Proces verbal din 31.01.2020

PV al sedintei ordinare din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL ȘeCtOR 3 PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3

din data de 31.01.2020


Convocarea acestei ședințe a fost făcută de catre Primarul Sectorului 3 prin dispoziția înregistrată cu nr. 288/CP/23.01.2020.

La sedința au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita, d-na Viceprimar Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihaița.

Au fost invitati sa participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum si din subordinea Consiliului Local.

La ședința a participat un numar de 28 consilieri locali din numarul total de 31.

Au lipsit nemotivat domnii consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian Daniel și Iacob Cezar.

D-na Președinte de sedinta Vadnva Iuliana

Buna ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitati! Declar deschisă sedinta ordinara din data de 31.01,2020.

în sala sunt prezenti 28 de consilieri.

Va supun spre aprobare ordinea de zi. Doamna Consilier Belu Sima Daniela.

D-na Consilier Belu Sima Daniela

Buna ziua stimati colegi, stimati invitati. Va multumesc, d-na presedinte.

Propun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi a sedintei din data de 31.01.2020 cu un numar de 3 proiecte de hotarari, conform dispozitiei nr. 356/30.01.2020.

Va multumesc frumos!

D-na Președinte de sedinta Văduva Inliana

Mulpimim, d-na consilier. Va supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 19 voturi pentru, 5 abtineri si 4 consilieri care nu au votat, suplimentarea a fost aprobată.

Va supun spre aprobare ordinea de zi impreuna cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 3 abtineri și 3 consilieri care nu au votat ordinea de zi a fost aprobata.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.01.2020”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 27 voturi pentru si 1 consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiunipentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinfe - condominii din Sectorul 3”, aprobata prin HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările §i completarile ulterioare. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Continuăm sa primim in audiențe mulfi cetățeni care ne reclamă proasta calitate a acestor lucrări de reabilitare. Ca atare, votul nostru de abținere, in sensul acesta este.

D-na Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 20 voturi pentru, 5 abtineri si 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de invâtămant preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 - 2021”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abtinere si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarareprivind modificarea si completarea Conventiei de colaborare nr.1391/01.03.2011 încheiață între Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder) si Sectorul 3 al Municipiului București, aprobata prin HCLS3 nr.10/31.01.2011”. D-le consilier Ene.

Dl, Consilier Ene Stelian Bogdan


Multumesc, d-na presedinte. Ca sa ințeleaga colegii care nu au fost ieri la ședinta, aici discutam de o scoala de top, din Sectorul 3, care reclama o taxa de școlarizare de 10 mii euro/an si care a primit in 2011 o clădire de la CGMB, in concesiune, pe 49 de ani. Tot in 2011, deci nu e nicio chestiune politica, in mandatul altui primar, s-a facut un contract pe 20 de ani, o convenție de colaborare cu ei. De asemenea, in cladirea asta s-au investit fonduri publice, din banii primăriei, 1 milion 300 de euro pentru a o reabilita s.a.m.d.

Prin proiectul de acum scoala se obliga să suplimenteze numarul de burse integrate pentru copii, functie de un concurs pe care ei il administrează si, teoretic, copiii puțin dotafi financiar dar foarte bine dotati ar trebui sa ocupe aceste burse, ceea ce e un lucru bun.

Deci, vom vota acest proiect dar aș vrea ca toata lumea sa infeleaga ideea ca banii publici sa fie folositi pentru a finanta scoli de top, de lux, poate nu e una atat de stralucita. Acum, dintr-o situație rea revenim intr-o situatie mai buna, dar macar pe viitor sa incercam sa nu mai facem concesiuni de acest tip, pe 20 de ani. Deci, nu e o critica la adresa actualei administrații, e o situație... s-a recuperat ce s-a putut dar poate nu e ok sa facem asa pe/ntor. Multumesc!


D-na Presedinte de sedintă Vaduva Iuliana

Multumim, domnule consilier. Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Eu am scris aceasta idee si in propunerea de acceptare, ma rog, în avizul consultativ, al comisiei, anume ca acele criterii pe care le stabileste Lauder, nu neapSra avizate dar sa fie cunoscute și oarecum aprobate si de noi, ca sa evitam orice fel de situatie de


genul, eu stiu, au intrat acolo pe ochi frumosi, pe ochi albastri sau pe alte criterii decat cele de performanta, intr-adevar, si, bineinteles, pe criteriul de social.

Lauder știm ca este liceul cu care ne mandrim, asa, ca are 100% procent de promovare la examenul de bacalaureat dar, ce sa vedefi, in Sectorul 3 avem și la polul opus, liceul cu cel mai prost rezultat din clasamentul Bucuresti-ului. Si poate ca aici, noi, ca administratie, incercam nu numai sa ducem elevi care ar putea, pentru ca e clar, performanta buna, la final, e data și de intrare. Adică, daca din selecție, daca acceptam elevi buni si îi pregătim bine, e normal ca ei vor absolvi cu rezultate bune. Dar daca avem acesti poli așa de indepartați, poate reusim sa ii punem la masă pe cei foarte slabi cu cei pregâtiti de la Lauder, ma refer la management si la sistem de implementare a anumitor tehnici, si sa incercăm să ridicăm. Pentru ca, daca noi ne propunem sa avem grijă si de sanatatea Sectorului 3, ca vrem să facem o societate, cu atât mai mult trebuie sa avem grija si de educație, nu numai de cum arata scolile, ca sunt bine dotate, dar și de ce se întâmplâ acolo, de calitatea actului educational. Și atunci sa profitam totusi de Lauder și de rezultatele lor bune prin diferite mijloace, nu știu, mese rotunde, simpozioane, sa-i punem cap la cap cu ceilalti din sector și sa putem sa ridicam standardul educațional in tot sectorul.

