Proces verbal din 30.03.2020

PV AL SEDINTEI ORDINARE DIN 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.03.2020


Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 1247/CP/24.03.2020. Ședința s-a desfășurat online în sistem de videoconferință.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

La ședință a participat un număr de 31 consilieri locali din numărul total de 31.


Dna Președinte de ședință Văduva iuliana

Bună ziua d-nelor și d-lor consilieri, o să începem cu prezența.


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

Prezent

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

Prezent

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

Prezent

DOBRE ALEXANDRU

Prezent

DUMITRU CONSTANTIN

Prezent

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Prezent

ENE STELIAN-BOGDAN

Prezent

FĂTU ADRIAN

Prezent

FLEANCU FLORIN

Prezent

GALBENU ANA-IULIA

Prezent

GALBENU MIRCEA-MIHAI

Prezent

GUTIUM NARCISA-VERONICA

Prezent

HONȚARU VALERICA

Prezent

IACOB CEZAR

Prezent

MARINEAȚĂ MARCEL

Prezent

MARINESCU IONELA

Prezent

MĂLUREANU LIVIU

Prezent

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

Prezent

PĂUNICĂ ADRIANA

Prezent

PELINARU CORNEL

Prezent

PETRESCU CRISTIAN

Prezent

PETRESCU ELENA

Prezent

POPESCU ROMEO

Prezent

RADU CONSTANTIN

Prezent

TUDOR ELENA

Prezent

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

Prezent

TUDORACHE LIVIA

Prezent

VASILIU MARIANA

Prezent



VĂDUVA IULIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Prezent

Prezent

Prezent, personal și neasistat

Declar deschisă ședința ordinară din data de 30.03.2020. La ședința de consiliu sunt prezenți 31 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? D-le Consilier Comeanu.

DL Consilier Corneanu Antonio

Stimată d-na președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.03.2020, conform Dispoziției nr. 1358/27.03.2020, cu mențiunea că punctul 3 de pe suplimentare, la cererea inițiatorului, va fi retras. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva iuliana

Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri, un consilier care nu a votat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă spun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni?

DL Consilier Ene Stelian

D-na Președinte am cerut și eu un pic, v-am trimis un mesaj, conform procedurii.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Nu mi-a apărut. Poftiți! Vă dau cuvântul, dl. Ene.

DL Consilier Ene Stelian

Mulțumesc! Ca o observație generală, avem un singur punct pe această ordine de zi cu măsuri directe, în contextul pandemiei, e vorba de punctul 14 cu măsuri pentru agenții economici la colectarea deșeurilor. Nu avem un răspuns concret al primăriei, ba dimpotrivă, continuăm aceleași cheltuieli exagerate cu patinoarul de la Pantelimon, avem chiar 2 puncte pe ordinea de zi unde ni s-a cerut de ieri pe azi aprobarea a zeci de contracte care nici nu ni s-au trimis. Ni s-au trimis astăzi 4 transferuri....

Neinteligibil

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc! Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată. D-na Consilier Galbenu.

Dna Consilier Galbenu Ana lulia

Puneți pe mute microfonul când există o intervenție, s-a auzit foarte aiurea Ia intervențiile precedente. Sunt discuții paralele și n-are rost să le auzim, pentru că nu se înregistrează cum trebuie. Deci, vă rog frumos, microfonul pe mute când vorbesc alți colegi! Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Eu am avut microfonul oprit. Mai doriți să spuneți și altceva, d-na consilier?


Dna Consilier Galbenii Ana lulia

Nu. A fost intervenția colegului Stelian Ene și lumea comenta pe margine, deci s-a auzit foarte.....

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, "Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 09.03.2020". Propuneri,obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 09.03.2020 a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, "Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3, convocată de îndată, din data de 24.03.2020". Propuneri,obiecțiuni ?

DL Consilier Mălureanu Liviu

Rugăminte către domnul Primar, să pună pe mute, că se face microfonie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votați, vă rog, punctul 2!

Cu 21 voturi pentru, 9 abțineri, un consilier care nu a votat, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3, din data de 24.03.2020 a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus - Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 5”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Dumitru.

DL Consilier Dumitru Constantin

Vreau să vă spun următorul lucru și anume, certificatul de urbanism care ne-a fost pus la dispoziție e un certificat anterior intrării în vigoare a PUZ -ului Sector 3, unde, în zona respectivă, aveam regim de înălțime conform Lld iar propunerea inițială era de subsol plus parter plus 1 etaj. Ei au mers în continuare pe același certificat, nu a fost scos certificat nou. Ăsta e un aspect, să spunem că nu ar fi așa de important. Alte două aspecte sunt cele în ce privește însorirea, pentru că parcelele acolo sunt foarte înguste iar vecinii aflați la nord de proprietatea respectivă, adică în umbra imobilului care se dorește a fi ridicat, un imobil care va avea cel puțin 3 nivele și jumătate, conform planului de reglementări, ar umbri vecinii din față. în documentația pusă la dispoziție pe site nu avem niciun fel de document prin care să ni se arate că exist studiu de însorire și acest studiu de însorire este favorabil. Asta unu la mână. Doi la mână, retragerea balcoanelor pe care dânșii le-au prevăzut acolo sunt făcute la 1 metru de limita de proprietate. Din ce știu, pe Codul Civil, avem retragere 2m inclusiv din balcon către limita de proprietate vecină. Asta înseamnă că se încalcă Codul Civil, există vedere din balcon către fondul învecinat. Bănuiesc că acolo, neavând proiectul pus la dispoziție, bănuiesc că nu și-a pus un zid la parapetul de la balcon, să nu se vadă deloc în curtea vecină, e un balcon normal. Deci din aceste 3 puncte de vedere eu votez

împotrivă. Și aș mai vrea să fac o precizare. Ați făcut comisia de urbanism sâmbătă, când trebuia făcut testul pentru aplicație. Sîmbătă s-a făcut, de fapt, și comisia de urbanism. Nu a fost nimeni anunțat că se face comisie de urbanism, că poate puteam să discutăm atunci aceste probleme. N-am primit înștiințare nici pe mail nici pe telefon de la dl președinte de comisie sau de la altcineva. Dacă aveam ceva de lămurit putem să lămurim atunci și să găsim soluții. Acestea fiind zise, eu votez împotrivă. Nu cred că, deocamdată, este oportun, cred că trebuie retras, reglat și apoi venit, iarăși, cu el în Consiliu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Faceți cumva amendament?

DI. Consilier Dumitru Constantin

Nu am ce amendament să fac pentru că acolo trebuie modificată, puțin, soluția. Balcoanele alea trebuie, de fapt făcute în limita edificabilă maxim ca să aibă cei 2 metri prevăzuți în Codul Civil, către vecini. Adică sunt soluții tehnice care trebuiesc modificate, nu se pot face doar prin amendamente.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Consilier Moldoveanu.

DI. Consilier Moldoveanu Lucian Ionel

Am stabilit sâmbătă să lăsăm un minut pentru vot, se pare că unii consilieri nu votează sau nu au timp să voteze. Văd că sunt 30 de secunde. Nu e mai bine un minut să lăsăm pentru vot?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Sunt 50 de secunde.

Dl. Consilier Galbenu Mircea

Și la mine apare tot după 30 de secunde.

Dl. Secretar General al Sectorului 3 Marius Mihăiță

Rog secretariatul să regleze la 0,50.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor. Sunt auzit? Ok. Dacă sunt nelămuriri pe acestă temă vă abțineți la vot sau votați împotrivă și îl reluăm data viitoare.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votați, vă rog, punctul 4!

Cu 10 voturi pentru, 10 împotrivă, 7 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situate în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rogi

Cu 24 voturi pentru, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, 'Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare". Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Așa cum am spus și în ședința de comisie, aș vrea să ne concentrăm, având în vedere perioada prin care trecem, pe proiecte care să ajute oamenii să treacă prin această criză. De exemplu, sport nu prea avem cum să facem acum decât în sufragerie sau pe balcon, tinerii, bineînțeles că poți fi ajutati, să ne concretăm pe proiecte pe Online, pe cum pot oamenii, pe de-o parte, să suporte criza până la finalul ei, pe de altă parte, să ne revenim după perioada de criză. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Alte propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog.

Cu 25 voturi pentru, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem Ia punctul 7 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 36/26.02.2020 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul IIal anului școlar 2019-2020”. Propuneri,obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic „ Theodor Pallady”și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formare profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între operatorul economic Ingo Trade International SRL, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri,obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între Societatea de Transport București STB SA, Liceul Tehnologic „Theodor Palladz” și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării si implementării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - Grădinițe". Propuneri,obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 51/31,03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2020". Doamna consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Am de făcut un amendament la acest punct și anume propunem virarea sumei de 1.000 mii lei in cadrul Capitolului bugetar 67.02, - Cultura, Recreere și Religie - Servicii recreative și sportive - Subcapitolul 67.02.05.03,art.20.01.09

 • - de la poziția Servicii de amenajare și întreținere spații verzi(zona II-III)

 • - la poziția nou înființată cu destinația asigurării ducerii la îndeplinire a tuturor măsurilor ce revin Sectorului 3, conform Ordonanței Militare nr.4/2020.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Alte propuneri?

Dna Consilier Galbenu Ana lulia

Se poate să primi textul și pe chat?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Aveam o întrebare. Sigur că trebuie să ne conformăm ordonanței, ideea era dacă avem de unde să achiziționăm toată această aparatură și aceste materiale de azi până mâine, având în vedere că de mâine intră în vigoare obligativitatea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Din partea aparatului de specialitate poate să răspundă cineva? S-a consemnat. Votați, vă rog, amendamentul d-nei Consilier Păunică.

Dna Consilier Galbenu Ana lulia

Revin cu rugămintea să ne scrieți și pe chat amendamentul.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-na Consilier Păunică vă rog să scrieți pe chat amendamentul ca să poată să înțeleagă toată lumea.

D-na Consilier Păunică Adriana

Am înțeles dar durează puțin mai mult până voi scrie tot ce-am citit.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu contează, colegii doresc să vadă amendamentul.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Părea că le citiți de pe ceva. Nu puteți să sharuiți documentul de pe care citeați? Sa-1 vedem toți, ca să meargă mai ușor.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Sau afișați-1 așa, pe ecran.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-nei consilier nu-i merge camera.

Putem să votăm amendamentul d-nei consilier?

Dna Consilier Galbenu Ana lulia

Da, am primit. Mulțumim mult.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Stați puțin să-1 citim! Unde l-am primit, nu pe whatsapp?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu, pe chat.

Dna Consilier Galbenu Ana lulia

Așteptați să-1 citească toată lumea! Văd că nu l-a citit toată lumea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai așteptăm, atunci.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Să ne lămurim. Cum ducem la îndeplinire? Cumpărăm ceva sau ce anume? Că nu am înțeles că i s-ar fi dat un răspuns domnului Petrescu.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Evident că am avut o discuție cu colegii din țară și am înțeles că unii colegi au vorbit inclusiv la Guvern, pentru că ne pomenim cu reglementări din astea date de pe o zi pe alta în care trebuie să inventăm, să scoatem din pământ sute de mii de aparate din alea pentru soluție de igienizare. înțeleg că o să crească perioada pentru că, fizic, nu poate fi mâine. Dacă tot sunt atât de buni, eu zic că ar trebui să dea o ordonanță să dispară virusul ăsta. Deci nu se poate face chestiunea asta, evident că e o glumă ce am spus. Noi, după cum vedeți, fix în această idee ne-am și mobilizat, punem bani, dăm drumul la procedură și cum apar aparatele, le achiziționăm.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Votați, vă rog, amendamentul doamnei consilier.

Cu 29 voturi pentru, 1 abținere, un consilier care nu a votat, amendamentul doamnei consilier Păunică fost aprobat.

Vă supun spre aprobare punctul 13, "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2020", Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București", Propuneri,obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi , "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr, 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26,02.2020 ", Propuneri,obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3". Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect „Echipamente hardware pentru servere". Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Dacă nu am putut fi onorați ieri cu prezența domnului director Munteanu, poate ne spune astăzi ceva despre punctul următor. Mulțumesc!

Dl. Munteanu Radu - Director Executiv Direcția Administrativă si Management Informațional

Bună ziua. Este vorba despre echipamente hardware pentru servere astfel încât să putem să menținem puterea de procesare din rețea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Dl Consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian

Ce procesare? Ce nevoi au apărut de când cu pandemia și aveți nevoie de mai multă putere de procesare?

DL Munteanu Radu - Director Executiv Direcția Administrativă și Management Informațional

Ideea e în felul următor: rețeaua noastră, toate actele circulând online, era destul de încărcată, și nu e neapărat legată de noua pandemie, această suplimentare în servere.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Haideți să nu plecăm de la premiza că virusul ăsta o să omoare civilizația, omoară societatea! Nu e sfârșitul lumii. Lucrurile nu sunt așa, viața merge înainte. Cea mai proastă variantă este aceea să ne oprim și să adâncim și mai mult criza în care suntem deja. Haideți să activăm! Haideți să muncim! Haideți să facem tot ce depinde de noi ca viața să continue! Să normalizăm societatea și lumea, civilizația noastră modernă. Cu atât mai mult cu cât aveam pandemia asta de gripă, acest virus care se transmite, noi trebuie să îmbunătățim toată comunicarea noastră Online, cum vedeți, e prima noastră ședință pe care o ținem online. De aceea avem nevoie de a crește capacitatea noastră de procesare și tot ce înseamnă tehnologie, digitalizare și online. Deci e un argument în plus această gripă să facem ceea ce noi făceam oricum și facem oricum și anume digitalizare, tehnologizare instituțională.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte întrebări mai sunt la acest punct? Nu mai sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect "Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea încheierii unui contract cu societatea IVECO ROMANIA SRL". Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL". Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

O să repetăm votul deoarece eu nu am putut să votez. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL " Propuneri,obiecțiuni ?

DL Consilier Voinea Inocenții! loan

O rugăminte aș avea referitoare la punctul anterior, aș ruga să ne fie pus la dispoziție și primul vot chiar așa, fără votul d-voastră, ca să vedem dacă există cumva schimbarea de opțiune între cele două voturi ale consilierilor, altora decât d-voastră.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu s-a salvat votul. Nu avea cum să-l salveze. Oricum, fără mine, ar fi fost 17 probabil și tot ar fi trecut proiectul.

DL Consilier Marineață Marcel

S-a afișat Online, Inocențiu, 17 erau fără votul lulianei.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Algorithm ResidentialS3 SRL ". Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL". Propuneri, obiecțiuni ? D-na consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc! Am de făcut anumite precizări, de fapt constatări la acest proiect, și anume la unul din contractele cu Asociația de Proprietari din Aleea Cioplea nr. 3 -5 bl. 3 avem așa în contract: încheiat astăzi 27.12.2019 , cu efecte din 1.01.2020 pentru 12 luni, respectiv până la data de 31.12.2021. Dacă stăm să calculăm, sunt 24 de luni, nicidecum 12 luni. La al doilea contract, la contractul încheiat între Administrare Active S3 cu societatea Algorithm Residential, respectiv la contractul nr. 101 nu este semnat contractul și anexa de către președintele societății Active. Vă ) spun sincer, m-am uitat prin aceste contracte fugitiv, aceste două contracte mi-au sărit în ochi, probabil că mai sunt și altele. Nu am luat fiecare contract să mă uit pe el dar pentru astea două contracte puteți să vedeți și d-voastră și colegii să vadă ce am spus eu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-na consilier. Mai dorește cineva să pună întrebări pe acest punct? Domnul consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian

Am discutat un pic, ieri, despre aceste puncte. Sigur, dincolo de chestiuni punctuale pe care le-a precizat d-na Păunică, nici nu avea cum să treacă în revistă pentru că reiterez ce am spus și la deschiderea ședinței, ne-au fost trimise azi și să te uiți prin câteva zeci de contracte în câteva ore e, fizic, imposibil. Dar, dincolo de asta, nouă ni s-a prezentat în comisie faptul că această modificare e legală, să spunem așa, dar aș vrea să-1 întreb pe dl. Primar dacă are vreo idee privind oportunitatea acestei manevre, pentru că în actele constitutive ale acestei firme trebuie ca

contractele peste 100 mii euro să treacă prin cenzura consiliului, să spunem așa. Acum ei ne-au dat un pachet de câteva zeci de contracte care, spun dumnealor, se apropie de pragul de 100 mii euro sau l-au depășit deja, să le aprobăm în bloc. Chiar și dacă aveam materialele cu 5 zile înainte tot era greu, așa nici nu mai spun. Mai mult, unele dintre contracte, cum sunt cele de la Administrare Imobile, au sume de 800 lei pe lună. Explicați-mi în câți ani, adunând 800 lei, chiar presupunând că se prelungește contractul ăla, în câți ani se ajunge la 100 mii euro? După calculele mele trebuie vreo 500 de luni, adică 40 de ani. Ei nu au selectat cu atenție acele contracte, au luat ce contracte au găsit acolo, ni le-au pus acolo în tabel și ne-au aruncat contractele alea să le votăm în bloc. Spuneți și d-voastră dacă ăsta e un mod corect de a face lucrurile! Și vreau și un răspuns de la domnul Primar. Mulțumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Dacă se poate să-mi aducă și mie cineva ordinea de zi, pentru că eu am plecat din sala de consiliu. Eu am anumite documente de studiat aici. Bănuiesc că e vorba de acea hotărâre în care aprobăm contractele de la AS3.

o

D-na Consilier Păunică Adriana

Contractele aflate în derulare, d-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, am avut acest proiect pe ordinea de zi de data trecută, care a fost amânat pentru aceată ședință, tocmai în ideea că îl analizați. Știu ce spuneți d-voastră și aveți dreptate că nu discutăm despre o normalitate, ci dimpotrivă. Până la urmă, noi încercăm să îndreptăm prostiile pe care le-a făcut cel care a fost președinte acolo, înainte, și căruia i-am făcut plângere penală, așa cum v-am mai spus, nu e prima dată. Noi nu facem altceva decât încercăm să punem ordine în situația de acolo, plecând de la premiza că acolo nu e o situație normală ci încercăm să o normalizăm. Da, aveți dreptate, nu se fac lucrurile așa dar trebuie să încercăm să reparăm ce s-a stricat.

