/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul , în scopul efectuării unor investigații medicale și tratament
 • Hotărârea 252/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4
 • Hotărârea 251/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile terenuri din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 250/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a terenului în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, precum și terenului în suprafață de 120 mp, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4, București
 • Hotărârea 249/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 248/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2
 • Hotărârea 247/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia – corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă”
 • Hotărârea 246/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”
 • Hotărârea 245/2019 - Sectorul 4 - 29.10.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 244/2019 - Sectorul 4 - 14.10.2019

  Hotarare privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice respectiv Guvernului României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare
 • Hotărârea 243/2019 - Sectorul 4 - 10.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 242/2019 - Sectorul 4 - 10.10.2019

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru ședința din data de 10.10.2019
 • Hotărârea 241/2019 - Sectorul 4 - 08.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 240/2019 - Sectorul 4 - 08.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia
 • Hotărârea 239/2019 - Sectorul 4 - 08.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexurile agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 238/2019 - Sectorul 4 - 08.10.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare
 • Hotărârea 237/2019 - Sectorul 4 - 08.10.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 236/2019 - Sectorul 4 - 08.10.2019

  Hotărârea nr. 236 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 numărul 274 din 06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 235/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 235 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019
 • Hotărârea 234/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 234 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri), pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București
 • Hotărârea 233/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 233 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători, aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București
 • Hotărârea 232/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 232 privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna............., în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit
 • Hotărârea 231/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 231 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 230/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 230 privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 229/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 229 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia
 • Hotărârea 228/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 228 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia
 • Hotărârea 227/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 227 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 226/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 226 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr.6A, Sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora
 • Hotărârea 225/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 225 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 224/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 224 privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 223/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 223 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 222/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 222 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4
 • Hotărârea 221/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 221 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 220/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 220 privind aprobarea achiziționării de către Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali și foști angajați
 • Hotărârea 219/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 219 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial
 • Hotărârea 218/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 218 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 217/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 217 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 216/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 216 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 107 din 10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 215/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 215 privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434
 • Hotărârea 214/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 214 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură
 • Hotărârea 213/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 213 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 212/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotarare pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)
 • Hotărârea 211/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”
 • Hotărârea 210/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.137 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”
 • Hotărârea 209/2019 - Sectorul 4 - 26.09.2019

  Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”
 • Hotărârea 208/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui , situat în str.Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București
 • Hotărârea 207/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, recompartimentare, reabilitare termică și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe unifamiliale S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 105,00 mp teren (pe care se află construcția C1-locuință în suprafață de 145,02 mp), aparținând lui , situat în str. Domnița Florica nr. 3, ap. FN, Sector 4, București
 • Hotărârea 206/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală metalică cu regim de înălțime P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 475,00 mp, aparținând lui , situat în Drumul Crețeștilor nr. 122C, Sector 4, București
 • Hotărârea 205/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui , situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București
 • Hotărârea 204/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002, modificată
 • Hotărârea 203/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, între , titularul Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și , titularul Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 61, Sector 4
 • Hotărârea 202/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București
 • Hotărârea 201/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafaţă de 38.78 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafaţă de 14.53 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 200/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind reorganizarea activităţii şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 199/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor
 • Hotărârea 198/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
 • Hotărârea 197/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 196/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 195/2019 - Sectorul 4 - 05.09.2019

  Hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 194/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 193/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială S+P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 270,00 mp din acte, 279,00 mp din măsurători, aparținând lui , situat în str. George Bacovia nr. 41, Sector 4, București
 • Hotărârea 192/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 786,00 mp, aparținând lui , situat în str. Alunișului nr. 201-203, Sector 4, București
 • Hotărârea 191/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ -teritoriale sector 4, a municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 190/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 189/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea, modificată
 • Hotărârea 188/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotarare privind aprobarea amplasării de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propagandă electorală
 • Hotărârea 187/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”
 • Hotărârea 186/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”
 • Hotărârea 185/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni”
 • Hotărârea 184/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 183/2019 - Sectorul 4 - 22.08.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 182/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind demararea și cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a programului ”ȘcoaIă după Școală”
 • Hotărârea 181/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective D+P+2E+4E+5R, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1.684,00 mp, aparținând SC URBAN RESIDENTIAL CONSTRUCTION SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 2, sector 4, București
 • Hotărârea 180/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  HOTĂRÂRE privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativteritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4
 • Hotărârea 179/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor Ia nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4
 • Hotărârea 178/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la H.C.L. S4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3
 • Hotărârea 177/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2
 • Hotărârea 176/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 175/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Asistenți Maternali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 174/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 173/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență Ia cazurile de violența domestica, în sectorul 4
 • Hotărârea 172/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 171/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002
 • Hotărârea 170/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 169/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind respingerea delegării atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Naţional Gheorghe Şincai, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
 • Hotărârea 168/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-Iea
 • Hotărârea 167/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotarare privind solicitarea catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de emitere a unei hotarari pentru aprobarea declansarii procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica \"Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente Soselei Giurgiului\"
 • Hotărârea 166/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 165/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de functionare al Pietei Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 164/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date
 • Hotărârea 163/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, Piața Progresul și Complexul Comercial Agroalimentar Progresul amplasat în Șos. Giurgiului nr. 94 , sector 4, București
 • Hotărârea 162/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind respingerea rectificării bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 161/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 160/2019 - Sectorul 4 - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată
 • Hotărârea 159/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare prin mansardare construcție existentă, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 137,00 mp din acte și 149,00 mp din măsurători, aparținând lui .............., situat în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București
 • Hotărârea 158/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe individuale înșiruite P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 336,00 mp din acte (319,00 mp din măsurători), aparținând lui ........., situat în str. Mixandrei nr. 7, Sector 4, București
 • Hotărârea 157/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 350,00 mp din acte și 330,00 mp din măsurători, aparținând lui ............., situat în str. Giovanni Boccaccio nr. 37, Sector 4, București
 • Hotărârea 156/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere în plan, consolidare, remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înălțime P, cu scopul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 404,00 mp din măsurători, 405,00 mp din acte, aparținând lui ........... , situat în Intr. Ciurului nr. 28, Sector 4, București
 • Hotărârea 155/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind darea in folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4
 • Hotărârea 154/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 153/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015, modificată și completată, privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București
 • Hotărârea 152/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 344/18.12.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizarii lucrarilor de constructii necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare si/sau pentru realizarea unor lucrari de extinderi si modernizari, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 – 2020, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 151/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică si relocării celor 3 ( trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”
 • Hotărârea 150/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul „Vara în...Grădiniță”
 • Hotărârea 149/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018 – 2019 precum și cuantumul acestora
 • Hotărârea 148/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piata Sudului” si din Piata „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date
 • Hotărârea 147/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de catre Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011)
 • Hotărârea 146/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, modificată și completată
 • Hotărârea 145/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia
 • Hotărârea 144/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 143/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018
 • Hotărârea 142/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 141/2019 - Sectorul 4 - 15.07.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes public local ” „Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata agroalimentara Berceni – Sudului”
 • Hotărârea 140/2019 - Sectorul 4 - 08.07.2019

  Hotărâre privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4
 • Hotărârea 139/2019 - Sectorul 4 - 08.07.2019

  Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii \"C.N.I.\" S.A., a amplasamentului din Soseaua Oltenitei nr.9 Sectorul 4 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii \"CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCTIONAL (UMF CAROL DAVILA)\"
 • Hotărârea 138/2019 - Sectorul 4 - 08.07.2019

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.15 – Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila”
 • Hotărârea 137/2019 - Sectorul 4 - 08.07.2019

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”
 • Hotărârea 136/2019 - Sectorul 4 - 08.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, precum și a sumelor care depășesc valoarea estimată a acestuia, pentru obiectivele de investiții Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr.190, Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), derulate în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)
 • Hotărârea 135/2019 - Sectorul 4 - 08.07.2019

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”
 • Hotărârea 134/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 134 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019-30.09.2019
 • Hotărârea 133/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 133 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București
 • Hotărârea 132/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 132 privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanţării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii
 • Hotărârea 131/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 131 privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii
 • Hotărârea 130/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotararea nr. 130 privind aprobarea schimbului locuintei sociala detinuta de catre .................., titularul Contractului de inchiriere nr. 7895/05.02.2019, pentru unitatea locativa situata in Bucuresti, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 3, apartamentul nr. 75, Sector 4, cu locuinta sociala libera de contract situata in Bucuresti, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, parter, apartament nr. 22, Sector 4
 • Hotărârea 129/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 129 pentru modificarea Anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 128/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 128 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 127/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 127 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2024 precum si a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2024
 • Hotărârea 126/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 126 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora
 • Hotărârea 125/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 125 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ”
 • Hotărârea 124/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 124 privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 123/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 123 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificarile și completarile ulterioare
 • Hotărârea 122/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 122 privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 121/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 121 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.1 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015
 • Hotărârea 120/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 120 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente Contractului Subsecvent de lucrări nr.2 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015
 • Hotărârea 119/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 119 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”
 • Hotărârea 118/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 118 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 239/ 20.09.2018, privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 117/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 117 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 116/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 116 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 115/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 115 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”
 • Hotărârea 114/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 114 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 113/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 113 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București”
 • Hotărârea 112/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 112 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București
 • Hotărârea 111/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 111 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”
 • Hotărârea 110/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 110 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut
 • Hotărârea 109/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 109 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local
 • Hotărârea 108/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 108 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari externe in baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 107/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 106/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 106 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”
 • Hotărârea 105/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 105 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare piața Big Berceni”
 • Hotărârea 104/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 104 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea
 • Hotărârea 103/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 103 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4“, a Acordului de parteneriat încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația Sera România și a asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentand 2% din alocarea financiara eligibila a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 102/2019 - Sectorul 4 - 10.06.2019