D-na Președinte de sedintS Văduva Iuliana

Multumim, d-le consilier. Alte propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abtinere și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.395/30.07.2019, cu modificările si completările ulterioare”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivâ, 5 abtineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performantelor profesionale individuate ale Secretarului General al Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfasurata în anul 2019”. D-le consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescn Cristian

Multumesc! Punctul pe ordinea de zi zice asa: “...aprobarea. „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performantelor" s.a.m.d. Deci trebuie să propunere pe care trebuie sa o aprobam, asta era ideea de baza.


D-na Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Doamna consilier Paunica.

D-na Consilier Paunica Adriana

Multumesc, d-oamna presedinte. Propun pentru domnul Secretar General al Sect<5 3, Marius Mihaita, nota 5. Multumesc!

D-na Presedinte de sedinta Văduva Inliana

Alte propuneri? Nu sunt. Va supun la vot propunerea d-nei consilier. Votati, va rog!

Cu 20 voturi pentru, 6 abtineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, „Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de acțiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca realizate de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 si părinții copiilor pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votâiî, va rog!

Cu 24 voturi pentru, 3 abțineri si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, ..Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru împuternicirea presedintelui consiliului de administratie al societarii Algorithm Construcrii S 3 S.R.L. in vederea vănzării catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a unui utilaj - autopompd beton Putzmeister 36 ML Daimler Crysler DA3”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotriva, 6 abtineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, ..Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administraate al societării Administrare Active Sector 3 SRL in vederea        catre societatea Algorithm Constructii S3 SRL a imobilului constituit din

teren în suprăfaiă de aproximativ25.000 mp”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 impotriva, 8 abtineri si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la .Jnirebărî, interpelarF Domnule consilier Malureanu.

Dl. Consilier Malureanu Liviu

S-a incheiat anul si ar fi bine sa vedem ce s-a ^tamp^t anul trecut, ca sa luam deciziile corecte și in anul acesta. Una dintre deciziile pe care le-a luat Primaria Sector 3 a fost sa intemalizeze partea de salubritate, de curatenie și a? dori din partea aparatului de specialitate al primariei sa primim si noi o analiza pe 2019 legata de costuri, ca asta a fost principalul argument care ni s-a adus atunci când am schimbat modul de a furniza acest serviciu. $i o analiza pe costuri, cat a costat acest serviciu in 2019, cat a fost partea de salarii, alte costuri, daca se poate, tot așa, cat mai detaliate, dar sa stim și noi putin si sa comparam acum, ca s-a terminat anul si avem actualul, nu doar o proiectie, ci chiar actualul, cat ne-a costat și care sunt economiile.

Domnule Primar, stih foarte bine ca unui dintre argumentele pe care il toiosiți e “mari economii” pana nu vedem cifrele, de asta zic, e cel mai bine sa ne lamurim pe cifre.

Tot legat de partea asta de salubritate eu, unui, nu stiu, poate mi-a scapat, dar nu sunt edificat, ce se intampla cu gunoiul colectat selectiv. Ce firma il administreaza? Care sunt veniturile? Mai platim ceva in plus sau firma respectiva ne da niște bani? Si unde ajunge gunoiul reciclat sau colectat selectiv pentru ca e un program foarte bun, e bine sa reciclam, asta e viitorul, e ideal sa nu producem atat de multe deseuri, deci chiar sa reducem deseurile sa mă^nți'SȘ/

produse. Am vazut cu totii prin sector acele pubele speciale, eu, unui, aș vrea exact ce se intampla cu acest gunoi colectat selectiv. Multumesc ifumos!

D-na Președinte de sedinta Vaduva Iuliana


f*/ —»— /

I î=                   l&i

Multumim! Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Sa va identificati sau sa va edificați? Nu, ca am vrut sa ma asigur despre ce discutăm.

Așa.

Buna ziua tuturor. Sarut mainile. Da, o sa va dam, daca vreți, facem o dezbatere la sedinta urmatoare, referitor la acest subiect cu cifrele pe masa, clar, sigur ca da. O sa va facem o situatie sinteza referitor la executia bugetara pe 2019. Pe salubritate, evident! Nu va spun, domnule consilier, ca cifrele le avefi, ca ele sunt publice, executia bugetara. Dar lasafi ca vi le scoatem noi și va dam asa..mai... domnule consilier, haideti sa fim serioși! Ele exista in buget, costul cu salariile, costul cu carburanții, costul cu groapa, costul cu investițiile. Despre ce discutăm? Ele sunt in buget, in executia bugetara. Sunt in bugetul pe care 1-am aprobat anul trecut pentru ca altfel nu puteam executa daca nu era aprobat în consiliu. Ele sunt pe capitole, domnule consilier. Stimați colegi, ele sunt pe capitole. Trebuie sâ știm sa le citim, dar nu e problemă, ca le traducem noi din contabilitate in limba romanS. Nu sunt expert contabil. Si mie mi le dau așa cum o sa vi le dau și eu d-voastra, pentru ca asa le și aprobăm, asa le și executăm. Deci nu e niciun fel de jenS, nu suntem cu topi profesionisti pe domeniu, sa știm cu topi codurile alea. Niste coduri care spun foarte multe celor care lucreazS in domeniu. Nu e cazul sa învațSm noi toate codurile respective. Deci, va asigur, stimați colegi, ca stăm in parametri foarte bine.