Dl. Consilier Popescu Romeo

E vorba de Active nu de AS3.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ok. îmi cer scuze, eu am întrebat, e vorba de AS3? Și mi s-a spus că da. Atunci nu știu despre ce e vorba, dacă vi se pare că e ceva în neregulă, în speranța că nu e nimic foarte urgent, putem să amânăm pentru data viitoare, pentru a veni să aducă lămuriri.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Problema principală care s-a ridicat și la comisie a fost faptul că noi nu am primit aceste contracte decât, practic, astăzi, iar, în cel mai bun caz, le primeam ieri. Practic e imposibil să te uiți pe atâtea contracte într-un timp atât de scurt. Despre asta e discuția dacă le votăm acum sau le amânăm, să ne putem uita prin ele.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Ca și procedură pentru viitor, am rugămintea ca președintele de comisie, atunci când e un aviz negativ, să spună asta, la începerea discutării punctului de pe ordinea de zi. Deci acest punct a primit ieri aviz negativ, din câte îmi aduc eu aminte. Mi se pare normal. Cum putem noi să fim de acord în câteva ore cu 118 contracte făcute din urmă, care trebuia să ni se prezinte cel puțin majoritatea lor, care depășesc suta de mii, trebuia să ni se prezinte cu mult timp înainte. Eu, unul, nu o să fiu de acord, indiferent cu cât timp mi se pun la dispoziție înainte materialele, dar voiam să vă rog ca atunci când există aviz negativ din partea comisiei să fie menționat de la început.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Voinea Inocențiu.

Dl. Consilier Voinea Inocenții! loan

Mulțumesc că mi-ați văzut mânuța ridicată. Eu am vorbit mult la ședințele de comisii de asta, astăzi am fost mai tăcut dar, da, aceste contracte le-am primit astăzi, la insistențele mele de ieri. Am spus că nu este normal să ni se aducă în bloc, să votăm niște contracte care urmează să depășească 100 mii de euro. Ele trebuie să vină în momentul în care ating acest prag și să le putem aproba pe fiecare, individual. Asta a fost rațiunea trecerii în actul constitutiv al societății această barieră, această cenzură dată de consiliul local. Ca atare și noi ne-am exprimat la comisia juridică acest punct de vedere și am impresia că a primit aviz pozitiv de la comisie dar asta nu înseamnă că suntem de acord cu ele.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Liviu Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Eu, de principiu, nu am absolut nimic să le primim chiar și cele cu valoare mai mică dar principala problemă a fost, practic, timpul, foarte, foarte din scurt.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Așa cum am spus și cum e o regulă, dacă avem ceva nelămuriri sau avem obiecțiuni referitoare la vreun punct se amână, și până data viitoare avem timp suficient să-l analizăm astfel încât să ne lămurim referitor la ce avem de votat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Vă supun amânarea punctului.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan


Nu, supuneți la vot... ați înțeles semnalul de la domnul Primar, e foarte bine.



Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun spre aprobare proiectul.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Dacă-mi permiteți, d-na președinte, până se votează.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.


DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, haideți, nu fiți răutăcioși, că nu dau niciun fel de semnal, ăsta e punctul meu de vedere și știți bine că abordarea asta e una normală și sunt consecvent. De fiecare dată am avut aceeași poziție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar!

Cu 2 voturi pentru, 13 împotrivă, 12 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL". Propuneri, obiecțiuni ? Nu sunt. Votați, vă rog!

Dl. Consilier Tudorache Cristian

Vă rog să dați "invite" Liviei Tudorache, a ieșit de pe aplicație, s-a blocat calculatorul și nu poate mai poate să intre. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Tudorache, vă rog să verificați mesajul în privat.

Dl. Consilier Tudorache Cristian

E ok, s-a rezolvat. Mulțumim!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 8 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon Propuneri, obiecțiuni ? Domnul Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan


N-am să reiau cele discutate ieri, în ședință, pentru că am fost toți, în plen, chiar dacă, mă rog, cei care asistă din afară la ședința noastră vor fi privați de ceea ce am discutat noi. Dar vreau să pun 2 întrebări legate de, unu, această prelungire cu un an atrage și prelungirea contractului de chirie pentru aparatura care a fost cumpărată de la Terra Park și care urmează să fie adusă în acest nou parc? Dacă da, care sunt costurile și cum v-ați gândit să le acoperiți? Și, doi, dacă sunteți la curent, probabil că sunteți, cu faptul că există o documentație dată de Muzeul de Istorie al Municipiului București, în legătură cu existența unor situri arheologice în acea zonă. Care e poziția d-voastră față de această situație, domnule Primar?


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

N-am înțeles a doua întrebare, dacă puteți, scurt!

DI. Consilier Voinea Inocențiu loan

în acea zonă, Parc Pantelimon , sunt configurate 3 situri arheologice, unele de pe vremea tracilor. Ați luat în vedere acest aspect?

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

La prima obiecțiune, aparatele din Terra Park n-au nicio legătură cu acest proiect, nicio legătură, în orice variantă, ele au fost deja transportate, sunt la Hala Laminor. în mod normal nu se mai plătește chirie acolo, pentru ele, dar, repet, nu au nicio legătură cu acest proiect. Și, doi, nare nicio legătură zona în care noi edificăm acest complex atât de necesar și care este unic în Europa, din ce știu eu, cu situl arheologic, mai mult decât atât, se pare că este o eroare în documentație celor de la Cultură, pentru că situl arheologic este acolo unde se află Complexul Lebăda. Deci nu în parcul nostru, dar, în orice variantă, nu are legătură nici cu asta, este în altă zonă a parcului.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

Deci nu vă supărați pe noi că nu știm exact unde s-au dus aparatele de la Terra Park, pentru că nici d-voastră nu ați știu de la început să ne spuneți exact. Nici acum nu știm exact ce se va face la Laminor și ce se va face la Pantelimon dar vom afla pe parcurs ce se edifică și într-o parte și în alta, iar cu siturile, să știți că sunt pe partea astălaltă a lacului, nu la Lebăda. Le-am și văzut conturate, sunt 3 vârfuri de peninsulă, unul dintre ele am impresia că se suprapune cu zona de lângă benzinăria aceea, probabil că e Petrom, în drumul spre Lebăda, de care spuneați d-voastră.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Nu, nu are nicio legătură nici măcar cu poziția în care figurează ele, acum și listată ca sit arheologic, și dacă sunteți curios, d-le consilier, are legătură cu fostul PDL, care voia să fure această parte de parc, așa cum au furat multe zone și multe parcuri din Sectorul 3 și din Municipiul București. Deci cu asta are legătură și sunt mândru că am reușit să ne luptăm în justiție și să obținem hotărâre definitivă și irevocabilă și sper ca cei din PDL, fără să fac referire că d-voastră proveniți de acolo, sper ca într-o zi să plătească pentru toate nenorocirile pe care le-au făcut. Dacă vreți să știți exact cu ce are legătură, fix cu asta, cu mafia retrocedărior are legătură, d-le consilier, cu niciun sit arheologic.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

D-le Primar, eu provin din daci și din romani, nu provin din PDL, și vă aduc aminte că nu ar fi bine să vă împăunați cu acele procese care sunt începute de pe vremea fostului primar căruia îi purtați numele de familie. Asta se știe foarte bine, că nu d-voastră ați deschis acele procese, ci d-voastră vă situați acum într-un moment din spațiu și din timp în care aceste probleme par că vor fi rezolvate. Eu mă bucur că acea mafie, indiferent că e a retrocedărilor, că e o mafie de orice fel, nu are succes în România.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Eu port numele tatălui meu care nu a fost niciodată primar, niciunde. Este un om simplu și nu port numele nimănui. Unu. Și doi, haideți că știm exact că toate nenorocirile s-au întâmplat în perioada în care nu vreau să comentez mai mult, dar uitați-vă cine era primar aici, cine pe ce poziție erau când nenorocirile se întâmplau în Sectorul 3, nenorociri de care tragem încă, greu, și astăzi și-mi exprim speranța că va veni ziua în care aceste ticăloșenii vor fi plătite de către cei care le-au făcut.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc, dar haideți să încercăm mai multă adminsitrație, mai puțină politică. întrebare legată de acest punct. Această prelungire se datorează managementului deficitar de Ia acea societate sau sunt și alte motive pentru care avem această prelungire sau extindere cu un an de zile. O altă întrebare este dacă s-a făcut și o estimare bugetară, cam care este impactul, evident că va costa această prelungire, care este impactul în cifre?

O altă întrebare, care sunt măsurile luate...

Neinteligibil

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

îmi cer scuze dar la mine sonorizarea a funcționat foarte rău, pur și simplu am înțeles foarte greu câte ceva. încerc să răspund la tot ce am înțeles.

Da, are mai multe cauze, ca, de exemplu, nouă trebuia să ne vină tehnologia pentru piscine, tehnologia de filtrare-tratare din Italia, care, țară este blocată, și fără să montăm tehnologia respectivă nu se poate trece la finisaje, nu putem să trecem Ia următoarea etapă. E adevărat și de managementul defectuos pe care l-a avut această societate înainte. Repet, este un context mai larg. Și costuri sunt neglijabile, adică ce înseamnă costuri suplimentare cu paza și, eventual, iluminatul pe perioada de șantier, partea de organizare de șantier, nimic altceva, suplimentar. Ba dimpotrivă, să sperăm că putem beneficia de această criză nefericită, când, probabil, prețurile vor scădea nu doar Ia manoperă ci și la anumite materiale.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Dacă-mi permiteți, d-le Primar, nu sunt doar aceste costuri, sunt și costurile fixe cu angajații care, acelea curg indiferent dacă se întâmplă ceva sau nu pe șantier.

Neinteligibil

O întrebare legată de toate firmele, care au fost măsurile, dacă s-a redus activitatea la anumite șantiere, dacă da, unde? Ce alte măsuri s-au luat pentru a proteja muncitorii care zi de zi sunt expuși?

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

D-le consilier, încercați să vă reglați puțin microfonul pentru că pe ceilalți îi aud bine, pe


d-voastră vă aud rău. De abia reușesc să deslușesc ce vreți să spuneți.

Intr-adevăr sunt costuri și pe partea asta, nu sunt costuri substanțiale, mai ales că nu am apucat să facem angajări pe specialități. Asta e una din cauzele pentru care nu am avansat și din cauza lipsei forței de muncă. De exemplu, căutăm de mai multă vreme specialiști pe partea de instalații și nu îi găsim. Intârzirea ne-o dă tocmai lipsa de personal, adică una din cauz


multe, nu stăm să facem o analiză în detaliu. Iar pe societăți, în perioada de criză, în general, e fix perioada în care trebuie să facem optimizare. Nu e momentul în care să facem expansiune, nu e momentul în care să ne creștem activitatea pentru că nu are nicio logică, dar ne focusăm pe tot ce înseamnă optimizare, ne focusăm pe reorganizare în vederea scăderii de costuri și creșterii eficienței. Astea sunt prioritățile, în rest, șantierele lucrează normal, cu dificultățile de rigoare pentru că Poliția Română, de exemplu, face niște abuzuri înfiorătoare în sensul în care ne opresc mașinile cu muncitori care, multe vin din provincie, și îi amendează atunci când sunt mai mult de 3 persoane în mașină, ceea ce e împotriva reglementărilor dar atâta vreme cât reglementările sunt ambigue, interpretabile, avem parte de astfel de aspecte neplăcute. Repet, părerea mea este că ar trebui, mai ales în perioada asta, să încercăm să găsim soluții pentru a menține activitatea economică. Fără activitate economică nu putem plăti taxe, fără taxe nu poate rezista sistemul de sănătate, de exemplu, care e cel mai important în această perioadă.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Eu sunt de acord cu ce spune dl. Primar că nu putem să închidem totul în perioada asta, ar trebui, totuși să avem și activitate însă, în același timp avem și un risc, că dacă unul dintre muncitori se îmbolnăvește, practic riscăm să închidem tot șantierul și nu rezolvăm nimic, din contră, ne trezim cu toată activitatea oprită. De asta întrebam ce măsuri s-au luat pentru a avea și activitatea ok, să se deruleze mai departe, dar să prevenim și asemenea riscuri în care putem închide cu totul șantierele. în această direcție erau întrebările mele.

DI. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Eu mă bucur că aveți astfel de preocupări, și eu le am, dar este normal să ne preocupe salvarea locurilor de muncă. Am văzut că în Spania sunt interzise disponibilizările. E reglementare legală. Noi trebuie să găsim o variantă ca activitatea economică să existe și să generăm plusvaloare.Luăm toate măsurile care se impun, evident, în conjunctura dată, în situația în care sunt mari probleme cu tot ce însemnă echipamente de protecție, dar încercăm să găsim cele mai bune soluții și să trecem cât mai bine peste această perioadă tristă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

V-am trimis tuturor pe whatsapp, pentru că, iată ce posibilitate ne oferă această ședință digitalizată, lista celor 3 siteuri conturate. Aș vrea să le vadă și dl. Primar, că este și dumnealui în grupul nostru de whatsapp și să ne spună dacă are în vedere lucrul ăsta. A dus discuția într-o cu totul altă parte care nu mă deranjează pe mine, cu mafia retrocedărilor, nu mă implică cu nimic, nu sunt avocatul nimăni, nici nu vreau să fiu, dar haideți să răspundă concret la chestiunea respectivă. Poate că nu s-a știut, dacă știm de acum, poate vom avea grijă în așa fel îneît să nu stricăm ceva ce nu mai putem repara niciodată.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Nu înțeleg care e întrebarea. Ce spune dl. consilier?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

Uitați-vă pe grupul de whatsapp în care sunteți și d-voastră. Acolo sunt conturate așa zisele

sau poate chiar, într-adevăr, siturile arheologice.



DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Da, domnule, știu despre ce e vorba. Specialiștii imi spun că e o eroare. Dar, revin, nu are nicio legătură cu dezvoltarea noastră, parcul acvatic.

DL Consilier Voinea Inocentiu loan

Foarte bine, nici să nu aibă. Asta voiam să mă lămuresc și să ne lămuriți. Ca dacă cumva este un sit acolo să nu stricăm ceva ce nu putem repara niciodată.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai sunt alte întrebări?Dacă nu mai sunt, haideți să votăm punctul 25.

Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 7 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL îi dau cuvântul d-nei Consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Am trimis și pe grupul de whatsapp acest amendament și vreau să-i dau citire colegilor

Având în vedere că sistemul de videoconferință în care se organizează această ședință nu permite exercitarea unui vot secret de către consilierii locali, propun modificarea alineatului 2 al articolului 2 în sensul că:

“Art.2. (2) începând cu data semnării contractului de mandat se constată încetarea mandatidui de administrator provizoriu al doamnei Bălăceanu Roxana desemnat în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.”

De asemenea, având în vedere că doamna Bălăceanu Roxana a fost desemnată prin vot secret președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 798/19.12.2019, se impune modificare art. 3, în sensul că:

„Art3. Se menține numirea provizorie în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL a doamnei Bălăceanu Roxana. ”

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Am să vă arăt amendamentul.

DL Consilier Ene Stelian

Nu se poate citi, d-na Președinte, lăsați pe whatsapp.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

în regulă, dacă sunteți de acord. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rog să votați amendamentul d-nei Consilier Păunică. Votați, vă rog!

D-na Consilier Vasiliu Mariana

Vedeți că eu nu am putut să votez.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


D-na Consilier Vasiliu nu a putut să voteze, da?

Datorită faptului că d-na Consilier Vasiliu nu a putut să voteze sunteți de acord să mai votăm o dată? Haideți să repetăm votul pentru amendament! Oricum trecuse, ca să știți.

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul a fost aprobat. Vă supun spre aprobare "Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL".

DL Consilier Voinea Inocentiu loan

Nu cred că-și mai are sensul, dacă rămâne provizoriu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Proiectul de hotărâre trebuie să-l votăm.

D-na Viceprimar Petrescu Elena

Ori votăm amendamentul ori proiectul de hotărâre. Dacă am votat amendamentul....

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Am votat amendamentul.

D-na Viceprimar Petrescu Elena

Și atunci dacă votăm proiectul este ca și cum dăm peste cap și nu mai votăm amendamentul

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

îmi cer scuze dar nu se poate un proiect doar cu amendamentul să fie valabil. Deci, cumva trebuie să găsim din punct de vedere juridic. Se votează încă un amendament prin care articolele din actualul proiect se abrogă, se scot. Dar haideți să facem juridic, corect!

Dl. Consilier Ene Stelian

Deci avem președintele care nu poate fi votat, pentru că trebuie votat prin vot secret și avem și un membru al consiliului de administrație care a câștigat concursul și a fost selectat și este în proiect.

DL Consilier Voinea Inocentiu

Pe care urmează să-l demitem la punctul 4 suplimentar.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Deci punctul 26 se supune la vot cu amendamentul respectiv, care a fost aprobat.

DL Secretar General al Sectorului 3 Marius Mihăită

Proiectul de hotărâre a fost modificat cu amendamentul respectiv. Acum supunem la vot proiectul de hotărâre. Supunem la vot punctul 26.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votați, vă rog, punctul 26.

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind alegerea


președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020". îi dau cuvântul d-nei Consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Am de făcut aici o propunere și anume o propun pe d-na Consilier Local luliana Văduva pentru președinte de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Alte propuneri mai sunt? Votați, vă rog, punctul 27.

Cu 23 voturi pentru, 3 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind apobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind „ Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul)””. Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Ca și ieri în Comisia de Buget, îmi exprim din nou nemuțumirea că suportăm cheltuieli pe care ar trebui să le suporte Primăria Capitalei, nu mi se pare că ne dau banii afară din casă, ca să facem ce ar trebui să facă Primăria Capitalei. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnul consilier Stelian Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

La punctul 2 suplimentar m-am înscris doamna Președinte.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Pentru punctul 1 suplimentar, domnule consilier Liviu Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Voiam doar să subliniez ce a spus colegul meu. Asemenea investiții ar trebui suportate din bugetul Primăriei Capitalei, care este mult mai generos decât bugetul nostru, la sector. Eu nu zic că nu sunt bune acele investiții, dar atâta timp cât Primăria Generală ar trebui să se ocupe de acele investiții, măcar să aloce o parte din bani. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, îi dau cuvântul domnului Consilier lonuț Moldoveanu.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel

Știu că era un proiect de lege, cu lărgirea Căii Dudești, care ținea tot de Primăria Generală. Noi o să lărgim acum, să zicem, un sfert din proiectul acela, care era până la B-dul Burebista. De ce nu se poate o colaborare cu Primăria Generală, dacă ei nu pot să facă așa ceva. Noi lărgim 50 de metri și ar trebui vreo 300 de metri lărgiți, dar această lărgire ține tot de Primăria Generală. Pe lângă asta o să stricați tot ce-ați făcut acolo, pavele, plantat copaci, în fața primăriei. Deci, sigur,

acele spații vor fi stricate o dată cu aceste lărgiri. Ce puteți să ne spuneți despre asta, domnie Primar?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Ii dau cuvântul și domnului consilier Voinea Inocențiu, apoi vă răspunde domnul Primar, tuturor consilierilor.

