• Hotărârea 164/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 163/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSOLIDARE, EXTINDERE ŞI MODIFICARE CORPURI C1, C2 şi C3 REZULTÂND UN IMOBIL S+P+2E – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 344 mp din acte (369 mp din măsurători), aparținând societăţii SUN TELECOM RTS S.R.L., situat în str. FĂCLIEI NR. 29, Sector 4, București
 • Hotărârea 162/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL COMERŢ ŞI SERVICII S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 22 974 mp, aparținând societăţii BERSER S.A., situat în DRUMUL BINELUI NR. 51 -61, Sector 4, București
 • Hotărârea 161/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ din ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “Sf. Nicolae“ în ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ “Sf. Nicolae“ și modificarea poziției nr. 57 din cadrul Anexei la HCLS4 nr. 88/22.06.2020
 • Hotărârea 160/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind îndreptarea erorii strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.131/30.09.2020 pentru inițierea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor rămase de executat, în vederea finalizării și recepției lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București”
 • Hotărârea 159/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind sprijinirea domeniului educațional liceal din Orașul Popești - Leordeni prin asigurarea condițiilor de studiu și școlarizare în cadrul unor licee din Sectorul 4
 • Hotărârea 158/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Realizare construcție modulară P+1E, cu funcțiune de arhivă, situată în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 11, sector 4, București
 • Hotărârea 157/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare construcție modulară cu funcțiunea de Hub Tehnologic”
 • Hotărârea 156/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea demarării „Programului de dezvoltare a infrastructurii sportiv-educaționale și încurajarea practicării sportului în unitățile de învățământ din Sectorul 4” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tip “Amenajare teren de sport la unitățile de învățământ din Sectorul 4”
 • Hotărârea 155/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reparații capitale Liceul Mircea Vulcănescu”
 • Hotărârea 154/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contributie ce revine proprietarilor / asociatiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, precum si mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti in legatura cu lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in “Programul multianual de investitii pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti in perioada 2014-2030” si in “Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale”
 • Hotărârea 153/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare/Reconversie clădire situată la adresa Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, în vederea stabilirii destinației de creșă”
 • Hotărârea 152/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pentru Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe „Bagdasar – Arseni”
 • Hotărârea 151/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.335/28.11.2017
 • Hotărârea 150/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea demarării proiectului „Amenajarea / modernizarea zonelor de colectare a deșeurilor, inclusiv colectare selectivă, pe raza Sectorului 4” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului-tip “Amenajare platforme la sol și platforme îngropate pentru colectare selectivă a deșeurilor pe raza Sectorului 4“
 • Hotărârea 149/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 – 2020-2025”
 • Hotărârea 148/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconfigurare și extindere sistem rutier aferent obiectivului Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței până la limita administrativă – Șos. Centură): Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură în vederea coordonării cu alte obiective de investiții de utilitate publică demarate în zonă”
 • Hotărârea 147/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea, actualizarea și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 146/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Construire Patinoar Olimpic”
 • Hotărârea 145/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie Corp clădire din strada Caporal Grigore Marin nr.42-44 în clădire cu funcțiunea de școală generală și grădiniță”
 • Hotărârea 144/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr.12 în clădire cu funcțiunea de creșă/gradiniță”
 • Hotărârea 143/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie imobil Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din șoseaua Olteniței nr. 37-39 în clădire cu funcțiunea de creșă”
 • Hotărârea 142/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind relocarea structurilor care își desfășoară activitatea în imobilul situat în șoseaua Olteniței nr. 37-39
 • Hotărârea 141/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie sediu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din strada Nițu Vasile nr.50-54 în clădire cu funcțiunea de creșă”
 • Hotărârea 140/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 situat în strada Nițu Vasile nr.50-54
 • Hotărârea 139/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie imobil Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 situat în strada Enache Ion nr.1A în clădire cu funcțiunea de creșă”
 • Hotărârea 138/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind relocarea structurilor care își desfășoară activitatea în imobilul situat în strada Enache Ion nr. 1A
 • Hotărârea 137/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind implementarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci», în cadrul serviciului public de salubrizare asigurat pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 136/2020 - Sectorul 4 - 14.10.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 135/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
 • Hotărârea 134/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata închirierii unui spațiu de locuit, pentru familia doamnei Stan Larisa, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 133/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE, valabilă până în decembrie 2020”
 • Hotărârea 132/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI, valabilă până în decembrie 2020”
 • Hotărârea 131/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor rămase de executat, în vederea finalizării și recepției lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București”
 • Hotărârea 130/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind reactualizarea valorilor cofinanțărilor pentru 3 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 129/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiective de investiții privind creșterea siguranței traficului pietonal și fluidizarea circulației rutiere pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 128/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiectivul de investiții Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iriceanu x strada Turnu Măgurele
 • Hotărârea 127/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 30” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 126/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții privind modernizarea și extinderea iluminatului public pe rețeaua stradală aflată în administrarea Sectorului 4
 • Hotărârea 125/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Centru Multicultural