Pentru partea de reciclare avem un contract in acest moment cu o societate, daca nu ma inșel, Iridex, cSreia noi ii platim sa facS inclusiv selectarea cu condiția ca reciclabilul ne revine nouS. Adica e predat la OTR si noi primim banii pe el. Nu e o chestiune doar de bani, e o chestiune si de pnte, ca noi trebuie sa ne atingem tintele. Dar in acest an ne vom pune la punct și o sa fim un exemplu de ce inseamna sortare selectivS, reciclare si protectia mediului. Populapa, in Sectorul 3, a crescut, evident ca au crescut si cantitățile de gunoi exponential. Dar ne punem la punct și suntem capabili sa facem fata noilor condipii. Toate cifrele, repet, pânS data viitoare o sa vi le comunicSm.

D-na Președinte de sedintă Văduva Iuliana

Mulpimim, domnule Primar. Domnule consilier Malureanu.

Dl. Consilier Mălnreanu Liviu

Doar pupn, ca să vSd daca am inteles bine. Deci, practic, Primea a amplasat pubelele, vine cu masina, le duce la Iridex ce e colectat in respectivele pubele, Iridex le sorteazS și ce rezulta primim inapoi, ne ducem la OTR si valorificam ceea ce a rezultat. Am inteles corect?

Dl. Primar al Sectorulni 3 - Robert Sorin Negoită

Eu nu am facut o expunere completa pentru ca ce colectam selectat deja, direct, care nu are nevoie de preselectare, le ducem noi, direct. Adica o componentă suficient de mare, dacS nu ma insel, vreo 100 de tone. Cat am facut luna trecuta? 250 de tone pe care ii facem noi, direct. Ce facem noi fara Iridex?

Neinteligibil

Dl, Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoita

Din oraș, din zona selectata direct. Noi avem reciclabil, avem niște containere in oras pe care o sa le vedeti, pe unele scrie “menajer”, pe altele scrie “reciclabil”. Ce colectam noi reciclabil, acela il ducem direct catre OTR, deci, cam jumatate din cantitate nu trece pe la Iridex pentru cS e colectat, selectat din start de catre noi si merge direct la OTR.

D-na Președinte de sedintă Vaduva Iuliana

Domnule Consilier Malureanu.

Dl. Consilier Malnreanu Liviu

Ca tot vorbim cu cifre, eu sunt cu cifrele, putem sa dam și niște cifre pe 2019 cat am colectat direct, cat am trimis catre Iridex, cat ni s-a intors înapoi reciclat pi care e suma rezultata în urma valorificarii? Mi-e clar mecanismul, dar aș dori niste cifre.


D-na Presedinte de sedintS VSduva Iuliana

Doamna consilier Gutium.

D-na Consilier Gutium Narcisa Veronica

Voiam sa semnalez o situare aparuta recent în legatura cu un teren care până de curand era parcare. Este pe Calea Calarași, aproape de stația de tramvai Sihleanu. Acolo spune ca e teren în litigiu. E dezafectat, mă rog, e semnat un dosar din martie 2017. Se poate afla ce se întampla cu terenul acesta? Pe Calea Calarașilor unde incepe B-dul Coposu.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Stimați colegi, suntem intr-o lupta directa si deschisa și acutizată cu ticaloșii aștia, mafia retrocedarilor din Sectorul 3. Evident ca si ei se zvarcolesc și acum au prins ei ca e momentul cand sa ne faca noud cat de mult rau pot si cer unele si altele. Suntem in plin razboi cu mafia retrocedarilor ilegale de teren care au activat, mai ales, in Sectorul 3, cd aici au avut ei hardcore-ul lor, hardcore d-ala PDL-ist. No offence celor care provin din zona aia de mafie PDL-ista.

D-na Presedinte de sedinta Văduva Inliana

îi dau cuvantul donmului Teodor Petruf.

Dl. Teodor Petimt

Buna ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor, as vrea sa aduc in discutie situatia terenului pe care se afla deocamdata ADP Sector 3 pe Calea Vitan 154 -158. Exista un proiect de hotarare de Consiliu General mamut de USR prin care acolo se vrea a se realiza, a se construi un pare. Totuși, domnule Primar, am vazut acolo ca deja s-au facut săpături pentru fundatii, vrefi sa construifi tot felul de cladiri, imobile. Exista si o hotarare de Consiliu Local in care specificafi un imobil de 11 etaje. Am doud intrebari. Prima intrebare: ati spus ca vrem sa creem in Sectorul 3 oaze de verăeâfâ pentru copiii noitri. Vreti sa creem parcul acela pe terenul acela? Și doi. Am fost și eu la un film, la cinematograf si am vazut super reclama cu eroul Nea Titi care doneazd terenul primariei sd faca, nu știu, spatii verzi, oaze de verdeafa. întrebarea mea este: cum credeti ca Nea Titi si-ar mai dona terenul cand vede ca d-voastra construi^ blocuri intre blocuri in Sectorul 3? Multumesc!

