• Hotărârea 75/2021 - Sectorul 4 - 26.05.2021

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 74/2021 - Sectorul 4 - 26.05.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 65/2021 - Sectorul 4 - 20.04.2021

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2021 – 31.07.2021
 • Hotărârea 64/2021 - Sectorul 4 - 20.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul al II-lea pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 63/2021 - Sectorul 4 - 20.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021
 • Hotărârea 62/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT Ds+P+1E +M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200 mp din acte, 199 mp din măsurători, aparținând ........................, situat în STR. PRELUNGIREA URCUŞULUI NR. 32 (fost str. DÂMBULUI nr. 90A), Sector 4, București
 • Hotărârea 61/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 855 mp, aparținând ................., situat în Intr. SERELOR nr. 83-85, Sector 4, București
 • Hotărârea 60/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru EDIFICARE IMOBIL DE LOCUIT S+P+1E+M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 164 mp din acte, 170 mp din măsurători, aparținând ......................, situat în str.PAJIŞTEI NR. 7, Sector 4, București
 • Hotărârea 59/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E+M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 202 mp din acte, 204 mp din măsurători aparținând ..................., situat în STR. IARBA CÂMPULUI nr. 58, Sector 4, București
 • Hotărârea 58/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ Sp/Ds+P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500 mp din acte, 520 din măsurători aparținând ................., situat în STR. IANCU COJESCU nr. 6B, Sector 4, București
 • Hotărârea 57/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E +M – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 253 mp din măsurători, aparținând ..................., situat în STR. Serg. CONDURACHE GHEORGHE NR. 24, Sector 4, București
 • Hotărârea 56/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre pentru îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 12/12.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 55/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 54/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.184/29.12.2020 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acestuia
 • Hotărârea 53/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2021, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 52/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL S4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 51/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor-terenuri situate în str. Pridvorului nr. 24, str. Secerei nr. 53-55 și str. Secerei nr. 57 într-un singur imobil cu nr. Cadastral 235962
 • Hotărârea 50/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 49/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind aprobarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale in Municipiul București
 • Hotărârea 48/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire pasaj rutier suprateran la intersecția Str. Turnu Magurele - Bd. Metalurgiei - Bd. Alexandru Obregia”
 • Hotărârea 47/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire pasaj rutier la intersecția dintre str. Sergent Ion Iriceanu și str. Turnu Magurele”
 • Hotărârea 46/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a Pieței Eroii Revoluției, în scopul continuării lucrărilor aferente proiectului "Modernizare Piata Eroii Revolutiei si pasaj pietonal", precum și predarea integrală a documentației elaborate până în prezent
 • Hotărârea 45/2021 - Sectorul 4 - 12.04.2021

  Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4
 • Hotărârea 44/2021 - Sectorul 4 - 25.03.2021

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 43/2021 - Sectorul 4 - 25.03.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania privind proiectul „Fii voluntar, fii responsabil!” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
 • Hotărârea 42/2021 - Sectorul 4 - 25.03.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul „Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
 • Hotărârea 41/2021 - Sectorul 4 - 25.03.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Federația pentru Accesibilizarea României si a Asociației Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul „ÎMPREUNĂ pentru dezvoltare locală! ÎMPREUNĂ pentru comunități mai puternice” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
 • Hotărârea 40/2021 - Sectorul 4 - 25.03.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, D.G.A.S.P.C. Sector 4 și Asociația GO-AHEAD privind proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
 • Hotărârea 39/2021 - Sectorul 4 - 25.03.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de schimbare a destinației imobilelor din strada Nițu Vasile nr.50-54 și Șoseaua Olteniței nr. 37-39 în clădiri cu funcțiunea de creșă
 • Hotărârea 38/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4
 • Hotărârea 37/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 36/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.16, Anexei nr.72 și Anexei nr.78 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.169/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 și modificarea, completarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 35/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extinderea nodului intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E aferent proiectului Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020.”
 • Hotărârea 34/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 33/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 300/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București – Bulevardul Metalurgiei”
 • Hotărârea 32/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)
 • Hotărârea 31/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila
 • Hotărârea 30/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.129/30.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiective de investiții privind creșterea siguranței traficului pietonal și fluidizarea circulației rutiere pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 29/2021 - Sectorul 4 - 22.03.2021

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local
 • Hotărârea 28/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4
 • Hotărârea 27/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 51/31.10.2012
 • Hotărârea 26/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 4
 • Hotărârea 25/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 24/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulmentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 23/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 22/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia
 • Hotărârea 21/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția pentru Sport și Tineret București și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, în vederea refacerii și exploatării bazei sportive de la adresa Șoseaua Olteniței nr. 13, Sector 4, București
 • Hotărârea 20/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională în Bucureşti-Ilfov
 • Hotărârea 19/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale privind denumirea unor obiective de investiții - blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, menționate în hotărâri ale Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 18/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consililului Local Sector 4 nr. 141/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE2”
 • Hotărârea 17/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., Consiliul Județean Ilfov și Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera – Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură
 • Hotărârea 16/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Consiliul Județean Ilfov, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local
 • Hotărârea 15/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind însușirea și asumarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024
 • Hotărârea 14/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2021-2022
 • Hotărârea 13/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4
 • Hotărârea 12/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 11/2021 - Sectorul 4 - 12.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2020
 • Hotărârea 10/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind componența Comisiei nr. 7 - Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă
 • Hotărârea 9/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind componența Comisiei nr. 6 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti, resurse umane, administrarea patrimoniului, protecția consumatorului
 • Hotărârea 8/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind componența Comisiei nr. 5 - Comisia pentru utilități publice, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și turism
 • Hotărârea 7/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind componența Comisiei nr. 4 - Comisia de învățământ, activități științifice, cultură și culte, tineret, sport și activități de agrement
 • Hotărârea 6/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind componența Comisiei nr. 3 - Comisia pentru protecţia mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor
 • Hotărârea 5/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind componența Comisiei nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, evaluare arhitecturală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, administrarea domeniului public și privat
 • Hotărârea 4/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind componența Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară
 • Hotărârea 3/2021 - Sectorul 4 - 08.02.2021

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.02.2021 – 30.04.2021
 • Hotărârea 2/2021 - Sectorul 4 - 29.01.2021

  Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4
 • Hotărârea 1/2021 - Sectorul 4 - 07.01.2021

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020