DI. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Mă scuzați eu făcusem semnul, că și eu am aceeași poziție. Deci, nu vreau să iau cuvântul, că s-a spus suficient.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi, aveți dreptate. Aceste lucrări trebuiau făcute de către Primăria Generală de mult și consider că ar trebui să le fie rușine tuturor celor care au ocupat această poziție de Primar General, că în 30 de ani, în București s-au făcut 3 pasaje subterane, 3 în 30 de ani. Suntem sufocați de trafic. Aveți dreptate! Sper să găsim modalitatea ca măcar Primăria Generală să suporte costurile propri, cu devierea liniei de tramvai, cu semaforizarea, cu devierea rețelei de RADET. Unde la Decebal, tot în locul Primăriei Generale am muncit și muncim în continuare, acolo și nici măcar nu au avut amabilitatea, să nu zic altfel, să ne ajute în sensul în care să nu ne încurce atât de mult, cum s-a întâmplat la parcarea de pe Decebal și nu ne așteptăm la alt tratament, cu această ocazie vis-a-vis de aceste proiecte. într-adevăr vor fi afectate niște lucrări pe care le-am făcut în zonă, dar sunt foarte bucuros că avem parte de acea hotărâre de Consiliul General, de anul trecut, prin care ne dă voie să intervenim pe zonele administrate de Primăria Generală, în speță bulevardele despre care discutăm. Acolo discutăm de niște sume derizorii, chiar nu consider că este cazul să discutăm niște detalii fără importanță atunci când discutăm de proiecte mari și absolut necesare pentru București. Inelul ăsta median, care ar trebui să fie de mare viteză și sunt prinse în proiectele de infrastructura ale municipalității, ele trebuiau făcute de mult, repet, de către municipalitate. Din cauza faptului că dânșii nu o fac suntem în situația în care tebuie să ne implicăm, să le facem noi. Problema traficului în București, este cea mai mare problemă, dublată de problema poluării, pentru că atâta vreme cât avem trafic infernal, generează poluare infernală și cât ne-am da noi după deget și am vrea să aruncăm pisica de la unii la alții, de vină sunt toți cei care au ocupat poziția de Primar General până acum și nu au făcut ce trebuia să facă. Stimați colegi aveți dreptate în proporție de 100%. Nu este treaba primăriei de sector, dar atâta vreme cât alții nu-ți fac treaba, ne băgăm noi și o facem, că de aia suntem Sector 3 cei mai buni!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier lonuț Moldoveanu.

Dl. Consilier Moldoveana Lucian-Ionel

Deci reiau întrebarea. De ce nu se iau în calcul direct până la B-dul Burebista, atunci ar fi chiar important pentru fluidizarea traficului, acum nu facem altceva decât parțial.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnule Primar.


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Aveți dreptate, domnule consilier. Ar trebui făcut până acolo. Dar, haideți ca să ne înțelegem! Problema principală, aici în intersecția despre care vorbim, chiar aici, la primărie, lăsăm la o parte gardurile astea care au blocat și ce se mai circula, Dudeștiul se blochează din cauză că se blochează Mihai Bravu. Dacă noi realizăm pasajul pe sub Mihai Bravu, o să trecem timpii la semafor să dăm mai mult spațiu de trecere la Dudești, iar problemele să știți că sunt chiar aici la semafor. Avem studii de trafic, dacă lățim aici, dublăm capacitatea de definire și creștem timpii pentru semafor, atâta vreme cât circulația principală pe Mihai Bravu o să fie pe la subteran, la suprateran mai rămân doar cei care rămân aici în zonă, undeva la maxim 20% din ce este astăzi. Vă asigur că problemele acestei intersecții vor fi rezolvate în proporție de 90%, dacă nu chiar mai bine. Evident că noi facem lucrări orientate și în viitor. Noi estimăm că traficul în București va crește, nu altfel și evident că noi ne-am dorit inițial și am plecat cu pasaje încrucișate, ambele subterane pe ambele direcții, numai că avem mari probleme cu Dudeștiul, care este deja îngust și trebuie să trecem la niște proceduri de expropriere care nici măcar nu sunt la noi și am fugit cât am putut noi de tare, de a depinde de alții care, în general, nu ne-au ajutat ci, aș spune, chiar dimpotrivă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Mai are cineva de pus întrebări pe acest punct?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Din păcate așa arată Bucureștiul, cârpit, pentru că nu există o unitate de gândire la nivelul capitalei și atâta timp cât vom avea împărțit Bucureștiul în sectoare și nu vom avea o concepție unică, așa se va întâmpla, vom avea un București cârpit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi, nu este adevărat. Lucrările pe care le facem noi sunt în mașter planul municipalității. Revin, trebuia ca aceste lucrări să fie făcute demult de către Primăria Generală. Noi nu facem chestiuni, este adevărat că pe Sectorul 3, că nu putem să ne ducem în alte sectoare să le facem. Dar mă bucur că măcar avem voie să le facem și vreau să profităm de această oportunitate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl Consilier Petrescu Cristian

l-ați transmis nemulțumirea dumneavoastră și doamnei Primar General, domnule Primar?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu mă ajutați foarte mult, domnule consilier, vă rog eu mult de tot. Mă bazez pe faptul că facem echipă aici la Sectorul 3 și încercăm să ne rezolvăm problemele și să ajutăm acest oraș

pentru că avem responsabilitate în acest domeniu și nu cred că avem nevoie în acest moment de nici un fel de conflicte ci haideți să vedem cum putem fiecare pe pătrățica noastră, pe cât se poate, să lăsăm ceva în urma noastră. Oamenii au avut încredere să ne trimită aici și au fost dezamăgiți de prea multe ori ca să ne permitem să facem și noi chestia asta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Tocmai, pentru că oamenii ne-au trimis aici, să facem lucruri pentru ei, ne-au trimis să facem lucrurile care trebuie să le facem pentru ei. Pe doamna Firea, au votat-o Primar General ca să Ie facă fix proiectele astea de care noi vorbim acum. Deci nu aș vrea să încurcăm, că ne pusesem de acord, părea, cât de cât, să încurcăm atribuțiile Primăriei Capitalei, pentru care a fost votată doamna Firea, Primar General, cu atribuțiile Primăriei Sector 3, pentru care ați fost dumneavoastră votat ca Primar și noi ca și consilieri. Milioanele astea de euro pe care noi o să le băgăm în niște pasaje subterane, este adevărat că o să beneficieze și Sectorului 3, dar o să beneficieze întregii capitale, tuturor bucureștenilor și altora din afara Bucureștiului. De asta, nu întâmplător ele sunt la Primăria Capitalei și nu la primăria de sector. Practic noi luăm milioanele de euro, pe care le puteam băga în străzile lăturalnice din sector, în educație, în asistență socială, în tot ce avem noi de oferit cetățenilor Sectorului 3 și îi ducem către Primăria Capitalei ca o donație. Practic, noi le facem nu numai treaba, ci și cheltuim și banii Sectorului 3, pentru restul lumii. Cam asta era ideea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnule consilier, știți bine că vă apreciez, că, în general, aveți puncte de vedere pertinente, constructive și de această dată punctul dumneavoastră de vedere este unul corect. Să știți că m-am gândit mult timp la chestiunea asta. Repet, aveți dreptate în proporție de 100%. Chiar m-am gândit, dacă n-ar fi nevoie să organizăm un referendum să vedem dacă cetățenii din Sectorul 3 sunt de acord, ca noi cu bugetul nostru mic de la Primăria Sectorului 3, să facem, să finanțăm investiții care prin lege și prin logica lucrurilor ar trebui să fie finanțate de Primăria Generală. Dar, poate că dumneavoastră luați o astfel de inițiativă, pe care eu o sprijin și nu doar că o sprijin, o consider foarte corectă, normală și legitimă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Mai sunt întrebări de pus la acest punct? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii de promovare instituțională'”1. Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Mulțumesc frumos, doamna președinte. în acest proiect, din păcate, avem dovada priorităților pe care primăria le vede în perioada asta. Un pic mai devreme am aprobat o suplimentare de 1 milion de lei, pentru combaterea efectelor epidemiei și acum aici avem un buget de 5 milioane de lei, dedicat în principiu promovării realizărilor primăriei, pentru că așa cum am vorbit ieri cu domnul director în ședința de consiliu, planul media și felul în care aceste mesaje vor fi transmise, spune dumnealui că se va încerca o adaptare, dar conținutul în principiu rămâne același adică nu se vor face alte clipuri. Acum, dacă dumneavoastră credeți că, clipurile respective sunt eficiente în perioada asta, când toată lumea este panicată și nimeni nu are timp pentru asemenea mesaje, eu cred că nu sunt adecvate, este pur și simplu un buget de promovare pentru Primăria Sectorului 3 și este un buget foarte mare care nu se înscrie în nici un caz printre prioritățile de acum și i-aș da dreptate domnului Primar, într-adevăr urmează o perioadă dificilă și trebuie cu toții să ne pregătim pentru criză și nu trebuie să scadă activitatea, doar că, cumva, dumnealui vede invers. Trebuie ca sectorul privat să-și mențină activitatea. Noi suntem sectorul public și noi vom trăi de pe urma sectorului privat. Deci, trebuie să promovăm cu toată puterea sectorul privat. Dacă noi vom cheltui toți banii pe o asemenea campanie de imagine și cei care vor avea de suferit sunt cetățenii. Deci, nu susținem acest proiect. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai sunt întrebări de pus la acest punct? Domnule consilier Cristian Petrescu.

DI. Consilier Petrescu Cristian

Și eu sunt de aceeași părere. Adică în loc să facem promovare pentru primărie și serviciilor care le oferă, mi-ar fi plăcut mult mai mult să facem concurs pentru start up-uri, să susținem inițiativa locală, micii întreprinzători, să-i ajutăm să treacă de criză și după aceea să repomească motoarele. Faptul că noi promovăm, „fi cu noi, nu fi gunoi!”, practic nu are cine să mai arunce gunoiul pe stradă. Promovăm degeaba. Să doneze oamenii terenuri către primărie? Hai să fim serioși! în rest, cu digitalizarea primăriei, da, nu am nici o problemă, să știe lumea că poate să facă totul digital în Primăria Sectorului 3, pentru că mulți oameni stau acasă și au nevoie de serviciile primăriei, că vor fi on-line. Hai să ne orientăm către ce promovăm, mai ales ce am fi putut face cu banii ăștia, că de exemplu eu unul aș fi dat milionul acela pentru dezinfecție de aici, nu de la activitățile respective.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Voinea Inocențiu.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Am vorbit mult la ședința de consiliu pe această temă și văd că în continuare, uitându-mă pe raportul de specialitate, văd că, practic.......se vorbește despre brand al Sectorului 3. Cred că

nu știm ceea ce este acela un brand. Nu facem diferența între a promova un serviciu public și a promova un produs comercial. A alege ca slogan că „suntem cei mai buni”, că suntem cei mai gustoși, că suntem cei mai mari, că suntem cei mai ieftini. Asta atrage un comportament de consum. Și noi ce vrem să facem? Să stea lumea în Sectorul 3, că noi suntem cei mai buni? Să se mute la noi? Nu! Mesajul pe care îl putem transmite prin astfel de campanie: este că: vă ajutăm cu chestiunea asta, puteți apela la noi pentru cutare, dar nu că suntem cei mai cu moț, că suntem

cei mai deștepți, că suntem nu știu cum. în primul rând campaniile pe care le facem sunt greșite cu acest slogan, că suntem cei mai buni. Acesta este un slogan comercial. Suntem cei mai buni, deci cumpărați-ne pe noi sau locuiți în Sectorul 3 sau ce dorim să spunem cu asta? Unu la mână. Doi la mână, am spus că nici o campanie dacă nu măsurăm și aici trebuie să mergem într-adevăr în zona de comercial, dacă nu suntem eficienți la cheltuirea banilor, este o campanie oarbă, în care băgăm niște bani și nu știm ce ni se întoarce, nu știm ce am obținut și i-am spus asta domnului director și l-am rugat ca pe viitor, să avem instrumente de măsurarea eficienței acestor campanii. De asemenea, am rugat să ne spună în cifre nu în procente, câți elevi au intrat în învățământul dual, ca urmare a campaniei, ca să vedem cât ne-a costat pentru fiecare elev această campanie. Aștept în continuare această informare.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnilor consilieri. Din partea aparatului de specialitate nu poate să răspundă nimeni. S-a consemnat. Alte întrebări mai sunt pe acest proiect? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 9 împotrivă, 6 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 3 suplimentar, punctul 3 s-a retras, 4 devine 3, „Proiect de hotărâre privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru posturile vacante”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Am primit cu toții cred, două scrisori, puțin înainte să înceapă ședința. Sper că putem intra în contact cu membrii Consiliului de Administrație, ca să ne spună și dumnealor punctul de vedere. Fac o paranteză și mulțumesc pentru responsabilitatea de care s-a dat dovadă la votarea punctului anterior. Revin la punctul pe care-1 avem în discuție. Cred că ar fi bine să ne spună și dumnealor punctul de vedere pe care și l-au exprimat în scris. Găsesc că avem o mare, mare, problemă. în raportul de specialitate ni se spune că acest consiliu nu a funcționat că a fost incapabil, incompetent. De ce am crede noi că este singurul caz la Administrare Străzi și nu și în altă parte? Dumnealor spun în acele scrisori, susțin că ceea ce li se impută nu intră în atribuția Consiliului de Administrație. De asemenea, acum, doamna director, cu care am vorbit ieri sau sâmbătă, mi-a spus o serie de chestiuni care mi-au dovedit faptul că dumneaei dorește un consiliu pe care să-I aibă sub papuc, ca să mă exprim puțin mai plastic. Ceea ce arată că nu cunoaște bine raporturile, deși m-a asigurat la întrebarea mea din final, că este conștientă că nu dumneaei conduce ci consiliul. Așa vrea să știu dacă putem intra în legătură cu membrii Consiliului de Administrație pe care vrem să-i demitem astăzi.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi, ce s-a întâmplat la AS3 este o chestiune regretabilă. Cei din Consiliul de Administrație degeaba încearcă acum să o dea, că nu au nici o treabă, că nu au nici o vină. Și-au luat niște bani de acolo, fără să-i intereseze ce se întâmplă real, adică foarte în neregulă. Opinia mea este că ar trebui să-și vadă de drum acei oameni care pur și simplu nu și-au făcut treaba și ar

trebui să fie un exemplu pentru ceilalți, care ar trebui să se implice și să găsească soluții, ca astfel de lucruri cum s-au întâmplat la AS3 să se mai întâmple. Repet, este relevat de către direcția noastră de audit și consider că trebuie să dăm semnal de normalitate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai dorește cineva? Domnul Consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Am o întrebare tehnică. Cum s-ar presupune că votăm punctul ăsta, dacă la punctul 26, cum a fost ordinea de zi normală, nu am putut vota numirea prin vot secret a doamnei respective?

Dl. Consilier Dumitru Constantin

E secret, nu vede nimeni ce votează celălalt.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Ieri vedeați ce votează fiecare dintre noi, iar acum de ce nu a fost secret la punctul 26 anterior?

Dl. Consilier Galbenu Mircea Mihai

Nu este secret pentru că vede administratorul. Administratorul vede ceea ce am votat.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

V-am propus să vorbiți cu SISCO, să vă dea soluția de votare criptată ca să fie secret. Ați zis că nu se poate. Dacă nu s-a putut atunci, nu se poate nici acum. Era o întrebare retorică, recunosc. Cum am putea noi să votăm secret în momentul acesta. Așa că eu unul vă propun ca mandatele să continue până când găsim o soluție.

Dl. Secretar General al Sectorului 3 Marius Mihăită

Intr-adevăr facem referire la persoane, dar persoanele sunt angajați, mă rog, Consiliul de Administrație al unei societăți comerciale, unde consiliul este acționar. Este cu totul altceva. Numirea lor nu a fost făcută prin vot secret. Demiterea se va face la fel, într-o acțiune similară. Și dacă ține această situație 6 luni până apelăm la SISCO sau cine a fost menționat, pentru criptare, decriptare sau chestii de genul, lăsăm totul și mergem într-un dezastru așa. Haideți să dăm puțină dovadă de maturitate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Doamna Președinte, domnule Secretar, haideți dacă există vreo nelămurire pe partea asta, putem să o amânăm până pe data viitoare, să luăm o decizie până atunci, nu cred că este o propunere atât de urgentă. Haideți să o vedem data viitoare.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Dar doamna Bălăceanu este prezentă? Poate să intre în contact cu noi, să ne răspundă și nouă la acuzațiile care i se aduc aici cu convocarea ședințelor, cu alte contracte. Adică, trebuie să

lămurim și lucrurile astea, ce spun oamenii aceștia aici în adresele astea.



Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu știu dacă doamna Președinte poate să intre în direct, dumneavoastră știți, eu nu știu cum ați organizat chestiunea asta, dar vă asigur că am fost, personal, acolo și nu o dată. Dar, mă rog, discutăm data viitoare referitor la acest subiect. Nu știu dacă poate doamna președinte să intre în direct.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-loan

Dar, domnule Primar, asta este și una dintre acuzații că ați fost și dumneavoastră acolo, că în prezența dumneavoastră au primit cu 10 minute înainte de începerea ședinței anumite documente, contracte de peste 100 de mii de lei +TVA și așa mai departe.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Doamna Președinte, dacă-mi permiteți, haideți să amânăm pentru data viitoare această hotărâre, pentru a avea timpul necesar să ne edificăm.

Dl. Secretar General Marius Mihăită

Supunem la vot!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Supunem la vot retragerea punctului.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-loan

Domnule Mihăiță retragerea se face când începe ședința. Am votat ordinea de zi, deci trebuie votat punctul sau picat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votăm proiectul de hotărâre! Votați, vă rog! Domnul Consilier Alexandru Dobre, dorește să vorbească?

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Nu!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Cu 3 voturi pentru, 9 împotrivă, 18 abțineri și 1 consilier care n a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon Propuneri, obiecțiuni?

Ii dau cuvântul domnului consilier Alexandru Dobre.

Neinteligibil.


Dl. Consilier Dobre Alexandru



Celelalte societăți trebuie să facă acest demers.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Nu am înțeles absolut nimic. Nu a avut microfonul pornit.

DL Consilier Dobre Alexandru

Am o curiozitate dacă și către celelalte societăți, domnul Primar are în vedere să trimită corpul de audit, să vedem care este situația și la celelalte societăți. Dacă are în vedere?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Da, stimați colegi! Absolut toate societățile noastre vor face obiectul unor verificări, unui audit din partea direcției de audit. S-a făcut deja audit în afară de AS3, la Smart City, la Algorithm Resindential. In acest moment sunt în verificare societățile Algorithm Construct și SDZ Salubritate și Deszăpezire S3 și urmează celelalte societăți. La întrebarea dumneavoastră, da, absolut toate vor fi verificate de direcția noastră de audit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Ii dau cuvântul domnului consilier Mircea Galbenu.