D-na Presedinte de sedinta Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

O alta mostra de abordare cu rea credinta. în primul rand, eu astazi am fost la ADP, nu e sapat niciun sanf, daca nu 1-am vazut eu, putin probabil sa fie. Si, oricum, daca s-ar fi facut, ar fi fost facut cu acceptul meu. Si, da, cred ca trebuie sa le dam o alternativa tinerilor. Astazi, va vad ca prin Parlament vorbiti de faptul cd ne pleaca tinerii din fara, o abordare din aia populistă si ticdloasa. în schimb, facefi nimic pentru tineri. Pai daca nu le facem tinerilor locuință aici, unde e o zona atractivă, intr-adevar, si haideti sa ne infelegem, chiar inainte sa fiu Primar am facut dezvoltdri imobiliare. Nu exista nici macar o dezvoltare imobiliara in care sd nu fi facut si parc. în consecinta, evident cd acolo intentionam sa facem si locuinfe pentru tineri si pare. Și avem alte proiecte unde edificam parcuri mari, unde nu au fost niciodata. Si gropi de gunoi le transformam in pare. Dar fara populisme, fara demagogie, ci cu fapte, cu fapte reale, concrete.

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulfumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureânu.

Dl. Consilier Mdlureann Liviu


Reiau discufia care am avut-o pe tema aceasta. îdeea ca nu sa incurajam contra, e foarte bine sa-i incurajdm, dar zona respectiva e deja aglomerata, e

Avem, in schimb, zona Pallady și zona înspre ieșirea din București unde avem si infrastructura necesară, avem metrou acolo, si putem dezvolta in acea zona, pentru tineri, locuințe si incubatoare de afaceri. Din contra, putem crea pe model din afara, unde d-voastra ati fost de atatea ori, zone in care ai tot ce-fi trebuie acolo si nu trebuie sa te mai deplasezi dintr-o parte in alta. Dupa cum stiti, acum, in Bucuresti, mergem din Sectorul 3, in Sectorul 1 și seara ne intoarcem. Traficul, deja s-a văzut pe indicatori ca poluarea e la cote maxime. Haideti sa nu punem umărul la acest trafic sufocant! Haideti sa scoatem traficul din centrul București-ului, nu sa-1 aducem acolo prin noi locuinte! Cum spuneam, avem infrastructura, nu e ca și cum ii trimitem undeva... avem metrou, se dezvolta zona, avem mall, avem Ikea. Haideti sa ne ducem in partea aceea, banuiesc ca gasim locuri. Sa lasam acolo verdeata, avem terenul acela de fotbal, rugby, nu stiu exact ce este. Se integreaza foarte bine un pare acolo. Acum nu ne puneti vorbe in gura ca nu vrem noi sa ajutam tinerii! Din contra, noi vrem, dar haideti sa o facem responsabil. Atat e ceea ce sustin și am sustinut si cand a fost in discutie respectivul proiect.

D-na Președinte de sedinta Văduva Iuliana Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Domnule consilier, stimati colegi, blocurile nu se construiesc pe banuiala. Banuiti dumneavoastra ca avem teren. Eu nu banuiesc nimic, eu va spun ca nu avem nimic acolo. Aa, cumparam. Ne identificati dumneavoastra ca sursa de finanțare ca sa luam un teren echivalent celui pe care il avem aici, la Vitan? Sa facem dezbatere dar haideți sa ne ducem pe zona mai realista. Ce spunefi dumneavoastra e corect. Cea mai buna variantă e sa ne ducem in zona Pallady. Da, de acord. Hai sa vedem cat costa terenul acolo si cat ne-ar costa pe noi sa cumparam un astfel de teren! Și sa mai rămănă și bani sa edificam dupa aia, sa construim pe el. Asta e ideea. Pe asta il avem deja. Făceam cateva blocuri acolo, faceam și pare, făceam și blocuri, aveam sa dam o speranta tinerilor, ca-s mai bine de 6 hectare acolo. Stiti că asa sa comentezi și sa te opui oricarui proiect, cu asta m-am obisnuit. Dar nu oferifi ca alternativa decat banuieli. Banuiesc .... banuim ca s-ar putea.....nu se consruiieșee nimic p


se construieste pe certitudine.

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule Teodor.

DL Teodor Petrut

Unu. Prin firma Spatii Verzi, acum Smart City Invest afi bugetat reclame de 3 de euro numai anul trecut. Deci v-am zis deja o sursa de unde puteti sa achiziționăți terenuri. Și doi, acolo, la Palladium, in zona aceea Victor Brauner nu exista niciun pare, nu stiu să fie vreun parc, nici macar parcari nu sunt. Vorbim despre complexurile rezidentiale de care spuneafi dumneavoastra ca ar fi cu parcuri si parcari in Sectorul 3.

D-na Presedinte de sedinta Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

D-le, sa infeleg ca operati si cu aberatii, că cu banuieli am inteles ca operafi. Ce treaba am eu cu complexul respectiv? Daca vreti sa stiti complex dezvoltat de mine va dau vreo 3, 4 exemple. Eu eram deja primar și nu am construit acolo nimic. Nu vreau sa comentez nimic ce nu are treaba cu mine, ca să fie treaba cat se poate de clara. Haideți sa ne oprim cu aberatiile!