 • Hotărârea 124/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Lucrari de reabilitare, modernizare și schimbare de funcțiune clădire existentă în grădiniță; reabilitare, modernizare corp anexa” situat în bdul. Metalurgiei nr. 89, sector 4
 • Hotărârea 123/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Creșterea gradului de acces a elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
 • Hotărârea 122/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte OIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
 • Hotărârea 121/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)
 • Hotărârea 120/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.57/11.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia
 • Hotărârea 119/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 și Anexei 38 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 118/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.248/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2”
 • Hotărârea 117/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 61/11.05.2020 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 116/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.38/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Gheorghe Șincai”
 • Hotărârea 115/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 264/05.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12
 • Hotărârea 114/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea Anexei 36 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 92/16.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 113/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.39/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 112/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea participării la apelul de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 • Hotărârea 111/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Compania Municipală Iluminat Public București SRL în vederea derulării de lucrări de modernizare, extindere, reconfigurare a iluminatului public pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4
 • Hotărârea 110/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliul Local Sector 4 de a hotărî cu privire la participarea Sectorului 4 al Municipiului București ca membru într-o structură asociativă care va avea ca obiect gestionarea deșeurilor reziduale în București-Ilfov și tratarea bio-deșeurilor colectate separate în Municipiul București
 • Hotărârea 109/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea drepturilor decurgând din deținerea de acțiuni la Societatea TOTUL VERDE. S.A și numirea / participarea reprezentanților acționarului Consiliul Local Sector 4 la Adunarea Generala a Acţionarilor TOTUL VERDE. S.A
 • Hotărârea 108/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
 • Hotărârea 107/2020 - Sectorul 4 - 30.09.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 106/2020 - Sectorul 4 - 08.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea utilizării mărcilor înregistrate la OSIM pe numele titularului Sectorul 4 al Municipiului București, de către formațiunile politice și alianțele electorale, în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
 • Hotărârea 105/2020 - Sectorul 4 - 26.08.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 104/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu, completată prin HCL S4 nr. 258/29.10.2019
 • Hotărârea 103/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre privind preluarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Administrare Piețe Sector 4 în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4
 • Hotărârea 102/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 101/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 100/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 99/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură”, cod SMIS 137950, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 • Hotărârea 98/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 103/2005
 • Hotărârea 97/2020 - Sectorul 4 - 06.08.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 96/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 15.08.2020, până la validarea noului Consiliu Local Sector 4
 • Hotărârea 95/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 312mp aparținând soţilor ....................., situat în Drumul DEALU CUCULUI NR. nr. 40B, Sector 4, București
 • Hotărârea 94/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru demolare parțială, remodelare, recompartimentare, extindere, supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E (locuință unifamilială și garaj), pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200,00 mp din acte (203,00 mp din măsurători), aparținând lui ......................, situat în str. Hârtopului nr. 20, Sector 4, București
 • Hotărârea 93/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legatură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale”
 • Hotărârea 92/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 91/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 și modificarea anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 90/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență ”Sfântul Ioan”, în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19
 • Hotărârea 89/2020 - Sectorul 4 - 16.07.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 88/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 87/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar familiilor/persoanelor, pentru plata serviciilor oferite de bone
 • Hotărârea 86/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat
 • Hotărârea 85/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar personalului din cadrul unor centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aflat în izolare la locul de muncă, pe fondul combaterii răspândirii COVID-19
 • Hotărârea 84/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 83/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de functionare al Complexului Agroalimentar Piata Sudului din Sectorul 4, aflata in administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 82/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
 • Hotărârea 81/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.230 / 20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 80/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 79/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii – D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov
 • Hotărârea 78/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București
 • Hotărârea 77/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărarea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 76/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind aprobarea asocierii dintre Societatea de Transport București (STB) S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor
 • Hotărârea 75/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
 • Hotărârea 74/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 73/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4
 • Hotărârea 72/2020 - Sectorul 4 - 22.06.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 71/2020 - Sectorul 4 - 25.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSOLIDARE, MODERNIZARE ŞI SUPRAETAJARE CORP C1 REZULTÂND ÎNĂLŢIMEA Sp+P+2E+M (LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ), MODERNIZARE CORPURI C2 ŞI C3 ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 221mp aparținând soţilor ........, situat în STR. ALUNIŞULUI nr. 120, Sector 4, București
 • Hotărârea 70/2020 - Sectorul 4 - 25.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3
 • Hotărârea 69/2020 - Sectorul 4 - 25.05.2020