DL Consilier Galbenu Mircea-Mihai

Voiam doar atât să fac o sugestie pe bază tehnică. Luați legătura cu partenerul SISCO și sunt sigur că vă va pune la dispoziție cumva soluția criptată pentru vot secret.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Dl Consilier Voinea Inocențiu.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu are legătură cu punctul, dar are legătură cu ce a spus domnul Primar. Vreți să păstrez ) pentru la sfârșit sau acum suntem într-o pauză și putem să...

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu suntem în pauză, deocamdată, păstrați pentru sfârșit! Votați, vă rog, punctul suplimentar 4.

DL Consilier Galbenu Mircea-Mihai

Punctul 4 care, de fapt, este 5!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Da! Punctul 4 suplimentar care a fost 5, pentru că punctul 3 s-a retras.

DL Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel

Pot să iau cuvântul înainte, că am crezut că este punctul celălalt.


Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia

Nu s-a discutat pe subiecte. S-a discutat pe baza societăților. Acum am trecut la partea cu Parcul Pantelimon. Despre ce vorbim!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Consilier lonuț Moldoveanu.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel

Știu că în comisie, acestui punct a primit aviz nefavorabil. Nu știu dacă este ok să-1 votăm? De fapt nu este ok să-1 votăm.

Dl, Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Avizele sunt obligatorii, dar nu consultative, să spunem așa.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Avizele sunt consultative, deci proiectul poate fi votat în consiliu. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct?

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Ce votăm doamna Președinte? Fostul punct 5, actualul punctul 4.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votăm punctul „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVA C și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon Acesta este proiectul. Domnul consilier Inocențiu Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Spuneați, domnule Primar, că anumite lucruri care nu au fost în regulă, au întârziat lucrările la acest parc, în bazinele căruia ar fi trebuit să facem baie de anul trecut. Doamna director, care a intrat în legătură cu noi, spunea că nu este singura cauză ci și faptul că primește teme noi de la Primărie. Eu vă rugasem mai demult, așa cum ne-ați prezentat acea machetă cu Halele Laminor, să ne puneți la dispoziție ce v-ați gândit să faceți aici, în acest parc, pentru că, vedem că vă vin idei peste noapte, acum vreți să faceți un patinoar pe acoperiș care, înțeleg, că este totuși natural, care va funcționa câteva luni cât îngheață acoperișul. Nu aveți vreun plan, înțeleg că este cel mai mare din Sud-Estul Europei, dar haideți să vedem cât vreți să îl mai extindeți sau.... Să știm și noi ce se face în sectorul nostru nu altceva dorim. Sau poate, mă rog, ideea e în dezvoltare. Să știm acum la ce nivel a ajuns această idee și că mai poate crește.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Am revenit la același subiect. Acum discutăm de autorizarea președintelui să facă un contract pe partea de HVAC. Intr-adevăr au primit și teme noi, care nu sunt chiar noi, pentru că

eu am solicitat proiectărilor încă de la bun început să prevadă și acel patinoar, care este adevărat că funcționează doar în perioada de iarnă, adică este proiectat să funcționeze atunci când temperatura este sub 15 grade, adică în maxim 15 grade. Ceea ce se încadrează undeva la 3-4 luni pe an. Ce pot să vă spun că este o chestiune integrată, în sensul în care, aparatele, cilărele, care fac rece pentru patinoar, pe partea cealaltă fac cald pentru încălzirea piscinelor și aclimatizarea complexului acvatic. Dar dacă vreți să intrăm în mai multe detalii, spuneți-mi dacă vreți, eu vă pot face o descriere a proiectului acum, aici, depinde de dumneavoastră cât de mult doriți să intru în detalii pe această temă. Este adevărat că am întrebat proiectanții dacă se poate completa, pentru că inițial proiectanții au prevăzut etajul doi doar parțial și eu i-am întrebat dacă se poate face etajul doi integral, mi-au răspus ulterior o altă echipă de proiectanți, că se poate și s-a și trecut la această etapă și de aceea se extinde proiectul pentru că vom avea etajul doi complet și un patinoar mult mai mare. Vă asigur că este o soluție integrată, este o soluție smart, care nu este doar o chestiune de creșterea facilităților pe care le oferă această investiție, ci pur și simplu ne ducem pe zona de eficiență energetică foarte mult. Dar, repet, îmi spuneți dacă doriți să intru în mai multe detalii o fac cu foarte mare plăcere, chiar vă pot furniza componente din proiect și proiectul, evident.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

E posibil să nu facem chestiunea asta oral, pentru că văzând înțelegem mai bine, adică n-ați putea să ne facă lucrul acesta în scris, cu schițe? Nu ne trebuie acum pe loc. Cred că oamenii, vor să știe ce se va edifica acolo.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Da, stimați colegi! în mod evident o să vă punem la dispoziție tot ce avem, plecând de la premiza că la ora asta lucrăm la anumite detalii pe partea de arhitectură, la interior și o să venim și cu o solicitare de a autoriza achiziționarea serviciilor de fațadă. O să iasă un proiect foarte frumos, dar, repet, partea de proiectare nu este încă gata, după cum citiți și în hotărâre, discutăm de proiectare și execuție. Adică în continuare lucrăm, noi avem, de principiu, tema proiectului, dar încă lucrăm la foarte multe detalii.

J

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Să înțeleg că este un proiect, cum se spune, work in progress, adică nu știți de la început unde veți ajunge, ci pe măsură ce înaintăm. Nu?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

îmi permiteți, doamna Președinte?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Cei care nu au făcut la viața lor nici un proiect, nu au cum să înțeleagă, pentru că 100% din proiectele din lumea astea încep într-un fel, cu o viziune, iar în perioada implementării, în perioada

implementării, în perioada execuției îți dai seama de anumite lucruri și încerci să-l îmbunătățești, ceea ce se întâmplă și în acest proiect. Tema se respectă, în schimb anumite lucruri sunt într-adevăr în schimbare pentru că înbunătățim permanent la el. Vrem să iasă cu adevărat nu din Sud-Estul Europei, ci din Europa, să fie un complex de referință din Europa.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Domnule Primar, eu am reușit să fac împreună cu o echipă, ceva care este unic în partea asta de Europa. Deocamdată, dumneavoastră sunteți în desfășurare cu lucrurile astea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Ii dau cuvântul domnului Consilier Alexandru Dobre.

DI. Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc, doamna președinte. O observație cu privire la ce s-a discutat la punctul acesta. Am lucrat, lucrez și voi lucra în domeniul proiectării, datorită experienței ca și cadru didactic vă pot spune că una este proiectul când îl gândești de la început, adică una este teoria și alta este practica. De multe ori, multe proiecte sau finalizarea proiectului, mai corect spus, pot apărea modificări. Ca și în acest proiect pot apărea modificări și nu văd asta, neapărat, o problemă. Acum, al doilea lucru, eu sunt foarte dezamăgit să aflu că acest proiect a primit aviz nefavorabil în comisie și nu am fost înștiințat. Se pare că este un lucru destul de dezamăgitor. Nu că mi-ar fi schimbat votul, ca să zic așa, dar ar fi fost frumos și colegial să fim informați când se avizează nefavorabil. Eu chiar sunt dezamăgit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Consilier Costin Dumitru.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Avizul nefavorabil al comisiei a fost datorat faptului că nu am primit tot materialul înainte. Practic, s-a cerut suma de 15 milioane de lei, adică 3 milioane și ceva de euro pentru o investiție, fără nici un fel de justificare. Care este partea de proiectare, care este partea de instalații, care este partea de manoperă? Asta în primul rând. în al doilea rând, nu înțelegem dacă suma respectivă, cei 3 milioane și ceva de euro, sunt o suplimentarea unui proiect existent, din ce-mi dau eu seama sau este o lucrare cu totul și cu totul nouă, numai pe partea de instalații,dpe HVAC. De aceea, au fost foarte multe sincope pe care noi am cosiderat normal să le lămurim. De aceea am dat aviz negativ și am cerut explicații suplimentare de la doamna director. Iar, doamna director, nu a fost în stare să le dea în timp util.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Din partea aparatului de specialitate, doamna director poate să vină cu precizări la acest proiect de hotărâre? Domnule Consilier Voinea Inocențiu.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Aș vrea pentru colegul meu, mă rog, acum nu mai este de pupitru, este în colțul opus față de cum îl văd eu în ecran, aici, pentru Alexandru Dobre, cadru didactic universitar, aș vrea să ne spuneți, în teorie, cât la sută dintr-o temă, să zicem așa, de proiectare se respectă, totuși, de la început? Nu cred eu că ne propunem să facem hotel, iese de la o căbănuță până la ce fac ăștia de la Burj Al Arab. Adică, știm de la început cam cum vrem să facem, că vrem să fie cu 11 etaje, că iese 11 + lretras, asta este altceva. Dar nu cred eu că, în proporție covârșitoare, un proiect se schimbă. Bănuiesc că în teorie există o marjă, acolo, un procent estimat din lucrări imprevizibile sau lucruri care pot fi schimbate pe parcursul unui proiect.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Era pentru colegul Alexandru Dobre întrebarea, că este de specialitate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu se poate răspunde între colegi, decât în comisie, domnule consilier. în timpul ședinței, nu.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Mulțumesc, a fost, oricum, o întrebare retorică, vă mulțumesc că m-ați ascultat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doar dacă vreți să vă răspundă domnul primar legat de acest proiect.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu, mulțumesc! Prefer răspunsuri de la specialiști.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Doamna președinte, îmi permiteți?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Da, domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dacă vreți punct de vedere la specialiști, sunt aici, vă stau la dispoziție, domnule consilier.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

O întrebare pentru domnul primar. Știți cumva unde este doamna președintă a Consiliului de Administrație, de nu poate să nc răspundă la întrebări?Și nici la punctul ăsta și nici la cel dinainte?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi, nu știu, că nu m-am ocupat eu de organizarea acestei ședințe online, eu sper că este în zonă și sper că este în situația în care să ne răspundă. Dar vă pot spune că știu în detaliu acest proiect și-l supraveghez îndeaproape. Chiar vă pot spune că sunt manager de proiect. Da! îmi asum calitatea asta! Dacă aveți întrebări vă stau la dispoziție. Știu să vă răspund întrebărilor dumneavoastră.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai vrea să-i pună cineva întrebări domnului Primar, legat de acest proiect? Mai repetați, domnule Consilier Dumitru, întrebarea?

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Nu aveam o întrebare, aveam o........

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

A intrat doamna director.

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Bună ziua! La parc, la Pantelimon, se pare că a căzut un pic intemetul. Am reușit, în final, să pot să mă conectez și să stau de vorbă cu d-voastră. Vă ascult!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

D-na director, cele 15 milioane de lei pentru ce lucrări sunt prevăzuți?

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

După cum am avut ședința mai devreme, la ora 13:00. La ora 13:30, cum v-am promis, cum s-a închis ședința, v-am trimis oferta pe whatsapp cu exactitate, cu ceea ce conține.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Doamna director, unora dintre noi. Noi suntem în plenul consiliului și nu toți avem această ofertă pe care dumneavoastră ați trimis-o în urma unei discuții cu membrii comisiei, cu care, probabil, ați discutat ieri.

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

îmi pare rău atunci. Nu știu cum aș putea să fac! Să vă trimit dumneaoastră acum sau cum credeți că este mai bine?

Dl, Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Spuneți în mare acum, cele 15 milioane cam ce prevăd? Sunt suplimentări, cum spunea și colegul nostru?

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Nu sunt suplimentări ale proiectului. Nu sunt suplimentări la valoarea pe care AS3 o are aprobată de către Primăria Sectorului 3, în proiectul de modernizare și reabilitare Parc Pantelimon.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Și care sunt principalele puncte să zicem așa, pe care le acoperă aceste 15 milioane de lei?

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Vă descriu din oferta comercială sau vreți să vă descriu inclusiv la denumire de produse, și anume: - chiller EG 35% - răcire pistă patinoar și dezumificare......preț 74.360 euro + TVA -

2 bucăți. Am o ofertă în detaliu sau vreți să vă dau un centralizator.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Să ne spuneți obiectivul. Pentru patinoar instalații de răcire, nu mai știu ce, lumină, un panou unde să ne punem cheile, două cuiere, un birou.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dacă-mi permiteți, doamna Președinte?

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Da, vă rog!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

O aud destul de greu pe doamna președinte. Probabil că nu are o acoperire prea bună acolo. Vă pot spune eu, fără a intra foarte mult în detaliu, cu toate că dacă doriți o facem. Acest contract se referă la tot ce înseamnă instalații sanitare, instalații de ventilație, de aclimatizare, tot ce înseamnă partea de ISU, adică sprinklere, drencere, desfumare, tot ce înseamnă patinoarul despre care am făcut vorbire mai devreme. Deci, tot ce înseamnă instalații, tot ce înseamnă aclimatizare, termice, sanitare și așa mai departe. Dacă vreți putem să intrăm în detaliu, dar vă putem prezenta absolut toate componentele ofertei. îmi pare rău că sunt colegi care nu le-au primit. Avem mare nevoie să aprobăm acest contract, pentru că suntem, oricum, în mare întârziere și trebuie să dăm drumul la treabă.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Am fi vrut domnule primar, să fi auzit lucrurile acestea tehnice de la doamna director, pentru a verifica astfel și capacitatea dumneaei de a coordona activitatea fără a avea un Consiliu de Administrație în spate, pe care probabil vreți să-l demiteți în continuare, probabil luna viitoare.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Deocamdată am verificat capacitatea de conexiune a doamnei președinte, director, care ați văzut și dumneavoastră că lasă de dorit. Să înțeleg că le-a căzut netul. Nu am niciun fel de problemă, este directorul în care am încredere că știe să gestioneze lucrurile acolo.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Noi am auzit-o foarte bine, să știți! Dar să nu faceți ca Becali, lăsați-o să conducă atunci!

Dna Bălăceanu Roxana — Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Scuzați-mă, pot să vă spun și eu ceva?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna președinte puteți lua cuvântul.

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Mi-aș fi dorit foarte mult să am o discuție cu dumneavoastră la momentul interviului și anume în acel interviu din cadrul Primăriei Sectorului 3, în care mi s-au pus întrebări cu privire la competența mea. Mi-aș fi dorit foarte mult ca toți membrii Consiliului Local care au vrut să-mi facă o evaluare sau care își doresc, la momentul acesta să facă evaluarea, să o fi făcut-o la momentul acela. Mi s-ar fi părut mult mai profi și mi s-ar fi părut că dau dovadă de implicare și nu, de așa, un pic de răutate, să venim acum să testăm ce știe să facă doamna director. Mă gândesc că era mai frumos.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Și cine v-a oprit să veniți în fața consiliului la vremea respectivă?

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Dumneavoastră cred că ați fost invitat cu toți membrii consiliului la interviu. La interviu nu s-a prezentat nimeni. Eu, în schimb, m-am prezentat.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nici vorbă! Duneavoastră vă bazați acțiunile pe niște afirmații pe care nu le verificați. Credeți dumneavoastră că am fost invitați noi la nu știu ce interviu. Asta nu este adevărat.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Doamna Președinte, haideți să nu ne tragem de șireturi și să ne facem reproșuri.............,

pentru că ați fost votată, adusă, clanț pe masă un CV!

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Așa cum dumneavoastră aveți Consiliul de Administrație în brațe, așa și dumneavoastră ne-ați fost pusă în brațe. Nu v-am selectat noi, v-a selectat, probabil, tot pe criterii politice, cine v-a selectat. Asta este impresia noastră. De aceea vrem să verificăm capacitatea de a conduce fără un Consiliu de Administrație în spate.

Dna Bălăceanu Roxana - Președinte CA - societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Nu am nici o culoare politică. Puteți să verificați oriunde s-ar face verificarea.

DL Consilier Tudorache Cristian

Doamna președinte, vă rog să încheiați discuția asta, nu au sens discuțiile astea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

încheiem discuția! Mai sunt întrebări de pus pe acest proiect? Să votăm proiectul de hotărâre. Votați, vă rog! D-na director poate să mai rămână la întrebări și interpelări, puteți să-i puneți întrebări.

Cu 17 voturi pentru, 7 împotrivă, 5 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Trecem la punctul 5 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață aproximativ de 4.500 mp”. întrebări pe acest proiect are cineva? D-le Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Este o diferență între ce e măsurat în cadastru și ce există în acte. Am văzut că în contract se prevede plata a ce se măsoară. întreb acum specialiștii, juriștii dacă e în regulă lucrul ăsta sau facem o nefăcută.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Să înțeleg că suntem la punctul 6.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Punctul 6, da, care acum e punctul 5.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Să înțeleg că e o nelămurire referitor la cadastru!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

La achiziționarea terenului.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Da, am văzut, cel de 4.500 mp. Sunt niște juriști acolo care știu exact despre ce e vorba. S-a făcut un due diligence, în consecință nu se achiziționează fără să avem claritate în documente. Nu cred că e vreo chestiune de a crea cine știe ce suspiciuni, avem expertiză, avem due diligence. Nu se poate cumpăra, chiar dacă se votează în consiliu, nu se poate cumpăra fără cele 2 documente de due diligence și expertiză. Acolo discutăm de partea juridică, trebuie să corespundă, să fie totul în regulă.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Dar în patrimoniul nostru cum va apărea? Tot ca 3.500 și măsurați 4.007 m sau se poate să treceți suprafața măsurată? Bănuiesc că nu.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Se va trece suprafață reală pe care o vom achiziționa. Deci va fi trecută suprafața reală.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. D-na Ana Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Eu aș vrea de Ia societate destinația exactă a terenului, exact care va fi utilitatea acestei achiziții.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Este o zonă care se dezvoltă foarte mult, se construiește foarte mult în zonă, mii de apartamente sunt edificate în acest moment, se lucrează la alte mii, sunt în autorizare altele. Este mare nevoie acolo de creșă, grădiniță, școală. Destinația este parc, creșă, grădiniță, școală. Repet, parc, creșă, grădiniță, școală.

DI. Consilier Mălureanu Liviu

Domnul președinte Nițu ne-a spus că acolo se va face un centru de reciclare pentru frigidere, aragaze, genul ăsta de aparatură. înțeleg că nu o să mai fie așa ceva acolo. E o contradicție între ce spune domnul Primar și președintele societății.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Domnul Primar știe cel mai bine. Nu ați înțeles până acum? Cumpărăm terenuri și vedem noi ce facem cu ele.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Voinea, puteți să repetați ce ați spus?