D-na Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Domnule Negoita, sunteți dezvoltator imobiliar de carieră. Ați fost, da, și sunteți în continuare, practic, pe terenul primariei, din cate ințeleg. Haideți sa nu operăm pe banuieli, haideți sa spunem lucrurilor pe nume! Asta e un populism uriaș cu locuinte pentru tineri. Ala e un teren de lux. Ce o sa faceți acolo o să fie locuinte de lux. Daca vrem sa facem lucruri pentru tineri, haideți sa le dezvoltăm profitabil ori sa le vindem ori sa le dezvoltam for profi, da, sa facem bani, si cu sumele respective luam la Pallady, luam teren slip cat, de 5 ori mai mult, ca diferența e de un zero intre pretul terenului de acolo și prețxl terenului de pe Lunci ș.a.m.d. Deci daca am vrea sa facem ceva pentru tineri, facem de zece ori mai multe apartamente. Acolo vor fi niste locuinte de lux si atunci, intrebarea mea e cine-s tinerii ăia? inteleg ca vor fi niste tineri atât de valorosi incat va trebui sa locuiască neapărat in centrul orasului, pentru ca nu sunt tineri obisnuiti, sa le facem locuinte la marginea orasului. Asta ne spuneti? Asta e abordarea dumneavoastra sociala? Mi se pare un populism grosolan. Va multumesc!

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

ăpre deosebire de d-voastra, pentru mine tinerii sunt valorosi top. Pentru dumneavoastra sunt valorosi numai cand vin la vot, in rest va bateti țoc de ei in fiecare secunda, la fel cum v-ap batut țoc cand trebuia sa votati pentru locuinte sociale la Decebal și ap votat impotriva, dupa ce Nicusor Dan dormea cu boschetarii in strada, acolo a votat impotriva, privandu-i de o suta și ceva de locuinte pe care noi le-am amenajat la Decebal. Cata lipsa de omenie, ca sa nu zic altceva! ăi mai ziceati dumneavoastra de nu stiu ce, ca ne facem noi reclama si facem publicitate. Da, facem educație. E un angajament pe care eu mi 1-am luat, pentru ca atunci cand am inceput sa amendam pe partea de curătenie, spuneafi pe la colpiri ca strangem bani pentru primarie și pentru partid. Nu-mi trebuie niciun leu din amenzi. Facem educatie cu ultimul leuț. Da, în continuare, ce încasam pe amenzi, pe curatenie, îi vom investi în educatie. Consider ca e un demers corect. E un angajament al meu și, spre deosebire de dumneavoastra, eu am angajamente și am cuvant si mi-1 si respect.

Neinteligibil

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Are legatura cu colegul dumneavoastra de la UăR care tocmai imi spunea de unde sa facem rost de bani. Nu din amenzi vom face noi locuinte. I-am raspuns col dumneavoastra de la UăR.


Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Raspundeti-mi si mie! Facem locuinte de lux pentru tineri? Asta era intreb

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita


In continuare aveti intrebari aberante. Păi daca noi decidem aici ca acelea sunt loc pentru tineri și noi decidem aici care e regulamentul de atribuire al acelor locuinte, cum veniti dumneavoastra să spuneti ca tinerii nu sunt suficient de valorosi cat sa locuiască in acea zona? Pai aveti putina jena? Ca sunt tineri care v-au votat si v-au trimis aici. Au avut incredere in dumneavoastra ca sa ii devaloriza^ in aceasta sedinta și de fiecare data. Cum sa spuneti dumneavoastră ca tinerii nu au suficient de multa valoare mcât sa merite sa locuiască pe Vitan. Dumneavoastră ati spus, ca e înregistrat cuvantul dumneavoastra.

Dumneavoastra ați vorbit, va dau inregistrâreă. Cu mare grija ce vorbiți!

D-na Președinte de sedinta Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

I-ați dus unde ati vrut dumneavoastra, dar pe mine nu ma duceti.

Fiji atent, domnule Primar! Locuinte pentru tineri, sociale. Cand vorbim de locuinte sociale ne gandim la niste locuinte care sa le rezolve la inceputul carierei, cand ies de pe bancile scolii, aceasta problema, de locuinta. Asta e una. Că de aia e și programul “'Prima casă” și “A doua casă”. Nu pot sa ma due direct la a doua casa, sa vreau patru camere sau vila. Ma due la prima casa, in care pot sa-mi iau doar 57 mii euro, ceva de genul asta. Dupa aia ma due la a doua casă, dau pe prima casa si mai pun și-mi iau a doua casa. Despre asta e vorba, ce spunea colegul meu.

Dar acum, ca ati spus ca sunteti om de cuvant, eu aș vrea sa ne faceți promisiunea, apropo de reclame și de ce ați fost acuzat aici, ca ați facut reclama pe bani publici, sa ne promitefi ca nu veti folosi niciun slogan asociat “Sectorul 3, cei mai buni!”, “Negoița, cel mai buni”, in campania electorala care o sa vina, ca sa nu fie acuzafia ca, vezi Doamne, folositi un slogan pe care 1-afi uzat deja si afi facut un teasing cu el pentru administrație, nu pentru un interes propriu. Ne puteti promite lucrul asta?

D-na Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Domnule Primai’.

Dl. Primar al Sectooului 3 - Robert Sorin Negoita

Ati facut o analiza si ati considerat ca s-au uzat deja chestiile astea. Pai daca sunt deja asa uzate, va dati seama ca n-am sa folosesc eu ceva uzat.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Uzitate.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Inseamna ca așa am ințeles eu, uzate. Uzitate sau cum ziceti dumneavoastra.