  Hotărâre pentru achitarea sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, prin mijloace electronice
 • Hotărârea 68/2020 - Sectorul 4 - 25.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr.190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern
 • Hotărârea 67/2020 - Sectorul 4 - 25.05.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 66/2020 - Sectorul 4 - 25.05.2020

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 65/2020 - Sectorul 4 - 25.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr.11, Sector 4, București
 • Hotărârea 64/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ,,Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 4 - 11.05.2020

  Hotărâre privind suplimentarea, deblocarea și utilizarea fondului de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Local și rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SUPRAETAJARE O SINGURĂ DATĂ IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ - REGIM FINAL DE ÎNĂLŢIME Dt+P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp aparținând lui , situat în intr. SMARANDA nr. 3, Sector 4, București
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ- GARAJ şi ÎMPREJMUIRE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 305,00 mp aparținând lui , situat în str. POIENI nr. 12-14, Sector 4, București
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.S.4. nr. 10/23.01.2020 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor , situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 4 - 15.04.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărărea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, de la data încetării stării de urgență
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desfiinţare parţială, extindere şi construire corp nou P+1E+M - construcţie de locuit, locuinţă unifamilială, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 260 mp din acte, 259 mp din măsurători, aparținând lui ...................., situat în INTRAREA BINELUI nr. 46, Sector 4, București
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru REALIZARE IMOBIL DE LOCUINŢE TIP DUPLEX S+P+2E ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 400mp din acte, 388 mp din măsurători aparținând lui ..................., situat în STR. TRIVALE nr. 23, Sector 4, București
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ, CLĂDIRE P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 580 mp aparținând lui .................., situat în str. EROII NEAMULUI nr. 17, Sector 4, București
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire IMOBIL LOCUINȚE P+3E (et.3 retras) şi P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 514,00 mp aparținând S.C.GEP CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., situat în str. MĂRŢIŞOR nr. 44, Sector 4, București
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuinţe cuplate P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 443,00mp, aparținând soţilor ......................, situat în Drumul DEALUL CRIŞULUI nr. 1D, Sector 4, București
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Gheorghe Șincai”
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București și Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 4 - 26.03.2020

  Hotărâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă unifamilială S+P+E2R pe terenul proprietate particulară în suprafață de 469,00 mp aparținând lui ...................., situat în str. LÂNĂRIEI nr. 149, Sector 4, București
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcţiune mixtă (birouri, clinică medicală, comerţ, locuire) 2S+P+3E+T pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp din acte și 246 mp din măsurători aparținând soților ......................., situat în str. Frigului nr. 15, Sector 4, București
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuit - locuinţă individuală P+1E şi împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 192 mp din acte, 194 mp din măsurători, aparținând lui......................, situat în str. CETATEA POENARI nr. 45, Sector 4, București
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind crearea și implementarea proiectului ”Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparţinători legali, care nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită unor situații deosebite
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/10.02.2020 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren şi construcţie aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 4 - 25.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 4 - 10.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 4 - 10.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 4 - 10.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative în domeniul taxei de salubrizare
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcţie cu destinaţia de locuinţă individuală Sp+P+1E şi refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând soţilor ..................., situat în str. MIXANDREI nr. 59, Sector 4, București
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCŢIUNE DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER pe terenul proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui ........................., situat în STR. ALUNIŞULUI NR. 111 -113, Sector 4, București
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor ............................, situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălţime P+1E şi destinaţie de expediţie şi birouri şi amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 52907,00mp, aparținând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Şos. VITAN BÂRZEŞTI nr. 5, Sector 4, București
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 4 - 09.01.2020

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019