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Sigur. Cu mare plăcere. Am spus că cel mai bine știe dl. Primar și eu am înțeles de multă vreme. Cumpărăm terenuri și după aia vedem noi ce facem cu ele. Ce n-ați înțeles?

D-na Consilier Păunică Adriana

Cu permisiunea d-voastră, d-na Președinte, aș dori să intervin la acest punct. Domnul președinte Nițu Mihai a spus că în prima fază se va face un centru de colectare pentru electrocasnice urmând să se decidă pe parcurs ce anume se va finaliza, care va fi finalizarea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc, d-na președinte. Ce au scris dânșii acolo e un aspect. Nu cumpărăm terenuri. Sunt interpretări cu foarte multă rea credință. Oameni răi. Noi cumpărăm terenuri pentru că avem nevoie de ele. Eu v-am spus, așa e felul meu, foarte cinstit și foarte direct, foarte corect. V-am spus exact ce avem nevoie și ce urmărim în acea zonă să facem. Până când va fi cazul, vom avea finanțare, pentru că vor fi bani europeni în exercițiul următor și noi vrem să luăm bani europeni pentru a face școală acolo și între timp SDZ intenționează să facă activități acolo, e foarte lăudabil și-l felicit pe domnul președinte. Exact pentru ce se pretează acel teren acolo. Evident că mai sunt foarte multe lucruri de făcut acolo, nu are rost să intrăm în detalii.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Mai sunt întrebări de pus pe acest proiect? Nu mai sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 11 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL“. întrebări pe acest proiect are cineva? Nu are nimeni. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 10 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct “Întrebări/Interpelări/Informări Consilieri”. Domnul Consilier Voinea.


DL consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Am încheiat cu SDZ și să începem la interpelări tot cu SDZ.

A spus mai devreme domnul Primar că, există în desfășurare un audit și la această societate. Aș vrea să știu dacă are ceva informații preliminare. Am aflat că ar fi ceva în neregulă cu achiziționarea de fier beton, adică de fier vechi pe post de fier beton și de implicarea unei societăți, Ciupii SRL. Dacă știți ceva sau aveți informații despre auditul care este în desfășurare? Dacă ați găsit cea în neregulă?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu are nici o legătură cu auditul. într-adevăr este o problemă cu o societate, un furnizor de-al societății noastre. Se pare că au niște probleme de evaziune fiscală, dar nu este problema societății noastre și este problema acelei societăți. Din ce am înțeles, nu ar fi o problemă, dar raportul de audit nu există, este în desfășurare, este în progres contolul auditului la SDZ.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. îi dau cuvântul domnului consilier Cristian Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Ca și o considerație generală, fac apel la domnul Primar și la aparatul de specialitate. Este foarte bun optimismul ăsta, dar totuși suntem într-o criză gravă de această pandemie. Aș vrea ca data viitoare, dățile viitoare să vedem mult mai multe proiecte centrate pe susținerea oamenilor care stau acasă, susținerea oamenilor care au nevoie de asistență socială, de toate tipurile, că sunt diferite nevoi, susținerea mediului de afaceri pe cât posibil. Știu că acum ceva timp discutam de un incubator de afaceri. Nu trebuie neapărat să construim o clădire ca să facem acel incubator, putem să facem în clădirile existente, că avem destule.

Deci, asta era rugămintea și sugestia, să ne aplecăm asupra modului în care cetățenii Sectorului 3 vor trece prin această criză și ce se va întâmpla după ea. Este foarte bine că ne preocupăm de proiectele normale, dar totuși lucrurile nu mai sunt așa normale ca înainte.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar a] Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Da! Este logic, este normal, ne preocupă, suntem implicați total în ideea de a vedea cât putem să susținem de mult, pentru cei care sunt în nevoi în perioada asta și nu sunt puțini. Trebuie să găsim o zonă de echilibru pentru a nu încuraja pe cei care au tentația să abuzeze, să nu ne ducem într-o zonă de pomană, aici trebuie evitată chestiunea asta.

Și da, stimați colegi, domnule consilier, avem un centru de incubator de afaceri care este gata, doar trebuie să-l deschidem, nu am făcut chestiunea asta, pentru că el nu poate funcționa în condițiile stării de urgență. Dar el este gata, vă invit cu mare drag, când dumneavoastră aveți disponibilitate, să-1 vedeți. Este acel sediu, pe care noi îl avem, de pe Nerva Traian, arată bine, este pregătit, doar să poată funcționa acolo incubatorul de afaceri, care trebuie să fie un start pentru

ce urmează să facem în clădiri, așa cum bine spuneți dumneavoastră, în clădiri existente, pe care doar le pregătim în această idee și mi-ar face mare plăcere să vă implicați și dumneavoastră cu cunoștințele pe care le aveți în acest proiect. Vă stau la dispoziție permanent, știți bine de acest aspect.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. consilier Petrescu Cristian

E foarte bine că-1 avem și sper să-l populăm cât mai curând, adică să treacă odată criza cât mai repede. Chiar în momentul acesta, într-un accelerator de start-up-uri, care s-a mutat din fizic în on-line, deci, cred că se pot demara lucruri și pe parte on-line. Oamenii pot să învețe cum să-și facă un business sau cum să treacă cu business-ul de criza asta, inclusiv on-line. Practic, totul s-a mutat în on-line. Sunt sigur că putem și noi dacă suntem cea mai digitalizată primărie, sigur nu ne împiedică nimic și avem și companie de IT, avem practic, tot ce avem nevoie, ca să putem să demarăm deja lucrurile în on-line, urmând atunci când o să se poată, să populăm și acel incubator.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Corect! Să sperăm că va trece această perioadă cât mai repede și să trecem cu bine peste ea. Haideți să vedem ce putem face proiecte în on-line, proiectele on-line în schimb trebuiesc pregătite, iar pregătirea proiectelor on-line, din nefericire, se fac off-line. Dar, cu ceva dificultăți, se pot demara și on-line, din fericire noi nu suntem chiar la zero, avem pași esențiali făcuți, dar pașii pe care i-am făcut noi, sunt pe zona de administrație, nu pe zona de business.

Repet, mă bucură interesul pe care-1 aveți domnule consilier, haideți să ținem aproape, haideți să încercăm să facem echipă împreună. Este nevoie mai mult decât oricând să ne focusăm în ideea de a găsi soluții la problemele pe care le avem și care deja au ajuns să ne dispere, că nu mai vedem aproape nimic altceva decât problema asta pe care o avem cu gripa.

Dar revin, haideți să ne vedem off-line, nu foarte mulți, haideți să respectăm legea ținând distanța între noi, haideți să vedem inclusiv cu mediul de afaceri, cum anume putem să ne organizăm să le stăm la dispoziție, să-i spijinim cu tot ce putem. Singura șansă este aceea să muncim, să creăm plus valoare, pentru că numai prin muncă cinstită, muncă asiduă, corectă putem să generăm dezvoltarea.

Dna Președinte de ședință -Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. îi dau cuvântul doamnei consilier Ana Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Mulțumesc mult! Preluând ideea domnului Petrescu și să ne menținem pe ideea asta de criză totuși, pentru că suntem într-o criză actuală, știu că s-a efectuat, sper să nu mă înșel, s-a întrunit o celulă de criză la nivelul Sectorului 3 și dacă se poate să țineți și consilierii informați, și periodic să primim o minută sau un raport sau ceva o decizie, ca să putem să popularizăm și noi la rândul nostru măsurile. Este nevoie să știm toți ce măsuri se iau și ce să facem, ca să distribuim.

Știu că la DGASPC Sector 3 s-a pus la dispoziție un număr de telefon, acela la care pot apela persoanele în vârstă. Acesta ar trebui popularizat cât mai mult și la fel ar trebui să știm dacă DGASC Sector 3 dacă ar avea nevoie de resurse, dacă are nevoie de voluntari și periodic să primim un raport cu numărul de persoane care au apelat la ei, ca să știm cum putem să-i sprijinim.

Deci, țineți contactul și cu noi și este important să avem o comunicare atât cu cetățenii, cât și cu consilierii, ca să putem să gestionăm această criză mai bine. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar ai Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna Viceprimar, are atribuții de la începutul mandatului pe această zonă și da, sunt convins de faptul că v-a anunțat și vă va ține în continuare la curent. Luați legătura cu doamna Viceprimar și haideți să colaborăm cât putem mai bine, mai ales în această perioadă.


Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar.

Dna Viceprimar Petrescu Elena


Bună seara, stimați colegi! îmi dați voie doamna președinte?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Da!

Dna Viceprimar Petrescu Elena

La nivel de Primăria Sectorului 3, există un Comitet pentru situații de urgență, pe care în acest moment îl gestionez. Țin să vă precizez că de la începutul lunii martie am luat parte la toate ședințele Comandamentului de Urgență București-Ilfov. Colegii, domnii directori și doamnele director din cadrul primăriei, am ținut legătura și ne-am întâlnit mai mult decât săptămânal, cred că au fost zile în care ne-am văzut în fiecare zi. în momentul de față discutăm așa cum discut la momentul ăsta cu dumneavoastră în on-line, în fiecare zi, pentru că permanent de la Prefectură ne vin toate hotărârile care se iau la nivel de Guvern și Celulă de Urgență. Dacă vreți vă fac un material, cu tot ce am discutat până la acest moment pe situații de urgență.

Da, este adevărat că DGASPC Sector 3 în momentul de față, pentru o săptămână două, mai are la dispoziție resurse, care au venit din donații, Crucea Roșie, pentru a veni în sprijinul cetățenilor care au probleme și aici ne referim la cei vârsnici, fără aparținători sau cei care au probleme financiare foarte grave. Am avut de asemenea, la nivel de Sector 3, un centru de carantină, în Jean Steriadi. Acum două zile, au părăsit acest punct de carantină toți cei care au fost încarantinați, 9 persoane la număr și în acest moment păstrăm acest spațiu pentru problemele viitoare, în sensul în care vom avea ambii părinți care este posibil să se îmbolnăvească și vrem să-l folosim pentru copiii care vor rămâne singuri acasă, să spun așa. Vă ascult, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.

După cum știți, Poliția Locală Sector 3, la acest moment o parte din Ordinea Publică se află operativ sub MAI, dar din punct de vedere logistic administrativ, tot în seama noastră merge mai departe.

Evidența Populației, uite acesta este un punct de vedere pe care, pe de o parte aș fi vrut să-1 discut cu dumneavoastră, în sensul în care acolo da, avem o problemă, având în vedere toate hotărârile care au fost luate în perioada asta, în sensul în care nu ar trebui să fim mai mult de 3 pe stradă sau într-o încăpere. Avem foarte multe cununii, stări civile, la momentul acesta. Cumva este roșu acum acest punct, pentru că după cum știți suntem singura primărie care oficiază căsătorii cu programări on-line. Aici avem o problemă, astăzi a venit o recomandare din partea D.E.P.A.B.D., direct de la MAI, se face recomandarea cumva, ca în perioada următoare sau pe perioada cât va ține această stare de urgență, să facem o suspendare, în ceea ce privește doar căsătoria, celelalte rămân în picioare și aici ne referim la actele de deces, din păcate, ne referim la actele de naștere și toate celelalte. întrebați-mă și vă răspund!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnul Consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Având în vedere tocmai ce ne-ați spus, v-ați gândit sau urmează o rectificare, în așa fel încât să dăm mai mulți bani la Asistență Socială, pentru că evident că o să fie nevoie, din ce vedem în alte țări și din ce știm deja că o să se întâmple, nu are rost să ne mințim să zicem că la noi nu o să ajungă la fel cu este dincolo. Mi se pare clar că ar trebui să facem.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule Petrescu! Săptămâna aceasta, până la final de săptămână aș dori să stăm de vorbă pe această problemă, de a mai avea o discuție cu ceilalți colegi din Comitet. Da, și săptămâna trecută am discutat, dar așa cum v-am spus, pentru două săptămâni avem resurse din donații la DGASPC, chiar am avut niște donații substanțiale, inclusiv săptămâna trecută la final, pentru alimente.

Pe de altă parte, ați văzut că începând de săptămâna trecută, la finalul săptămânii au fost închise parcurile. Aici am o rugăminte la dumneavoastră, foarte, foarte mare, în sensul în care, haideți să stăm de vorbă cu populația, cu cetățenii, atât cât se mai poate. Pentru că pe pagina de facebook personală și cred că a fost pusă și pe pagina primăriei, am pus acest anunț cu accesul interzis și recunosc că m-am lovit de foarte multe, pe românește, înjurături, în momentul în care am anunțat că închidem parcurile. In primul rând, parcurile mari și apoi parcurile mici dintre blocuri. Cred că, încă nu conștientizăm cu toții gravitatea situației! Asta este părerea mea! O parte dintre dumneavoastră și eu, în măsura în care ni se permite doar acasă și la birou. Dar eu personal și mai sunt dintre dumneavoastră în aceeași situație, îmi țin copiii încarantinați de cel puțin 3 săptămâni de zile. Mi-aș fi dorit foarte tare să îi văd pe mai mulți dintre colegii noștri, cetățeni, că la ei mă refer, că înțeleg situația. Da, este o gripă, este o gripă nouă și trebuie să ne luăm toate măsurile. Nu vreau, cred că cu toții ați văzut în momentul de față, exemplele la ce se întâmplă în Spania, în Italia și am văzut suficiente. Cred că ne expunem foarte mult, dacă vrem neapărat să ieșim pe stradă.

Credeți-mă că sâmbătă și duminică am stat acasă, la fel ca dumneavoastră și am stat în direct, deși nu m-am văzut, din cauza unei probleme tehnice, dar o voi repara zilele astea, dar am ascultat fiecare cuvânt al dumnevoastră și am stat la bucătărie, ca orice altă femeie și mi-am văzut și vecinii. Nu știu cum se întâmplă, dar am văzut câți câini am în momentul acesta pe stradă. Să nu mai spun, despre o femeie tânără, la aproximativ 30 de ani, cu doi copii mici, unul în cărucior

și altul de mână, fără mască, fără mănuși, fără absolut nimic, foarte visătoare a ieșit la plimbare. Am avut tendința să ies pe geam și să merg după ea, vă rog să mă credeți. Suntem foarte mulți care nu vrem să înțelegem. Nu este o măsură că așa vrea primarul, primăria, instituțiile publice, să ne închidem în case. Ar trebui să ne luăm niște măsuri de precauție. Este adevărat, că pe altă parte trebuie să venim la muncă, ne luăm și aici măsuri, dar dacă nu avem treabă sau dacă putem să lucrăm, cum lucrăm noi în momentul de față, cred că se poate și ne putem, în perioada asta, duce activitatea așa cum o facem acum.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

îi dau cuvântul doamnei consilier Galbenu.

Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia

Mulțumesc mult. Voiam să mai întreb dacă, înțeleg că sunt -DGASPC, dacă mai are resurse și pe partea medicală?! Bănuiesc că toate centrele și pentru vârstnici și celelalte centre dacă avem resurse, măști și alte materiale de protecție pentru angajați și toate astea, dacă încă mai avem în stoc.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Am achiziționat, stimați colegi, inclusiv săptămâna trecută, la început, măști și mănuși. Avem în momentul acesta. Se vor achiziționa în continuare și măști și mănuși, dezinfectanți, așa cum v-a spus domnul Primar mai devreme, vom lua dispensere să știți că aici avem o altă problemă și cred că cumva o intuim cu toții. Vom lua dispensere, le vom pune, dar eu să fiu sinceră și s-ar putea să fiți în asentimentul meu o parte, eu cred că mai mult de 3 zile, nu cred că vor rezista. Mă gândesc să găsim o soluție împreună, să vorbim cu administratorii de bloc sau cu oamenii în general și cumva, ca acele dispensere pe care primăria le va achiziționa, să nu dispără din momentul doi și să rămână acolo pe toată această perioadă de urgență, care cred eu că se va prelungi și nu mai este vorba clar numai de urgență, este vorba de această perioadă în care ne vom lupta cu acest virus, că nu se va termina cu virusul nici mâine, nici poimâine, nici până la final de an. Va fi o luptă pe care o vom duce o perioadă lungă până când ne vom imuniza. Este o boală nouă și nu va dispărea. Va trebui să învățăm să trăim cu ea.

Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia

Dacă am găsit furnizor și avem furnizor de dezinfectant, de măști, de orice alt material de protecție, poate putem ajuta spitalele din București, pentru că nevoia este constantă și poate putem să oferim o mână de ajutor și acolo. Poate găsim resursele, în condițiile în care găsim și avem cum.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Cu drag! Vom sta de vorbă săptămâna asta și poate luăm totuși o măsură și în sensul acesta. Deocamdată avem doar la nivel pe parte de administrație și ceea ce au nevoie cei de la DGASPC, Evidență și Poliție Locală. Pentru că, cei de la Poliție Locală vin în permanență, în contact direct cu toți cetățenii.

Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia

De acord cu dumneavoastră. Dacă reușim să găsim resursele suplimentare, poate putem să întindem și acolo o mână de ajutor.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Da! Cu drag! Dacă se poate voi face și acolo o discuție și demersuri în acest sens. Vă ascult! Spuneți!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mai dorește cineva să-i pună întrebări doamnei Viceprimar?

DL consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu vreau să fac o remarcă.

Haideți să ne asumăm achiziționarea acelor dispensere sau dozatoare de dezinfectant, ca pe niște bunuri consumabile. Să ne asumăm faptul că o să ni se strice o parte din ele sau că va trebui să le înlocuim. Cred că și în școli va trebui să ne gândim să punem aceste lucruri, chiar dacă veți spune că se vor juca copiii cu ele. Se vor juca la început, după care vor înțelege la ce folosesc. Nu cred că trebuie să ne punem problema că se vor fura o parte din ele, lumea se va obișnui cu lucrul acesta și îi vom educa și nu se va supăra nimeni dacă vom lua mai multe decât scările de bloc din Sectorul 3, având în vedere acest aspect.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Cred că vom avea nevoie, așa cum spune și domnul consilier Voinea, de o campanie de informare, extrem de bine pusă la punct și în școli și peste tot. Copiii vor învăța la un moment dat, sunt de acord și nu cred că le vor mai distruge. Așa cum se va întâmpla și în scările de bloc.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Poate ne gândim la început, la ceva, să găsim un mesaj, care să meargă la inimă, pe care să-l afișăm, să punem o plăcuță deasupra acestor dispensere, de la început.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Domnul Voinea chiar aștept de Ia dumneavoastră, din punctul acesta de vedere, un text. Vă rog, frumos! Pentru că aveți cea mai multă experiență în această parte de lume.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnul Ene dorește să pună o întrebare doamnei Viceprimar.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Doamna Viceprimar, dacă am auzit eu bine, acum ne descurcăm cu ajutoarele alimentare șamd, ce au nevoie oamenii, numai din donații și mai avem...