Domnule consilier, stimai colegi, stiti ce ma angajez eu, aici? Ca n-am sa fac campanie deloc, nici așa, nici așa. Am trait impreuna in 2016. Eu fac campanie 4 ani, domnule consilier. Stimati colegi, eu 4 ani fac campanie, nu in luna aia. Eu atunci imi fac treaba si atat. Punct. Afi vazut s5 umplem noi cu pliante, cu din alea? Alfii sunt care fac treburi de genul asta, care vorbesc despre lucruri aberante.

Da, stimati colegi, va asigur nu ca nu folosesc asta, va asigur ca n-am sa fac niciun fel de campanie. Eu nu fac decat fix ce am facut 4 ani de zile, asta am sa fac pana la final de mandat, pana in ultima zi. Nu vreau sa va due unde... ca v-afi dus dumneavoastra. Cum, domnule, sa fie locuinfe pentru tineri, sociale? Asa aji spus dumneavoastra.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Nu asta e intentia? Pai primaria nu face locuinte sociale?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Domnule consilier, rugămintea mea la dumneavoastră, haideți că avem si bani si la ședința urmatoare o sa aprobam bugetul. în continuare consider ca e bine sa alocam o suma pentru training, fix pentru dumneavoastra, ca avem nevoie cu totii sa ne mai îmbunătătim cunoștintele. în legislație exista locuinte pentru tineri, care este diferita de locuințele sociale. Locuintele sociale sunt una, locuintele pentru tineri sunt altceva. Revin. N-am vorbit de locuinte sociale, ar fi în neregula sa facem noi locuinte sociale pe Vitan. Daca vreti, vorbim mult despre subiectul asta, sa va argumentez de ce nu e bine. Dar tinerii, spre deosebire de cei de la USR, eu consider ca sunt suficient de valorosi ca sa le putem edifica, sa le creem condipi pe Vitan, sa poata trai acolo și sa si munceasca acolo. Pentru ca daca va uitati pe proiectul nostm, le-am facut șj o zona de birouri in fata, cu showroom si cu toate cele, ca sa-si poata caștiga existenta acolo. Sa facem un fel de start up, inovare, fix acolo, in aceeasi curte.

D-na Președinte de sedintă Văduva îuliana

Mulpimim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea înocentiu loan

Pai ma simt discriminat și eu si toti cei de aici care nu mai sunt tineri, domnule Primar. Adica cum, faceti locuinte pentru tineri și noi astialalp cu experienta, așa, noi nu mai contam? N-avem valoarea asta? Deci generatia noastra.....

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Daca-i de valoare ii dau dreptate colegului.

DL Consilier Voinea înocentiu loan

Ce anume? Deci cei care nu mai sunt tineri n-au dreptul sa mai stea. N-au dreptul, nu? E foarte bine asta, sa auda toata lumea! Doar tinerii pot sa traiasca in Sectorul 3, noi, ceilalp... Deci, domnule Primar, ideea de locuinte pentru tineri are tot un caracter social. Asta e ideea, de a face locuinfe pentru tineri inseamna de a-i ajuta pe cei tineri care inca nu au strâns suficienp bani la tescherea, sa-și cumpere o locuinta din sistemul privat. Despre asta e vorba, de asta facem noi, ca are un caracter social. Ca-i spunem noi “sociale” și „de tineri”, tot lucml asta il are. Dar sa trecem mai departe și sa nu iau cuvantul de 7 mii de ori.

îmi sesizeaza o doamna ca exista un aparatment, ma rog, proprietarul nu a avut urmași, și a fost luat de primarie, banuiesc ca de Primaria Generaia, ca ei cred ca au. Dar acel apartament a facut o datorie de aproape 100 milioane vechi, 10 mii lei. Asociafia, și aici noi avem Relafii cu Asociapile de Proprietari și putem sa-i ajutam, ca le taie utilitatile. Cum rezolvam problema asta ca noi, ca primarie, avem posibilitatea sa luam legatura cu proprietarul, cu Primaria Generaia, sa le spunem, domnule, la noi în curte e un apartament care, probabil, a intrat pe vreo filiera, tot d-asta cu care va bateti dumneavoastra dar mai micuta, aștia cu apartamentele sunt a^i, probabil, care lasa sa se mtample aceste lucruri, acesje datori i. ba, mai mult, infeleg ca dupa.ce, saracul batrân

fza(

'S ,


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Ce legatura are asta cu noi?

Dl. Consilier Voinea înocentiu loan

Are legatura. Noi avem un birou, Relafii pentru Asociafiile de Proprietarii, și sa-i indrume pe respectivii sa ia legatura, ca, probabil, nu-i baga nimeni in seama la Primaria Generala, proprietarul acelui apartament, si sa rezolve problema cu datoria acelui apartament. Nu înțelegeți despre ce e vorba'/ Stați puțin, sa termin, ca sa nu mai vorbesc, ca dupa aia nu vreau sa mai dau nicio replica. Deci asta e problema pe care mi-au semnalat-o, ca au aceasta problema cu acel proprietar care e Primaria Generaia, și risca să le taie utilitatile. Si a doua, aceasta doamna a trimis o adresa la primărie prin e-mail și a revenit pentru a primi numar de înregîstrare și i s-a spus sa o mai trimita o data, dupa vreo 2 luni de zile, ca spune așa: datorita volumului, de fapt era din cauza, mare de cereri nu am putut sa o iuregistram. Nu i-au mregistrat-o ca au fost foarte multe cereri la Primarie, la Registratura, și nu i-au ioregistrat cererea. Da, da, da. Si acum a primit un numar de înregistrare pe 2020. Deci a depus o cerere prin e-mail, ca exista si procedura asta, a sunat sa-i spuna ce numar a primit si i-a spus sa o mai trimita o data ca nu au putut sa o inregistreze, ca au avut foarte multe cereri la vremea respectiva. Cam atat.