  Hotărârea nr. 102 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 101/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București
 • Hotărârea 96/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018”
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 4 - 15.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România -AIIR , în vederea organizării evenimentului tehnico-științific ”Congresul Mondial Clima 2019”, la București
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, remodelare și extindere locuință existentă parter, rezultând o construcție cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 146,00 mp din măsurători, 148,00 mp din acte, aparținând lui ................................, situat în str. Ulmetului nr. 28, Sector 4, București
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp C1, consolidare, supraetajare corp C1 și construire corp nou, cu regim de înălțime final P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 279,00 mp din acte (260,00 mp din măsurători), aparținând lui ..............., ................., ..................., .................., situat în str. Elena Cuza nr. 7, Sector 4, București
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+1E+2Er, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 300,00 mp din acte și 304,00 mp din măsurători, aparținând ............................ și ......................., situat în Intr. Urcușului nr. 12, Sector 4, București
 • Hotărârea 86/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.4 nr. 262/02.10.2018 privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea schimbului locuinţei sociale deținută de către Crăciun Daniel, titularul Contractului de închiriere nr. 107/20.10.2016, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, apartamentul nr. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, apartament nr. 65, Sector 4
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.1 și Z.I.2
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 4 - 21.04.2019

  Hotărâre privind acordarea unui suport financiar Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea emiterii înștiințărilor de plată de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, de două ori pe an, la un interval de aproximativ șase luni și transmiterii acestora prin intermediul prestatorilor de servicii poștale, mijloace de poștă electronice și/sau prin sistemul propriu de management al documentelor
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului ,,profesori – seniori 2019’’ în sectorul 4
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Norilor, situat în Str. C-tin Rădulescu Motru nr.9, Sector 4, București
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico-economice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare „Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: ,,Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 4 - 24.04.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 4 - 15.04.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanţării în comun a proiectului de utilitate publică locală “România Parc 2018”
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 4 - 15.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 4 - 15.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57, 58, și 80 situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.04.2019-30.06.2019
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind aprobarea intervențiilor necesare obținerii autorizației de siguranță la incendiu pentru unele școli din Sectorul 4, a valorii acestora, precum și predarea către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 a documentației tehnico-economice în vederea implementării investițiilor aprobate
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 48/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construcție cu funcțiunea de Grădiniță – Grădinița nr.29, bulevardul Alexandru Obregia nr.7, Sector 4
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 4 - 18.03.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor în vederea depăşirii unor situaţii deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 903,00 mp din acte (954,00 mp din măsurători), aparținând SC CONSTRUCT TOTAL EXPRES DADO SRL, situat în str. Iarba Câmpului nr. 16-20, Sector 4, București
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale (EIL) constituită la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră și pietonală
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 4 - 27.02.2019

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spaţiile verzi sau trotuarele destinate circulaţiei pietonilor, pe raza sectorului 4
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea suplimentarii Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu noi operatiuni necesare derularii de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a obiectivelor de investitii aferente anului 2019, aprobarea tarifelor aferente operatiunilor suplimentare precum și aprobarea modelului actului adițional nr. 8 la contract
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea suplimentarii programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, precum si a modelului actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare nr. 12669/15.03.2016
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 4 - 18.02.2019

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 4 - 07.02.2019

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr.14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 4 - 07.02.2019

  Hotărâre privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spaţiile verzi sau trotuarele destinate circulaţiei pietonilor, pe raza sectorului 4
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 4 - 07.02.2019

  Hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public al municipiului Bucureşti - Sector 4, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 25-27 ianuarie 2019
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 4 - 07.02.2019

  Hotărâre privind respingerea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr.6 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire grădiniță în incinta școlii gimnaziale nr. 190, pe terenul domeniu public al municipiului București în suprafață de 14.918,00 mp, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, situat în str. Nițu Vasile nr. 16, Sector 4, București
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului de contract
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294 / 21.11.2018
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piata Sudului, din administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 8I, nr. 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanţarea şi realizarea în comun a unor lucrări de interes public local
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții ” Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018”
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 4 - 22.01.2019

  Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 4 - 08.01.2019

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 4 - 08.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 4 - 08.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 4 - 08.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 4 - 08.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 337/13.12.2018 privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 4 - 08.01.2019

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018