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Am avut niște donații substanțiale până în momentul de față.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Aveți și în vedere să solicitați și o sumă de bani? Ce înseamnă substanțial?

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Acesta este un lucru la care mă voi gândi și pe care chiar îl voi discuta. Oricum aveam de gând să-1 discut cu dumneavoastră, până la finele acestei săptămâni. Am să vă scriu pe whatsapp și poate ne mai vedem într-o zi, așa cum ne vedem aici. După ce voi lua legătura și cu doamna director și cu Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Primărie Sector 3.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Spuneți-ne și nouă ce înseamnă substanțial, pentru că deocamdată numerele respective de telefon.....

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Săptămâna trecută, am primit o donație de 6 tone de alimente.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Stați o secundă să termin întrebarea. Deocamdată am văzut numerele de la DGASPC, promovate pe facebook. Acum nu știu câți pensionari, în mare dificultate, blocați în case, fără nimeni, stau pe pagina dumneavoastră de facebook. Dacă faceți o campanie de informare....

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Nu cred că a fost doar pe pagina mea de facebook. A fost inclusiv pe site-ul primăriei, dacă nu mă înșel.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Aceași problemă.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

S-a luat legătura și cu Asociațiile de Proprietari. Să știți că Serviciul cu Asociațiile de Proprietari, funcționează foarte bine Ia nivel de primărie, inclusiv astăzi am avut o discuție cu doamna care este șef-serviciu, pe acest palier și în ultimele săptămâni sunt sute de telefoane...

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

în regulă, dar aici sper că nu ne bazăm pe administratorii de bloc..

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Stați un pic! Aici este vorba de acele persoane care au probleme financiare, care sunt prinse în baza de date a DGASPC-ului, acele persoane fără aparținători. Aici sunt niște date foarte bine structurate și nu încape rost de îndoială! Știe toată lumea foarte bine, de la Direcția de Asistență Socială ce are de făcut. Avem 17 echipe care merg acasă, au fost momente, pentru că numărul celor care sunt vizionați la domiciliu crește în fiecare zi, am început de la 28 și acum suntem la niște mii, iar acei oameni în afară de cei care au probleme financiare, cei care și-au dorit niște cumpărături, să știți că li se fac cumpărături, sunt echipe de oameni care fac cumpărături și le duc acasă.

în momentul de față avem peste 100 de vârstnici, la care am fost la domiciliu în ultima săptămână. Avem donații, mezeluri, legume, pâine, lapte, conserve, iaurturi pentru 2-3 săptămâni, așa cum v-am spus de la început. Izolați la domiciliu avem 2000 de persoane în momentul acesta, în Sectorul 3.


Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu v-aș propune, avem Administrare Active, care face serviciul de administrare de condominiu, din câte știu. Măcar ei să încerce să facă, chiar dacă nu le stă în atribuții, dar să facă o evidență în blocurile pe care le administrează a bătrânilor care s-ar deplasa mai greu. Cred că ar putea să facă lucrul acesta, măcar pe segmentul acesta să începem, pe care-1 avem, cu controlul.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Ok!


Dl. Secretar General- Marius Mihăită

Doamna Viceprimar, noi suntem de la ora 09:00 aici, de dimineață!

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Da! Știu!

DI. Secretar General- Marius Mihăită

Haideți să vedem! Consiliul Local, astăzi în ședința ordinară, mai avem probleme de discutat pe interpelări, întrebări sau altceva?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu cred că abia acum am trecut la lucrurile cu adevărat esențiale.

Dl. Secretar General - Marius Mihăită

De 30 de minute, discutăm același subiect. Putem discuta cu doamna Vice și în privat. Adică, o sunăm și ne răspunde.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu cred că, chiar acum discutăm lucrurile esențiale pentru momentele prin care trecem.

Dl. Secretar General - Marius Mihăită

Sunt de acord cu dumneavoastră! Dar doamna (președintele de ședință), de exemplu, de 5 ore stă pe același scaun. Nici măcar nu a vrut să se ridice, chiar dacă are nevoie să se ridice.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Credeți-mă că scaunul pe care stau este mult mai incomod. Dacă vreți vi-1 și arăt!

Dl. Secretar General - Marius Mihăită

Putem declara ședința închisă? Asta vrem să vă întrebăm! Mai aveți de spus ceva legat de activitatea noastră?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Asta o stabilesc consilierii. Dacă nu au mânuțele ridicate sau dacă nu mai au intervenții.

Dl. Secretar General - Marius Mihăită

Păi nu am mai văzut nici o mânuță ridicată!


Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Da, domnule Voinea, puteți să continuați!

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Domnule Voinea, mă gândesc, dacă doriți, facem o discuție în sensul acesta, special, doar pe situații de urgență când doriți dumneavoastră. în oricare altă zi, mâine, poimâine! Dacă vreți, Ia fel cum suntem acum, intrăm în direct și stăm de vorbă. Este o invitație pe care o fac tuturor.

Dl. Consilier Marineată Marcel

Este cel mai bine așa, doamna Elena.

Dl. Consilier Moldoveana Lucian-Ionel

O idee bună!


Dna Viceprimar Petrescu Elena

Eu sunt aici la birou, în fiecare zi de dimineață până seara. Cum doriți dumneavoastră. îmi spuneți când doriți să faceți ședința, discutăm cu toții, ne punem de acord asupra orei și intrăm în direct, așa cum suntem acum și stăm de vorbă pe fiecare palier.

Dna Consilier Vasiliu Mariana

De acord! Exact asta spuneam și eu. Ar fi bine într-o zi de comun acord cu toți colegii, să ne întâlnim și să discutăm.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Domnul Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Chiar dacă nu suntem noi specialiști, dar mai venim cu semnale, cu feedback-uri din teren și pot apărea idei, care pot ajuta. Cum ar fi de exemplu, această implicare a societății Administrare Active, măcar în realizarea unei baze de date, de la care să pornim.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

O bază de date avem.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu, cu ce este nevoie acum.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Da, avem o bază de date, la care se merge în fiecare zi.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Este adevărat, dar și eu am în bloc bătrâne, care se întrețin singure, deși au 90 de ani, dar în situația dată nu mai pot, că nu au voie.


Dna Viceprimar Petrescu Elena

Faptul că nu au voie este o problemă.

Spuneți-mi cum doriți să procedăm și așa facem. Stabilim acum sau stabilim în zilele următoare?! Ne auzim pe whatsapp și stabilim o zi și o oră la care să ne vedem și să discutăm?! Având în vedere că lucrurile vor evolua, din punctul meu de vedere, în acest moment ne aflăm direct în scenariul 4 și probabil că vom avea parte de alte ordonanțe în momentele următoare.

Dna Consilier Vasiliu Mariana

Să așteptăm încă o zi sau două și apoi hotărâm de comun acord, o zi și o oră, ca să fie mai mulți consilieri.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Vă propun să avem o zi de miercuri, joi să stăm de vorbă.

Dna Consilier Vasiliu Mariana

Miercuri sau joi, de comun acord, vorbim și cu colegii și vorbim într-o după amiază și discutăm.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Cum vreți dumneavoastră de dimineață, după amiază, mie doar îmi spuneți și vă stau la dispoziție cu toate datele.

Dna Consilier Vasiliu Mariana

Transmitem pe whatsapp și este cel mai bine.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Domnul Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Cred că discuția trebuie să pornească de Ia o scurtă informare, la ce ne-ați prezentat dumneavoastră acum. Ceea ce intenționați să faceți, dat fiind situația care se va ivi. Așteptăm informații să vedem dacă avem cum să vă ajutăm sau nu.

Dna Viceprimar Petrescu Elena

Vom sta de vorbă pe situația reală cu date și cu tot ce aveți nevoie, din toate punctele de vedere.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mai dorește cineva să întrebe ceva? Mai aveți întrebări? Domnul Dumitru Constantin?

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Mi se pare că suntem într-un moment de cotitură. Mi se pare că nu facem suficiente lucruri. Din moment ce sunt obligat să stau în casă și eu și copiii și familia și toată lumea, ar trebui să luăm mai în serios sau ar trebui să punem numai ședințe de îndată. într-o săptămână ar trebui să găsim niște modalități concrete de a propune hotărâri de consiliu care să ajute. Apropo de ce spunea doamna Viceprimar, la farmacie nu găsești nici dezinfectând, nici mănuși, nici măști.

Așa că dacă aceste produse nu pot fi găsite, primăria ar putea să intervină, pentru că are posibilitatea asta, dacă nu are, spuneți, că vom găsi noi. Să mjlocim, să nu cumpărăm la preț de

speculă, să cumpărăm direct de la fabricanți toate produsele acestea, să le punem în niște puncte de vânzare la dispoziția cetățenilor.

Acestea sunt problemele concrete, nu să stăm să ne gândim, să vedem ce mai facem în lună și în stele. Să facem la IOR un punct... diferite puncte în oraș unde mai avem centre de informare, să facem puncte de vânzare cu prețul de distribuitor, cu dezinfectant, cu mănuși, cu măști, cu tot ce mai este nevoie. Asta unu.

Doi. în toată lumea asta civilizată, peste tot pe unde sunt rezultate bune, adică sunt puține cazuri mortale și rata destul de mare de oameni, sunt în Germania și Corea de Sud, unde se fac testări în masă. In România se fac 2000 de testări pe zi, ceea ce este o frecție la picior de lemn. în Germania se fac 500 de mii de testări și acolo merg inclusiv testările rapide.

Am înțeles că la Primăria Capitalei, doamna Firea, a vrut să facă testare în masă, iar domnul Ministru al Sănătății a spus, „ba pardon, nu”. Noi putem să aducem în București, în România, unde vreți dumneavoatră, sute de teste rapide, unde este nevoie. Dar, haideți să facem ceva!

Vă propun să facem niște puncte din acestea de distribuție și prin care primăria să intervină în vânzarea produselor de la producător, a măștilor, mănușilor și dezinfectant.

Dl. Secretar General Marius Mihăită

Sigur! Le vom importa noi din China, din Corea. O să vină la jumătate, ca să știți.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Vin într-o săptămână.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mai dorește cineva să vorbească?

Dna Viceprimar Petrescu Elena


Aștept de la dumneavoastră o viitoare propunere pentru o astfel de discuție, legată strict


doar pe partea de urgență.


Dna Președinte de ședință - Văduva lulia


O seară plăcută! Declar ședința închisă!


PREȘEDINTE DE ȘEDIN IULIANA VĂDUVA


SECRETAR GENE

MARIU



întocmit:    Buhoci Cristina Mihaela

Gheorghișan Elena

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal

1.Suplimentarea ordinii de zi

A. Da

19/31 (

61%)

B.Nu

4/31 (

13%)

C.Abținere

7/31 (

23%)

No Answer 1/31 (

3%)

A

B C

Ionela Marinescu

1 X

1 1 1

Hontaru Valerica

1 X

1 1 1

lonut Moldoveana

1 X

1 1 1

Cristi Tudorache

1

1        1 X |

Cristian Petrescu

1

1        1 X |

Daniel Enachescu

1 X

1 1

Fatu Adrian

1

1        1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1 1 1

fleancu florin

1 X

1 1 1

Costin Dumitru

1

1        1 X 1

Inocentiu Voinea

1

1 X I 1

Elena-Daniela Belu

-Sima

1 X

1 1 1

Ana Galbenu

1

1 X 1        1

Cezar lacob

1 X

1 1 1

Elena Tudor

1 X

1 1 1

Paunica Adriana

1 X

1 1 1

Radu Constantin

1 1

1 1 1

vice

1 X 1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1 1

Livia Tudorache

1 1

1 X I

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1 1

Alin Voicu

1 X |

1 1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X |

1 1

Marineata Marcel

1 X 1

1 1

romeo popescu

1 X |

1 1

Stelian Ene

1 1

X 1        1

Mircea Galbenu

1 1

X 1        1

liviu malureanu

1 1

1 X |

Gutium Narcisa

1 1

1 X |

A. Da

28/34

(

82%)

B.Nu

0/34

(

0%)

C.Abținere

2/34

(

6%)

No Answer 4/34 (

12%)

A

B

Ionela Marinescu

1 X |          |          |

Hontaru Valerica

1 X I

lonut Moldoveanu

1 X 1          1          1

Cristi Tudorache

1 X I I I

Cristian Petrescu

1 X |

Daniel Enachescu

1 X I I

Fatu Adrian

1          1          1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X I I I

Alexandru Dobre

1 X I |          1

fleancu florin

1 X I I I

Costin Dumitru

1          1          1 X I

Inocentiu Voinea

1 X I |          1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X I I I

Ana Galbenu

1 X I I I

Cezar lacob

1 X 1 I I

Elena Tudor                 |

1 X 1           1           1

Paunica Adriana            |

XIII

Radu Constantin            |

XIII

vice

XIII

Baetica Nicoleta           |

XIII

Livia Tudorache            |

XIII

IULIANA VĂDUVĂ             |

1 1 1

Alin Voicu                  |

XIII

Pelinaru Cornel            |

XIII

Antonio Ciprian Corneanu |

XIII

Marineata Marcel           |

XIII

romeo popescu

X 1

Robert Sorin Negoiță

1 1 1

Robert Sorin Negoiță

1 1 1

Robert Sorin Negoiță

1 1 1

Stelian Ene                 |

XIII

Mircea Galbenu             |

X 1        1

liviu malureanu            |

X 1        1

Gutium Narcisa             |

XIII

1.Punctul 2

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 2/32 (

21/32 ( 66%) 0/32 ( 0%) 9/32 ( 28%)

6%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1

1 1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1 X

1

1 1

Cristi Tudorache

1

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1

1

1 X 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X |

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

!

1 1

fleancu florin

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1

1

1 1

Inocentiu Voinea

1

1

1 X 1

Elena-Daniela Belu-

Sima | X

1

1 1

Ana Galbenu

1

1 1

1 X |

Cezar lacob

1 X

1 1

1

Elena Tudor

1 X

1 1

1

Paunica Adriana

1 X

1 1

1

Radu Constantin

1 X

1

1

vice

1 X 1

1 1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1

X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu | X |

1

1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 X 1

I

1

Robert Sorin Negoiță

1 1

1

1

Stelian Ene

1 1

1

X 1

Mircea Galbenu

1 1

1

X 1

liviu malureanu

1 X 1

1

1

Gutium Narcisa

1 1

1

X 1

 • A. Da            24/32 ( 75%)

 • B. Nu          1/32 ( 3%)

 • C. Abținere      4/32 ( 13%)

No Answer 3/32 ( 9%)

A

B C

Ionela Marinescu

1 X 1

1 1

Hontaru Valerica

1 X 1

lonut Moldoveanu

1 X 1

1 1

Cristi Tudorache

1 X 1

Cristian Petrescu

! x |

1

Daniel Enachescu

1 X |

1 1

Fatu Adrian

Vasiliu Mariana

1 1

1 X 1

i x 1

Alexandru Dobre

1 X 1

fleancu florin

1 X 1

1 1

Costin Dumitru

1 X 1

Inocentiu Voinea Elena-Daniela Belu-Sima Ana Galbenu

1 X 1

1 1

Cezar lacob

1 X 1

! 1

Elena Tudor

1 X 1

1 1

Paunica Adriana

1 X 1

1 1

Radu Constantin

1 X |

1 1

vice

1 X 1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1 1

Livia Tudorache

1 X 1

1 |

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

I |

Alin Voicu

1 X 1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X I

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1

1 1

Marineata Marcel

1 X 1

1 1

romeo popescu

Robert Sorin Negoiță

Stelian Ene

1 X |

1 1

1 1

1 1

1 x |

Mircea Galbenu

1 1

1 x |

liviu malureanu

Gutium Narcisa

i i

1 X

1 X 1

1 1

1.Punctul 4

 • A. Da            10/32

 • B. Nu        10/32

 • C. Abținere      7/32

No Answer 5/32 ( 16%)

( 31%)

( 31%)

( 22%)

A

B

C

Ionela Marinescu

1

1

1 X 1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu           |

1

1

1 X 1

Cristi Tudorache

1

1 X |

Cristian Petrescu          |

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1 1

Fatu Adrian                 |

1

1 X |

Vasiliu Mariana            |

X

1

1 1

Alexandru Dobre            |

1

1 1

fleancu florin             |

X

1

1 1

Costin Dumitru

1 X

1 1

Inocentiu Voinea           |

1 1

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 1

1

Ana Galbenu                 |

1 X 1

1

Cezar lacob                |

1 X 1

1

Elena Tudor                 |

X

1 1

1

Paunica Adriana            |

1 X 1

1

Radu Constantin

X

1 1

1

vice                          |

X

1 1

1

Baetica Nicoleta           |

1 X 1

1

Livia Tudorache            |

1

1

X 1

IULIANA VĂDUVĂ             |

X 1

1

Alin Voicu                  |

X 1

1

1

Pelinaru Cornel            j

X 1

1

Antonio Ciprian Corneanu (

X 1

1

1

Marineata Marcel

1

X 1

romeo popescu

1

1

X 1

Robert Sorin Negoiță

1

1

1

Stelian Ene                |

1

X 1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

1

liviu malureanu            |

1

X 1

1

Gutium Narcisa

X 1

1

A.Da

24/32

(

75%)

B .Nu

0/32

(

0%)

C.Abținere

5/32

(

16%)

No Answer 3/32 (

9%)

A

B

C

Ionela Marinescu Hontaru Valerica lonut Moldoveanu Cristi Tudorache Cristian Petrescu Daniel Enachescu Fatu Adrian Vasiliu Mariana Alexandru Dobre fleancu florin Costin Dumitru Inocentiu Voinea Elena-Daniela Belu-Sima Ana Galbenu Cezar lacob Elena Tudor Paunica Adriana Radu Constantin vice Baetica Nicoleta Livia Tudorache IULIANA VĂDUVĂ Alin Voicu Pelinaru Cornel Antonio Ciprian Corneanu Marineata Marcel romeo popescu Robert Sorin Negoiță Stelian Ene Mircea Galbenu liviu malureanu Gutium Narcisa

I   X   I          |

I   X   I         |

I   x   I          I

I   X   |         I

I x   I          I

I X   I          I

I I I X I I X   I         I

I x   I         I

I x   |         I

I x   |          I


I x   I        I

I X   I         |

I x   I         I

I X   I        I

I X   I         |

I X   I          I

I X   I          |

I X   I         I

I x   |         I

I x   I         I

I x   I          I

I X   I         |

I x   I         1

I  X

I  X

I        I   X

I I         I   X



A.Da             2

15/33 ( 76%)

B.Nu

0/33 ( 0%)

C.Abținere

5/33 ( 15%)

No Answer 3/33 ( 9%)

ABC

Ionela Marinescu

1 X 1         1         1

Hontaru Valerica

1 X 1          |          1

lonut Moldoveanu

1               1               1               1

Cristi Tudorache

1          1          1 X 1

Cristian Petrescu

1 X 1        1        1

Daniel Enachescu

1 X I I I

Fatu Adrian

1 X 1         (         1

Vasiliu Mariana

1 X 1          1          1

Alexandru Dobre

1 X |          |          1

fleancu florin

1 X 1         1         1

Costin Dumitru

1 X |          |          1

Inocentiu Voinea

1         1         1 X |

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X 1 I 1

Ana Galbenu

1 X 1          |          1

Cezar lacob

1 X |          |          |

Elena Tudor

1 X 1 I 1

Paunica Adriana

1 X I 1         1

Radu Constantin

1 X 1          1          1

vice

1 X |         1         1

Baetica Nicoleta

1 X 1          1          1

Livia Tudorache

1          1          1 X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1 I 1

Alin Voicu

1 X 1         1         1

Pelinaru Cornel

1 X |        1        |

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1          1          1

Marineata Marcel

1 X 1          1          1

romeo popescu

1 X |           1           1

Robert Sorin Negoiță

1 1 1 1

Robert Negoita

1             1             1             1

Stelian Ene

1          1          1 X 1

Mircea Galbenu

1 X 1          1          1

liviu malureanu

1 X 1         1         |

Gutium Narcisa

1          1          1 X I

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 2/32 (

30/32 ( 94%) 0/32 ( 0%)

0/32 ( 6%)

A

0%)

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1 1

1

Hontaru Valerica

1 X

1

1

lonut Moldoveanu

1 X

1 1

1

Cristi Tudorache

1 X

1 1

1

Cristian Petrescu

1 X

1 1

1

Daniel Enachescu

1 X

1 1

1

Fatu Adrian

1 X

1 1

1

Vasiliu Mariana

1 X

1 1

1

Alexandru Dobre

1 X

1 1

1

fleancu florin

1 X

1 1

1

Costin Dumitru

1 X

1 1

1

Inocentiu Voinea

1 X

1 1

1

Elena-Daniela Belu-

■Sima | X

1 1

1

Ana Galbenu

1 X

1 1

1

Cezar lacob

1 X

1 1

1

Elena Tudor

1 X

1 1

1

Paunica Adriana

1 X

1 1

1

Radu Constantin

1 X |

1 1

1

vice

1 1

1

1

Baetica Nicoleta

1 X |

1

1

Livia Tudorache

1 X 1

1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X I

1

Antonio Ciprian Corneanu | X |

1

1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 X |

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

Stelian Ene

1 X |

1

1

Mircea Galbenu

1 X 1

1

1

liviu malureanu

1 X |

1

1

Gutium Narcisa

1 X 1

1

1

1.Punctul 8

A. Da

25/32 ( 78%)

B.Nu

1/32 ( 3%)

C.Abținere

4/32 ( 13%)

No Answer 2/32 (

6%)

ABC

Ionela Marinescu

1 X |        1        1

Hontaru Valerica

1 X 1          1          1

lonut Moldoveanu

1 1 1 1

Cristi Tudorache

1         1         1 X 1

Cristian Petrescu

1 X I |          1

Daniel Enachescu

1 X 1 I 1

Fatu Adrian

1 X 1        1        1

Vasiliu Mariana

1 X 1        1        1

Alexandru Dobre

1 X 1        1        1

fleancu florin

1 X 1        1        1

Costin Dumitru

1 X 1        1        1

Inocentiu Voinea

1        1 X 1        1

Elena-Daniela Belu

-Sima | X |     |      |

Ana Galbenu

1         1         1 X |

Cezar lacob

1 X 1 I 1

Elena Tudor

1 X 1        1        1

Paunica Adriana

1 X |         |         1

Radu Constantin

1 X 1        1        1

vice

1 X 1        1        1

Baetica Nicoleta

1 X 1         |         1

Livia Tudorache

1        1        1 X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1        1        1

Alin Voicu

1 X 1         1         1

Pelinaru Cornel

1 X |         )         |

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Marineata Marcel

1 X 1          1          1

romeo popescu

1 X 1         1         1

Robert Negoita

1 1 1 1

Stelian Ene

1 X |         |         |

Mircea Galbenu

1         1         1 X 1

liviu malureanu

1 X |         1         1

Gutium Narcisa

1 X 1          1          1

A. Da

29/32 ( 91%)

B.Nu

0/32 (

0%)

C.Abținere

2/32 (

6%)

No Answer 1/32 (

3%)

A

B C

Ionela Marinescu

1 X

1               1               1

Hontaru Valerica

1 X

1 1 1

lonut Moldoveanu

1 X

1 1 1

Cristi Tudorache

Cristian Petrescu

1

1 X

1        1 X 1

1                 1                  1

Daniel Enachescu

1 X

1 1 1

Fatu Adrian

1 X

1 1 1

Vasiliu Mariana

1 X

1               1               1

Alexandru Dobre

1 X

1 1 1

fleancu florin

1 X

1 1 1

Costin Dumitru

1 X |

1                 1                 1

Inocentiu Voinea

1 X |

1 1

Elena-Daniela Belu

-Sima | X |

1 1

Ana Galbenu

1 X 1

1 1

Cezar lacob

1 X 1

1 1

Elena Tudor

1 X 1

1 1

Paunica Adriana

1 X 1

1 1

Radu Constantin

1 X 1

1 1

vice

1 X 1

1 1

Baetica Nicoleta

Livia Tudorache

1 X 1

1 1

1 1

1 X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1 1

Alin Voicu

1 X |

1 1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu | X |

1 1

Marineata Marcel

1 X 1

1 1

romeo popescu

Robert Negoita

1 X 1

1 1

1 1

1 1

Stelian Ene

1 X |

1 1

Mircea Galbenu

1 X 1

1 1

liviu malureanu

1 X |

1 1

Gutium Narcisa

1 X 1

1 1

1.Punctul 10

A.Da

29/32 ( 91%)

B.Nu

0/32 (

0%)

C.Abținere

2/32 (

6%)

No Answer 1/32 (

3%)

A

B C

Ionela Marinescu

1 X

1                 1 1

Hontaru Valerica

1 X

1 1

lonut Moldoveanu

1 X 1

1 1

Cristi Tudorache

Cristian Petrescu

1

1 X |

1 X 1

1 1

Daniel Enachescu

1 X 1

1

Fatu Adrian

1 X |

1 1

Vasiliu Mariana

1 X 1

1 1

Alexandru Dobre

1 X 1

1 1

fleancu florin

1 X |         1         |

Costin Dumitru

1 X |          1          |

Inocentiu Voinea

1 X |         1         1

Elena-Daniela Belu

-Sima | X |     |     |

Ana Galbenu

1 X 1          1          1

Cezar lacob

1 X 1          1          1

Elena Tudor

1 X 1         |         |

Paunica Adriana

1 X 1          1          1

Radu Constantin

1 X |        1        1

vice

1 X 1          1          1

Baetica Nicoleta

Livia Tudorache

1 X 1

1 1

1 1

1 X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X |         1         1

Alin Voicu

1 X 1         1         |

Pelinaru Cornel

1 X I I I

Antonio Ciprian Corneanu | X |    |    |

Marineata Marcel

1 X I I I

romeo popescu Robert Negoita

1 X 1         1         1

1               1               1               1

Stelian Ene

1 X 1         1         1

Mircea Galbenu

1 X 1          1          1

liviu malureanu

1 X |          |          1

Gutium Narcisa

1 X 1 I I

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 2/32 (

28/32 ( 88%)

0/32 (

2/32 (

0%)

6%)

B C

6%)

A

Ionela Marinescu

1 X

1             1             1

Hontaru Valerica

1 X

1 1 1

lonut Moldoveanu

1 X

1 1 1

Cristi Tudorache

1 X

1 1 1

Cristian Petrescu

1 X

1 1 1

Daniel Enachescu

1 X

1 1 1

Fatu Adrian

1 X

1 1 1

Vasiliu Mariana

1 X

1 1 1

Alexandru Dobre

1 X

1 1 1

fleancu florin

1 X

1 1 1

Costin Dumitru

1 X

1 1 1

Inocentiu Voinea

1

1        1 X 1

Elena-Daniela Belu

-Sima

1 X

1                 1                 1

Ana Galbenu

1

1               1               1

Cezar lacob

1 X

1 1 1

Elena Tudor

1 X

1 1 1

Paunica Adriana

1 X 1

1 1               1

Radu Constantin

1 X 1

1 1

vice

1 X 1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1 1

Livia Tudorache

1 X 1

1 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X |

1 1

Alin Voicu

1 X 1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1

1 1

Marineata Marcel

1 X 1

1 1

romeo popescu

1 X I

1 1

Robert Negoita

1 1

1 1

Stelian Ene

1 1

1 X 1

Mircea Galbenu

1 X 1

1 1

liviu malureanu

1 X 1

1 1

Gutium Narcisa

1 X 1

1 1

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 4/32 (

23/32 ( 72%)

0/32 ( 0%)

13%)

5/32 (

A

16%)

B

c

Ionela Marinescu

1 x

1

1 1

Hontaru Valerica

1

1

1

lonut Moldoveana

1

1

1 1

Cristi Tudorache

1

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1 x

1

1 1

Daniel Enachescu

I X

1

1 1

Fatu Adrian

1 X

1

1 1

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1 X

1

1 1

Inocentiu Voinea

1 X

1

1 1

Elena-Daniela Belu

-Sima

1 X

1

1 1

Ana Galbenu

1

1 1

1 1

Cezar lacob

1 X

1 1

1

Elena Tudor

1 X

1 1

1

Paunica Adriana

1 X

1 1

1

Radu Constantin

1 X

1 1

1

vice

1 X 1

1 1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1

X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X |

1

1

Alin Voicu

1 X |

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X |

1

1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 X |

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

Stelian Ene

1 1

1

X 1

Mircea Galbenu

1 1

1

X 1

liviu malureanu

1 X 1

1

1

Gutium Narcisa

1 1

1

X 1

1.Amendament 1 - Punctul 13

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 2/32 (

29/32 ( 91%)

0/32 (

1/32 (

6%)

0%)

3%)

A

B C


Ionela Marinescu Hontaru Valerica lonut Moldoveanu Cristi Tudorache Cristian Petrescu Daniel Enachescu Fatu Adrian Vasiliu Mariana Alexandru Dobre fleancu florin Costin Dumitru Inocentiu Voinea Elena-Daniela Belu-Sima Ana Galbenu Cezar lacob Elena Tudor Paunica Adriana Radu Constantin vice Baetica Nicoleta Livia Tudorache IULIANA VĂDUVĂ Alin Voicu Pelinaru Cornel Antonio Ciprian Corneanu Marineata Marcel romeo popescu Robert Negoita Stelian Ene Mircea Galbenu liviu malureanu Gutium Narcisa


I   x   I         I

I   x   I         I

I   X   I         |

I   x   I         I

I I I X I I x I I I


I x I I I I X I | I I x   I         I

I X   I         |

I X   |         I

I x   I         I

I x   I         I

I x   I         I

I x   I         I


I   X   I         |

I   x   I        I

I   x   I          I

I   x   I         I

I x   I        I

I X   I         |

I I I I I X   I        |

I x   I        I

I X   I         |

I x   I         I



 • A. Da            19/32 ( 59%)

 • B. Nu          2/32 ( 6%)

 • C. Abținere      8/32 ( 25%)

No Answer 3/32 ( 9%)

ABC

Ionela Marinescu Hontaru Valerica lonut Moldoveanu Cristi Tudorache Cristian Petrescu Daniel Enachescu Fatu Adrian Vasiliu Mariana Alexandru Dobre fleancu florin Costin Dumitru Inocentiu Voinea Elena-Daniela Belu-Sima Ana Galbenu Cezar lacob Elena Tudor Paunica Adriana Radu Constantin vice Baetica Nicoleta Livia Tudorache IULIANA VĂDUVĂ Alin Voicu Pelinaru Cornel Antonio Ciprian Corneanu Marineata Marcel romeo popescu Robert Negoita Stelian Ene Mircea Galbenu liviu malureanu Gutium Narcisa

I   X    I          |

I   x   I          I

I          I          I   X

I          I          I   X


I         I

I   x   I         I

I   X   I        |

I   X   |         I

I               I               I

I         I

I X   I         |

I          I X I

I            I            I

I x   I          I

I x   I         I

I x   I         I

I   X   I        |

I   X    I          |

I I I X I I   X   |        |

I   x   I         I

I   X   I         |

I   X   |         |

I   x   I         I

I   x   I          I

I               I               I

I         I         I   X

I          I          I   X

I         I X I

I        I        I   X



 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 1/32 (

30/32 ( 94%)

0/32 (

1/32 (

0%)

3%)

B C

3%)

A

Ionela Marinescu

1 X

1                 1                 1

Hontaru Valerica

1 X

1 1 1

lonut Moldoveanu

1 X

1 1 1

Cristi Tudorache

1 X

1                 1                 1

Cristian Petrescu

1 X

1             1             1

Daniel Enachescu

1 X

1 1 1

Fatu Adrian

1 X

1 1 1

Vasiliu Mariana

1 X

1 1 1

Alexandru Dobre

1 X

1 1 1

fleancu florin

1 X

1 1 1

Costin Dumitru

1 X

1             1             1

Inocentiu Voinea

1 X

1 1 1

Elena-Daniela Belu

-Sima

1 X

1 1 1

Ana Galbenu

1 X

1 1 1

Cezar lacob

1 X

1 1 1

Elena Tudor

1 X

1 1 1

Paunica Adriana

1 X 1

1                 1                 1

Radu Constantin

1 X 1

1 1

vice

1 X 1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1 1

Livia Tudorache

1 X 1

1 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1 1

Alin Voicu

1 X 1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1

1 1

Marineata Marcel

1 X |

1 1

romeo popescu

1 X 1

1 1

Robert Negoita

1 1

1 1

Stelian Ene

1 X 1

1 1

Mircea Galbenu

1 X 1

1 1

liviu malureanu

1 X 1

1 1

Gutium Narcisa

1 1

1 X 1

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 3/32 (

19/32 ( 59%)

1/32 ( 3%)

9/32 ( 9%)

28%)

A

B

C


Ionela Marinescu Hontaru Valerica lonut Moldoveanu Cristi Tudorache Cristian Petrescu Daniel Enachescu Fatu Adrian Vasiliu Mariana Alexandru Dobre fleancu florin Costin Dumitru Inocentiu Voinea Elena-Daniela Belu-Sima Ana Galbenu Cezar lacob Elena Tudor Paunica Adriana Radu Constantin vice Baetica Nicoleta Livia Tudorache IULIANA VĂDUVĂ Alin Voicu Pelinaru Cornel Antonio Ciprian Corneanu Marineata Marcel romeo popescu Robert Negoita Stelian Ene Mircea Galbenu liviu malureanu Gutium Narcisa


I         I         I   X

I          I          I   X

I         I         I   X

I X I         I


I   X   I          |

I   X   I         |

I   X   I         I

I          I X I

I   X   |         I

I         I


I X | I I I I I X | I   x   I          I

I   X   |        I

I   X   |          I

I   X   I          I

I   X   I         I

I   x   I         I

III! I         I         I   X

I         I         I   X

I         I         I   X

I    X   |          I



 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 3/32 (

18/32 ( 56%)

1/32 ( 3%) 10/32 ( 31%) 9%)



A

B C

Ionela Marinescu

1 X

1                 1                 1

Hontaru Valerica lonut Moldoveanu

1 X

1

1                 1                 1

1         1 X 1

Cristi Tudorache

1

1        1 X 1

Cristian Petrescu

1 1

1 X |

Daniel Enachescu

Fatu Adrian

1 X 1

1 1

1 1

1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X 1

1 1

Alexandru Dobre

1 X 1

1 1

fleancu florin

Costin Dumitru Inocentiu Voinea

1 X 1

1 1

1 1

1             1

1             1

X 1        1

Elena-Daniela Belu-Sima

Ana Galbenu

1 X |

1 1

1 1

1 X 1

Cezar lacob

Elena Tudor

1 1

1 X 1

1 X 1

1 1

Paunica Adriana

1 X 1

! 1

Radu Constantin

1 X 1

1 1

vice

1 X 1

1 1

Baetica Nicoleta

Livia Tudorache

1 X 1

1 1

1 1

1 X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1 1

Alin Voicu

1 X 1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1

1 1

Marineata Marcel

1 X |

1 1

romeo popescu Robert Negoita Stelian Ene Mircea Galbenu

1 X 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 X |

liviu malureanu

1 1

1 X |

Gutium Narcisa

1 1

1 X 1

 • A. Da            20/32 ( 63%)

 • B. Nu          4/32 ( 13%)

 • C. Abținere      6/32 ( 19%)

No Answer 2/32 ( 6%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1

J

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X 1

Cristi Tudorache

1

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X |

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1 X

1

1 1

Inocentiu Voinea

1

1 X

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

Ana Galbenu

1

I X

1 1

Cezar lacob

Elena Tudor

1 1

1 X 1

1

1 1

1 X 1

1 1

Paunica Adriana

1 X 1

1

1

Radu Constantin

1 X 1

1

1

vice

1 X |

1

1

Baetica Nicoleta

1 X |

1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Radu Munteanu

1 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X |

1

1

Marineata Marcel

1 X |

1

1

romeo popescu

1 X |

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

Stelian Ene

1 1

1

X 1

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu

1 1

X 1

1

Gutium Narcisa

1 1

1

X 1

 • A. Da            19/33 ( 58%)

 • B. Nu         4/33 ( 12%)

 • C. Abținere      6/33 ( 18%)

No Answer 4/33 ( 12%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1 1

1

Hontaru Valerica

1 X

1 1

1

lonut Moldoveanu

1

1 I

X 1

Cristi Tudorache

1

1 1

X 1

Cristian Petrescu

1 X

1 1

1

Daniel Enachescu

1 X

1 1

1

Fatu Adrian

1

1 1

1

Vasiliu Mariana

1 X

1 1

1

Alexandru Dobre

1 X

1 1

1

fleancu florin

1 X

1 1

1

Costin Dumitru

1

1 1

1

Inocentiu Voinea

1

1 X 1

1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X

1 1

1

Ana Galbenu

1

1 X |

1

Cezar lacob

1 1

1 X 1

1

Elena Tudor

1 X 1

1 1

1

Paunica Adriana

1 X 1

1

1

Radu Constantin

1 X 1

1

1

vice

1 X |

1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Radu Munteanu

1 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X |

1

1

Marineata Marcel

1 X |

1

1

romeo popescu

1 X |

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1 X

Stelian Ene

1 1

1 X

1

Mircea Galbenu

1 1

1 X

1

liviu malureanu

1 1

X 1

1

Gutium Narcisa

1 X

1.Punctul 19

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 2/32 (

18/32 ( 56%) 4/32 ( 13%) 8/32 ( 25%)

6%)

c

A

B

Ionela Marinescu

1 X

1

1 1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X 1

Cristi Tudorache

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X 1

Vasiliu Mariana

1

1

1 X 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1

1

1 1

Inocentiu Voinea

1

1 X

1 1

Elena-Daniela Belu

Ana Galbenu

-Sima | X

1

1

1 X 1

1 1

1 1

Cezar lacob                |

Elena Tudor                | X

Paunica Adriana            | X

Radu Constantin            | X |

vice                              | X j

Baetica Nicoleta           | X |

IULIANA VĂDUVĂ             j X |

Alin Voicu                   | X |

Pelinaru Cornel            | X |

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Marineata Marcel           | X |

romeo popescu               | X |

Robert Negoita              |    |

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

X |

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Livia Tudorache

Stelian Ene

1 1

1 1

1

X 1

X 1

1

Mircea Galbenu liviu malureanu

1 1

1 1

1

X 1

X 1

1

Gutium Narcisa

1 1

1

X 1

1.Punctul 20

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 1/32 (

18/32 ( 56%) 4/32 ( 13%) 9/32 ( 28%)

3%)

c

A

B

Ionela Marinescu

1 X

1

1 1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X |

Cristi Tudorache

1

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1 X

1

1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X |

Vasiliu Mariana

1

1

1 X 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1

1

1 X |

Inocentiu Voinea

1

1 X

1 1

Elena-Daniela Belu

-Sima | X

1

1 1

Ana Galbenu

1

1 1

1 X |

Cezar lacob

1

1 1

x 1

Elena Tudor

1 X

1 1

1

Paunica Adriana

1 X

1 1

1

Radu Constantin

1 X

1 1

1

vice

1 X j

1 1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1 1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu | X |

1

1

Marineata Marcel

1 X |

1

1

romeo popescu

1 X 1

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1

X 1

Stelian Ene

1 1

X 1

1

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu

1 1

X 1

1

Gutium Narcisa

1 1

1

X 1

1.Punctul 21

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 1/32 (

18/32 ( 56%) 4/32 ( 13%) 9/32 ( 28%)

3%)

c

A

B

Ionela Marinescu

1 X

1 1

Hontaru Valerica

1 X

1 1

lonut Moldoveanu

1

|

1 X 1

Cristi Tudorache

1

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X |

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1 1

Costin Dumitru

1

1

1 X 1

Inocentiu Voinea

1

1 X

1 1

Elena-Daniela Belu

-Sima | X

1

1 1

Ana Galbenu

1

1 X 1

1 1

Cezar lacob

1

1 X 1

Elena Tudor

1 X

1 1

1

Paunica Adriana

1 X

1 1

1

Radu Constantin

f X

1 1

1

vice

1 X 1

1 1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X |

1

1

Pelinaru Cornel

1 X |

1

1

Antonio Ciprian Corneanu |    |

1

X 1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 X I

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1

X 1

Stelian Ene

1 1

X 1

1

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu

1 1

1

X 1

Gutium Narcisa

1 1

1

X 1

1.Punctul 22

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 2/32 (

18/32 ( 56%)

4/32 ( 13%)

6%)

8/32 ( 25%)

c

A

B

Ionela Marinescu

1 X

1

1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X 1

Cristi Tudorache

1

1

1 X |

Cristian Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X |

1 1

Fatu Adrian

1

1 1

Vasiliu Mariana

1 X

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

fleancu florin

1 X 1

1

Costin Dumitru

1

1

1 X |

Inocentiu Voinea

1

1 X

1 1

Elena-Daniela Belu

-Sima

1 X

1

Ana Galbenu

1

1 X 1

1 1

Cezar lacob

1

1

1 X 1

Elena Tudor

1 X

Paunica Adriana

1 X

1 1

1

Radu Constantin

1 X

1

1

vice

1 X |

1

1

Baetica Nicoleta

1 1

1

X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X |

I

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X |

1

Marineata Marcel

1 X |

1

1

romeo popescu

1 X |

1

Robert Negoita

1

1

Livia Tudorache

I

1

X 1

Stelian Ene

1

X 1

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu

1 1

1

X 1

Gutium Narcisa

1 1

X 1

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 5/32 (

2/32 ( 6%) 13/32 ( 41%) 12/32 ( 38%) 16%)

ABC

Ionela Marinescu            1    1    1    1

Hontaru Valerica

1        1 X

1 1

lonut Moldoveanu

1        1 X

1 1

Cristi Tudorache

1        1 X

1 1

Cristian Petrescu

1       1 X

1 1

Daniel Enachescu

1 1

1 1

Fatu Adrian

1 X 1

Vasiliu Mariana

1

1 X 1

Alexandru Dobre

1 1

1 X 1

Costin Dumitru

1                 1

1 X |

Inocentiu Voinea

1       1 X

Elena-Daniela Belu-Sima

1                 1

1 X 1

Ana Galbenu

1         1 X 1

1 1

Cezar lacob

1 1 1

1 X 1

Elena Tudor

1 X 1        1

1

Paunica Adriana

1        1 X 1

1

Radu Constantin

1 1

X 1

vice

1               1               1

X 1

Baetica Nicoleta

1 1

X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 1

X 1

Alin Voicu

1 X 1        1

1

Pelinaru Cornel

1        1 X 1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 1 1

X 1

Marineata Marcel

1        1 X 1

1

romeo popescu

1

X 1

Robert Negoita

1

Livia Tudorache

1

fleancu florin

1 1 1

Stelian Ene

1         1 X |

1

Mircea Galbenu             |

1         1 X 1

1

liviu malureanu

1 X 1

1

Gutium Narcisa             1

1 X 1

1

 • A. Da            16/31 ( 52%)

 • B. Nu          5/31 ( 16%)

 • C. Abținere      8/31 ( 26%)

No Answer 2/31 ( 6%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1

1 1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X |

Cristi Tudorache

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1

1

1 X |

Daniel Enachescu

1 X

1

Fatu Adrian

1

1

1 X |

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1

1

1 X 1

O

Inocentiu Voinea

1

1 X

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X

1 1

1 1

Ana Galbenu

1

1 X 1

1 1

Cezar lacob

1 1

1 1

x 1

Elena Tudor

1 X 1

1 1

1

Paunica Adriana

1 X 1

1

1

Radu Constantin

1 X 1

1

1

vice

1 X |

1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 1

1

X 1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 1

1

X 1

Robert Negoita

1 1

1

1

fleancu florin

1 X |

1

1

Stelian Ene

1

X 1

1

)

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu

1 1

X 1

1

Gutium Narcisa

 • A. Da            17/32 ( 53%)

 • B. Nu          6/32 ( 19%)

 • C. Abținere      7/32 ( 22%)

No Answer 2/32 ( 6%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1

1 1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X 1

Cristi Tudorache

1

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1

1

1 X 1

Inocentiu Voinea

1

1 X

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

Ana Galbenu

1

1 X

1 1

Cezar lacob

1

1 X

1 1

Elena Tudor

1 X |

1

1 1

Paunica Adriana

1 X 1

1 1

Radu Constantin

1 X 1

1

1 1

vice

1 X 1

1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

I

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1

1

1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 1

1

X 1

Robert Negoita

1 I

1

1

fleancu florin

1 X 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1

X 1

Stelian Ene

1 1

X 1

1

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu            ,

1 1

X 1

1

Gutium Narcisa             1

1 1

1

X 1

1.Amendament 2 - Punctul

26

A.Da             18/32 (

56%)

B.Nu

2/32 (

6%)

C.Abținere

8/32 (

25%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1

1 1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X |

Cristi Tudorache

1

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1

1

1 X |

Inocentiu Voinea

1

1

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

Ana Galbenu

1

1

1 1

Cezar lacob

1

1 1

1 X 1

Elena Tudor

1 X

1 1

1

Paunica Adriana

1 X

1 1

1

Radu Constantin

1 X

1 1

1

vice

1 X i

1 1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1 1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X |

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 1

1

1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 X 1

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

fleancu florin

1 X |

1

1

Livia Tudorache

1 1

1

X 1

Stelian Ene

1 1

X 1

1

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu

1 1

1

X 1

Gutium Narcisa

1 1

1

X 1

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 4/32 (

19/32 ( 59%) 2/32 ( 6%) 7/32 ( 22%)

13%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X 1

Cristi Tudorache

1

1

1 1

Cristian Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Fatu Adrian

1

1

1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

Costin Dumitru

1

1 X 1

Inocentiu Voinea

1

1

1 1

Elena-Daniela Belu

-Sima | X

Ana Galbenu

1

1

1 1

Cezar lacob

1

1 X 1

Elena Tudor

1 X

1 j

Paunica Adriana

1 X

1

Radu Constantin

1 X

1

1

vice

1 X 1

1 1

1

Baetica Nicoleta

1 X |

1 1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu | X |

1

1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 X 1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

fleancu florin

1 X 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1

X 1

Stelian Ene

1 1

X 1

1

Mircea Galbenu

1 1

X 1

1

liviu malureanu

1 1

1

X 1

Gutium Narcisa

1

X 1

1.Punctul 27

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 5/31 (

23/31 ( 74%) 0/31 ( 0%) 3/31 ( 10%)

16%)

A

B C

Ionela Marinescu

1 X

1 1 1

Hontaru Valerica lonut Moldoveanu

1 X

1

1             1             1

1 1             1

Cristian Petrescu

1 X

1 1

Daniel Enachescu

Fatu Adrian

1 X

1

1 1

1         1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X

1               1               1

Alexandru Dobre

1 X

1 1 1

Costin Dumitru

1 X

1 1 1

Inocentiu Voinea

Elena-Daniela Belu

1 -Sima | X

1             1             1

1 1             1

Ana Galbenu

Cezar lacob

1

1 X

1             1             1

1                 1                 1

Elena Tudor

1 X

1 1 1

Paunica Adriana

1 X

1               1               1

Radu Constantin

1 X

1 1 1

vice

1 X

1                 1                 1

Baetica Nicoleta

1 X

1 1 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X |

1 1 1

Alin Voicu

1 X |

1 1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu | X |

1 1

Marineata Marcel

1 X 1

1 1

romeo popescu

Robert Negoita

1 X 1

1 1

1 1

1 1

fleancu florin

Livia Tudorache

1 X |

1 1

1 1

1 X 1

Stelian Ene Mircea Galbenu liviu malureanu

1 !

1 1

1 X 1

1 X 1

1 1

1 1

Gutium Narcisa

I X 1

1 1

1.Punct suplimentar

2

A. Da

15/33 ( 45%)

B.Nu

9/33 (

27%)

C.Abținere

6/33 (

18%)

No Answer 3/33 (

9%)

A

B C

Ionela Marinescu

1 X

Hontaru Valerica

1 X

1 1 1

lonut Moldoveanu

1

1 X 1

Cristian Petrescu

1

1 X |

Daniel Enachescu

1

1        1 X |

Fatu Adrian

1

1         1 X |

Vasiliu Mariana

1 X

1 1 1

Alexandru Dobre

1 X

1               1               1

Costin Dumitru

1

1 X 1        1

Inocentiu Voinea

1

1 X 1        1

Elena-Daniela Belu-

■Sima

1        1 X |

Ana Galbenu

1

1 X 1        1

Cezar lacob

1

1 X 1        1

Elena Tudor

1 X

1 1

Paunica Adriana

1 X

1 1 1

Radu Constantin

1 X

1 1 1

vice

1 X

1 1 1

Baetica Nicoleta

1 X

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1             1

Pelinaru Cornel

1 X 1

Antonio Ciprian Corneanu | X |

1 1

Marineata Marcel

1 X 1

1 1

Robert Negoita

1 1

1 1

fleancu florin

1 1

1

Livia Tudorache

1 1

1 X 1

romeo popescu

1 X 1

1 1

Cristi Tudorache

1

1 X 1

Alin Voicu

1 X |

1 1

Stelian Ene

1 1

X 1        1

Mircea Galbenu

1 1

X 1        1

liviu malureanu

1 1

X 1

Gutium Narcisa

1 1

1 X 1

bogdan.cotiga

1 1

1 1

1.Punct suplimentar 3

 • A. Da              3/32 (  9%)

 • B. Nu          9/32 ( 28%)

 • C. Abținere     18/32 ( 56%)

No Answer 2/32 ( 6%)

A

B

C

Ionela Marinescu

1

1 X

1 1

Hontaru Valerica

1

1

1 X 1

lonut Moldoveanu

1

1

1 X |

Cristian Petrescu

1

1

1 X 1

Daniel Enachescu

1

1 X

Fatu Adrian

1

1

1 X 1

Vasiliu Mariana

1

1

1 X |

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

Costin Dumitru

1

1 X

1 1

Inocentiu Voinea

1

1 X

1                  1

Elena-Daniela Belu-Sima

1

1

1 X 1

Ana Galbenu

1

1 X

1

Cezar lacob

1

1

1 X 1

Elena Tudor

1 1

1 X

Paunica Adriana

1 1

X

1

Radu Constantin

1 1

1

1 X 1

vice

1 1

1

X 1

Baetica Nicoleta

1 1

1

X 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 1

1

X 1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 1

1

X 1

Marineata Marcel

1 X |

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

fleancu florin

1 1

X 1

romeo popescu

1 1

1

X 1

Cristi Tudorache

1 1

X 1

1

Alin Voicu

1 1

1

X 1

Stelian Ene

1 1

1

X 1

Mircea Galbenu

1

X 1

1

liviu malureanu

1

1

X 1

Gutium Narcisa

1

1

X 1

bogdan.cotiga

1

1

1.Punct suplimentar 4

 • A. Da

 • B. Nu

17/33 ( 7/33 ( 5/33 (

A

52%)

21%)

15%)

B

c

C.Abținere

No Answer 4/33 (

12%)

Ionela Marinescu

1

1 1

1

Hontaru Valerica

1 x

1 1

1

lonut Moldoveana

1

1 X 1

1

Cristian Petrescu

1

1 1

X 1

Daniel Enachescu

1 X

1

Fatu Adrian

1

1

X 1

Vasiliu Mariana

1 X

1 1

1

Alexandru Dobre

1 X

1 1

1

Costin Dumitru

1

1 X 1

1

Inocentiu Voinea

1

1 X 1

1

Elena-Daniela Belu

-Sima

1 X

1

1

Ana Galbenu

1

1 X 1

1

Cezar lacob

1

1 X 1

1

Elena Tudor

1

X

1 1

1

Paunica Adriana

1

X

1                     1

1

Radu Constantin

1

X

1

1

vice

X

1

Baetica Nicoleta

1

X

1 1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1

X 1

1 1

1

Pelinaru Cornel

X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu |

x 1

1

1

Marineata Marcel

1

X 1

1

1

Robert Negoita

1

1

1

1

fleancu florin

1

X 1

1

1

romeo popescu

1

X 1

1

1

Cristi Tudorache

1

1

1 X

1

Alin Voicu

X 1

1

1

Livia Tudorache

1

1 X

1

Asus 4

1

1

1

1

Stelian Ene

1

1

1

1

Mircea Galbenu

1

1

X 1

1

liviu malureanu

1

1

X 1

1

Gutium Narcisa

1

1

1 X

1

1.Punct suplimentar 5

 • A. Da            16/33 ( 48%)

 • B. Nu          2/33 ( 6%)

 • C. Abținere     11/33 ( 33%)

No Answer 4/33 ( 12%)

A

B

c

Ionela Marinescu

1 X

1 1

1

Hontaru Valerica

1 X

1 1

1

lonut Moldoveanu

1

1 1

X 1

Cristian Petrescu

1

1 1

X 1

Daniel Enachescu

1 X 1

1 1

Fatu Adrian

1 1

1 1

X 1

Vasiliu Mariana

1 1

1

Alexandru Dobre

1 X 1

1

1

Costin Dumitru

1 1

1

X 1

Inocentiu Voinea

1 1

X 1

1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X 1

1

Ana Galbenu

1 1

X 1

1

Cezar lacob

1 1

1

X 1

Elena Tudor

1 X 1

Paunica Adriana

1 1

1

1

Radu Constantin

1 X |

1

1

vice

1 X |

1

1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X |

1

1

Pelinaru Cornel

1 X 1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1

1

1

Marineata Marcel

1 X 1

1

1

Robert Negoita

1 1

1

1

fleancu florin

1 X 1

1

1

romeo popescu

1 X 1

1

1

Cristi Tudorache

1 1

1 X

1

Alin Voicu

1 X 1

1

1

Asus 4

1 1

1

1

Livia Tudorache

1 1

1 X

Stelian Ene

1 1

1 X

1

Mircea Galbenu

1 1

1 X

1

liviu malureanu

1

1 X

1

Gutium Narcisa             1

1

1 X

1.Punct suplimentar 6

 • A. Da            18/33 ( 55%)

 • B. Nu         2/33 ( 6%)

 • C. Abținere     10/33 ( 30%)

No Answer 3/33 ( 9%)

A

B C

Ionela Marinescu

1 X

1               1               1

Hontaru Valerica

1 X

1 1

lonut Moldoveanu

1 1

1 X 1

Cristian Petrescu

1 X 1

1 1

Daniel Enachescu

1 X |

1 1

Fatu Adrian

1 1

1 X 1

Vasiliu Mariana

1 X 1

1 1

Alexandru Dobre

1 X 1

1 1

Costin Dumitru

1 1

1 X 1

Inocentiu Voinea

1 1

X 1      1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X 1

1 1

Ana Galbenu

1 1

1 X 1

Cezar lacob

1 1

1 X |

Elena Tudor

1 X |

1 1

Paunica Adriana

1 1

1 1

Radu Constantin

1 X 1

1 1

vice

1 X 1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X 1

1 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X |

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X 1

1 1

Marineata Marcel

1 X |

1 1

Robert Negoita

1 1

1 1

fleancu florin

1 X 1

1 1

romeo popescu

1 X 1

1 1

Cristi Tudorache

1 1

1 X 1

Alin Voicu

1 X 1

1 1

Asus 4

1 1

1 1

Livia Tudorache

1 1

1 X 1

Stelian Ene

1 1

1 X 1

Mircea Galbenu

1          1 X 1          1

liviu malureanu            |

1

1 X 1

Gutium Narcisa             1

1

1 X 1