D-na Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Domnule, exista legi:sll^ție pe partea asta. Oamenii iși pot face dreptate, ca legea e de partea danșilor. Se duc si executa proprietarul, e simplu, și iși recupereaza datoria și s-a incheiat discutia. Poate sa-și faca si credit la banca pentru ca pot pune sechestrul pe respectivul apartament. Haideti sa ii ^vatam, daca tot ne bagam in treaba asta! Le dam sfaturi, ce trebuie sa faca. și chestiunea asta, intr-adevar, ni s-au dat atribuții pe partea de asociații de proprietari, parerea mea e ca excesiv.

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulfumirn, domnule Primar. Domnule consilier Galbenu.

Dl. Consilier Galbenu Mircea Mihai

Mulfumesc frumos. In primul rând, e cineva de la Politia Locala aici? Vreau sa știu, partea rutiera, seara, nu lucreaza? Cei care ridica masinile. A fost un caz pe Ramnicu Sarat cu Matei Spiridon, o mașina care era parcată chiar in intersectie. Am sunat eu, operatorul a fost foarte iritat ca de ce am sunat, ca e problema acolo, m-a trimis la Brigada Rutiera, mi-a spus ca nu lucreaza dupa ora 8.

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Domnule Consilier, dafi-ne ora cand ați apelat. Toate apelurile de la Politia Locala sunt înrcgisțrățc. DacS se confirma ce ati spus dumneavoastrâ, in sensul ca nu v-a raspuns principial si nu v-a raspuns corect si v-a tratat ca o muratura, cum se mai intampla, e de Comisia de Discipline. Ajutati-ne cu ora si data cand ati facut apelul, ca sa identificam apelul pe înrcgîsiTăre! Domnule Director, noi avem echipaje si noaptea, nu?

DL Bratu Adrian - Director General Politia Locala Sector 3

Pentru ridicari avem doar echipaje de zi, de la 7 la 19. Nu reusesc cei de Administrativ sa asigure echipaje de noapte.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Da, da. Avem o problema, pentru ca noi, oamenii ii aveam detasari de la societate. Guvemul ne-a interzis detasarea si am ramas putin in aer cu echipajele. Avem saptamâni....

Neinteligibil

Dl. Primar a! Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Domnule consilier, nu e vina noastră că Guvemul, de pe o zi pe alta, așa, ne-a interzis toate detasarile și toate prostiile. Acum ne punem la punct, în 2 - 3 saptamani sperăm sa intram în uontual.

D-na Președinte de sedintă Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Galbenu.

Dl. Consilier Galbenu Mircea Mihai

înca o intrebare legată de o hotărâre de desfiintare care nu a fost pusa in practica, este din 2017, Jeau Steriadi nr. 19. Este o biserica. Este o decizie de desfiintare. Decizia este.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

De ce nu a fost demolata?

Dl. Consilier Galbenu Mircea Mihai

Sunteti in instanța?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Nu noi. Danșii sunt in instanța. Au atacat in instanța dispoziția noastra de desființare. E destul de greu sâ darami biserici.

Dl. Consilier Galbenu Mircea Mihai

Nu e problema de biserica. Problema e de corpurile celelalte.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita

Inclusiv de biserica. Credeți-ma ca sunt îU cunoștința de cauza. Chestia asta in care e pusa Primaria la mijloc, și de multe ori actionam pe hotărărî judecatoresti, pot sa va spun o chestie de experiențap^e^isonaia, una cat se poate de trista, in care, pe o hotarare judecatoreasca, cu decizie irevocabila si cu executor, a trebuit sa demolam ceva, o anexa, e chestie minora, iar noaptea proprietarul s-a spanzurat și mi-a lasat mie bilet. îmi pare râu ca nu ati fost și dumneavoastrâ acolo, ca poate va lasa si dumneavoastra. Asta cu se cearta intre ei și noi trebuie s3 ue bagam acolo, sa-i împăcăm, crădăti-mă ca ne pun in niste situații foarte, foarte delicate. îar asta cu decizia de a demola o biserica... rugamiutea mea, poate ca-mi dați ceva in scris, iu acest sens, optiunea dumneavoastra de a demola o biserica. Poate mi-o dati din parta grupului sau din partea partidului.

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule consilier Galbenu.

Dl. Consilier Galbenu Mircea Mihai

Aici spune imobil din lemn cu destinația capela, pergola lemn aproximativ 130 m. Nu spune biserica aici, in decizia de desfiintare.

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Eu zic ca daca vom aborda acest subiect, dupa ce demolam ciadirea de langa Catedrala Sțantul losiț si cea de langa Biserica Armeneasca, dupa aia vorbim si despre biserici. Hai sa demolam cladirile astea civile, care s-au țacut pe turlele bisericilor, mai inalte de bisericilor.

