• Hotărârea 64/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ,,Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind suplimentarea, deblocarea și utilizarea fondului de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Local și rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SUPRAETAJARE O SINGURĂ DATĂ IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ - REGIM FINAL DE ÎNĂLŢIME Dt+P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp aparținând lui , situat în intr. SMARANDA nr. 3, Sector 4, București
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ- GARAJ şi ÎMPREJMUIRE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 305,00 mp aparținând lui , situat în str. POIENI nr. 12-14, Sector 4, București
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.S.4. nr. 10/23.01.2020 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor , situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărărea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, de la data încetării stării de urgență
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desfiinţare parţială, extindere şi construire corp nou P+1E+M - construcţie de locuit, locuinţă unifamilială, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 260 mp din acte, 259 mp din măsurători, aparținând lui ...................., situat în INTRAREA BINELUI nr. 46, Sector 4, București
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru REALIZARE IMOBIL DE LOCUINŢE TIP DUPLEX S+P+2E ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 400mp din acte, 388 mp din măsurători aparținând lui ..................., situat în STR. TRIVALE nr. 23, Sector 4, București
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ, CLĂDIRE P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 580 mp aparținând lui .................., situat în str. EROII NEAMULUI nr. 17, Sector 4, București
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire IMOBIL LOCUINȚE P+3E (et.3 retras) şi P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 514,00 mp aparținând S.C.GEP CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., situat în str. MĂRŢIŞOR nr. 44, Sector 4, București
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuinţe cuplate P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 443,00mp, aparținând soţilor ......................, situat în Drumul DEALUL CRIŞULUI nr. 1D, Sector 4, București
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Gheorghe Șincai”
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București și Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă unifamilială S+P+E2R pe terenul proprietate particulară în suprafață de 469,00 mp aparținând lui ...................., situat în str. LÂNĂRIEI nr. 149, Sector 4, București
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcţiune mixtă (birouri, clinică medicală, comerţ, locuire) 2S+P+3E+T pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp din acte și 246 mp din măsurători aparținând soților ......................., situat în str. Frigului nr. 15, Sector 4, București
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuit - locuinţă individuală P+1E şi împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 192 mp din acte, 194 mp din măsurători, aparținând lui......................, situat în str. CETATEA POENARI nr. 45, Sector 4, București
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind crearea și implementarea proiectului ”Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparţinători legali, care nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită unor situații deosebite
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/10.02.2020 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren şi construcţie aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 4 - 10.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 4 - 10.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 4 - 10.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative în domeniul taxei de salubrizare
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcţie cu destinaţia de locuinţă individuală Sp+P+1E şi refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând soţilor ..................., situat în str. MIXANDREI nr. 59, Sector 4, București
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCŢIUNE DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER pe terenul proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui ........................., situat în STR. ALUNIŞULUI NR. 111 -113, Sector 4, București
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor ............................, situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălţime P+1E şi destinaţie de expediţie şi birouri şi amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 52907,00mp, aparținând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Şos. VITAN BÂRZEŞTI nr. 5, Sector 4, București
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 4 - 09.01.2020

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019