Proces verbal din 29.04.2020

PV al sedintei ordinare din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 29.04.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 1882/CP/23.04.2020. La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

La ședință a participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit domnul consilier lacob Cezar.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua d-nelor și d-lor consilieri, declar deschisă ședința ordinară din data de 29.04.2020. Sunt prezenți 30 de consilieri. îi dau cuvântul d-lui Alin Voicu.

Dl, Consilier Voicu Alin

Bună ziua! Mulțumesc frumos. Stimată d-na președinte, stimați colegi, propun două suplimentări ale ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.04.2020, conform Dispoziției 1904/23.04.2020 și Dispoziția 1909/28.04.2020. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. Vă spun la vot suplimentările ordinii de zi.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

D-na președinte, țin mâna ridicată de când a început ședința.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu mai țineți mâna ridicată. Eu nu văd dacă țineți mâna ridicată. Scrieți-mi pe chat! Poftiți, d-le Voinea! Vă dau cuvântul.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

D-na președinte, stimați colegi, s-a făcut o tradiție din a avea mai multe puncte suplimentare decât cele anunțate inițial pe ordinea de zi. înțeleg să apară lucruri neașteptate și aș dori ca de aici înainte, când avem puncte suplimentare la ședințele ordinare, în expunerea de motive să avem prezentată o justificare rezonabilă pentru faptul că nu au fost prezentate cu 5 zile înainte proiectele de hotărâri, așa cum prevede legea. Consider că este ... să nu folosesc cuvinte foarte, dar, oricum, o desconsiderare a Consiliului pentru că, vă spun, Consiliul nu este la dispoziția aparatului primăriei, ci aparatul primăriei este la dispoziția cetățenilor, iar noi, ca și consilieri, suntem reprezentanții cetățenilor. Deci nu e posibil ca să avem 3 ședințe anunțate peste noapte și după o oră la alta, pe comisii, ca să stăm la dispoziția unora care nu-și fac treaba la timp și care nu respectă legea, pentru că acele proiecte de hotărâri pe care, vedem, acum, că le avem ca puncte suplimentare, nu sunt venite așa, hodoronc tronc, au apărut. Puteau să fie frumos,

concepute și, mă rog, redactate din timp și prezentate cu 5 zile înainte. Văd că dl. Primar susține o asemenea atitudine a aparatului de specialitate, pentru că nu ia nicio măsură. îi tot spunem lucrul ăsta, că nu e normal să avem mai multe puncte suplimentare decât cele anunțate și să păcălim legea, într-un fel. De asta nu sunt de acord cu aceste suplimentări.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Ele au fost dezbătute ieri, fiecare director, în parte, a fost ieri, în comisii și astăzi, la fel. Au primit aviz favorabil, deci, practic, vor fi....

DL Consilier Voinea Inocenții] - Toan

Practic vor fi, ce? Vor fi, știu că vor fi dar, practic, de ce nu s-au adus la timp, de ce nu s-a respectat legea, de ce nu s-au adus cu 5 zile înainte, că să le putem studia, să le vadă și cetățenii din timp? Asta vreau să-mi răspundă cineva din aparatul de specialitate, unde era urgența, așa, de ce nu s-au făcut? Din lene, din neputință, de ce nu s-au făcut anume proiecte care nu aveau nicio legătură cu situația de urgență? Nu știm să ne alegem auditori financiari? Trebuia să-mi vină pe suplimentare? Sau la buget, bugetul s-a făcut de pe o zi pe alta, așa? Despre asta e vorba.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Dacă din partea aparatului de speicalitate poate să răspundă cineva?

DL Consilier Voinea Inocențiu - loan

Dacă nu, măcar rugămintea asta, de aici încolo, când avem suplimentare să existe o justificare rezonabilă a situației de urgență, pentru că am primit, să zicem, cu o zi înainte aprobarea de la nu știu ce for fără de care n-ar fi putut să intre hotărârea la aprobarea Consiliului și atunci am obținut această aprobare cu o zi înainte și, ca să nu întârziem cu încă o lună, venim cu o suplimentare. Asta e o justificare rezonabilă, dar altceva nu înțeleg.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat, d-le consilier, o să primiți răspuns.

DL Consilier Petrescu Cristian

Mai am și eu o rugăminte, dacă se poate, să nu supunem ambele suplimentări în același timp, că e aberant. Să supunem întâi suplimentarea unu, după care...

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu, mai întâi suplimentarea unu. Așa o să facem, nici n-avem cum să le supunem la vot pe ambele, împreună. Supunem la vot suplimentarea unu. Votați, vă rog, suplimentarea unu!

Cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri și 1 consilier care nu a votat, suplimentarea întâi a fost aprobată.

Supunem la vot suplimentarea a doua.

D-na Consilier Păunică Adriana

Dacă îmi permiteți, d-na președinte, pentru suplimentarea a doua dorește să intre domnul președinte al societății Algorithm Residențial S3 SRL, să ne spună motivele pentru care a venit atât de târziu în ședința de Consiliu.

Dl. Panait Alin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

Bună ziua! De ce s-a făcut suplimentarea? Fiindcă avem nevoie, de urgență, de instalarea sistemului de stingere a incendiilor pentru lucrarea de la Lunca Vișagului, ca să obținem aviz de la ISU și tot ce e necesar și nu putem să mai așteptăm o săptămână, poate chiar două, până la următoarea ședință de Consiliu Local.

Di. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Dar când a survenit necesitatea asta, ieri?

DL Panait Alin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

Știți că la noi se mișcă foarte repede totul, nu a intervenit ieri, dar ieri de abia s-a finalizat procedura noastră internă, că avem și noi o procedură conform hotărârii de Consiliu Local, prin care spune că trebuie să dăm anunț la ziar, trebuie să așteptăm câteva zile și abia ieri am finalizat raportul procedurii. Și am zis că imediat, în aceeași zi, fiind și ședința de Consiliu, să nu mai stăm două săptămâni, să punem, tot ieri, punct suplimentar. Ne ajută foarte mult, să ne mișcăm mai repede.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Am auzit și la Comisie povestea asta cu pusul la ziar. Știți bine că presa este în colaps, presa scrisă. Eu nu cred că e o modalitate bună de a face anunțuri publice prin ziar. Și știm foarte bine că ziarele mai fac ceva, contra unei suma mai serioase, nu doar anunțul publicitar, trag un tiraj de 2 - 3 exemplare, după care schimbă plăcile și trag un tiraj fără anunțul respectiv. Sper să nu găsesc că s-a întâmplat așa ceva la Primăria Sectorului 3.

Dl. Panait Alin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

Sigur nu s-a întâmplat așa ceva! Vă punem la dispoziție, dacă vreți, pe whatsapp sau pe email, anunțul, unde am pus public și cum arată, o poză după ziar, a fost în toate exemplarele, la nivel național.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

Care, la ora actuală, sunt de câteva sute sau mii, maxim.

Dl. Panait Alin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

Nu m-am uitat la numărul de tiraje, câte exemplare sunt. Dacă vreți, vă pun la dispoziție și toate informațiile pe care le avem noi.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Mai are cineva de pus întrebări d-lui președinte? Domnul consilier Ene!

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Domnul Panait, că tot ați deschis subiectul ăsta, dacă tot ați iăcut procedura asta așa de bună, de ce v-a venit o singură ofertă din partea unei firme care în 2018 avea doi angajați și cel mai recent contract similar are o valoare de 15 ori mai mică? Știu că nu e la punct de suplimentare, dar dacă tot am deschis subiectul și sunteți aici, să ne răspundeți la chestiunea asta! Chiar doar ei

au capacitatea de a instala un sistem de stingerea incendiilor de un milion de lei? Adică nu e o jucărie, e un sistem serios și e o firmă care nu are experiență și e singura ofertă? Adică e clar că e în neregulă felul în care s-a făcut cererea de ofertă . Să obțineți măcar trei oferte de la niște furnizori serioși și dacă una dintre ele era a acestor băieți și aveau cea mai bună ofertă, sunt de acord, dar eu văd o singură ofertă care a venit cu copy - paste din cererea de ofertă. Adică, dacă vă uitați acolo, au dat copy - paste la fiecare cerință, au spus că o respectă întocmai, la literă, inclusiv cu greșelile de ortografie. Asta e oferta care a fost acceptată. Cum puteți să ne spuneți că a ajuns această cerere de ofertă la acești oameni și e un proces competitiv?

Dl. Panait Alin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL

Aveți dreptate, nu știu dacă e cea mai bună firmă, n-am cum să garantez eu asta, știu că înainte am prospectat piața, am solicitat oferte pentru a stabili prețurile unitare, ca să stabilim valoarea noastră estimată, inițială. Am mai solicitat la încă 4 societăți. După am ce obținut valoarea estimată, i-am anunțat să urmează să publicăm în ziar, să facem public, conform procedurii de la Consiliul Local. Am făcut public, cu anunț în ziar, cu tot ce trebuie, și doar aceștia au mai venit. Mai mult de atât nu am ce să spun. Și ce ține de cei doi angajați, ce spuneți d-voastră, și cu cifra de afaceri, la cifra de afaceri, nu știu, nu am cerut experiențe similare, iar cu angajații, le-am cerut extrasul din REVISAL, fiindcă am mai avut în trecut probleme, nu cu aceștia, cu alții, cu mai puțin angajați, și am primit că au în 2020, la momentul la care au depus oferta, văd că au 11 muncitori, pe partea asta, de instalații. Acum, ei își fac treaba, au un termen limită, trebuie să termine într-o lună și jumătate, în două luni, tot acolo. Au un termen, dacă nu reușesc, vor avea penalități. în contract există penalități pentru neîndeplinirea obiectului contracului. Noi vom aplica penalități dacă nu vor face față. Și firmele de instalații, probabil, acum, ca toate firmele, nu-și angajează oameni, să aibă 100 de oameni cu carte de muncă, și să nu aibă ce să facă cu ei. Când au o lucrare, pot să angajeze 50 - 1000 de oameni. Când nu au lucrări, probabil, au două. Știu că așa se practică, despre ei, nu știu ce să vă spun.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Ați putea doar să ne spuneți, să ne dați și nouă numele celorlalte firme pe care le-ați contactat și care nu v-au răspuns?! Măcar atât, ca să verificăm și noi dacă, intr-adevăr, nu au avut disponibilitate sau au fost alte piedici.

Dl. Panait Alin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL

Firmele sunt HVAC Intertrade, Brenneka, Provider, Amteh International.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Dacă s-ar putea scris, că nu le ținem minte! Sau ca să nu ținem ședința, să mi le notez literă cu literă, le trimiteți scris!

Da!


Dl. Panait Alin - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai dorește cineva să-i pună întrebări d-lui președinte Alin Panait?

Dl. Consilier Petrescu Cristian


Când va veni punctul la rând. Deocamdată votăm doar dacă suplimentăm sau nu.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Ok. Votați, vă rog, suplimentare a doua.

Cu 18 voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abțineri și 1 consilier care nu a votat, suplimentarea a doua a fost aprobată. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri și 2 consilieri care nu au votat ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data del3.04.2020”, Propuneri, obiecțiuni? D-le Voinea!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Eu o să votez împotriva procesului verbal, nu pentru, mă rog, erorile pe care n-am avut vreme să le corectez, la intervențiile care-mi aparțin, ci pentru faptul că la ultimul punct de pe înregistrarea postată pe site-ul primăriei au fost scoase câteva frame-uri exact la cifra paisprezece sau șaisprezece, care a trezit controverse imediat după ședință și pentru care au și fost luate niște poziții de către consilieri care au votat într-un fel și în procesul verbal apar că au votat în alt fel. Ca atare, contest forma scrisă a procesului verbal pe care vrem să-l supunem astăzi la vot și am făcut asta și la Prefect și în instanță și sper ca cei care au avut poziție, în sensul ăsta, să și-o mențină. De fapt, și-au și exprimat-o public și vom vedea dacă au fost paisprezece sau șaisprezece voturi. Aș ruga, de asemenea, aparatul tehnic să ne pună la dispoziție înregistrarea din sala de consiliu, nu cea de pe site, că poate acolo se aude mai clar ce s-a pronunțat la punctul respectiv. Repet, dacă vă uitați pe înregistrarea de pe site, cine se pricepe la editare video, vede că lipsesc niște frame-uri exact la silaba "pai" sau "șai".

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier, vi se afișează și d-voastră voturile. Nu puteți să contestați ceva ce ați văzut cu ochii d-voastră! Au fost 16 voturi.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Nu știu dacă am văzut, nu știu dacă au fost, nu au fost.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vi s-a afișat. Să spunem că nu s-a înțeles cum trebuie, dar au fost afișate clar 16 voturi.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Ok. După care sunt doi consilieri care au spus că nu au votat așa cum apar în...

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Eu nu cred că există să votezi într-un fel și să apară în alt fel. Nimeni nu poate să modifice. Nu se pot vedea voturile, decât după ce le-a salvat. Nici măcar cel care este informaticianul nu

poate să vadă absolut nimic, decât după ce le-a salvat. Nu poate să umble. Eu vă spun că și colegii care spun că nu au votat, au votat cu "da". Nu aveau cum altfel.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Rămâne să vedem.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Putem afișa rezultatele și individual, cu numele fiecărui consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocenți» - loan

De câte ori ați repetat votul? Că nu știu ce, că nu-i apare, că a făcut nu știu ce, că s-a întâmplat nu știu cum.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Atunci au fost votate 16, absolut nimeni nu a comentat că nu a votat, că nu a putut să voteze. Nimeni nu a intervenit.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

S-a încheiat ședința imediat, și imediat dacă vă uitați la minutul la care, pe whatsApp, s-au pus deja întrebări, punctul 14 să treacă, lumea nu a mai avut ce să mai intervină. La două minute m-au sunat de la Agerpress cum au putut să treacă cu 14, că s-a auzit 14, n-am fost singurul care am auzit 14. Jurnaliștii care au urmărit în direct, au auzit 14. E posibil să fi spus 14, dar să fi fost 16, dar ce ne facem că sunt consilieri care apar cu "da" și care spun că au votat cu "nu". Au dat dezmințire, au publicat în presă, în sensul ăsta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Spuneți care sunt consilierii care spun că au votat, care apar cu "da" și spun că au votat cu "nu"! Numiți-i d-voastră, că eu nu-i știu!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Unul apare pe conversația la care aveți acces pe whatsApp, iar celălalt, într-o postare publică, pe care o poate vedea o țară întreagă, pe Agenția de Presă Națională.

D-na Consilier Păunică Adriana

D-na președinte, permiteți-mi să intervin!

D-le Voinea, oricum, d-voastră ați contestat, este dreptul d-voastră să cotestați. Haideți săi dăm drumul ședinței de consiliu! Oricum, după data de 15 mai expiră Ordonanța militară și atunci, cu siguranță vom fi în sală și nu vor mai exista astfel de discuții, de probleme, create de sistemele informatice. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Uitați! Asta i s-a întâmplat și colegei, acum. Nu s-a înțeles tot ce a vorbit. Eu, una, nu am înțeles tot ce a vorbit colega consilier. E posibil să se fi întâmplat și la mine același lucru. Dar eu știu foarte bine ce am văzut, cred că toți colegii și colegii d-voastră pot spune că au văzut 16 voturi, pentru că așa a apărut pe ecran. Au fost 16 voturi pentru, proiectul a trecut. Nici măcar cu majoritate simplă, a trecut....

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Exact simplă.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu simplă.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan Exact simplă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier, sunt 31 de consilieri și proiectul a trecut cu 16.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Se numește simplă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Au fost prezenți 30 de consilieri.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Și cu cât trebuia să fie?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Cu 16, dar dacă eram 20 de consilieri putea să treacă cu 10, asta vreau să spun. Cu 11, pardon. îi dau cuvântul d-lui consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

E, până la urmă, mai puțin important ce s-a vorbit și ce s-a auzit și ce s-a scris, până la urmă contează majoritatea și vă reamintesc că suntem într-o situație nouă, inedită. Acest sistem de vot, de fapt, e un experiment, totuși. El nu are nicio valoare legală. Este un soft făcut de SISCO pentru, mă rog, alte scopuri decât ședințele unui organ administrativ cum e Consiliul Local Sector 3. Faptul că ni s-a dat o listă intr-un notepad pe care pot să v-o fac și eu, la o adică, adică pot să scriu acolo că a votat și domnul Negoiță și domnul Ion Iliescu, asta nu înseamnă nimic. El nu are nicio forță juridică. Până la urmă contează ce spun consilierii. în ședința noastră on-line asta are forță, ce a spus consilierul. Și avem un consilier, domnul Enăchescu, care e prezent acum, în ședință, care spune că nu a fost așa. El spune că nu a votat. Ăsta e votul lui, de fapt. El spune că nu a votat, înțeleg că, în evidența respectivă, e trecut că a votat. Atunci asta e, de fapt, dilema pe care o avem. Ce luăm în considerare? Ce spune un notepad făcut de cineva de la IT sau ce spune consilierul care are drept de vot în consiliu? Eu cred că votul consilierilor ...trebuie să se prevaleze ....

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Dar d-voastră ați stat lângă colegul de la informatică și ați văzut că nu poate să facă absolut nimic. Dumnealui stă și ne arată cum și în ce fel s-a votat. Chiar credeți că ar putea să facă ceva ce.... nici n-are timp să salveze și să scrie tot, de aia așteptăm de multe ori...


DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

D-na președinte, nu e pe ceea ce credem noi, pe aici. Domnul Ene a punctat foarte bine. Sunt niște chestiuni pe care un arbitru, respectiv Prefectul sau instanțele de judecată, va stabili cum stau lucrurile. Și să trecem mai departe, cum spunea și d-na Păunică!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

în regulă. îi dau cuvântul d-lui Daniel Enăchescu.

Dl. Consilier Enăchescu Daniel

Bună ziua! Eu am contestat votul. Am depus la primărie, am primit și număr de înregistrare a doua zi, așa că am răspuns și colegei de la USR. Am dat și în presă.....neinteligibil..... M-ați

auzit?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Am auzit, da. Mulțumim. Am auzit.

DL Consilier Enăchescu Daniel

Mulțumesc și eu. Vreau să se consemneze.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat. Orice spuneți în ședință, se consemnează. Rămâne înregistrat.

DL Consilier Enăchescu Daniel

Mai mult sau mai puțin.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Tot ce se discută apare și pe youtube. Deci, nu e o problemă, s-a consemnat. Vă supun spre aprobare procesul verbal. Votați, vă rog, procesul verbal!

Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 4 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind stabiUrea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu data de 1 mai 2020”. Dau cuvântul d-nei Consilier Ana Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Voiam să întreb la aparatul de specialitate justificarea pentru care compartimentul "Centre de informare pentru cetățeni" se desființează. Mulțumesc.

D-na Director Executiv Demeter Eugenia- Direcția Organizare Resurse Umane

Bună ziua. Eugenia Demeter sunt. Compartimentul s-a desființat în urma referatului directorului de la Direcția Comunicare, în subordinea căruia era, având în vedere că la acel centru nu se mai primeau sesizări din partea cetățenilor. Majoritatea veneau la sediul Primăriei din Dudești, unde ne aflăm și noi. Acolo nu mai funcționa, practic.

D-na Consilier Galbena Ana lulia

Deci sâ înțeleg că dintre centrele care erau existente nu mai e niciunul funcțional și nu mai e niciun angajat, acolo, care lucrează?

D-na Director Executiv Demeter Eugenia- Direcția Organizare Resurse Umane

Nu. Totul se întâmplă aici, în Dudești.

D-na Consilier Galbena Ana lulia

Mulțumesc mult!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai sunt și alte întrebări?Nu. Vă rog să votăm punctul doi.

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare echipamente de protecție”. D-le consilier Moldoveanu.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian Ionel

Voiam să întreb de ce nu lăsați votul mai mult, mi se pare puțin 20 de secunde.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votul s-a redus la 20 secunde, tocmai, ca să nu așteptăm prea mult. Nu este deloc puțin, votezi într-o secundă. Dacă sunteți atenți, eu vă anunț când dau drumul la vot, se votează înlr-o secundă. N-are rost să așteptăm un minut.

DL Consilier Moldoveanu Lucian Ionel

Eu spun că e puțin.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Se votează imediat, nu are cum să fie puțin 20 secunde. Vorbesc cu colegul de la IT dacă poate să modifice, să lase mai mult.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Ideea e că după ce votează toți, se poate opri.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Cât doriți?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Sunt suficiente și trei secunde. Ideea este că poate fi lăsat din program mai mult, poate cineva, eu știu, se gândește, nu știe exact ce are de votat, dar în momentul în care toți au votat, după șapte secunde, chiar dacă e setat la un minut, el se poate opri.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Nu poate să verifice dacă au votat toți.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

Am înțeles!


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Tocmai de asta am și zis, să mai scurtăm un pic din timp pentru că dura prea mult un minut. Sunteți de acord să mărim la 30 de secunde?

D-na Consilier Păunică Adriana

D-na președinte, permiteți-mi să intervin! Consider că 20 de secunde este suficient. Proiectele au fost dezbătute în ședințele comisiilor, prin urmare, votezi! E foarte ușor, nu durează mult.

Dl. Consilier Moldoveana Lucian Ionel

Problema este că nu suntem la primărie, în ședință, acolo, și pot apărea probleme tehnice. Asta e ideea, nu că nu avem timp.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Dacă apar probleme tehnice și cineva nu a putut să voteze și dorește să voteze, îmi scrieți, ridicați mâna și reluăm votul. Deci, nu e o problemă. Dacă nu puteți să votați din anumite probleme, mă anunțați și reluăm votul. Lăsăm 20 de secunde și mă anunțați atunci când nu ați putut vota.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

Hai să-1 reluăm și pe cel de la ultimul punct, de la ședința extraordinară!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Putem să-1 reluăm, tot o să treacă.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

Nu cred.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Eu vă spun că da.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

La pariu! Hai să facem un exercițiu, nu se pune, doar așa! Aveți curaj?

Dl. Consilier Voicu Alin

îmi cer scuze că intervin. Haideți, totuși, că pierdem timp!

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

Cer pauză de 5 minute.

Dl. Consilier Pelinaru Cornel


Putem trece la ședință? Vă rog frumos!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - Toan

Cer o pauză de două minute. Se poate?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Trebuie să dea drumul la vot pentru punctul 3. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 —Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Furnizare stâlpi de iluminat”. Domnul Consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Până la urmă nu m-am lămurit, că am vorbit și cu domnul director, dacă sunt 6 sau 60 watti la stâlpul înalt, că sunt 6 watti și la stâlpul mai mic. Nu poate să fie același număr de watti la ambii stâlpi, unul mai înalt, unul mai mic, pentru că ar fi lumina mai slabă. E o eroare tehnică sau care e explicația?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul d-lui director.

Dl. Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniului Public

Bună ziua, d-nelor și d-lor consilieri. D-le Mălureanu, așa cum am discutat cu d-voastră, nu e nicio eroare, ambele simt de 6 watti. Chiar dacă diferă dimensiunea, așa vin de la producător.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Așa este, am discutat, dar, totuși, mi se pare puțin ciudat că același număr de watti e și pentru stâlpul mai înalt și pentru stâlpul mai mic. Nu poate să fie aceeași intensitate, că asta e nelămurirea mea, de fapt, de asta am discutat cu d-voastră dar tot nu m-am lămurit de ce 6 watti și pentru stâlpul mai înalt și pentru stâlpul mai mic.

Dl. Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniului Public

Așa vin de la producător, d-le Consilier. Nu-i producem noi, acestea sunt specificațiile stâlpilor. Chiar dacă e mai mare, chiar dacă e mai mic, ca dimensiune au aceeași luminozitate.


Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Bine. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Ii dau cuvântul d-lui Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Nu sunt de specialitate dar, logic, aș vrea să dau o explicație mai, mă rog.... Stîlpii înalți sunt pentru iluminatul stradal, pe unde trec, de regulă, mașini, și atunci trebuie o lumină ambientală. Stâlpii mai puțin înalți sunt pentru iluminatul trotuarelor, unde merg pietoni și trebuie să aibă lumină puțin mai mare, să nu calce în gropi. Cam asta e explicația că au și cei care

luminează pe unde merg mașinile care au și ele farurile lor, și pe unde merg pietonii, aceeași intensitate luminoasă. Pare mai logică explicația asta decât cea că așa vin din fabrică. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! D-le director.

Dl. Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniulni Public

Explicația nu este la fel de logică, d-le consilier. Dacă se dorește, putem să schimbăm becurile, le schimbăm wattii. Asta e puterea lor în acest moment, așa vin din fabrică. Eu chiar nu înțeleg unde e problema. Diferă dimensiunea, dar ele au aceeași putere.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Dar ce am spus eu ați înțeles, d-le director?

Neinteligibil

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Să-mi dau seama dacă e o eroare tehnică sau așa e corect trecut, adică e tehnic sau nu greșeala?!

Dl. Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniulni Public

Stâlpii nu sunt stâlpi de iluminat public, oricum, sunt niște stîlpi mai mici. Stâlpii de iluminat public, evident, au și alt preț și au și alte dimensiuni. Sunt stâlpi de exterior, într-adevăr, dar nu sunt stâlpi de iluminat public. Nu o să-i vedeți puși pe bulevarde principale, unde e circulație pietonală și pe carosabil.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Cum nu sunt pentru iluminat public? Să nu confundăm, iluminat public înseamnă când ai scos pe stradă, trece toată lumea, oricine, pe lângă el. Ăsta nu e iluminat public? Iluminat stradal sau altfel spuneți dar... Noi facem, ca primărie, iluminat public.

DL Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniului Public

V-am și spus, nu e pentru carosabil, se pot monta în părculețe, locuri de joacă. Sunt niște stîlpi mai mici, asta v-am spus.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Care sunt locuri publice.

DL Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniului Pnblic

Evident!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Mai dorește cineva să-i pună întrebări d-lui Director? Nu. Vă rog să votăm punctul 4.

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect “Lucrări de accesibiliz/are spații ale domeniului public”. îi dau cuvântul d-nei consilier Ana Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Când am văzut proiectul mă așteptam să fie lucrări care să ia în seamă și Normativul de accesibilizare urbană, în schimb este doar ... neinteligibil.... de montare/demontare borduri, montare/demontare bănci sau ce mai este. Lipsesc elemente extrem de importante pentru a fi numite lucrări de accesibilizare, înseamnă mai mult decât a coborî o bordură, înseamnă să luăm în seamă mult mai multe neinteligibil.... Când realizează Caietul de sarcini să fie luat în seamă Normativul 51 pe 2002, cred, care e Normativul de accesibilizare urbană ori să nu mai zicem lucrări de accesibilizare urbană, de accesibilizare spații.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! îi dau cuvântul d-lui consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentin - loan

întrebasem alaltăieri la ședința de comisie care păreau peste 50, 60 poate 80% încă recuperabile, din Parcul Pantelimon, depozitate claie peste grămadă, au fost recuperate sau date spre reparare către societățile primăriei. Urma ca domnul director să-mi dea un răspuns în sensul ăsta. A rămas că se interesează și îmi răspunde.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul d-lui președinte Nedelia.

DL Nedelia Nicolae - Președintele Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Bună ziua! Nu am cum să vă spun câte au fost recuperate din Pantelimon, pentru că nu neam ocupat noi de ce înseamnă strângerea tuturor băncuțelor care au fost în parcul Pantelimon. Nu noi le-am strâns de acolo, cred că DADP le-a luat de acolo.

DL Consilier Voinea Inocentiu - loan

Domnul Manea mi-a promis un răspuns, în sensul ăsta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai puneți o dată întrebarea. Domnul director a fost scos și nu a auzit întrebarea.

DL Consilier Voinea Inocențiu - loan

La ședința de comisie de acum două zile întrebasem câte din băncile care au tbst aruncate claie peste grămadă în parcul Pantelimon și păreau foarte bune, în proporție de peste 50%, dacă nu mai mult, au fost date spre reparație către firmele primăriei și recuperate. Și mi-a promis că se interesează și îmi răspunde la întrebarea asta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul și d-nei consilier Galbenu ca, după aceea, domnul director să răspundă.

D-na Consilier Galbenii Ana lulia

Voiam să întreb dacă au fost luate, vorbim de accesibilizarea urbană, dacă au fost luate m considerare, atunci când s-a alcătuit caietul de sarcini, toate elementele menționate în Normativul de accesibilizare urbană. Vorbim și de senzori tactili, care trebuiesc montați la trecerile de pietoni și mult mai mult decât a monta și a demonta borduri și a coborî, să zicem, bordura la nivelul străzii. Sunt multe lucrări și chiar aș vrea să fie accesibilizare făcută cu cap pentru cetățeni, nu doar cu numele.

Dl. Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniului Public

Mai întâi să-i răspund d-lui consilier Inocențiu, sigur că da, așa cum am spus și în cadrul comisiei, eu știam că s-au trimis deja spre a fi reparate, undeva, la 50% din bănci, chiar am întrebat ieri și se pare că le-am trimis pe toate spre reparație, acum să vedem câte dintre ele mai pot fi reparate pentru că erau într-o stare destul de proastă, cel puțin jumătate dintre ele.

Referitor la normativul privind accesibilizarea spațiului urban, sigur că ținem cont și de acesta.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Eu înțeleg că țineți d-voastră cont de el, dar în caietul de sarcini și în proiectul de hotărâre nu am găsit elemente că se ține cont de acest normativ.

Dl. Director Executiv Manea Florin - Direcția Administrarea Domeniului Public

Așa este, nu am făcut mențiunea în caietul de sarcini, însă vă asigur că ținem cont la fiecare lucrare pe care o executăm.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Lipsesc elemente cheie care simt menționate în.....lipsesc acei senzori, pavelele și puse pe

senzori tactili care sunt destinate pentru persoane nevăzătoare lipsesc. Repet, sunt multe elemente care lipsesc, de aceea vă rog, luați în seamă, parcurgeți, din nou, acel normativ și efectuăm lucrări de accesibilizare urbană, haideți să o facem cum trebuie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Mai sunt întrebări? Nu. Vă rog să votăm punctul 5.

Cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, '"''Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Nu știu dacă s-a înregistrat votul meu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu vă pot răspunde acum, până nu salvează.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Nu m-a lăsat să dau submit. A fost blocat. Deci nu știu dacă s-a înregistrat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Reluăm votul?


Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

N-am apucat să votez, îmi pare rău.

Dl. Consilier Tudorache Cristian

Mai e o problemă și la Livia Tudorache. Nu se mai poate conecta. Gata, mi-a dat accept.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Reluăm votul?

D-na Consilier Păunică Adriana

D-na președinte, permiteți-mi să intervin! Am înțeles că cei doi colegi consilieri nu au putut să voteze. Proiectul a trecut, înțelegem că dumnealor oricum se abțineau de la acest punct.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

D-na Păunică, sunteți vicepreședinte al ședinței? D-na Văduva spunea, că dacă sunt probleme să spunem. Și iată că au fost probleme!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vom relua votul, deci se va vota.....

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

....deși nu e în regulă treaba asta cu reluatul...dar, se poate orice vota.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Și mărim la 30 secunde.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Sau putem să-i dăm d-nei Păunică să voteze în locul nostru și...dacă, oricum, știe cum votăm.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan


Dar nu contează, nu înțelegeți că nu contează?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor. D-na președinte, dacă îmi permiteți!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Bună ziua, tuturor. Sper din suflet să fie ultima ședință pe care o ținem așa, Online. Haideți să ne vedem într-o sală mare, cu măști, cu protecție. Ne îmbrăcăm în ce om găsi, să ne protejăm, dar haideți să facem ședințele pentru că e foarte aberant ce se întâmplă! Asist aici, jumătate din

dezbatere este pe asta, a votat, n-a votat, ba am votat. De asta am intervenit. îmi cer scuze că am întârziat puțin, dacă aveți întrebări să-mi adresați, sunt aici, vă stau la dispoziție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. îi dau cuvântul d-nei consilier Galbenu.

D-na Consilier Galbena Ana lulia

Mulțumesc! Nu văd o problemă la sistemul electronic. Sunt sisteme pe care le folosesc toate instituțiile de la nivel european până la nivel național. Nu asta e problema. Haideți să fim corecți și să ne adaptăm cum trebuie până o să fie cazul să trecem în offline! S-a zis inițial că putem relua votul. Dacă sunt probleme tehnice, haideți să le rezolvăm, nu când ne convine reluăm votul, când nu ne convine trecem peste.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vom relua votul, eu v-am spus că toată lumea va vota indiferent de ... vom relua votul imediat. Votați, vă rog, punctul 6. Avem 30 de secunde.

Cu 18 voturi pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul2020 ale societății Internet șî Tehnologie S3 SR ”L. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 12 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării de echipamente aflate în patrimoniul societății către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? îi dau cuvântul d-nei consilier Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Aici am constatat că există o diferență de estimare. Eu nu am participat la ședință pentru că nu sunt membru și aș vrea să se explice cum s-a făcut evaluarea acestor echipamente, care a fost amortizarea făcută până acum, pentru că prima dată s-a făcut cu un evaluator. Este inadmisibil să iei numărul și să împărți suma la fiecare. Adică trebuie să știm fiecare cum a fost ...deci, în mod normal, cred că ar fi trebuit să fie o valoare mai mică sau să facem o evaluare mult mai serioasă. Chiar aș vrea detalii de la societăți. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! îi dau cuvântul d-lui consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu - loan

Stimați colegi, după cum v-am trimis tuturor pe grupul nostru de whatsApp, după ședința de comisie, ați văzut că s-a făcut o evaluare și domnul director Coșocariu ne-a spus că nu au avut un reper și că au împărțit valoarea celor 31 de echipamente la numărul echipamentelor și au obținut o valoare uniformă pentru toate echipamentele, echipamente care, repet, ați văzut acolo, un

evaluator acreditai ANEVAR le-a evaluat între un milion și ceva și 22 mii euro. A ne spune că nu au avut un reper, în condițiile în care în hotărârea respectivă, nu mai știu ce număr avea, 366, parcă, din 2018, din august, în care am cumpărat, pentru prima dată, acele echipamente, există un raport stufos al acestui evaluator ANEVAR, mă rog, cum îi spune acestei autorități care acreditează evaluatorii, o evaluare serioasă, punct cu punct. Or, de acolo cred că trebuia să plecăm, dar noi le pierdem șirul pentru că este a treia oară când noi cumpărăm aceste echipamente, între firmele noastre. Ce se întâmplă, de fapt? Este un joc de plasare a fluxului de numerar între firme, o firmă a primăriei își face un profit și trebuie să-1 paseze altei firme care are nevoie de bani ca să nu mai recapitalizăm, să pară că e ajutor de stat, pentru că am contestat chestiunea asta și în instanță. Ce facem, cumpărăm de la o altă firmă aceste echipamente care, repet, este a treia oară când le pasăm de la o societate a primăriei la alta?! E un joc ingineresc, zic eu, destul de periculos ca să nu spun și altceva. Ce vreau să mai spun? în această valoare de aproape 2 milioane de euro nu se regăsește chiria pe care am plătit-o și domnul Coșocariu nu a știu să-mi dea un răspuns. A zis că să vedem, noua firmă care le preia poate că își asumă chiria. Or noi am cumpărat aceste echipamente cu o valoare și am plătit pentru a zace în continuare, undeva, acolo, în Militari, încă zeci sau sute de mii de euro buni, care ar trebui să se fi regăsit în prețurile echipamentelor. Pentru că noi vindem acum ceva pe care am dat mult mai mult decât prețul de achiziție. Am dat și această chirie pentru a ni le ține acolo. Cam așa stau lucrurile ....neinteligibil

Deci a asigura unui prieten un flux de numerar, un cashflow, pentru ca noi să ținem 2 ani de zile niște echipamente pe care să și plătim chirie că le ținem, nu prea e o afacere foarte bună.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoită

Probabil că și de statul ăsta în casă....

Deci, unu, banii pe care noi i-am plătit pe aceste aparate au ajuns la ANAF. Toți. Cum toți? Toți cei 1 milion 900 mii euro, n-a ajuns niciun sfanț la niciun domn la care face domnul consilier referire. Domnul consilier nu știu la ce se gândește când face referire la anumite personaje, whatever.

Și doi, să ne spună domnul director de la Algorithm Construcții care e adaosul, că eu am înțeles că e 1 sau 2%. 1%, nu? Da, domnule, într-adevăr, ne-ați prins. Domnul consilier recunoaștem, ne-ați prins, domnule! Asta e modalitatea de a face noi profit pe societăți. Uite, vindem cu un adaos de 1%! Ideea ar fi să respectăm nivelul și decența. Cum poți să faci așa ceva? Da, atunci când le-am trecut de pe Active pe Algorithm Construcții intenționam să facem chestiunea asta în hală. Ne-am reorientat și din cauza crizei economice care a venit deja și care va continua și încercăm să ne repoziționăm. Asta e singurul argument. E aberant, oricum, ce spuneți.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Nu se poate lăsa fără replică ce a spun domnul Primar. Vă rog să-mi dați cuvântul!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana îi dau cuvântul d-lui consilier Voinea.


Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

D-le Primar, nu le vindem orișicui, le vindem noi între noi, asta spuneam. Nu contează că e 1%, poate să fie și 1000% profit. Eu vă spun că o societate care a făcut un profit, cum ar fi noua societate acum, în loc să investească banii sau să îi întoarcă înapoi către bugetul local, că de aici a primit banii, a fost capitalizată, ce face? Cumpără acum, practic, transferă banii pe care îi are societății acesteia care vinde aceste utilaje. Deci, pasăm practic, capital, de la o societate la alta. Despre asta e vorba nu despre 1%, nu știu cât la sută.

Doi la mână. Nu mi-ați răspuns cu prețul chiriei. De ce nu se regăsește, că și acela e la pachet, nu? Am plătit chirie pentru a ține acele echipamente depozitate. Cât despre decență, despre stat în casă, d-voastră nu suferiți?! Și aș vrea să-mi spuneți dacă înainte să intrați cu bicicleta în parc ați scos panourile cu “Accesul interzis bicicletelor!”?! pe care ați ținut morțiș să le puneți la toate intrările în Parcul IOR.

Dna Președinte de ședință Văduva Iu liana

D-le consilier, ce legătură are intratul în parc cu ședința?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Aceeași legătură pentru care domnul Primar a intrat târziu și vine acum să ne dea lecții de morală și de......să aștept până la sfârșit ca să-1 întreb lucrurile astea?


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Putem să le discutăm la sfârșit, da.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Nesoiță

Cine nu a lucrat cu societăți comerciale nu înțelege mare lucru. Așa că cine confundă profitul cu cashflow-ul cu capital rulant.... Repet, noi am alocat bani pentru cei care doresc sa facă training, să se specializeze pe domenii care, iată, simt esențiale. Avem societăți comerciale la Primărie Sector 3 și e bine să înțeleagă consilierii cum funcționează o societate comercială. Evident că partea de chirie și transport, pentru că ele nu mai sunt acolo, nu se mai plătește chirie, nu mai sunt acolo, sunt în hala noastră deja. începem să lucrăm pentru ubgradarea lor, pentru modernizarea lor, rebrenduirea lor șamd. Ele sunt Ia noi în hală, nu mai plătim chirie pe nimic din ce-i acolo.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Dar s-a plătit chirie. Eu vă întreb dacă chiria plătită deja a fost inclusă în prețul acestor echipamente. Și din nou vă întreb să vreau să-mi răspundeți, de ce nu s-a ținut cont în evaluarea acestor echipamente de evaluarea inițială? De ce sunt ele trecute, toate, acum, la același preț? N-ați răspuns la lucrul esențial pentru care s-a cerut cuvântul și de către mine și de către d-na consilier Galbenu? A existat o evaluare a acestor echipamente între un milion și ceva și 22 de mii de euro. O avem cu toții, pentru că v-am pus-o tuturor la dispoziție ca s-o vedeți, să vă aduceți aminte de ea. Aici să-mi răspundeți! Cum poate să fie evaluat un echipament care costă un milion și ceva de euro cu unul care costa 22 mii de euro? Cumva, cineva vrea să le cumpere la 22 mii euro doar pe cele care costă un milion, mai târziu, când o să uităm noi de ele?

Dl. Cosocariu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Pot să răspund la această întrebare?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Domnul Primar, că domnul Primar s-a oferit și a intervenit să ne răspundă.

Dl. Cosocariu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație al

societății Algorithm Construcții S3 SRL

V-arn răspuns la această întrebare și în comisie și vă pot da același răspuns.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Nu! Ne-ați răspuns, după care ne-am documentat și am văzut că aveți o evaluare la bază. Nu faceți parte din grupul nostru de WhatsApp. Dacă doriți, dați-mi un număr și vă pun la dispoziție acum, să vedeți, ca să ne răspundeți în cunoștință de cauză.

Dl. Cosocariu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Răspund în foarte multă cunoștință de cauză. Confundați evaluările. Sunt evaluări diferite. D-voastră confundați evaluarea inițială, pe baza căruia au fost cumpărate de cei de la Active, cu evaluarea noastră internă. Sunt două lucruri diferite.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Și cum adică? Nu putem să plecăm de la origini? Ce evaluare ați făcut? Ce acreditare aveți d-voastră, să faceți evaluarea?

DI. Coșocariu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm construcții S3 SRL V-am răspuns în comisie, vă răspund și acum.


Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Nu mi-ați răspuns în comisie, nu v-am întrebat nimic.

Dl. Cosocariu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm construcții S3 SRL

Ba da. M-ați întrebat.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Altcineva. Eu m-am documentat tocmai pentru că nu știam despre ce e vorba, nu v-am întrebat.

Dl. Cosocariu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm construcții S3 SRL

D-le Voinea, există înregistrările, d-voastră m-ați întrebat.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Altcineva. V-a întrebat d-na Păunică. D-na Păunică v-a întrebat de ce sunt la aceeași valoare toate echipamentele. Nu e nevoie de înregistrare, avem memorie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Am o rugăminte la d-voastră. Să nu mai interveniți unul peste celălalt 1 Lăsați-1 pe unul să termine ce are de spus, după aceea intervine celălalt!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Ca să clarific! D-na Păunică v-a întrebat de ce au toate echipamentele același preț. Eu, după ședință, m-am documentat și am văzut că există la bază o evaluare a unei Rom Insolv sau.. .nici nu mai contează, un evaluator care a făcut evaluarea și acea evaluare există ca piesă la proiectul de hotărâre cu care am cumpărat pentru prima oară acele echipamente. Or, noi nu putem să facem o evaluare internă dacă un specialist a făcut o evaluare și avem un punct de plecare.

Dl. Cosocariu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm construcții S3 SRL

Aceste echipamente au fost cumpărate la total. Ele constituie un pachet. în continuare constituie un pachet. Când au fost cumpărate prima oară, fiind cumpărate ca și pachet, au fost trecute în contabilitate ca și pachet. In urma unui control ANAF, cei de la ANAF ne-au dat, în scris, că trebuie să aibă valoare individuală. Din acest motiv noi le-am trecut cu aceeași valoare pe toate, având condiția că ele vor fi înstrăinate doar ca și pachet. Nu există nicio dorință și nu va fi niciun leu modificat față de valoarea de cumpărare ca și pachet. Cu cât le-am cumpărat, atâta le dau plus 1%. Deci, tot ce încercați d-voastră si insinuați, nu e adevărat.

în al doilea rând, d-voastră m-ați întrebat de prețul chiriei și al transportului. V-am spus că acel cost va face parte dintr-un alt contract care va fi între cele două societăți, care nu are nevoie de aprobarea Consiliului. Aprobarea Consiliului este necesară pentru înstrăinarea din bunurile societății din patrimoniul societății. Noi, acum, înstrăinăm din patrimonial societății noastre către cei de la AS3. Din acest motiv, fiind bunul ca atare și ca să nu existe discuții de profit mai mare sau mai mic, din acest motiv s-a vândut cu 1%. Lucru pe care l-am spus și în comisie, dacă mai țineți minte.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Țin minte foarte bine, dar nu sunt satisfăcut de răspunsul d-voastră. Și vă spun și de ce. Dacă v-a cerut cineva să faceți o evaluare individuală, trebuia să o faceți rațional, având la bază evaluarea făcută de evaluatorul acreditat. Dacă valoarea echipamentelor, la vremea respectivă, dădea o sumă x și a d-voastră era x/2, printr-o simplă regulă de 3 simplă, se putea obține, la fiecare echipament individual, o valoare estimativă, mai aproape de adevăr. Nu să împărțiți și șoricelul și elefantul și să-l puneți la același preț. Aici nu e corect!

Era foarte ușor să faceți o evaluare și să faceți un tabel cu acele utilaje, nu cu toate aceeași valoare, utilaje care costă un milion unele și altele 22 de mii de euro. Nu e corect și nu e normal. Era foarte simplu, dacă stăm acum o jumătate de oră, poate nici atât nu ne ia, nici măcar un minut pentru fiecare lucru în parte. Și aveam un tabel aproape de adevăr. Un copil de școală generală putea să vă facă tema asta, online. Aici nu e corect.

Cât despre prețul chiriei, el trebuia să se regăsească în valoarea acestor echipamente, acum, pentru că, pe noi, acele echipamente pe care d-voastră le vindeți acum ne-au costat, o dată, cât am plătit pe ele plus chiria, cât le-am ținut acolo. Așa se formează prețul acestor echipamente. Nu firma respectivă are o pierdere. Nu vorbim despre profit acum. N-a pus nimeni în discuție profitul unei firme pe seama altei firme care tot a primăriei este. Să răspundeți de ce nu v-a trecut prin minte să țineți seama de raportul inițial de evaluare făcut de evaluatorul acreditat.


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoitâ

In sfârșit am descoperit iar nenorocirea, de parcă zici că i le dăm unui străin, e tot o societate a primăriei, ele vor ajunge la primărie, nu se schimbă nimic. Ok, forma poate fi îmbunătățită.

Domnule, eu cred că unii sunt foarte nevorbiți ca să facă așa un caz de o chestiune care, ok, dar este minoră, este o chestie de formă, repet, pleacă de la o societate se duce la altă societate, ambele fiind ale Consiliului Local în proporție de 100 %, cu un adaos comercial de 1%. în rest, putem să facem aici, să dezvoltăm, să facem o teorie. în situația în care se presupune că ar trebui, că am vrea vreodată să le vindem și ele au intrat cu o valoare în patrimoniu, iar, cine nu cunoaște legea, poate să își facă o problemă, dar vă aduc la cunoștință faptul că orice am vinde noi, ca primărie sau co-societate a primăriei se face în urma unei evaluări, cu un evaluator autorizat, ANE VAR. Deci, nu sunt riscuri, riscul este doar să pierdem vremea, eventual.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. D-na consilier Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana Tulia

Vă mulțumesc! în expunerea de motive, sau, mă rog, în raport, era menționat că nu mai poate să se ocupe Algorithm Construcții. Am înțeles că ne-am răzgândit dar putem să știm exact ce se întâmplă și unde vor fi folosite aceste utilaje?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită

Da, mulțumesc, cu mare plăcere. Intenția noastră este să facem un mini Disneyland în parcul Pantelimon, mai degrabă un gen Prater cum este la Viena. România nu are așa ceva și considerăm că e o zonă care se pretează... Parcul Pantelimon.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Doamna consilier Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia

Așteptam, mi s-a promis de acum două ședințe planul și un design pentru proiectul parcului Pantelimon, văd că se schimbă constant, chiar ar fi ok să fim înștiințați și noi.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Păi ne cereți ceva ce nu avem, lucrăm la proiect. Când o să îl avem vi-1 pun la dispoziție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mai sunt și alte întrebări legate despre acest punct? Domnul consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian


Mulțumesc! Mă gândesc că nu am auzit sau nu am înțeles eu corect ce ne-am propus în trecut. Domnul Primar, am înțeles bine că aceste utilaje urmează să fie folosite indpor în Hala

Laminor, adică la înălțimea Halei Laminor? Să băgăm toate utilajele astea? Mă gândesc că nu am înțeles ok sau ... Suntem singurii din lume cu așa ceva?!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu știu ce ați înțeles, domnul consilier, dar, există în lume mai multe parcuri tematice indoor, nu e unul singur, sunt mai multe. Am intenționat să facem acest parc tematic parțial indoor, pentru că nu încap toate aparatele, parțial trebuiau să fie outdoor. Este un proiect care a fost modificat în sensul că s-a modificat locația și el va fi integral, mă rog, aproape integral, outdoor. Dar revin, există parcuri tematice indoor și nu puține, există, și putea fi.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Sigur că există, că doar sunt expert în turism și fac asta de 25 de ani. Ideea e că v-ați exprimat că doar indoor, și nu știam cum aparatele alea pe care le-am mai votat o dată, adică, chiar știm despre ce e vorba, cum ar fi încăput acolo, în interior?! Dacă vorbim de interior și exterior, deja e o altă discuție, dar din ce ne-ați transmis, era doar legat de indoor și m-am gândit că am înțeles eu greșit, ca să nu mai spun altceva.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

E posibil, că nu suntem perfecți nici unii dintre noi, exprimarea să mai sufere câteodată. Dar intenția noastră a fost una realistă, în sensul că ele nu puteau fi integral indoor, că așa cum spuneți dumneavoastră ele nu încap în hală, în această hală, ele pot încăpea în altă hală care să

aibă alte dimensiuni.Dl. Consilier Petrescu Cristian

Poate demolăm acoperișul, cine știe.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, trecem să votăm punctul 8. Votați, vă rog, punctul 8.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

Oricum un lucru este clar, începem proiecte care nu știm cum vor arăta la sfârșit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Cine nu a făcut în viața lui nici un proiect nu are de unde să știe că așa sunt proiectele, îți propui ceva, iar între timp îți vin alte idei, mai citești, mai vezi, mai vin alte persoane cu mai multe idei și atunci, e o idee în popor, cine e consecvent. Noi încercăm să ne adaptăm, să ne upgradăm, să ne adecvăm.


Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 6 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Consilier Voinea Inocentiu loan

Când a spus domn Prigoană că sunteți consecvent, mai pe șleau așa, v-ați supărat.

Dna Președinte de ședință Văduva lulîana

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor cu societatea GENCO ‘93 S.A". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. A ieșit un consilier, vă rog să scrieți pe grupul de whatsApp cine a ieșit. S-a conectat. Votați, vă rog, punctul 9.

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 11 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 12 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Ii dau cuvântul domnului consilier Inocentiu Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Văd că aici, face referire și la programul de activitate pe anul 2020 și am aflat că, școlile au primit recent o adresă prin care li se solicită să întrerupă contractele de pază cu această societate care asigura, să zicem așa, protecția elevilor în școli. Pe de o parte este de înțeles, pentru că nu mai este activitate, pe de altă parte nu, pentru că acele școli trebuie în continuare păzite. Da, îmi veți spune că o veți face cu Poliția Locală, dar Poliția Locală, din câte știm acum, are cu totul și cu totul alte atribuții și nu știm cât se va întinde povestea asta. De asemenea, între 02-12 iunie, clasele terminale vor fi la școală și cred că, dimpotrivă, ar fi trebuit să sporim acolo grija față de copiii și să instruim chiar și acești agenți de ordine, din școli, în sensul de a ajuta copiii să păstreze distanțarea fizică, să-i spunem fizică, nu socială cum spun mulți, că socială înseamnă cu totul și 23

cu totul altceva. Noi nu suntem acum distanțați social, motiv pentru care suntem în legătură în continuare. Deci, cred că aveau ce să facă agenții în această perioadă, cel puțin până când elevii de clase terminale și-ar fi desfășurat examenul de capacitate și bacalaureatul. Mai ales că, înțeleg că alternativa pentru paza școlilor, că trebuie păzite chiar și pentru vacanța de vară, se dorește a fi atribuită Poliției Locale care, repet, are alte atribuții acum și nu știm cât va mai dura această perioadă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu știu ce pot face agenții. Când discutăm din cărți așa și din vise, normal că putem să emitem ce dorim. I-aș prezenta domnului consilier, doi agenți de pază, la alegere, care să-mi spună mie domnul consilier că i-ar pune să facă nu știu ce cu copiii dânsului. Nici nu știu dacă are. Evident că le-am dat liber pentru luna mai. în lima mai nu va fi în școală nimeni.

Deci, nu are pe cine să îndrume, nu are cu cine sta de vorbă, n-au ce să caute acolo pentru că ne costă bani mulț Eără niciun folos. Avem sisteme de supraveghere și de detecție, dacă cineva pătrunde în curtea școlii, sună alarma, echipajul mobil se prezintă și vede despre ce este vorba. în perioada examenelor, normal că o să avem pază la școli, nu se ia în discuție, altă variantă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. îi dau cuvântul domnului consilier Cristian Petrescu.


Dl. Consilier Voinea Tnocentiu-Ioan

N-aș putea o replică? Pentru că s-a referit la mine domnul Primar.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Inocențiu Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

In primul rând, atitudinea asta zeflemitoare, așa tot timpul răspundeți cu zâmbet zeflemitor, așa batjocoritor. Asta ați putea-o face citindu-vă teza de doctorat, fără a fi o caricatură! Dar, într-o ședință de Consiliu, să râdeți așa superior de niște chestiuni și să-mi spuneți după aia că ar fi în mare pericol copii mei păziți de acei agenți de pază.. Păi cine, Doamne iartă-mă, i-a angajat? Adică, îmi spuneți că avem niște agenți de pază în prezența cărora copiii noștri ar fi în pericol? Asta ne spuneți? Păi este foarte gravă afirmația, înseamnă că nu știți ce vorbiți! Ce caută atunci acei agenți de pază în școli, pe mâna cărora nu putem să ne dăm copiii în grijă? Sunt revoltat de acest răspuns pe care l-am primit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar ai Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Noi discutam de pază, dar, probabil mi s-a părut mie. O să solicit și eu stenograma, înregistrarea. Eu am înțeles că acești agenți de pază, ar trebui să se ocupe de nu știu ce educație a copilului, de nu știu ce îndrumare, eu la asta am reacționat. Dar e posibil, că am înțeles eu greșit, pentru că altfel, în mod normal, domnul consilier ar trebui să-și ceară scuze, că eu nu m-am referit la pază, ci pur și simplu la chestia asta, că agenții noștri din școli, ar trebui să facă nu știu ce îndrumare, nu știu ce educare cu, copiii. Aici am îndoieli serioase că ar avea astfel de aptitudini.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Și eu am îndoieli serioase, că dumneavoastră pricepeți ceva din ce se întâmplă în lumea asta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Cristian Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Am și eu documentul respectiv. Am crezut că e un fals, sincer să fiu. Având în vedere că pe un antet al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Monitorizare Avizare Contracte Unități de învățământ, semnează, scris, domnul Primar și de fapt doamna Viceprimar Elena Petrescu. Adică, ori e o dezorganizare clară, acolo în primărie, ori e un fals! înțeleg că totuși că nu este un fals. Atunci citesc textul, care spune că de la 1 Mai, să se suspende contractele cu OPS3, fără să se dea totuși o dată de finalizare a acestei suspendări. Conform la ceea ce spune domnul Primar ar trebui doar pe perioada stării de urgență sau până la sesiunea de BAC sau nu știu până când. Dar în această adresă pe care, repet, eu încă cred că e un fals, nu se dă vreun termen până la care să se termine această suspendare.

Asta este o primă problemă, iar a doua problemă, este legată de acel plan de activitate pe 2020, care binențeles că este urmat de un buget, dacă în bugetul societății respective, se reflectă această lipsă de venituri și trimiterea oamenilor în șomaj tehnic, deși în mod normal pe perioada vacanțelor, din câte știu nu se suspendă contractele. Deci, faptul că nu sunt elevi în unitățile de învățământ, nu a adus până acum niciodată la suspendarea contractelor de pază. De ce ar duce acum? Probabil că, dacă nu e un fals ce am eu în față, o să ne explice domnul Primar. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Sper să nu fie un fals ce are domnul consilier în mână. Eu am dat această dispoziție, ce sa scris în ea nu m-am ocupat personal de chestiunea asta. Intenția este să scădem costurile, domnule consilier. Nu era prevăzută această situație, vă asigur de chestiunea asta. Nu avea nimeni cum să prevadă în luna noiembrie, decembrie, ianuarie, când s-a făcut proiectul de buget pe societatea respectivă, pe anul 2020, nu putea să prevadă starea de urgență pe care o avem astăzi. De asta este starea de urgență, nu este o normalitate. Trebuie să ne vedem și să încercăm să găsim soluții. Iar dispoziția mea a fost ca în perioada de vacanță, când nu există activitate în școli, ca și în perioda de weekend, nu trebuie să avem pază în școli, pentru că este inutil să cheltuim bani pe chestiuni care nu ne trebuiesc. Trebuie să găsim soluții de a optimiza. O să avem mari probleme financiare, nu doar Primăria Sector 3, ci România și întreaga omenire, va intra într-o criză economică și financiară, probabil gravă, probabil. Trebuie, repet, să fim cu mare grijă la tot ce cheltuim, să facem economie.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule, consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Intru totul de acord, legat de criza financiară și noi am subliniat și în ședințele anterioare, că va fi o problemă după ce va trece corona sau nu va trece și ne vom acomoda cu ea, va apărea recesiunea și chiar criza financiară. întotdeauna fără excepție, pe fondul crizei financiare, apar probleme de securitate, pentru că apare sărăcia și atunci apare și infracționaliltatea. în niciun caz, în astfel de momente, nu se taie de la serviciile de pază și de la securitate. Putem să tăiem din orice altă parte, mă rog, nu chiar din orice altă parte, dar în niciun caz, nu se taie de la asigurarea securității oamenilor și a bunurilor Primăriei. Pentru că, până la urmă, dacă școala respectivă rămâne goală și nepăzită, până vă vine dumneavoastră serviciul mobil, în 5 minute ăia au fugit cu laptop-urile, cât de greu să fie? Nu poți să lași nepăzite școlile, asta este părerea mea. Dacă dumneavoastră aveți o altă părere, încerc să v-o înțeleg.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnule Primar,

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

De principiu, sunt de acord, domnule consilier, cu ce spuneți dumneavoastră, dar atunci când ați încercat să menționați de unde s-ar putea face reduceri de costuri, v-ați oprit. Chiar dacă este neplăcut, da, este o situație disconfortantă să faci tăieri. Noi, deja, începem să încasăm din ce în ce mai puțin. Că vrem, că nu vrem, că ne place sau nu, noi o să avem o mare problemă pe partea de buget, în sensul în care nu vom executa, nici pe departe, bugetul pe care l-am conceput. Și dacă nu suntem atenți, să ne chibzuim bine încă de pe acum o să avem mari, mari probleme. Și vreau să vă asigur, stimați colegi, că nu poate pleca nimeni, niciodată, dintr-o școală în 5 minute cu un laptop, pentru că toate laboratoarele de informatică sunt securizate, în sensul de gratii metalice, în sensul de uși bine încuiate, nu se ajunge atât de ușor în zona laboratoarelor de informatică, pentru că acolo este, într-adevăr, cea mai vulnerabilă zonă într-o școală.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! M-am oprit pentru că nu mi-a venit pe moment un exemplu. Hai să vă dau un exemplu, trecând peste panseluțe și alte lucruri care, în fine, pot fi continuate că asigură un mediu curat, avem nevoie de spații verzi. Uite un exemplu concret: în perioada de coronavirus, avem o interdicție de a ne vedea mai mult de trei persoane. Până la sfârșitul anului, se zice că o purtăm măști, cel puțin până la sfârșitul anului șamd. Deci, o să trebuiască să ne adaptăm cu acest virus. Vă asigur că nu este o prioritate să facem parcuri de distracții, dar absolut nicio prioritate. Și atunci, banii pe care-i investim în parcuri distracții, putem să-i trimitem în alte părți, să punem în conservare lucrările respective. Și credeți-mă, sunt expert în turism, știu la nivel mondial, nu numai în România, în cât timp o să se refacă turismul, adică, un an, doi, trei. Avem tot timpul să facem și parcurile de distracții, dar să trimitem banii către sănătate, către educație și către securitatea oamenilor.


Dna Președinte de ședința Văduva luliana Mulțumim. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Aveți bugetul la dispoziție. Noi chiar tăiem bani, de exemplu, luăm banii de la Cultură, că nu putem face evenimente culturale în perioada asta, știți bine, dar despre parcul de distracție, ok, sunt de acord cu dumneavoastră, tăiem anul acesta toți banii pentru parcul de distracție. Nu-i avem, de fapt, ei nu sunt alocați, eventual doar pentru proiectare și aparate, nimic altceva. Chiar dacă ar fi așa, mie îmi pare rău că nu putem să ne apucăm de el, pentru că în cea mai fericită variantă, parcul de distracții va fi gata peste doi ani. Adică fix, îmi spuneți dumneavoastră că viața va reintra în normal și când ar fi nevoie de un parc tematic. El, oricum, nu poate fi, este inutil acum. Aveți mare dreptate. Dar, el poate fi amenajat pentru atunci când va fi util.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Tot pentru perioada în care vom putea să desfășurăm și activități sportive. Aș spune că în perioada de vacanță, școlile sunt închise, este iarăși un atac la sănătatea copiiilor noștri. Pentru a nu știu câta oară spun că, pe perioada vacanței și chiar în timpul școlii, după orele de program, școlile, sălile de sport, terenurile de sport din curtea școlilor, trebuie să fie deschise. în perioada vacanței, școlile nu trebuie să stea închise, trebuie să fie deschise sălile de sport și terenurile de sport pentru copii, pentru sănătatea copiilor. Pentru asta este nevoie de serviciul care să asigure ordinea și paza, pe deoparte. De unde mai putem tăia, că sunt mai multe idei? De pildă, de la băncile noi, că oamenii nu vor ieși să mai stea pe bănci, pe străzi, acum. Putem să tăiem de la biscuiții aceia de piatră, cu care înlocuim bitum foarte bun. Poate să mai aștepte fabrica respectivă, care s-a făcut speciat pentru a ne livra nouă biscuiții ăștia. De la publicitate putem să mai tăiem. Hai să vedem, că suntem Sectorul 3 cei mai responsabili, nu cei mai buni, V-aș întreba, de asemenea, dacă ne-am gândit ca în perioada asta de vacanță, să avem apă caldă în toate școlile și aici aș vre să-mi răspundeți, că aflu cu stupoare, că sunt probleme în școlile celei mai digitalizate primării, cu apa caldă. Dacă este adevărat și în ce măsură ? Când vom avea, dacă până la 1 septembrie vom avea rezolvată această problemă?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Primar.

DI. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită

O să vă dau adresa Guvernului, domnule consilier. Avem guvernanți, care, tocmai, am înțeles că, au dat 200 de milioane la presă. Am convingerea că dumneavoastră, în partid acolo, ați făcut mare scandal pe chestia asta. Acum în perioadă de criză, să se dea 200 de milioane la presă, mie mi se pare inadmisibil chestia asta și sunt convins că o să vă asculte colegii și o să-i taie pe toți. Nu noi gestionăm curtea școlii, nu noi dispunem cu ce se întâmlă în curtea școlii, ci directorii, administrativul. Noi, în mod special, am lăsat acces în bazele sportive pe care le-am amenajat, în cadrul școlilor, ca să se poată face accesul și din afara curții, tocmai, având în vedere programul, ca în afara programului școlar să poată fi și acces din afară. Directorii de școli și cei care gestionează școlile, în general, se opun vehement acestei inițiative de a lăsa curțile deschise, bazele sportive ale școlilor, să le lăsăm deschise în afara programului. Dar, tocmai, pentru că noi

credem că este necesar sportul, acum, în timp ce avem restricțiile astea, nu putem face nici măcar sport sau, mă rog, foarte restricționat, noi amenajăm mai multe terenuri de fotbal, de tenis, locuri dejoacă. Aceste facilități vor fi gata undeva, sfârșit de luna mai, început de luna iunie, când unele sunt gata deja. în două, trei săptămâni încep să fie gata multe dintre astfel de facilități, tocmai ca să oferim condiții pentru sport și vă dau și adresele, locațiile unde le amenajăm. Pentru că, da, noi nu facem gălăgie, că noi suntem ocupați cu a face lucruri.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Toan

Cu apa caldă și cu dalele să-mi spuneți!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță Dacă-mi permiteți, doamna Președinte.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

In școli noi am rezolvat problema cu apa caldă. Era într-adevăr o problemă, pentru că ele au fost construite fără apă caldă. Tocmai am rezolvat problema asta. în Sectorul 3 e o problemă rezolvată sau dacă se referă la RADET, RADET nu este la Primăria Sector 3. Deci, nu putem rezolva noi problema apei calde.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. îi dau cuvântul domnului consilier Stelian Ene.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Mulțumesc, doamna Președinte. Mă bucur foarte mult să aud de la domnul Primar Negoiță, aproape cuvânt cu cuvânt lucrurile pe care le-am spus în ultimile două, trei, patru ședințe, privind căderea drastică de venituri bugetare pe care le vom avea, în toată administrația locală, nu doar în Sectorul 3. Mă bucur că, în sfârși,t conștietizăm și aud de la dumnealui această idee, privind acele direcții și inițiative de unde putem să recuperăm bani. Noi am avut, nu mai demult de ultima ședință, o inițiativă de Consiliu Local, în care tocmai asta ceream executivului. Adică, nu puteți să cereți legislativului să vă spună care sunt proiectele de unde tăiem. Noi asta v-am întrebat pe dumneavoastră. Haideți să vedem, haideți să le punem cap la cap, executivul să ia o serie de decizii, să spună: astea sunt proiecte prioritare, astea nu! Sigur, putem să discutăm politic, că nouă nu ne plac pavelele, că nouă nu ne place publicitatea electorală, mascată la televizor, asta este o discuție politică. Dar, economiile reale se iau printr-o decizie executivă și executivul știe foarte bine care sunt proiectele neprioritare acum și se pot face aceste tăieri, mă rog, impropriu spus tăieri, această prioritizare a fondurilor, că despre asta este vorba, mai ales că scăderile sunt cât se poate de reale și încep deja să se întâmple. Eu am spus acum două ședințe, cred, am spus 20, 30, 40%, asta a fost o estimare așa, cum să spun, din pix, efectiv aiuristică. Dar uite, că începe să se întâmple, uite că, pur și simplu, acolo ne duce realitatea. Deci, trebuie să avem mare grijă cu bugetul și aș vrea să vedem mai multă responsabilitate pe direcția asta. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin NegoităExact! De aceea, domnule consilier, avem discuțiile acestea, tocmai pentru că noi încercăm să ne facem treaba, să fim responsabili și să operăm din timp, fiind conștienți de faptul că vom avea probleme financiare în acest an. Probleme financiare... probleme cu încasările, adică nu vom putea executa bugetul pe care l-am previzionat la începutul anului. Dar dacă nu eram realiști și nu operam modificări în ideea de a reduce costurile, nu exista această discuție. De la asta s-a și plecat această dezbatere. Noi încercăm să fim cât putem de realiști, și reușim și să scădem costurile în zonele în care considerăm că putem să le facem fără a crea mari probleme.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Domnule consilier Alexandru Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc, doamna Președinte. Stimați colegi, o societate normală, trebuie să funcționeze și să ruleze banii, pentru buna func onare a cetățenilor săi. Țara trebuie să producă cât mai repede, fie că vorbim de Sectorul 3 sau un alt oraș, altfel vom intra într-un colaps financiar. Este adevărat că trecem printr-o perioadă dificilă, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm în casă la infinit. Vedeți ce se întâmplă dacă stăm închiși! Se aprobă autonomia Ținutului Secuiesc, ne pleacă pădurile din țară și așa mai departe. Profit pe această cale și cer public acelor persoane care au votat și au fost implicate pentru a favoriza autonomia Ținutului Secuiesc, să-și dea demisia. Noroc cu senatorii care s-au opus pentru această decizie.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Consilier, nu avem așa ceva pe ordinea de zi! Eu înțeleg, dacă vreți discutăm la sfârșitul ședinței. Dar, discutăm punctual pe fiecare proiect în parte.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Dar văd că discutăm întruna de coronavirus! Nu este normal! O fi și el important, dar nu atât de important. Sunt alte lucruri mult mai importante decât acest coronavirus și să stăm în casă! Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Mai dorește cineva să pună întrebări la acest punct? Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 13!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020”. Propuneri, obiecțiuni?

îi dau cuvântul doamnei Consilier Păunică Adriana.

Dna Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamnă Președinte. Am de făcut un amendament. Amendament pe care l-am trimis și pe grupul de consilieri, al Consiliului Local Sector 3, și anume: ținând cont de criza determinată de răspândirea infecției cu virusul COVID, pentru asigurarea sumelor necesare achiziționării materialelor parafarmaceutice la DGASPC Sector 3, propunem virarea sumei de 150 mii lei în cadrul subcapitolului - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale -68.02.50.50, astfel:

 • - de la articolul bugetar 20.05.30 reprezentând obiecte de inventar, prin diminuarea cu 150 mii lei (trim.II)

 • - la articolul bugetar 20.04.02 reprezentând materiale sanitare, prin majorarea cu 150 mii lei ( trim.II).

Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, doamna consilier. Domnule consilier Voinea.

Dl .Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Doamna colegă Păunică, v-am trimis pe grupul de whatsApp, ca să nu vă inoportunez aici în plenul ședinței, o corectură. Văd că nu luați în seamă nimic, nici dacă v-aș spune că afară plouă, dumeavoastră ați vedea că plouă și plecați tot fără umbrelă. V-am spus că nu există virusul COVID 19, de ce nu ați ținut cont de corectura asta simplă? Există SARS COV 2, ăla este virus, COVID 19 este o boală! Deci nu este nici un virus COV 2! Modificați acolo în textul hotărârii, că ne facem de râs ca mari specialiști ce ne dăm acum în coronavirus, cu toții! Un lucru pe care oricine îl știe acum după atâta dezbatere, dar văd că nu interesează pe unii chestiunea asta de amănunt.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Știu doar cei care se uită la televizor, s

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Se uită la televizor? Păi, uitați-vă pe știri, pe ce vreți, nu la televizor, că la televizor se spun prostii multe, inclusiv de ce ne ferim, ne ferim de COVID. De fapt, mai spuneau unii că s-au îmbolnăvit, că le scoate apendicita.

Dna Consilier Păunică Adriana

Permiteți-mi, domnul coleg consilier. Spuneți-mi dumneavoastră pe ce post de televiziune să mă uit?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu vă uitați pe nici un post! Dacă vorbiți despre ceva sau dacă v-am spus mai devreme, acum o oră, aveați posibilitatea să vă documentați, că este foarte simplu să vedeți. V-am pus pe grupul de whatsApp că este incorect ce spuneți acolo și veniți și vă faceți de râs acum în plen, să vă vadă toată lumea. V-am spus-o în particular.

Dna Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc că-mi luați dumneavoastră apărarea. Mulțumesc, domnul coleg consilier.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Păi nu vă iau apărarea, vă spun să corectați acum! Rectificați acum cum se cuvine! Deci, care este amendamentul?


Dna Consilier Păunicâ Adriana

îl știți dumneavoastră. L-am citit!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Păi nu este corect, nu este pandemie de COVID, nu ne infectăm cu COVID!

Dna Consilier Pănnică Adriana

Da, SARS COV 2. Ne infectăm cu SARS COV 2.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Faceți corectura acum sau fac eu amendamentul?

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, domnule consilier. îi dau cuvântul domnului consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! In contextul celor discutate cu domnul Primar mai devreme, sigur nu are nevoie DGASPC-ul și de obiectele de inventar și să luăm materialele sanitare din altă parte? Adică, să alocăm totuși.... Practic acești 150 de mii lei, să-i luăm din altă parte, nu tot de la DGASPC, doar să facem un schimb de articole bugetare, ci să-i luăm de la alte lucrări.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

De la pavele!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnule consilier, de acord! Faceți dumeavoastră! Indicați de unde să luăm banii și nu este nici un fel de problemă. Nu mă deranjează să veniți cu propuneri realiste, decente, constructive.

DL Consilier Petrescu Cristian

Păi, tocmai stabilisem că ne oprim cât de cât, cu excepția lucrărilor neapărat necesare pe parcurile de distracții, și că alocăm banii către alte lucruri. în cazul în care nu se poate acum, putem să ne gândim pentru ședința următoare. Văd că este și domnul Director General de la Economic cu noi, să știe ce-am hotărât, mă rog, ce-am discutat măcar, că alocăm banii de la parcuri de distracții, în măsura posibilităților, către alte activități și să gândim de natura asta bugetul, măcar pe viitor dacă nu se poate fix la punctul ăsta, la punctul cu DGASPC-ul. Din câte știu eu, de la o Asociație de Proprietari, au fost instalate dispensere pentru dezinfectant, fără dezinfectant, spunându-li-se asociațiilor să-și pună singure dezinfectant în dispensere. Adică, de asta se leagă acest amendament, cu materialele sanitare de dezinfectant sau este alta ideea, că nu se înțelege foarte bine la ce se referă acest amendament, doamna Păunică?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna consilier Păunică.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă-mi permiteți, doamna Președinte?

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Sunt mari probleme cu găsirea soluțiilor de dezinfecție, astea pentru dispensele astea. Pentru că legea ne vorbește de soluții avizate, autorizate de către Ministerul Sănătății. Așa, soluții pe piață se găsesc, să știți! Dar nu sunt avizate de minister. Eu, pentru mine, acasă, pot să cumpăr și neavizat, dar Primăria nu poate. Da, sunt mari probleme pe piață cu acele soluții autorizate de minister și de aceea noi am pus acele dispensere fără soluție, pentru că nu găsim soluție. Și mulțumesc pentru înțelegere, data viitoare încercăm să vă punem la dispoziție materialele și să încercăm să găsim soluții, cele mai bune soluții de unde să reducem și unde să ducem fondurile, în această situație de criză.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Păi, atunci nu este o risipă strigătoare la cer, să punem dispensere care nu-și îndeplinesc rolul pentru care au fost puse? Nu puteam să le punem, să le achiziționăm în momentul în care ne asiguram că putem să avem și soluțiile respective? Puteți să râdeți, că sunt pe banii Primăriei! Cum să nu râzi! Dar pe gogoșeria proprie, te mai gândești puțin înainte.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Treceți la subiect, lăsați!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Este ridicol! Nu-i din cauza noastră, domnule consilier, stimați colegi! Discutăm despre ordonanțele neamului, pe care vin niște guvernanți să ni le dea. Pe care le dau dimineața și le modifică după-amiază. Da, stimați colegi! în care vin să ne spună că Primăria este obligată să monteze dispensere, fără să se asigure că există soluție pe piață. Ulterior, vine și modifică Ordonanța militară și spune că este recomandare. Noi nu stăm să ne uităm că dacă este Ordonanță militară, spre deosebire de unii, care nu știu pe unde calcă. Noi suntem responsabili și respectăm Ordonanța militară și montăm.


Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

La fel faceți și cu bicicleta?

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită

Nu vreți să închideți microfonul, că eu v-am ascultat cu microfonul închis. Nu de alta, dar eu nu mă uit la dumneavoastră. Că țin la vederea mea și la viața mea. M-ați înțeles? Deci dacă puteți să vă închideți microfonul aș aprecia, ar fi o dovadă de bună creștere. De aceea, noi când a apărut ordonanța, le-am dat în comandă, ele au fost livrate, noi le-am montat. Și haideți să înțelegeți, domnul consilier, că, spre deosebire de noi, care suntem autoritate publică și nu putem cumpăra soluții neautorizate de Ministerul Sănătății, Asociația de Proprietari poate cumpăra soluție care nu este autorizată de către Ministerul Sănătății, soluții perfect bune de folosit, dar ilegal de achiziționat de către noi. Nu mă aștept de la dumneavoastră să înțelegeți chestia asta, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți și chestii mult mai simple de atât, dar pentru ceilalți colegi v-am dat această explicație.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Domnule Director, Primar, ce sunteți! Că sunteți de toate! Sigur că nu pricep așa la nivelul unui doctor care s-a dezis și și-a cerut scuze pentru furtul pe care l-a făcut. Dar să-mi spuneți și mie cu ordonanțele astea militare, pe care le respectați? Nu cumva era în ordonanța militară și faptul că nu prea avem voie să ne plimbăm cu bicicletele prin parc? Că dacă tot spuneți că respectați acum ordonanțele militare sau dacă nu spuneți asta spuneți-mi cum se mai simt lebedele?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Respect Ordonanțele militare, chiar dacă unele sunt absurde și inclusiv cei care le-au elaborat, cei care le-au debitat Le-au corectat pe unele din ele chiar în aceeași zi. Și eu le respect, chiar în parc să știți că cu bicicleta și în oraș am fost de mai multe ori nu doar o dată. Doar o dată am fost filmat de niște ticăloși și nu-i problemă, îmi plătesc amenda. Dar eu respect, domnule, Ordonanțele militare, așa cum sunt ele.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Dar o Hotărâre de Consiliu, o respectați, domnule Primar? Că am stabilit că nu mergem cu bicicletele în parc. Sau Primarul are voie?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnule, penru noi bicicleta înseamnă un mod de transport, eu nu am fost în inspecție, domnule, nu am fost să mă plimb acolo și sunt responsabil și trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că, de exemplu, Utilitățile Publice au voie să mergă în zonele în care vehicolele, în general, nu au

voie. Și să știți că de aceea sunt reguli pentru a exista excepție de la reguli. Să nu înțeleagă cineva, că eu mă aștept de la dumneavoastră să înțelegeți aceste aspecte!

DL Consilier Voinea Inocentiu-loan îmi amintesc când v-ați pus girofar galben de gunoier pe mașină!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Da. îmi cer scuze! Ridicasem mâna, dar a intervenit domnul Primar și s-a pierdut esența la ceea ce vroiam să spun, dar care era altceva.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă rog, să trecem la vot. Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier Păunică. Votați vă rog!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-loan

Cu corectura menționată!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Cu corectura menționată!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri și 5 consilieri care nu au votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 10 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări””. Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Uite aici aș fi curios să știu de ce nu s-a putut clarifica.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă rog, să votați, pentru că s-a dat drumul la vot și vorbim după, pe acest punct

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Păi, de ce? Eu am ridicat mâna înainte.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Păi, deja pregătisem votul până v-am văzut pe dumneavoastră.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu-i nimic, întrerupeți-1! S-a mai întrerupt și după ce am votat. Dacă nu, trimiteți-ne acasă, închidem și țineți ședința mai departe.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Voinea, aveți cuvântul.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Aici sunt curios să aflu, unde a fost problema, de nu a fost publicat proiectul de hotărâre cu 5 zile înainte? Că se știa că este nevoie de această aprobare a Consiliului. Din februarie au primit o adresă din partea Primarului că trebuie să primească auditor, indiferent dacă sunt sau nu mare întreprindere. Care a fost cauza?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Așteptăm să intre de la societate imediat și o să vă răspundă.

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Mulțumesc!

DL Consilier Petrescu Cristian

Dar nu știa că are punct pe ordinea de zi? Adică noi putem să stăm.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Ba da, știa, dar nu se poate loga.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Cineva din partea societății, nu este în stare?


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu se poate loga.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Hai cu domnul Primar, că le știe pe toate!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

A intrat cineva de la societate?

DI. Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Bună ziua, domnilor consilieri, doamnelor consilieri, domnule Primar! îmi cer scuze, dar m-am conectat foarte greu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Cine sunteți?

Dl. Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Popa Marius mă numesc, de la SD 3 Salubritate și Deszăpezire.

DL Consilier Petrescu Cristian

In ce calitate?


Dl. Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Consilier Juridic.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Păi să vă trimit și eu secretara la ședință, domnule, atunci!

DL Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Domnul președinte este foarte ocupat cu un proiect în derulare.

DL Consilier Petrescu Cristian

Păi și noi suntem ocupați. Eu vă propun să respingem acest punct!

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Atât de ocupat încât nu a avut timp nici măcar să trimită la timp. Asta ar fi fost întrebarea. De ce ați venit cu el pe punct suplimentar, când știați din februarie că trebuie să vă numiți auditoriu financiar?

DL Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Referitor la auditoriul financiar statutar au trimis oferte, s- a selectat o ofertă. Doamna este foarte în vârstă, a oscilat o săptămână, două, să semneze contractul, intr-un final a renunțat, fiindcă nu au lăsat-o copiii, motiv personal. După care am reluat procedura de selecție.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Auziți ce explicație, nu au lăsat-o copiii! Cea mai digitalizată Primărie, au găsit un auditor pe care nu l-au lăsat copiii să-și facă treaba. Asta este măsura incompetenței aparatului acesta stufos, în marea lui majoritate, cel puțin la nivelul societăților, ales pe criterii politice, nu pe

competențe.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Mai sunt și alte întrebări de pus, pe acest proiect?Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Că tot nu primim răspuns! Sau întrebări cui să-i punem?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat și o să primim răspuns în scris.

DL Consilier Petrescu Cristian

Aș avea eu o întrebare, pentru toți colegii consilieri, indiferent de culoarea politică. Dacă v-ați situa de altă parte a baricadei, ați vota acest proiect? Mulțumesc!

DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

întrebare retorică, la care nu au avut curaj să răspundă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Da. De ce nu? Dar aici este vorba despre un auditoriu, nu? Ce legătură are?

DL Consilier Voinea Inocentin-Ioan

Dar cu publicitatea cum a fost?

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Dar ce legătură are? Nu văd nimic în neregulă să nu se voteze acest punct.

DL Consilier Pelinaru Cornel

Când aruncați mănușa, scoateți mâna din ea, da!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Da, domnule consilier Cristian Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Tocmai ne-a spus domnul consilier juridic, că doamna respectivă nu a fost lăsată de copii să presteze această activitate. Chiar vi se pare în regulă, să facem activitatea aceasta cu doamna respectivă? Adică nu vi se pare nimic în neregulă, trecând peste faptul că a fost introdus pe listă suplimentară, deși ar fi fost tot timpul. Nu știu, ne uităm și la ce prestează oamenii aștia și nu doar la un cel mai mic preț obținut pe SICAP. Sper, măcar, că s-a făcut pe SICAP. Și la calitatea lucrării și la ce avem de așteptat de la prestatorii respectivi, că totuși nu vorbim de câteva zeci de mii de lei, vorbim de foarte mulți bani. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier, pentru cei care au copii mici, cred că este de înțeles. Se poate întâmpla și să nu fi lăsată în pace de către copii să lucrezi în anumite momente. Asta este situația, probabil că situația în care suntem acum, doamna stă acasă cu copiii.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Doamna președinte, dumneavoastră vă faceți că nu pricepeți? Nu ați auzit? De asta votăm așa că nu auzim totul. Domnul consilier juridic, a spus că doamna era foarte în vârstă, motiv pentru care cred că nu este o a doua doamnă, cum o chema... care a făcut copil la 67 de ani. Deci avea copii mari, nu copii mici. Copiii care nu au lăsat-o să presteze o activitate pentru Primărie, nu copiii mici.

Dna Președinte de ședință Văduva Iu liana

Nu am auzit că domna este în vârstă.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Atunci nu vă mai spuneți punctele de vedere așa după ureche, dacă nu ați auzit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Dacă a spus de copii, am înțeles copii mici. Da, domnule Consilier Juridic, aveți cuvântul.

Dl. Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Ca să fim înțeleși, noi am derulat o procedură, am trimis trei oferte, ni s-a răspuns, am încercat o doamnă auditor, doamna Tănăsescu a câștigat selecția noastră, a fost selectată. Am așteptat două săptămâni să facem contract cu dânsa, ne-a tot amânat, până la urmă, din motive personale, nu a vrut să încheie contractul. Am reluat procedura și din cauza asta am venit cu propunerea atât de târziu. Ne-a luat și pe noi prin surprindere. Din motive personale și v-am zic și motivul, nu au lăsat-o copiii, asta ne-a spus nouă, asta a fost motivația. Având o vârstă mai înaintată, aproape peste 60 de ani, nu au lăsat-o copiii, motive personale.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Domnule consilier juridic, vorbiți de două săptămâni, cu două săptămâni. Când ați primit dumneavoastră solicitarea în februarie, din partea Primăriei, să vă numiți auditoriu financiar? In februarie, când? Hai să spunem în ultima zi a lunii! Având în vedere că era an olimpic, adică an bisect, 29, plus două săptămâni și două săptămâni, ar fi încă o lună, 30 martie, suntem în 30 aprilie, deci încă o dată pe atât. Despre ce procedură reluată vorbiți dumneavoastră dacă spuneți de două săptămâni, când este vorba de două luni cel mai puțin, dacă nu mai mult. Eu nu cred că în ultima zi din februarie ați primit, ci pe la început, acea solicitare.

Dl. Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

îmi permiteți domnule consilier, doamna președinte. Nu caut scuze. Dar, în ultimul timp, societatea are un volum foarte mare de lucru. Nu este o scuză, dar mai avem o zi de audit intern, în sensul că ar fi o scuză, dar se lucrează foarte greu în ultimul timp, din toate punctele de vedere. Mulțumesc mult!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Ca și consilier juridic, nu credeți că trebuie să respectați legea și că aceste proiecte de hotărâri trebuie puse cu 5 zile înainte de data desfășurării ședinței ordinare, pe site-ul Primăriei. Nu cumva asta este un fel de a ocoli legea, de a-1 trece ca punct suplimentar, când de fapt el nu

este suplimentar, că nu justifică.


Dl. Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Tocmai v-am explicat că de încadrat în timp, ne încadrasem. Datorită unor motive care nu țin de noi...

Dl. Consilier Voinea Tnocentiu-Ioan

Din cauza! Ca și consilier juridic trebuie să fiți scrupulos în exprimare. Din cauza! Motiv, are o conotație pozitivă.

Dl. Popa Marius - Consilier Juridic al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Mulțumesc mult. Am înțeles!

Dna Președinte de ședință Văduva Iu liana

Mai sunt și alte întrebări la acest punct?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Cred că ne-arn edificat suficient.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Enăchescu.

Dl. Consilier Enăchescu Marian-Dani el

Doamna Președinte, vă rugăm să reluăm votul, pentru că la mine s-a blocat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Reluăm, pentru că s-a oprit. O să votăm din nou, votul s-a oprit. Domnul consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Vă mulțumesc. Pentru domnul Consilier Juridic. Vă rog să-i transmiteți domnului Președinte Nițu, că în repetate rânduri, mie, personaj și sunt sigur că și celorlalți colegi consilieri, le-a spus cât de important este Consiliul Local Sector 3 și cum conduce el atât aparatul Primăriei, cât și societățile din subordine și că eu unul sunt puțin dezamăgit de atitudinea dânsului, de a nu participa la ședințele noastre, ca să ne aducă aminte cât de importanți suntem și cât de important este votul nostru în derularea activității societății dumnevoastră. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Votați, vă rog, punctul 4, de pe suplimentare 1!

Cu 15 voturi pentru, 6 împotrivă, 6 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Voinea.

Dl, Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Cred că ar merita domnul Nițu să mai primească un semnal și la acest punct de pe ordinea de zi. E o părere personală.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 5!

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Eu să știți că de două ture nu mai primesc votul. S-a întâmplat ceva, a picat netul, a picat legătura, iar acum nu mai îmi apar rezultatele și nici opțiunile de vot.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Am înțeles. S-a mai întâmplat cumva treaba asta? Ar însemna să reluăm votul și la punctul trecut.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nici vorbă! Lăsați! Lăsați! Nu avem semnal. Ar însemna să reluăm votul și la ședința trecută!

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Dacă domnul consilier spune că a putut să voteze nici la punctele anterioare, consider că e în ordine să se voteze din nou.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Deci, uitați, ca să vă spun, punctul 6 de pe ordinea de zi, de drept o să fie, cred eu, atacat, pentru că a trecut cu un vot reluat. Continuați să faceți lucrul ăsta și să vedem dacă instanța vă va da dreptate să reluăm voturile în cadrul aceleași ședințe la un punct aflat pe ordinea de zi! Deci, dacă vreți să fie picat fără dubiu, reluați votul!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

în regulă. Atunci nu reluăm votul, nici la unul, nici la celălalt.

Cu 16 voturi pentru, 6 împotrivă, 6 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 2 „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Provider Plus Services SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Ene Stelian.

DI. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Am mai discutat un pic....

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mă scuzați! Până intră domnul Panait, aș avea o chestiune de procedură. Observ că suntem


10 oameni care simt live, mă rog, mai puțin domnul Primar care nu este în fața calculatorului. Eu, unul, și nici cetățenii Sectorului 3 și nici în vreo eventualitate a vreunei proceduri în instanță, nu avem garanția că în spatele acelor calculatoare se află persoanele respective. Drept pentru care am rugămintea ca în momentul votului, toată lumea să fie cu live-ul, cu video-ul pornit, pentru că nu pot să știu dacă cineva care se află în spatele unuia dintre numele respective, chiar este persoana care trebuie sau nu. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Am înțeles!

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Eu am propus să avem camerele pornite, la început când facem prezența, pentru că, ulterior, sunt probleme de conexiune foarte mari. Eu acum nu pot să țin video-ul pornit pentru că nu ne mai putem înțelege. Și atunci, facem prezența cu camera, asta este propunerea mea, și la vot, vă dați seama ce spuneți dumneavoastră că cineva din spate îl dirijează, păi persoana respectivă o să se ducă undeva în afara cadrului și tot o să-l dirijeze. Hai să fim serioși! Câtă vreme suntem la distanță, nu putem garanta că omul ăla votează nedirijat și așa mai departe, dar să fie el, prezent la ședință, asta cred că e important.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Faptul că ești prezent la începutul ședinței, nu înseamnă că ești prezent și peste o oră și că nu votează altcineva în locul tău. Și cel mai concret exemplu, care-mi vine la îndemână și-1 rog pe Cristi să mă scuze că dau exemplul ăsta, este familia Tudorache, care nu avem de unde să știm, ei fiind în aceiași casă, că nu votează cineva la două mâini. Repet, nu ăsta este cazul la care mă refeream. Ideea e să vedem cine votează în mod real și să nu participăm la începutul ședinței și după aceea, nu. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


îi dau cuvântul domnului Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Nesoiță

Mulțumesc! Văd că domnul consilier Cristian Tudorache vrea! Dar și la familia Galbenu este aceeași chestiune, nu este doar la ....

DL Consilier Petrescu Cristian

Corect! Corect! Era doar im exemplu! Repet, nu am vrut eu să dau pe Tudorache ceva! Doamne iartă-mă!

Dl. Consilier Tudorache Andrei-Cristian

Doamna președinte, am dreptul la cuvânt? Haideți să detaliem așa un pic, din punct de vedere tehnic. Dacă sunt două conexiuni de net, sunt video-uri simultane, în aceeași casă, se poate întâmpla să se deconecteze una dintre ele și în al doilea rând, fiecare consilier este răspunzător de ceea ce voteză și de ceea ce se întâmplă pe calculatorul lui, nu? Așa că, nu cred că sunt fondate lucrurile, apropo de exemplele date. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnului Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc, doamna președinte. De aceea, am văzut că Guvernul a început deja să aibe ședințe în sala de guvern. Parlamentul a început deja. Eu am fost astăzi la Parlament, au început să aibe ședințe semifizic, deocamdată, dar într-o săptămână, maxim două, vor avea ședințe de plen, pe bune, ca întotdeauna. V-aș propune să supuneți la vot sau poate să fie și unanimitate, ca următoarea ședință, chiar dacă este peste o săptămână, că este peste două săptămâni, să supuneți


la vot chestiunea asta, să ne vedem și noi intr-o sală mare, unde păstrăm distanța, unde ne protejăm. Dar, haideți, că deja astăzi, de exemplu, cred că am pierdut mai bine de o oră, că este votat, că nu a votat, că este prezent sau nu este prezent, mă văd sau nu, conexiune și alte chestiuni. Și nu este! Ședința on-line nu este ca o ședință în care suntem cu toții prezenți. Repet, haideți să luăm exemplul de la Guvern, de la Parlament, adică cei care sunt la nivel național, nivel central, pe care putem să-i luăm ca exemplu!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte întrebări mai simt? Domnul consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Mulțumesc, doamna președinte. Nu mai reiau ce am spus la începutul ședinței, când am discutat ordinea de zi, privind maniera în care s-au colectat aceste oferte și mă limitez doar la a spune că chestiunea asta cu publicarea într-un ziar este o formalitate inutilă, dacă vrem să publicăm cu adevărat, nu în ziar. A explicat și domnul Voinea anumite aspect, cum se păcălește chestiunea asta, și oricum chiar dacă se publică într-un ziar de o mie de exemplare, este nesemnificativ, pentru că nu ajunge la agenții respectivi. Eu aș vrea să văd o prospectare de piață mult mai amplă, care să ducă în inbox-ul a 50%, 80%, din agenții economici cu acel profil, să ducă această cerere de oferte. Faptul că ai o singură ofertă luată cu copy - paste, nu este în regulă. A explicat domnul Panait, nu mai este reiau. Aș vrea, în schimb, să merg pe fondul lucrării. Această hală de sortare, ea este amplasată pe Drumul Lunca Vișagului, care este în Sectorul 3, dar există o poziție destul de puternică, pentru că este la circa 100 de metri de case din comuna Glina, sat Cățelul și oamenii de acolo sunt foarte revoltați. Adică, au început să ia acțiuni juridice, vor să blocheze acest proiect. Ei spun, nu știu dacă este adevărat, că nu sunt expert și nu am studiat în atât de amănunt cazul, dar ei spun că este nevoie de cel puțin o zonă de protecție de 200 de metri între locuințe și hală și că asemenea obiective se edifice, în mod normal, la peste o mie de metri de zonele locuite, pentru că, deșeuri, poluare, toate aceste aspecte. întrebarea mea este, pentru domnul Director sau pentru domnul Primar: avem certitudinea că nu va fi blocat acest proiect? Pentru că dacă noi investim, iată, continuăm și acum, mai băgăm un milion de lei. Proiectul mai vechi, costul inițial cred că era undeva la 10 milioane de lei. Continuăm să investim aici, foarte bine, că avem nevoie de această hală, dar avem certitudinea că nu va fi blocat proiectul și ne trezim cu el blocat, în instanță, și nu putem să-l folosim? Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc! Domnule consilier, noi am avut un teren cumpărat care avea distanțe, era lângă cimitirul de animale, cei de la primărie nu au vrut să ne dea. Nu au vrut! Nu vreau să spun eu acum, în ce fel funcționează anumite primării, apropo de corupție și alte lucruri, că noi nu putem să dăm șpăgi! Că noi nu putem! Și atunci ar trebui să facem în Sectorul 3, că nu putem să rezolvăm niște probleme în anumite zone. Mama lor, de ticăloși! Să fie sănătoși cui nu-i place stația noastră de sortare, noi avem aviz de la Mediu, avem toate avizele necesare, avem studiu făcut de Institutul și că nu există nici un fel de risc pentru locuitorii din zonă și pentru nimeni. în consecință, acest

de Sănătate Publică. Acel studiu ne arată cât se poate de clar, că respectăm toate regulile de mediu


proiect nu poate fi blocat de către persoanele din afara Primăriei, Consiliului Local Sector 3, pentru că este pe raza Administrativă a Sectorului 3 și pentru că respectă toate normele în vigoare. Iar dacă dumneavoastră vă referiți la o mie de metri, acolo discutăm de depozite, nu discutăm de stații de sortare. Stațiile de sortare, atât de deștept sunt făcute reglementările astea făcute de Guvern și Parlament, încât nici măcar nu sunt menționate în normativ, dar poate fi asimilat cu rampă de transfer sau altceva unde scrie 200 de metri. Noi acolo avem 200 de metri, de case. 200 de metri de case, nu de proprietăți. Că nu grădina este riscul, ci casa! Repet, lungim inutil discuția! Avem toate avizele necesare pentru edificarea acestei investiții, care a costat foarte puțin, iar cei care sunt cunoscători în domeniu, pot să le spun să se aplece cu atenție, pentru că îmi discutat cu câțiva specialiști, am făcut o treabă extraordinară, cu bani puțini, foarte puțini. Nu există stație de sortare, la nivelul ăsta, în România, nivelul ăsta de tehnologie, iar celelalte care au fost făcute, evident sub stația noastră și din perspectiva cantității și din perspectiva calității, au costat mult mai scump decât ne-a costat pe noi.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Susținerea dumnealor, vizavi de 200, 1000 de metri, se baza pe ideea mea, că ok, hala are o anumită suprafață, utilajele, în principiu, ocupă în totalitate, nu este un spațiu de stocare închis. Deci, ea va avea o curte în care va exista o cantitate de deșeuri tot timpul și atunci ei invocă chestiunea asta, că acolo va fi practic un depozit, întotdeauna se va acumula materia primă, adică ce intră pe banda de sortare și atunci întotdeauna vor fi efecte de tipul, olfactive, scurgeri, există și un pârâiaș înțeleg, acolo, care se duce spre casele lor, hala este un pic mai sus decât nivel și atunci, evident că ei vor lupta juridic împotriva unei chestiuni care le reduce valoarea proprietăților și bineînțeles că trebuie să avem certitudinea că investim în ceva ce are viitor. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Știu, domnule Consilier. Ei au luptat și până acum. Nu cred că mai luptă în continuare, că și-au dat seama că nu au nici un fel de șansă. Repet, nu are legătură ce spuneți dumneavoastră, temerile pe care unii dintre dânșii le au vor fi infirmate de către realități, pentru că acea hală este suficient de mare și este capsulată. Avem sisteme de exhausare, care va trata printr-un biofiltru tot aerul pe care-1 tragem din interior, astfel încât să nu creeze nu doar pericol de sănătate ci nici măcar disconfort. Repet, ce facem noi este 100% legal, 100% reglementat și respectă normele de mediu. Nu au nici o șansă să se lupte împotriva noastră, pentru că noi chiar facem o treabă bună acolo, domnule consilier. Stimați colegi, vreau să vă asigur de chestia asta.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Am două mențiuni. Una, încă o dată, să menționez că nu avea nici o legătură cu familia Tudorache, ceea ce am spus mai devreme. Era un nume acolo pe ecram care m-a inspirat. îmi cer scuze, dacă s-a înțeles cumva greșit. Pe de altă parte, o să fiu de acord cu domnul

Primar, că și eu, unul, îmi doresc să ne vedem fizic undeva, să terminăm cu prostiile astea. Mă scuzați! Cu on-line-ul ăsta, care ne ocupă mult timp și ne face să ne îndoim unii de alții și să nu mergem mai mult pe fondul problemei, decât pe formă. Pe de altă parte să-1 încurajez pe domnul Primar să facă denunțuri împotriva celor care au solicitat șpagă sau nu au eliberat avizele respective, nu au fost de acord cu investițiile Primăriei Sector 3 sau ale societăților Primăriei Sector 3 în alte localități, așteptând șpagă de la noi. Sigur că nu putem să dăm șpagă, nu cred că ar trebui să dea nimeni șpagă și cu atât mai mult, domnul Primar fiind în cunoștință de cauză și acuzându-i pe acești ticăloși, să se îndrepte împotriva lor în instanță și către DNA, pe orice cale. Altfel, revenind la subiect, voiam doar să pun o întrebare, dar deja este prea puțin întrebarea. Mi se pare deranjant, cel puțin, ca la o cercetare de piață, să primești mai multe oferte și pentru același lucru, să primești o singură ofertă atunci când este vorba de o lucrare. Este prea mult, adică este inexplicabil. Oamenii ăia au depus niște oferte, ca să știm cât ar trebui să coste și în momentul în care ar vrea să ia lucrarea, pe banii pe care i-au oferit inițial, nu mai depun, domnule, nici o ofertă, nu mai vor să lucreze, că au prea mult de lucru în perioada asta, că nu le convine, că banii noștri nu sunt buni, nu se știe de ce. Important este că atunci când îi întrebăm cât ar costa, ne spun, și că atunci când îi întrebăm cu cât ne-ar presta nu ne mai spun, că nu vor să presteze lucrarea. Ei sunt ONG-uri, nu sunt societate comercială care să facă profit. Dacă poate cineva să ofere un răspuns la chestia asta?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule președinte Alin Panait.

Dl. Panait Alin - Președinte CA al societății Algorithm Residential Sector 3 SRL

Domnule Petrescu, domnilor Consilieri, așa cum v-am spus și anterior, am solicitat 4 firme, pentru prospectarea pieței, în principal, anterior înainte de a face lucrarea propriu-zisă, la HVAC Intern Trade, Amtell Internațional, Provider Plus și Brenekka, am obținut niște prețuri, niște termene și ulterior i-am anunțat că vom relua procedura aceasta, oficial, conform regulamentului Consiliului Local, votat de AGA. Așadar, am pus în publicitate, am pus în ziar, pe Anunțul.RO, ziarul, dacă este vreți vă arăta și anunțul, este mare, se vede mare, este public, are un tiraj de 17 mii de exemplare numai pe București, este și on-line la nivel național, deci oricine poate să vadă anunțul. Deci pe lângă cei 4, care am cerut noi, puteau să vină mult mai mulți, foarte mulți puteau să vină. Nu au venit, doar un ofertant a mai venit. De ce nu au venit mai mulți, nu știu să va răspund! Nu am avut anumite criterii care să îngrădească pe unii, pe alții, să nu participe. Nu a fost cazul de așa ceva.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule președinte. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! întrebare cu da sau nu! Ați publicat anunțul și pe SICAP?

Dl. Panait Alin - Președinte CA al societății Algorithm Residential Sector 3 SRL

Nu am publicat pe SICAP, am publicat doar în ziar, pe site și am informat operatorii de care aveam noi cunoștință.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc, doamna Președinte. Noi avem im regulament de achiziție. Regulament care poate fi îmbunătățit. Dacă dumneavoastră considerați că ne aduce un plus-valoare, un plus de competitivitate, postarea anunțurilor noastre de achiziție pe SICAP, n-am nici un fel de problemă. Haideți să reluăm discuția despre regulamentul de achiziții pentru societățile noastre, ca să nu se facă o confuzie, și să menționăm și chestiunea asta. Eu sunt pentru a avea o activitate transparentă, pentru a genera un sistem de competiție și competitivitate, pentru că, nu-i așa, trebuie să fim transparenți, trebuie să fim corecți și trebuie să lucrăm cu cei mai buni pe care-i avem la îndemână și care să și poată să-și respecte angajamentele. Revin, domnilor consilieri, stimați colegi, așteptăm cu multă nerăbdare, propuneri din partea dummenavoastră, în ideea de a înbunătăți acel regulament de achiziții pentru societățile noastre.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Inocențiu Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Nu cred că este nevoie de un regulament ca să ne dăm seama, că dacă vrem majorete publicăm în Cancan, dacă vrem componente de avioane publicăm într-o revistă specializată și citită de cei care produc componente de avioane. Deci, publicarea intr-un ziar, așa, că cineva dintre specialiști s-ar putea să se uite să vadă scorul unui meci și să nimerească și peste anunțul respectiv, asta este așa, acul în carul cu fân. Deci, dacă vrem să ne adresăm specialiștilor, ne adresăm în publicațiile în care siguri că ei au acces. Mai devreme spunea o colegă, că nici măcar la televizor nu se uită de nu știu câtă vreme. Or audiența de la televiziune nu se compară cu un ziar, de oricâte exemplare ar avea. Deci publicarea anunțurilor, să fie făcute în presa de specialitate, adică acolo unde știm că specialiștii urmăresc! Iar pe SICAP nici nu încape îndoială că trebuie să existe astfel de anunțuri, indiferent că avem alternativă și alte mijloace de publicare. Altfel, ne trezim că publicăm pe ușile interioare ale birourilor noastre anunțul de participare și invităm un prieten să bea o cafea cu noi în birou, ca să citească la ieșire.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Mai sunt întrebări? Domnul consilier Constantin Dumitru.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Referitor la ce au spus colegii mei, să știți că are dreptate domnul Voinea. Trebuia publicat pe SICAP, dar pe de altă parte, în ceea ce privește partea asta de detecție și de instalații de PSI, întâmplător, mai am cunoștințe. Și aici, datorită contextului cu criza de COVID, să știți că sunt probleme reale și cu angajații, cu oamenii care lucrează efectiv și cu oamenii care fac verificarea și a proiectului și a instalațiilor, pentru că majoritatea oamenilor care fac aceste verificări sunt în vârstă și evită să mai iasă, evită să mai muncească. De asta bănuiesc că colegul nostru a încercat să facă, probabil, toate eforturile, dar din 4 dacă a venit doar 1, cred că datorită acestui fapt se datorează, să știți. Nu vreau să iau nimănui partea, într-adevăr este de publicat și în SICAP și în ce vreți dumneavoastră, dar în contextul de față să știți că asta este explicația. Eu am proiectare și

am proiecte, inclusiv cu ISU și am probleme reale cu verificatorii, cu colaboratorii, cu tot, să știți. Mulțumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoiță

Eu vă spun că în proiectele în care m-am implicat eu, personal, am procedat după cum urmează: i-am chemat la noi pe toți cei care au fost interesați, i-am făcut invitație, i-am chemat pe toți cei care au fost interesați să participe, le-am solicitat ofertă înainte să începem procedura, am făcut oferte cu ei și după ce am făcut negocieri, am lansat procedura de achiziție pe cea mai mică ofertă. Ca să știm despre ce vorbim. Eh, în momentul în care ceilalți nu pot să se încadreze sau nu vor să se încadreze la cel mai mic preț sau să fie sub cel mai mic preț, nu mai participă la procedură. Nu am nici un fel de problemă, repet, un control suplimentar din partea Consiliului, o comisie din partea Consiliului, nu mai contează ce, indiferent, este absolut binevenită. Suntem instituție publică. Societățile care sunt ale noastre, sunt societăți cu capital de stat și ele trebuie să știe și să conștientizăm permanent că trebuie să avem o activitate transparentă și foarte bine reglementată. Deci, repet, în urma procedurii pe care, personal, eu m-am implicat de mai multe ori și am lansat procedura de achiziție la cel mai mic preț, normal că vine ăla care a dat cel mai mic preț și ceilalți sunt descurajați. Nu știu speța asta exact, că m-am implicat în foarte multe, dar repet oricând Consiliul poate să constituie o comisie care să analizeze un contract sau o activitate sau o societate, orice, Consiliul poate face chestiunea asta, iar în afară de gălăgie mi-ar face mare plăcere să vedem colegi de-ai noștri care sunt cu gura mare, dar când este de muncă se dau la o parte. Aș vrea să-i văd implicați și să ne arate, domnule, uite societatea cutare, uite, poate să vină, poate să facă servicii mai bune de mai bună calitate la prețuri mai bune, altfel venim aici și facem gălăgie inutilă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Mai dorește cineva să vorbească?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoită

îmi cer scuze, doamna președinte! Nu aș vrea să mă refer la toți consilierii, pentru că apreciez foarte multe opinii pertinente, constructive, din partea multor consilieri, dar nu există pădure fără uscături, asta o știm dintotdeauna.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Chiar nu mă consider unul din cei care fac gălăgie. Aș avea o întrebare tehnică și concretă, pentru domnul președinte al CA-ului, dacă-i spun ceva următoarele nume: Madi hnpex SRL, Mirad Energy Services SRL, Delivat Instal SRL, Start Shop Online SRL, Universal Instal Ella SRL. Vă spun ceva aceste nume, domnule președinte?

Dl. Panait Alin - Președinte CA al societății Algorithm Residential Sector 3 SRL

Nu! Din ce-mi amintesc, nu!


Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc! Acestea sunt primele cinci firme, ca c fră de afaceri, în acest domneniu al protecției împotriva incendiilor, pe care, iată, dumneavoastră nu le cunoașteți și nu le-ați trimis cerere de ofertă. Așa că treaba asta cu am cerut nu știu câte cereri de ofertă, poate am cerut cui am vrut noi, dar poate ar fi mai bine să cerem tuturor celor de pe piață și, în special, celor care sunt cei mai, cu cifra de afaceri cea mai mare și cu cea mai mare experiență în domeniu, s-ar putea, tocmai datorită experienței și volumului și serviciilor prestate, probabil, de calitate, că nu degeaba au cea mai bună cifră de afaceri, să ofere ceva mai scump. Dar hai măcar să trimitem, să facem o minima cercetare care sunt cele mai importante firme în domeniu și pe lângă cele preferate de noi, să trimitem și ăstora, că, poate, ăștia buni vor da și ei un preț bun, nu doar aia, ai noștri. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc, doamna președinte. Domnul consilier, știți bine că apreciez, în general, pozițiile dumneavoastră pertinente și constructive. Rugămintea mea, la dumneavoastră, aparatul primăriei, colegii care sunt acum on-line și care au obligația să citească stenograma acestei ședințe, dacă nu au putut participa. Haideți să facem o propunere de regulament, care să includă aceste propuneri, pe care le consider foarte pertinente. Adică, primii 10 din piață, pe care-i găsești în cataloagele de profil, pe care le găsești în statistică, ai obligația să trimiți cereri de ofertă către ei. Ai obligația, de exemplu, să postezi solicitarea în SICAP, chiar dacă nu faci procedură de achiziție publică, pentru că este un haos, este o catrastofă, legea achizițiilor publice este o prostie și o spun așa, cât să o audă toată lumea. Este nevoie de îmbunătățire, de schimbarea acestei legi, de a o moderniza, de a o face anticorupție, că asta este o lege care să-i ajute pe ticăloși să fure legal. Nu pot încuraja așa ceva! Dar propunerile pe care domnul Petrescu le-a menționat, le consider foarte constructive, oportune și trebuie să se constituie într-o înbunătățire a actualului regulament.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Mai dorește cineva să pună întrebări pe acest subiect, la acest subiect? Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 1, de pe suplimentare 2!

Cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă, 7 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dna Consilier Păunică Adriana

Doamna președinte, permiteți-mi, colegul consilier Pelinaru nu mai are semnal.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Asta s-a întâmplat și la celelalte două puncte au fost colegi care nu au... care au rămas așa.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Putem programa pentru ședința viitoare.


Dl. Consilier Voinea Inocentiu între timp poate mai strânge oferte.

DL Consilier Petrescu Cristian

Sigur!

Dna Consilier Păunică Adriana

Intră acum, permiteți-i să intre acum, pentru că a ieșit din sistem dumnealui, l-a scos automat platforma.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu

Doamna Păunică, nu ne dați prilejul să mai facem mai stufoase acțiunile noastre de contestații.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Dar, uitați-vă să vedeți că nu apare online, deci dumnealui nu a putut să voteze înseamnă.

DL Consilier Voinea Inocentiu

Chiar și așa.

DL Consilier Dumitru Constantin

Dacă se poate să rezolvați și cu problema mea, eu nu pot să votez, sunt aici inutil, faceți ceva cu platforma.

DL Consilier Petrescu Cristian

Păi, da, dar votul ăsta nu conta.

Ce dovadă are cineva că domnul Pelinaru ar fi votat pentru, și nu împotrivă?! Adică în fața argumentelor că exista o singură ofertă, pentru un contract de un milion de lei, poate domnul Pelinaru ar fi votat împotrivă.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Deci, Ioana Marinescu spune că nici ei nu i s-a înregistrat votul.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Cred că e cea mai bună ocazie să fim de acord cu domnul Primar, să ne vedem fizic data viitoare și să punem tot ce a picat acum, să le punem la ordinea de zi la ședința viitoare și să terminăm.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dacă îmi permiteți doamna președinte, stimați colegi, este foarte important. Spuneți domnule director ce prevede, ce e contractul ăsta? E de la Decebal sau ce e ăsta?

DL Panait Radu Alin -Președinte CA la societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL Este contractul pentru Vișagului, pentru instalare sistem stingerea incendiilor.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Este urgență și ăsta, ar fi bine să îl aprobăm. Rugămintea mea este să analizăm dacă vreun coleg a picat, pentru că suntem contra cronometru cu acest contract. Repet, dacă nu era grabă cu el eram primul care spunea lasă pe săptămâna următoare. Sunt total pentru a face analiză. Dacă demonstrăm că cineva a greșit cu ceva, mai ales pe partea asta cu prejudicii sau că a încercat să

facă vreo golăneală, în limbaj academic vorbind, sunt pentru pedepse exemplare, dar aici, repet este o situație specială, suntem foarte, foarte, e foarte urgent acest contract.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu

Eu zic să nu ne jucăm cu așa ceva, tocmai pentru că este foarte important acest contract și această protecție împotriva incendiilor. Eu zic să o tratăm cu foarte mare responsabilitate și să vedem dacă nu cumva găsim o firmă mai serioasă, care să facă această lucrare, că nu este totul să facem lucrarea, ci lucrarea respectivă să păzească oamenii de rând de nenorociri.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită

Da, mulțumesc, doamna președinte. Haideți să, e o propunere, sper să fiți de acord, să supuneți la vot, ca data viitoare să ne vedem fizic. Haideți că nu e ce trebuie, poate că nu suntem noi ce trebuie cu asta online, dar prea multe sincope.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mă scuzați că vă întrerup. Sunt trei colegi care spun că nu au putut să voteze.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Doamna președinte, haideți să încercăm să organizăm săptămâna viitoare o ședință extraordinară, le punem pe ordinea de zi, ne vedem fizic, când nu mai pot exista aceste sincope în care, a fost, nu a fost, a votat, nu a votat, a votat pe stânga, a votat pe dreapta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Eu veneam cu propunerea să mai votăm încă o dată, că acești colegi nu au apucat să voteze.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu

Care din start descalifică hotărârea.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Doamna președinte cum doriți, dar, cred că putem să luăm în calcul această variantă să convocăm o ședință mâine sau știu și eu, pentru săptămâna viitoare.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

în regulă, așa rămâne, sunteți de acord să supunem la vot participarea în sala de consiliu sau în altă sală mai mare? Să fim fizic toți consilierii, sunteți de acord?

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian Ionel

Este încă stare de urgență.

DL Consilier Voinea Inocentiu Binențeles!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Dar noi putem vota, sunt colegi care nu pot să voteze de exemplu.

DL Consilier Voinea Inocentiu

Până acum cum au putut?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Deci, cred că de la patru puncte omul spune că nu poate să voteze.

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Dacă vreți să facem o chestie, e nevoie de un proiect de consiliu, e nevoie de ceva, nu pe vorbe și pe ochi frumoși. Haideți să rezolvăm tehnic problemele colegilor, care nu pot să voteze și după aia vedem ce iese la evaluare, stăm să ne plângem unii la alții.

Haideți să rezolvăm că mai avem și altele. Mulțumesc!

DL Consilier Voinea Inocentiu

Eu vă propun să folosiți tabletele de la primărie, care au net suficient, care, dacă nu au net suficient, pot fi suplimentate de aparatul tehnic, dacă nu aveți net în alte condiții și hai să rezolvăm. Nu înseamnă că dacă ne lovim de o chestiune avem o dificultate, gata schimbăm, în loc să modificăm ceea ce nu merge.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu știu la ce se referea doamna consilier, că trebuie să modificăm, trebuie să supunem la vot...Regulamentul prevede atât Online cât și prezența fizică, că până la urmă eu ca Primar convoc ședințele, mă interesează să văd părerea dumneavoastră. Din perspectiva mea, consider că, sunt mult mai utile ședințele făcute cu prezență fizică decât acest online, unde e posibil să avem o problemă noi, că asta e, nu ne adaptăm și va dura ceva până să ne adaptăm. Dar nu doar noi suntem pe lumea asta, iată mai sunt și alte entități, structuri care sunt mult mai centrale și mai sus poziționate decât administrația publică locală și dacă e nevoie, repet, Guvernul, Parlamentul, au avut, și în continuare au început deja să aibă întâlniri fizice. Nu au condițiile pe care le avem noi. Noi ne putem întâlni la sala Gloria unde ținem distanță unii de alții, unde ne putem proteja, dar să fim acolo fizic pentru a fi mult mai eficienți și a nu ajunge în situația în care suntem aici să pierdem foarte mult timp și să discutăm despre ce, cum, care, de ce da, de ce nu, dacă da sau dacă nu.

DL Consilier Voinea Inocentiu

Domnule Primar, cum rămâne cu cea mai digitalizată primărie? Nu e un pas înapoi asta?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Este vorba și de colegi. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Ar fi bine pentru unii dacă ar fi doar în format digital. Din nefericire pentru noi există fizic, unii oameni, și nu are rost atunci să facem abstracție de chestia asta. Deci există fizic, și dumneavoastră existând fizic și vreți să participați la ședința de Consiliu, dacă majoritatea colegilor din Consiliu sunt de cord cu această chestiune, data viitoare ne vom vedea fizic.

Nu e o chestiune de digital, că iată, avem sistem, suntem cei mai digitalizați, Știu că nu vă place chestia asta, e o realitate. Repet, doamna președinte, haideți să vedem, ca să știm cum convocăm ședința următoare. Mulțumesc!


DL Consilier Voinea Inocentiu

Domnule Primar, spunând că din nefericire există unii fizic, asta o percep ca pe un atentat la integritatea mea fizică. Așa este? Ar trebui să îmi fie teamă? înțeleg că ați fi fericit dacă n-aș exista fizic. Cam asta ar fi reciproca. Asta ați vrut să spuneți? Sau retractați? A, din zâmbetul dumneavoastră înțeleg că exact asta ați vrut să spuneți. Da? Păi o să cer protecție atunci.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Galbenu.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Doamna președinte, uitați de ce trebuie să ne vedem fizic. Tocmai voia să vorbească ceva și i-a căzut netul, dar nu e din cauza primăriei, e din cauza că uite tehnologia asta până să o .. dar repet primăria a făcut, doamna consilier și-a pierdut semnalul, pierdem vremea acum, haideți să supunem la vot dacă se poate.

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

Haideți să mai votăm o dată.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna consilier Păunică.

Dna Consilier Păunică Adriana

Doamna președinte, am ridicat mâna la întrebarea domnului Primar referitor la dacă suntem de cord să schimbăm locația. Eu sunt de acord! Eu am momente când se întrerupe net-ul, când nu vă aud, toată discuția nu este coerentă, cu întreruperi vă aud, de foarte multe ori, cred că și dumneavoastră pe mine. Asta este! Avem doi magnați care sunt acreditați pe piața românească la internet și în altă parte nu putem să ne ducem către alți operator, că dumnealor sunt cei mai mari. Așa că fiind traficul foarte mare pe rețea, probabil că asta se întâmplă.

DL Consilier Voinea Inocentiu

Folosiți tableta de la primărie?

Dna Consilier Păunică Adriana

Da, domnule coleg consilier, folosesc tableta de la primărie.

DL Consilier Petrescu Cristian

Domne, nu îi mai dați idei domnului Primar, că acum face o rețea repede și în Sectorul 3, cea mai bună rețea din lume.

Dna Consilier Păunică Adriana

Foarte bine domnule consilier, foarte bine să facem, că e benefic pentru toți locuitorii din Sectorul 3.

DL Consilier Voinea Inocentiu

Uraa!


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dacă îmi permiteți doamna președinte.

Deci, domnule consilier am să vă dau o veste bună. Noi la ora asta avem intr-adevăr rețea în Sectorul 3 securizată, hardware, adică avem rețea dedicată. Și acum am demarat un proiect în care e unic în România, în care tot ce înseamnă primărie va avea un singur punct de conectare cu un singur punct de securitate, iar toate celelalte sedii ale primăriei, tot ce înseamnă activitatea primăriei incluzând camerele de supraveghere, vor fi pe rețea dedicată fizic, adică cu rețea proprie dedicată hardware, cu securitate hardware. Deci, chiar aveți dreptate, noi încercăm să facem treaba asta este foarte complicat, probabil că unii sunt plecați din București, sunt pe la țară și unde ies din afara Sectorului 3, ceea ce noi nu putem să facem, să le ducem conecțiunea acolo și vedeți și dumneavoastră că avem mari probleme de rețea.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Doamna consilier Galbenul.

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Voiam să mă lămuresc dacă votul s-a încheiat sau care este situația? Eu v-am ascultat adică nu am pierdut semnalul audio.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votăm un proiect în care să ne vedem fizic în sala de Consiliu sau în sala Gloria.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Nesoiță

Doamna președinte dacă îmi permiteți.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Da, domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu trebuie să fie pe ordinea de zi, pentru Dumnezeu, pentru că am auzit chestiunea asta, nu trebuie să fie pe ordinea de zi. Primarul convoacă ședința conform legii. Era un vot consultativ. Mă interesează dacă dumneavoastră sunteți ok cu această propunere pe care eu o fac, de a ne vedea fizic. Mulțumesc mult!


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier, Alexandu Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Vreau să subscriu ce a spus domnul Primar. Atât!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Propunere ședință fizică, votați vă rog!

Cu 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere și 8 consilieri nu au votat, marea majoritate a fost de acord pentru ședința fizică.

Trecem la ultimul punct, "întrebări/interpelări/informări consilieri”.

Cine dorește să pună întrebări? Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Da, mulțumesc foarte mult.

Aș dori foarte mult de la aparatul de specialitate un răspuns în scris în privința lucrărilor de la Aleea Pădurea Craiului nr. 1, avizele de specialitate pentru defrișările care s-au făcut în zonă

52

și toată documentația urbanistică, conform legii. Știu că acolo s-au făcut niște sesizări pentru lucrările de acolo, există o decizie de luat de Direcția de Mediu de la PMB care pune niște criterii și condiții, și aș vrea să văd că au fost toate respectate acolo.

Revin cu rugămintea pentru un proiect, ce există actual, pentru parcul Pantelimon, să știm și noi pentru că s-a schimbat de atâtea ori situația. Ce se întâmplă acolo și ce urmează să se întâmple, tehnic, nu doar verbal, ci și planul care există, cum se fac lucrările acum? In baza cărui plan se fac lucrările acum.

Și aș vrea să revin cu rugămintea pentru măsurile descrise pentru Comitetul de urgență către doamna Viceprimar. Mulțumesc pentru documentul pe care mi l-ați pus la dispoziție și dacă se poate să ne țineți la curent în continuare.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, s-a consemnat. Domnul consilier Alexandru Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă învoiți și pe mine dacă se poate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Este în regulă, puteți să plecați, o zi bună. Domnul consilier Liviu Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Am două solicitări.

Aș dori avizul pentru tăierea unui copac pe Arminiș nr. 2. înțeleg că nu există pe site-ul Primăriei Generale, și aș dori totuși să înțeleg pe baza a ce s-a tăiat acolo un copac.

Și aș dori să știu tot de la primărie, dacă au în vedere zona Malul Spart, Malul Roșu, o străpungere. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Da, domnule consilier. începem lucrările mâine, întâi profilăm strada, după aia băgăm apă și canal, și după aia trasament și asfalt. Da, profilăm strada, acolo începând de mâine, din ce știu eu că m-am organizat cu colegii astăzi. Mă rog, ne organizăm de mai multă vreme, dar astăzi am fost acolo și am decis ce avem de făcut și cum facem.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Aș dori să văd și eu exact planul ce urmează să fie făcut.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnul consilier, mergem împreună acolo și vă arăt. E văzând și făcând, domnule consilier, pentru că intrăm pe proprietățile oamenilor acolo, care ne-au rugat să intrăm pe proprietățile dumnealor și nu pot să fac eu proiect pe proprietățile dumnealor, dar vom face lucrarea. Știu că vom spune cum nu e bine, cum nu e legal, e nu știu ce, nu domne oamenii au nevoie de apă, canal și strada, iar noi asta vom face acolo. Dacă mergeți cu mine acolo vă prezint

DL Consilier Mălureanu Liviu

Păi când veniți aici?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Pe malul spart?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Da, când veniți?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Eu sunt în fiecare zi acolo de cel puțin 3-4 ori. Astăzi am fost de 3 ori acolo.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Ok, dați-mi un telefon când ajungeți, vă rog.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Cu mare drag, când ajung acolo, dar dați-mi un telefon mâine dimineață, însemnând pe la ora 9 -9:30, atunci ne vedem acolo.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Ok, nu e problemă. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Cristian Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc!

Apropo de paza obiectivelor de învățământ, am primit acum o adresă de la una din grădinițele din sector care spune că nu poate să răspundă pozitiv solicitării, pentru că ar încălca HG nr. 301 din 2012 de aplicare Legii 333 din 2003 legat de paza obiectivelor respective, adică nu pot să lase obiectivele nepăzite. Să știm și noi ce se întâmplă. Chiar rămân nepăzite? Sau dacă societatea respectivă care are un contract cu acea unitate de învățământ prestează în continuare, paza e plătită sau nu?!

Să vedem concret ce se întâmplă, adică primăria a emis o recomandare sau nu știu o interdicție, nu știu ce formă ar dori să capete respectiva solicitare. Instituțiile de învățământ, cel puțin una de la care am primit eu înștiințarea, nu pot, nu că nu doresc să se conformeze, și atunci să ne lămurim care ar fi situația concretă legală și economico-financiară pentru grădiniță, pentru primărie și pentru societate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Mai dorește cineva să pună întrebări?

DL Consilier Petrescu Cristian


Păi așteptam eu un răspuns, ori de la Direcția de învățământ, ori de la domnul Primar, sau îmi spuneți doar că s-a consemnat?


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă îmi permiteți doamna președinte.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc! Domnule consilier, văzând și .făcând, nu știu ce să vă spun, dacă vreo unitate... vedem, este exclus că nu respectăm legea, este exclus că nu vom avea pază și supraveghere. Dar atenție, paza se poate asigura și prin tehnologie, nu doar prin prezență umană, fizic acolo, deci putem să asigurăm paza prin sisteme de supraveghere modeme, performante, atâta vreme cât nu există prezență umana în acea instituție de învățământ.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Mai are cineva de pus întrebări? Mai dorește cineva să pună întrebări? Nu mai dorește nimeni să pună întrebări.

Atunci, declar închisă ședința.

O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IULIANA VĂDUVA
SECTORULUI 3,


întocmit:


Cojanu Camelia

Dobre Filofteia


Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal

1.Suplimentarea ordinii de zi - Suplimentare 1

 • A. Da            19/32 ( 59%)

 • B. Nu          5/32 ( 16%)

 • C. Abținere      5/32 ( 16%)

No Answer 3/32 ( 9%)

ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1

Mariana Vasiliu

1 X

1

1 1

Primărie Sector3

1

1

Marineata Marcel

1 X

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1 1

Stelian Ene

[

1 X

Livia Tudorache

1 X

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima          |

1 X

1

1

Pelinaru Cornel

1 X

1

Elena Tudor

1 X

1

romeo popescu

1 X I

1 1

1 1

Văduvă luliana

1 X 1

Alexandru Dobre            |

1 X I

1

1

Gutium Narcisa

1 X I

1

fleancu florin

X 1

Ana Galbenu

1

X 1

Cristian Petrescu          ]

1

X 1

Ioana Marinescu

X 1

1

1

lonut Moldoveana

X 1

Adrian Fatu

X 1

liviu malureanu

1

X 1

Marius Mihaita

Alin Voicu

X 1

1

Mircea Galbenu             |

1

X 1

1

Costin Dumitru

1

X 1

Inocentiu Voinea           |

1

X 1

1

1.Suplimentarea ordinii de zi - Suplimentare 2

 • A. Da            18/34 ( 53%)

 • B. Nu          7/34 ( 21%)

 • C. Abținere      4/34 ( 12%)

No Answer 5/34 ( 15%)


ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

Primărie SectorB

1

1

1

Marineata Marcel

1 X

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

1

Daniel Enachescu

1

1 X

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

1 X

1 1

Livia Tudorache

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

Pelinaru Cornel            ■

1 X

Elena Tudor

l x :

romeo popescu

1 X |

1

Văduvă luliana

! X |

1 1

1

Alexandru Dobre

X I

1 1

Gutium Narcisa             ]

X I

1

fleancu florin             |

X I

1

Ana Galbenu

J

1

X I

Cristian Petrescu

1

X 1

Ioana Marinescu

X I

1

lonut Moldoveanu

î

1

X 1

Adrian Fatu

1

X 1

liviu malureanu            |

1

X 1

Alin Voicu

X 1

Mircea Galbenu

1

X 1

1

Costin Dumitru

1

X 1

1

Cristi Tudorache

X 1

Alin Panait                 |

1

Robert Negoita

1

1

Inocentiu Voinea           |

1

X 1

11.Aprobarea ordinii de zi

 • A. Da            23/33 ( 70%)

 • B. Nu         1/33 ( 3%)

 • C. Abținere      4/33 ( 12%)

No Answer 5/33 ( 15%)


ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

Mariana Vasiliu

1 X

Primărie Sector3

1

1

Marineata Marcel

1 X

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

Stelian Ene

1 X

Livia Tudorache

1

1

1 X |

Baetica Nicoleta

1 X

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1 ■

Pelinaru Cornel

1 X

1

Elena Tudor                 |

romeo popescu

1 X 1

1 X 1

1

1 1

Văduvă luliana

X 1

Alexandru Dobre

X I

1

1

Gutium Narcisa             |

X I

1

1 1

fleancu -Florin              |

X 1

Ana Galbenu

Cristian Petrescu

X 1

Ioana Marinescu            j

X 1

lonut Moldoveanu

Adrian Fatu

X 1

liviu malureanu            ,

X 1

1

Alin Voicu                 |

X 1

1

f

Mircea Galbenu

X 1

Costin Dumitru

X 1

1

Cristi Tudorache

X 1

Robert Negoita

1

1

1

Inocentiu Voinea

1

X 1 • A. Da            17/33 ( 52%)

 • B. Nu          6/33 ( 18%)

 • C. Abținere      4/33 ( 12%)

No Answer 6/33 ( 18%)


ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 x

1 1

Mariana Vasiliu

1 x

1

1 1

Primărie Sector3

1

1

1 1

Marineata Marcel

1 x

1

Elena Petrescu

1

1

Daniel Enachescu

1 X

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1 1

Stelian Ene

1

1 1

Livia Tudorache

1 X

Baetica Nicoleta

1 X

Daniela Belu-Sima

1 X I

1 1

Pelinaru Cornel

1 X I

1

1

Elena Tudor                 |

1 X I

romeo popescu Văduvă luliana

1 X I

1 X I

1 1

Alexandru Dobre

1 X I

1

Gutium Narcisa

X 1

1

fleancu florin

X 1

1

1

Ana Galbenu

1

X 1

Cristian Petrescu

1

X 1

1

Ioana Marinescu            |

X 1

lonut Moldoveanu

1

1

X 1

Adrian Fatu

1

X 1

1

liviu malureanu

1

X 1

Alin Voicu

X 1

1

1

Mircea Galbenu             |

X 1

Costin Dumitru

1

Cristi Tudorache

1

X 1

1

Robert Negoita             |

1

1

Inocentiu Voinea

1

X 1

1 • A. Da            17/32 ( 53%)

 • B. Nu          2/32 ( 6%)

 • C. Abținere      8/32 ( 25%)

No Answer 5/32 ( 16%)


A

B

c

constantinradu038

1 x

1

1

Adriana Paunica

1 x

1

Mariana Vasiliu

1 x

Primărie Sector3 Marineata Marcel

1

1 X

1

1

Elena Petrescu Daniel Enachescu

1 X

1 X

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Neacsu Florentina - PS3 Valerica Hontaru Stelian Ene

1 X

1

1

1 X

Baetica Nicoleta

1 X

Daniela Belu-Sima

1 X

Pelinaru Cornel

1 X

1

Elena Tudor

1 X

romeo popescu

1 X I

1

1

Văduvă luliana

1 X I

1

Alexandru Dobre

1 X I

Gutium Narcisa fleancu florin

1

X I

X

Ana Galbenu

1

1

X

Cristian Petrescu

Ioana Marinescu            |

lonut Moldoveanu

X 1

1

1

X

Adrian Fatu

X

liviu malureanu

1

X

Alin Voicu

Mircea Galbenu             j

Costin Dumitru             |

X 1

1

X

Cristi Tudorache

Robert Negoita             |

Inocentiu Voinea

1

1

X 1

X • A. Da            17/34 ( 50%)

 • B. Nu         2/34 ( 6%)

C-Abținere      8/34 ( 24%)

No Answer 7/34 ( 21%)


ABC

constantinradu038

Adriana Paunica Mariana Vasiliu Primărie Sector3

Marineata Marcel Elena Petrescu Daniel Enachescu

1 X

1 X

1 X

1

1 X

1 X

1

1

1

1

1 X

1 1

1

1 1

1 1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

1

1 X I

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X I

1

1

Elena Tudor

1 X I

1

1 1

direcon

i

romeo popescu

1 X 1

1

Văduvă luliana

1 X I

1

1

Alexandru Dobre

1 X I

1

Gutium Narcisa

1

1 X I

fleancu florin

1 X 1

1

Ana Galbenu

X 1

Cristian Petrescu

X 1

Ioana Marinescu            |

X I

1

lonut Moldoveanu           |

1

X 1

Adrian Fatu

X 1

liviu malureanu            |

1

1

X 1

Alin Voicu

X 1

1

1

Mircea Galbenu

Costin Dumitru             |

1

Cristi Tudorache           |

1

Robert Negoita

1

1

Livia Tudorache            |

X 1

Inocentiu Voinea

1

X 1

1 • A. Da            17/34 ( 50%)

 • B. Nu          3/34 ( 9%)

 • C. Abținere     10/34 ( 29%)

No Answer 4/34 ( 12%)


A

B

C

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1

Mariana Vasiliu

1 X

1

Primărie Sector3

Marineata Marcel

1 X

1

1 1

1

Elena Petrescu Daniel Enachescu

1 X

1

1

1 X I

Antonio Ciprian Corneanu Neacsu Florentina - PS3

1 X

1

1 1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

Stelian Ene

Baetica Nicoleta

1 X

1

1

1 X I

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X

Elena Tudor direcon

1 X I

1 1

I 1

1

1 1

romeo popescu

1 X I

1

Văduvă luliana             |

1 X I

1

1

Alexandru Dobre

1 X 1

!

Gutium Narcisa fleancu florin

X 1

X I

Ana Galbenu                 j

Cristian Petrescu

Ioana Marinescu            j

X 1

1

X 1

1

X I

1

lonut Moldoveanu

1

X 1

Adrian Fatu

X 1

liviu malureanu Alin Voicu

X 1

1

1

X 1

Mircea Galbenu

X 1

Costin Dumitru             |

Cristi Tudorache

1

X 1

1

X 1

Robert Negoita             |

Livia Tudorache

Inocentiu Voinea           |

1

1

1

X 1

1

X 1

1 • A. Da            16/32 ( 50%)

 • B. Nu          5/32 ( 16%)

 • C. Abținere      5/32 ( 16%)

No Answer 6/32 ( 19%)


A

B

c

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 x

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

1

Primărie Sector3

1

1

Marineata Marcel

1 X

1

1 1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1

1 X I

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

1 1

Valerica Hontaru

1 X

Stelian Ene

1 X I

Baetica Nicoleta

1 X

1

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1 1

Pelinaru Cornel

1 X I

1 1

Elena Tudor                 |

romeo popescu              i

1 X I

1 X 1

1 1

I 1

Văduvă luliana

1 X I

1 1

Alexandru Dobre

1 X I

1

Gutium Narcisa

X I

1

fleancu florin

1

Ana Galbenu

X I

1

Cristian Petrescu

X 1

Ioana Marinescu

X 1

1

lonut Moldoveanu

Adrian Fatu

X 1

liviu malureanu            |

1

X 1

1

Alin Voicu

X 1

1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

1

Costin Dumitru

1

Cristi Tudorache

X 1

Robert Negoita

1

Inocentiu Voinea

1

X 1

1 • A. Da            18/33 ( 55%)

 • B. Nu          6/33 ( 18%)

 • C. Abținere      5/33 ( 15%)

No Answer 4/33 ( 12%)


ABC

constantinradu038

1 X

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1 1

Mariana Vasiliu Primărie Sector3

1 X

1

1

1 1

Marineata Marcel

1 X

[ ’

Elena Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X

1

1

Antonio Ciprian Corneanu Neacsu Florentina - PS3

1 X

1

1 1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

Baetica Nicoleta

1

1 X

1 X

1

1

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1 1

Pelinaru Cornel

1 X

1 1

Elena Tudor                 ,

1 X

1

romeo popescu

1 X .

1

Văduvă luliana             |

1 X I

1

Alexandru Dobre Gutium Narcisa fleancu florin Ana Galbenu

1 X I

1

1

X

1

1 X 1

1

1 1

Cristian Petrescu          j

X 1

Ioana Marinescu lonut Moldoveanu           |

xl

1 1

1 X I

Adrian Fatu liviu malureanu            j

1

X 1

1 X 1

1

Alin Voicu

Mircea Galbenu             |

X 1

1

1

X 1

1

Costin Dumitru

Cristi Tudorache           j

1

X 1

X I

Robert Negoita

Inocentiu Voinea           |

1

X 1

1

Livia Tudorache

1

1

X 1A. Da

17/33

(

52%)

B.Nu

1/33

(

3%)

C.Abținere

12/33

(

36%)

No Answer 3/33 (

9%)

A

, B

C

constantinradu038 Adriana Paunica Mariana Vasiliu Primărie Sector3 Marineata Marcel Elena Petrescu Daniel Enachescu Antonio Ciprian Corneanu Neacsu Florentina - PS3 Valerica Hontaru Stelian Ene Baetica Nicoleta Daniela Belu-Sima Pelinaru Cornel Elena Tudor romeo popescu Văduvă luliana Alexandru Dobre Gutium Narcisa fleancu florin Ana Galbenu Cristian Petrescu Ioana Marinescu lonut Moldoveanu Adrian Fatu liviu malureanu Alin Voicu Mircea Galbenu Costin Dumitru Cristi Tudorache Robert Negoita Inocentiu Voinea Livia Tudorache

1 x

1 X

1 X

1

1 1

1

1

1 X

1

1 X

1

1

1

1 X I

1 X

1

1

1 X

1

1

1 X I

1 X

1

1

1 X

1

1 X 1

1

1 X I

1 1

1 X I

1 1

1 X 1

1 X I

1

1 1

1 X I

1 X I

1

1

X 1

1

X ]

1 X I

1

1

X 1

1

1

X 1

1

X 1

1 X I

1

1

X 1

1

X 1

1

1

1

X 1

1

1

1 1

X 1

1

1

X ] • A. Da            17/34 ( 50%)

 • B. Nu         6/34 ( 18%)

 • C. Abținere      6/34 ( 18%)

No Answer 5/34 ( 15%)


ABC

constantinradu038 Adriana Paunica Mariana Vasiliu

Primărie Sector3 Marineata Marcel Elena Petrescu

Daniel Enachescu

1 x

1 X

1 X

1

1 X

1 X

1

1

1

1 1 , 1

1 1

1 1

1

1 X I

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

. 1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

Stelian Ene

1

1 X

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1

Pelinaru Cornel

1 X

1

Elena Tudor

1 X

1

romeo popescu

1 X

1

1

Văduvă luliana

1 X

1

Alexandru Dobre

1 X I

1

1

Gutium Narcisa

1

1 X I

fleancu florin             j

1 X I

1

Ana Galbenu

1 X 1

Cristian Petrescu          j

X 1

Ioana Marinescu

X 1

1

lonut Moldoveanu

X 1

Adrian Fatu                 |

1

1

liviu malureanu

X 1

Alin Voicu                 |

X 1

1

Mircea Galbenu

X 1

Costin Dumitru             |

X 1

Cristi Tudorache

1

X 1

Robert Negoita

1

1

cosocariu

1

1

Inocentiu Voinea

X 1

Livia Tudorache            |

1

1

X 1 • A. Da            16/33 ( 48%)

 • B. Nu         2/33 ( 6%)

 • C. Abținere     11/33 ( 33%)

No Answer 4/33 ( 12%)


ABC

constantinradu038

1 X

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

Mariana Vasiliu

1 X

1

Primărie Sector3

1

1

Marineata Marcel

1 X

1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X I

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

1

1 X I

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X

1 1

Elena Tudor

1 X

1

romeo popescu

1 X I

1

Văduvă luliana             |

1 X I

1

1

Alexandru Dobre Gutium Narcisa

1 X I

1

1

1 X I

fleancu florin

1 X I

1

1

Ana Galbenu

1

1

X I

Cristian Petrescu

X I

Ioana Marinescu            |

X 1

1

lonut Moldoveanu

1

X 1

Adrian Fatu

1

X 1

liviu malureanu            |

1

1

X 1

Alin Voicu

1

1

Mircea Galbenu

X 1

Costin Dumitru

1

X 1

Cristi Tudorache

1

1

X 1

Robert Negoita

1

1

Inocentiu Voinea

1

X 1

Livia Tudorache            |

1

1

X 1 • A. Da            19/33 ( 58%)

 • B. Nu          4/33 ( 12%)

 • C. Abținere      6/33 ( 18%)

No Answer 4/33 ( 12%)


ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

1

1

Primărie Sector3

1

Marineata Marcel

1 X

1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

1

1 X

1

Baetica Nicoleta

1 X

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1

Pelinaru Cornel

1 X

1 1

1

Elena Tudor

1 X I

romeo popescu Văduvă luliana

[ X I

1 X I

1

1

1

Alexandru Dobre

1 X I

1

Gutium Narcisa

1

1 X I

fleancu florin

X I

Ana Galbenu

1

Cristian Petrescu

X 1

Ioana Marinescu

X 1

lonut Moldoveana

1

1

X 1

Adrian Fatu

X 1

liviu malureanu

X 1

1

Alin Voicu

X 1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

Costin Dumitru

1

1

X

Cristi Tudorache

1

X 1

Robert Negoita

1

1

Inocentiu Voinea           |

X 1

Livia Tudorache

1

1

X 1 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 3/33 (


17/33 ( 52%)

1/33 ( 3%) 12/33 ( 36%)

9%)


ABC

constantinradu038

1 X

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

Mariana Vasiliu

1 X

1

Primărie Sector3

1 1

Marineata Marcel

1 X

1

Elena Petrescu

1 X

Daniel Enachescu

[

1

1 X I

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

1 X I

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

Pelinaru Cornel

1 X

1 1

Elena Tudor

1 X

romeo popescu               |

1 X I

Văduvă luliana

X

1

1

Alexandru Dobre

1 X I

1

Gutium Narcisa             j

1

1 X I

fleancu florin

■ X I

i 1

Ana Galbenu

X I

Cristian Petrescu          |

1

X 1

Ioana Marinescu

X 1

1

lonut Moldoveanu

X 1

Adrian Fatu                 |

1

X 1

liviu malureanu

1

X 1

Alin Voicu

X 1

1

1

Mircea Galbenu             |

1

X 1

Costin Dumitru

1

X 1

Cristi Tudorache           ,

X 1

Robert Negoita             |

1

Inocentiu Voinea

X 1

1

Livia Tudorache

1

1

X 1 • A. Da            19/33 ( 58%)

 • B. Nu          8/33 ( 24%)

 • C. Abținere      3/33 (  9%)

No Answer 3/33 ( 9%)


A

B

c

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 x

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

1

1 1

Primărie Sector3

1

1 '

Marineata Marcel

1 X

1

1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

1 1

Valerica Hontaru

1 X

1

Stelian Ene

1 X

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X

1

Elena Tudor

1 X

1 1

. 1

romeo popescu

1 X

Văduvă luliana

1 X )

1

Alexandru Dobre            |

1 X I

1 '

1

Gutium Narcisa

1

1

1 X [

fleancu -Florin

X 1

Ana Galbenu                |

1 X I

1

Cristian Petrescu

X 1

1

Ioana Marinescu

X 1

lonut Moldoveanu

X 1

Adrian Fatu

1

X 1

liviu malureanu

X 1

1

Alin Voicu

X 1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

Costin Dumitru             |

1

X 1

Cristi Tudorache

X 1

1

Robert Negoita

1

Inocentiu Voinea           |

1

X 1

1

Livia Tudorache

1

X 1

1 • A. Da            18/34 ( 53%)

 • B. Nu          3/34 ( 9%)

 • C. Abținere      7/34 ( 21%)

No Answer 6/34 ( 18%)


ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

1

Primărie Sector3

1

1

1

Marineata Marcel

1 X

1

1

Elena Petrescu

1 X

1

1

Daniel Enachescu

1 X

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1 1

Stelian Ene

1

1 X I

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X

1

Elena Tudor

1 X

1

1

romeo popescu               i

1 X

1

Văduvă luliana Alexandru Dobre

1 X I

1 X I

1

1 1

[

1

Gutium Narcisa

1 1

1 1

1

fleancu florin

X 1

1

Ana Galbenu                j

X 1

Cristian Petrescu

X I

Ioana Marinescu            |

lonut Moldoveanu           j

X 1

Adrian Fatu

1

X 1

liviu malureanu

X 1

Alin Voicu

X 1

1

Mircea Galbenu             j

X 1

Costin Dumitru

X 1

1

alexandr.bunescu          |

1

Cristi Tudorache           |

X 1

Robert Negoita             |

1

1

Inocentiu Voinea           |

X ]

1

Livia Tudorache            ]

1

1

X 11.Amendament 1 - Punctul 1 - Suplimentarea 1

 • A. Da            22/34 ( 65%)

 • B. Nu          1/34 ( 3%)

 • C. Abținere      2/34 (  6%)

No Answer 9/34 ( 26%)

ABC


constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

1 1

Primărie Sector3

1

Marineata Marcel

1 X

Elena Petrescu

1 X

1 1

Daniel Enachescu

1 X

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

i i

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1 1

Stelian Ene

1 X

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1 1

Daniela Belu-Sima

1

1

1 X I

Pelinaru Cornel

1 X 1

Elena Tudor

1 X 1

1

i 1

direcon

1

romeo popescu

î X 1

1 1

Văduvă luliana Alexandru Dobre Gutium Narcisa

1 X 1

1 X I

1 1

! 1

fleancu florin

1 X I

1 )

Ana Galbenu

1 X I

1

Cristian Petrescu

X 1

Ioana Marinescu

X |

lonut Moldoveanu

1

Adrian Fatu

X 1

liviu malureanu

X 1

Alin Voicu

X 1

1

Mircea Galbenu

X 1

1

1

Costin Dumitru

1

1

Cristi Tudorache

1

1

Robert Negoita

1

1

1

Inocentiu Voinea

1

X 1

1

Livia Tudorache

1

1 • A. Da            17/34 ( 50%)

 • B. Nu         2/34 ( 6%)

 • C. Abținere     10/34 ( 29%)

No Answer 5/34 ( 15%)


ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

1

Primărie Sector3

1

1

1 1

Marineata Marcel

1 X

1

Elena Petrescu

1 X

Daniel Enachescu

1

1

1 X I

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

1 1

Valerica Hontaru

1 X

1 1

Stelian Ene

1 X I

Baetica Nicoleta

1 X

1

1 1

Daniela Belu-Sima

1 X

[

Pelinaru Cornel

1 X

1

1

Elena Tudor

1 X

1

1 1

direcon

1

1

romeo popescu

1 X I

(

1 1

Văduvă luliana             j

Alexandru Dobre

1 X I

1 X I

1

Gutium Narcisa

1

fleancu florin

X I

Ana Galbenu

1

X 1

Cristian Petrescu          |

1

X 1

Ioana Marinescu

X 1

1

1

lonut Moldoveanu           j

X

Adrian Fatu                 |

1

X 1

liviu malureanu            ]

1

X 1

Alin Voicu

X 1

Mircea Galbenu

1

X 1

Costin Dumitru

1

X 1

Cristi Tudorache

X 1

1

Robert Negoita             |

1

1

Inocentiu Voinea

X 1

Livia Tudorache            j

1

1

X 1 • A. Da            16/33 ( 48%)

 • B. Nu         1/33 ( 3%)

 • C. Abținere     10/33 ( 30%)

No Answer 6/33 ( 18%)


A

B

c

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

, 1

Mariana Vasiliu Primărie Sector3 Marineata Marcel

1

1 X

1

1

1

1 1

1

1

Elena Petrescu Daniel Enachescu

1 x

1

1

1

, 1

Antonio Ciprian Corneanu Neacsu Florentina - PS3

1 X

1

1

1

1 1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

Baetica Nicoleta

1

1 X

1 X I

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X

1

Elena Tudor

1 X I

1

1

romeo popescu

1 X I

1

Văduvă luliana

1 X 1

1 1

1 1

Alexandru Dobre Gutium Narcisa

1 X I

1

1

1

X I

fleancu florin Ana Galbenu

X I

1

1

X I

Cristian Petrescu

1

1

X 1

Ioana Marinescu lonut Moldoveanu           j

X 1

X 1

Adrian Fatu

1

X 1

liviu malureanu            |

Alin Voicu

1

X 1

1

X 1

1

Mircea Galbenu             j

1

X 1

Costin Dumitru

Cristi Tudorache          |

1

1

1

X 1

Robert Negoita

Inocentiu Voinea           |

Livia Tudorache

1

1

1

1

X 1

1

1

X 1 • A. Da            18/33 ( 55%)

 • B. Nu          2/33 ( 6%)

 • C. Abținere      8/33 ( 24%)

No Answer 5/33 ( 15%)


ABC

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

Mariana Vasiliu

1 X

1 1

Primărie Sector3

Marineata Marcel

1

1 X

1

1

1 1

1

Elena Petrescu Daniel Enachescu

1 X

1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu Neacsu Florentina - PS3

1 X

1

1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1 1

Stelian Ene

Baetica Nicoleta

1 X

1 X 1

Daniela Belu-Sima

1 X

1 1

Pelinaru Cornel

1 X

1 1

1 1

Elena Tudor

1 X

1

romeo popescu

1 X

1

Văduvă luliana             j

1 X

1 1

1 1

Alexandru Dobre Gutium Narcisa

X I

1

1

1 X 1

fleancu florin Ana Galbenu

X I

X 1

Cristian Petrescu

X |

1

Ioana Marinescu            |

lonut Moldoveanu

X I

1

1

1

1

X 1

Adrian Fatu liviu malureanu            |

Alin Voicu

X 1

X 1

1

X 1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

Costin Dumitru

Cristi Tudorache           |

1

1

X 1

Robert Negoita

Inocentiu Voinea

Livia Tudorache            |

1

1

X 1

1

1

1

X 1 • A. Da            15/32 ( 47%)

 • B. Nu          6/32 ( 19%)

 • C. Abținere      6/32 ( 19%)

No Answer 5/32 ( 16%)


A

B

c

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

Mariana Vasiliu

1 x

1

Primărie Sector3

1

Marineata Marcel

1 x

1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1

1

1 X 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1 1

Valerica Hontaru

1 X

1

Stelian Ene

1 X

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X I

1 1

Elena Tudor

1 X I

1

1

romeo popescu

1 X 1

1

1 1

Văduvă luliana

1 X I

1

Alexandru Dobre

1 X I

1

1

Gutium Narcisa

1

1

X I

fleancu florin

X 1

1

Ana Galbenu

1

X I

1

Cristian Petrescu

X 1

1

Ioana Marinescu

1

1

lonut Moldoveanu

1

1

X 1

Adrian Fatu

1

X 1

liviu malureanu

1

X 1

Alin Voicu

X 1

Mircea Galbenu

X 1

Cristi Tudorache

X 1

Robert Negoita

1

1

1

Inocentiu Voinea

X 1

Livia Tudorache

1

X 1

1 • A. Da            16/32 ( 50%)

 • B. Nu          6/32 ( 19%)

 • C. Abținere      6/32 ( 19%)

No Answer 4/32 ( 13%)


A

B

c

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1

Mariana Vasiliu

1 X

1 1

Primărie Sector3

1

1

1 1

Marineata Marcel

1 X

Elena Petrescu

1 X

1

1 1

Daniel Enachescu

1 X I

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

Neacsu Florentina - PS3

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

1

1 X

Baetica Nicoleta

1 X

1

1

Daniela Belu-Sima

1 X

1

1

Pelinaru Cornel

1 X

Elena Tudor

1 X 1

1 1

1 1

romeo popescu               |

Văduvă luliana

1 X I

X

1

! 1

Alexandru Dobre

X 1

1

Gutium Narcisa             |

1

X I

fleancu florin

1 X I

1

Ana Galbenu

1

X I

Cristian Petrescu

1

X 1

Ioana Marinescu

X 1

lonut Moldoveanu

1

1

X 1

liviu malureanu            |

X 1

1

Alin Voicu

X 1

1

1

Mircea Galbenu

1

X 1

Cristi Tudorache

1

X 1

1

Robert Negoita

1

Adrian Fătu

1

X 1

Inocentiu Voinea

X 1

1

Livia Tudorache

1

1

X 11.Punctul 1 - Suplimentare 2

 • A. Da            15/31 ( 48%)

 • B. Nu          5/31 ( 16%)

 • C. Abținere      7/31 ( 23%)

No Answer 4/31 ( 13%)


A

B

c

constantinradu038

1 x

1

1 1

Adriana Paunica

1 x

1 1

Mariana Vasiliu

1 X

i 1

Primărie Sector3

1

1

Marineata Marcel

1 X

■ 1

Elena Petrescu

1 X

1

Daniel Enachescu

1 X 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

, 1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Stelian Ene

1 X 1

Baetica Nicoleta

1

1 X I

Daniela Belu-Sima

1 X I

1

1

Elena Tudor

1 X I

1

romeo popescu Văduvă luliana

1 X 1

1 X I

1 1

, 1

Alexandru Dobre

1 X I

1 1

Gutium Narcisa

1 X I

fleancu florin             |

X 1

1

Ana Galbenu

1

X I

1

Cristian Petrescu

X 1

Ioana Marinescu

X 1

1

lonut Moldoveanu           |

1

X 1

liviu malureanu            |

1

X 1

Alin Voicu

X 1

Mircea Galbenu

X 1

Cristi Tudorache

1

1

X 1

Robert Negoita

1

Alin Panait

1

1

Adrian Fătu                 |

X 1

Inocentiu Voinea

1

X 1

11.Propunere ședința fizica

 • A. Da            20/32 ( 63%)

 • B. Nu         1/32 ( 3%)

 • C. Abținere      1/32 (  3%)

No Answer 10/32 ( 31%)

ABC

constantinradu038 Adriana Paunica Mariana Vasiliu Primărie Sector3 Marineata Marcel Elena Petrescu Daniel Enachescu Antonio Ciprian Corneanu Neacsu Florentina - PS3 Valerica Hontaru Stelian Ene Baetica Nicoleta Daniela Belu-Sima Elena Tudor romeo popescu Văduvă luliana Alexandru Dobre Gutium Narcisa fleancu florin Ana Galbenu Cristian Petrescu Ioana Marinescu lonut Moldoveanu liviu malureanu Alin Voicu Cristi Tudorache Robert Negoita Alin Panait Adrian Fătu Livia Tudorache Pelinaru Cornel Inocentiu Voinea

I X   |         |

I x   I          I

I X   I

I               I               I

I X   I

I X  I

I X   I

I X   I


I   X   I          I

I   X   I

I   X   I         I

I   X   I

I   X   I         |

I   X   I          I

I   X   I          I

I   X   I         I

I

I X I

I X I          I

I X I

I X I

I X I

I               I