D-na Presedinte de sedintă Văduva Iuliana

Domnule consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Am în față 2 contracte de închiriere între societatea Salubritate si Deszăpezire Sector 3 si Directia Generaia de Salubritate Sector 3 nr. 962/01.11.2018, respectiv 2613/02.05.2019, prin care societatea respectiva inchiriaza Primariei, Directiei de Salubritate, mai multe imobile situate in Splaiul Unirii FN adiacent cu str. Releului nr. 4, Sector 3 pentru care platim aproximativ 100 mii lei/lunâ. Pot sa vi le detaliez, hala service, hala depozitare, padocuri transfer, rampa transfer respectiv hala echipata cu instalatie de spalare automata și manuala, iar in al doilea contract vorbim de cladire birouri, parter plus etaj din str. Releului nr. 4, Sector 3, care se inchkuzîă complet utilată și mobilata in vederea desfășurârii activitarilor de birou și pentru care platim 20.563 lei/luir^il. As vrea sa rog societatea sa-mi puna la dispozitie actele de proprietate ale acestor imobile pe care le-a inchiriat Primariei Sector 3.

D-na Președinte de sedintă Văduva Iuliana

S-a consemnat, domnule consilier. O sa prim fi in scris. Domnule consilier Dobre.

DL Consilier Dobre Alexandru

Am si eu o interpelare catre aparatul de specialitate din primarie. As dori sa mi se puna la dispozitie rapoartele anuale ale Comisiei de Disciplina pe anii 2017, 2018,2019.

A doua interpelare. Am rugămintea, unui presedinte de bloc, e vorba de blocul B6A din str. Aurel Botea nr. 6, domnul ar dori sa se efectueze niste lucrari de modernizare a trotuarelor ăfărență blocurilor si as dori, de la aparatul de specialitate, daca se poate face de catre Primarie, o data, sau de catre socictafile primariei, pentru ca avem destule societafi cu acest obiect de activitate, contra cost, bineințălăs, pentru ca asociata nu are posibilitate sa angajeze o firma la costuri foarte mari, cum sunt cele din privat.

De asemenea, mention ez ca proprietarul a făcut o sesizare, in acest sens, catre primarie si, din pacate, nu a primit inca un râspuns oficial. De aceea am si făcut aceasta interpelare. Multumesc!

»

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulfumim, domnule consilier. S-a consemnat, o sa primiți in scris. Domnule consilier Voinea.

D1. Consilier Voinea Inocentiu Ioan

Vreau și eu in scris, daca se poate, raportul intocmit la finalul activitafii, daca s-a terminat activitatea, deci raportul intocmit de Comisia Speciaia de Verificare si Analiza a Politicii de Personal de la DGASPC. Noi am votat aici, in Comisie si urma sa prezinte, la fmalul activitafii, un raport. Vreau sa il primesc și eu tot in scris.

D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

S-a consemnat, domnule consilier. O sa primifi in scris. Doamna Consilier Paunica.

D-na Consilier Paunica Adriana

Dumneavoastra nu ati vrut sa semnafi acel raport, cand s-a constituit incheiat verificarile si dumneavoastra nu ati semnat. Va aducem procesul.

Comisia. Ca


D-na Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Multumesc! Ca o completare la cele spuse mai sus, as dori inclusiv actul de propti al terenului de sub acele cladiri. Și cum de s-au putut edifica cladiri sub firele de inalta tensiune.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat. O să primiți în scris. Alte întrebări? Domnule consilier Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Ma scuzați, revin cu cererea. O s-o las la Serviciul Relații cu Consiliu, da! Multumesc!

D-na Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Alte intrebari? Nu sunt. Declar inchisa sedinta. O zi buna in continuare!


întocmit:


Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat in conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal

Proposal Name: Suplimentarea ordinii de zi

Yes {Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian lonel

Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Mircea Mi hai

No-Voting {Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin

Vaduva Iuliana


Tudorache Andrei Cristian

Moldoveanu Lucian lonel


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan

Tudorache Livia


Proposal Name: Punctul 1 Aprobare P.V.

S.E. 14.01.2020

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stei ian Bogdan Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote; 0 )

No-Voting (Total: 1)

Galbenu Mircea Mihai

Corneanu Antoni Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru

Fieancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana Voinea Inocent iu loan


Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Voite: 5)

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian lonel

No-Voting (Total: 3 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu lonela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vaduva Iuliana

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Yes (Vote: 26 )

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1)

Petrescu Cristian

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudor Elena

Vaduva Iuliana Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica Marinescu lonela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vaduva Iuliana Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Mircea Mihai


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Hontaru Valerica Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian lonel


Dobre Alexandru Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Yes (Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5 )

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian lonel

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vaduva Iuliana


Galbenu Mircea Mihai

Petrescu Cristian

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu lonela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Tudorache Livia


Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin T udorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vaduva Iuliana

Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian lonel

Proposal Name: Punctul 1 suplimentar

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 1 )

Marinescu lonela


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin ionut


Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena

Vaduva Iuliana Voinea inocentiu loan


Sima Elena Daniela


Proposal Name:

Punctul 2 suplimentar

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 2 )

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Petrescu Cristian

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva Iuliana

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian lonel

Proposal Name:

Punctul 3 suplimentar

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Petrescu Cristian

Abstain (Vote: 8)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Moldoveanu Lucian lonel

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Livia


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva Iuliana


Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu