Proces verbal din 27.05.2020

PV al sedintei ordinare din 27.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector din data de 27.05.2020


Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 2154/CP/21.05.2020.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință a făcut prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La ședință a participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit doamna consilier Galbenu Ana-Iulia.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 27.05.2020.

In sală sunt prezenți 28 de consilieri. Având în vedere că ședința are loc într-o sală care nu are sistem electronic de votare, modalitatea de vot va fi prin ridicarea mâinii.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-Ie Consilier Antonio.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, doamnă președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.05.2020, conform Dispoziției nr. 2166/26.05.2020. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

împotrivă 1 consilier: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 6 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Moldoveanu Lucian - Ionel, Ene Stelian - Bogdan, Mălureanu Liviu.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 08.05.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului, aprobate prin HCLS3 nr.43/26.02.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna Păunică.

Dna Consilier Pâunicâ Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut un amendament aici și anume: la art. 2 punctul 4 din proiectul de hotărâre:

- Secțiunea „XXH” se va citi corect „XXHI" și propunem introducerea termenului „ demontare ” în atribuțiile menționate, iar punctul 4 se va citi corect: „ la Secțiunea XXIII -Serviciul Amenajare Urbană cu următoarele atribuții:

"Activități de publicitate stradală și afișajpe raza sectorului, prin demontarea, construirea, administrarea, exploatarea și întreținerea amplasamentelor destinate montării mijloacelor de publicitate stradale pe domeniul public al sectorului, precum și a mijloacelor de publicitate stradală ajlate în proprietatea și administrarea autorității administrației publice locale. ”

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: lacob Cezar.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Domnul consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Doamna președintă, vă atrag atenția pentru faptul că cineva a votat “împotrivă”, cineva a votat “abținere”, nu implică că ceilalți sunt „pentru”, pentru că există posibilitatea ca un consilier să nu voteze..

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Am să întreb și cine nu votează.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoită

Ar fi bine dacă există această variantă, să menționați “domnule eu nu vreau să votez la asta”, ca să nu avem o întrebare suplimentară. Sunteți de acord cu asta? Adică doamna președinte să întrebe cine este împotrivă, cine se abține și dacă este o situație în care cine nu vrea.....eu nu înțeleg

de ce ești la ședință și nu votezi deloc, eventual te abții, dar dacă există posibilitatea asta poate să menționeze cine nu vrea să voteze deloc, nu știu de ce a venit, dar poate să voteze la punctul acesta, ca să nu avem prea multe întrebări. Mulțumesc!


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Trecem la votul pentru punctul 2.

Cu 21 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 6 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Ene Stelian - Bogdan, lacob Cezar, Mălureanu Liviu.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS3 nr. 489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale”. Propuneri, obiecțiuni?

In sală sunt prezenți 30 de consilieri. Ni s-au alăturat doamna Gutium Narcisa-Veronica și domnul Galbenu Mircea- Mihai.

Domnul consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Voiam să întreb la Parcul Brățării, care este, un număr estimativ de polițiști locali., care vor fi detașați acolo..care vor păzi acolo?

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită

Nu sunt detașați! Acolo este un singur post, pe care-1 transformăm din post de noapte într-un post permanent, pentru că avem mari probleme cu niște tineri, gen copii, care merg acolo să facă baie în lac și este urât, este și neigienic, este și riscant pentru ei, pentru că lacul are zone în care este foarte adânc. Repet, este un singur post de pază pentru Poliția Locală, dar devine permanent.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați. Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Voinea Inocențiu loan.                                            /

1 consilier nu a votat: Fătu Adrian.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificdreu ' I texet nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS3 nr. 42/26.02.2020, cu modificările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 7 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Gutium Narcisa Veronica, lacob Cezar, Galbenu Mircea Mihai, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr 3 a HCLS 3 nr. 74/30.03.2020 referitoare la salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 6 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Gutium Narcisa Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea Mirai Instal Company SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”. Propuneri, obiecțiuni?

Domnul Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Proiectul este motivat, datorită problemelor cu pandemia cerem o extensie de 365 de zile. Acum, mă iertați pe mine, dar eu nu știu să fi existat pandemia acum vreun an și cred că ar trebui

să ne spună mai serios de ce nu au reușit să tacă acele lucrări, pentru că este o chestiune urgentă, din câte înțeleg. Adică, dacă nu s-a mai permis accesul în acele unități de învățământ, e clar că este ceva ce trebuie făcut rapid. Două, trei luni de probleme medicale nu cred că acestui termen cu 365 de zile.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul Wan.

Dl. Pompiliu loan Wan Buzduga - Sef Serviciu Politici Programe Relațiilor cu Comunitatea

Una dintre explicații, nu am spus doar de pandemie, am spus că se lucrează foarte greu cu ENEL-ul și așteptăm avize câte 4, 5 luni de zile la un calup de camere de supraveghere. Ăsta a fost unul dintre aspectele care ne-au făcut pe noi, ca serviciu, să prelungim execuția lucrării. Pe de altă parte într-adevăr în ultimile 3 luni de zile nu s-a mai putut lucra efectiv, pentru că asociațiile nu au mai lăsat executanții să intre în blocuri. Deci astea au fost cele două motive principale pentru care noi am considerat că este necesar să prelungim execuția lucrării.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Și de asemenea, în multe situații colegii noștri au mers pe teren și au semnat protocol cu asociațiile de proprietari, ca să monteze camere de supraveghere, ulterior au venit cu chestiuni neprincipiale, nu toți, unii, că vor bani, că vor nu știu mai ce, unii că nu mai vor deloc. în afară de chestiunea cu ENEL-ul, pe care a menționat-o colegul, au mai fost și alte probleme cu asociațiile de proprietari. De asemenea, anul acesta nici nu avem noi fînațare, lăsând la o parte că acum i-am băgat în școli, acum sunt 100% în școli, pentru că trebuie să dubleze numărul de camere, chiar mai mult decât dublu, atâta vreme cât clasele vor fi mult mai mici decât în trecut, trebuie să dublăm numărul de clase, în consecință numărul de camere, extindem sistemele. Deci avem mare nevoie de dânșii în școli, nu pot să facă și colo și colo. Avem și o problemă de finanțare, am temporizat puțin, astfel încât le-am dat alte lucrări, gen la parcare, gen la parc, că nu mai avem finanțarea atât de bună. Noi, ca primărie, să terminăm proiectul atât de repede. E posibil să nu terminăm nici astea 12 luni, dar nu este problemă, prelungim, e un proiect necesar și-1 facem în timpul în care putem.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 9 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Mălureanu Liviu, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”, aprobată prin HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Voinea Inocențiu loan.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.

 • 1 la HCLS3 nr. 236/18.062018 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea unor unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 6 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu loan, Galbenu Mircea Mihai, Moldoveanu Lucian.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu””. Propuneri, obiecțiuni?

Domnul Consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Nu neapărat la proiectul acesta, dar pe aceeași temă, s-au făcut lucrări pentru podul acela peste Dâmbovița, este foarte bine că s-a făcut podul, însă înțeleg că nu s-a respectat proprietatea privată. Cineva ne-a semnalat că s-a intrat peste proprietatea celui care avea terenul în zonă, nu foarte mult, dar s-a intrat. Care este situația? Cum abordăm aceste situații, aceste lucrări? Se identifică înainte proprietarii? Se ia legătura cu ei? Adică, este un caz concret.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, stimați colegi, podul nu încalcă nici o proprietate.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Nu podul! Străzile care deservesc.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Podul nu încalcă nici o proprietate. în activitatea noastră ni se întâmplă să mai încălcăm anumite proprietăți, pentru că asta este legea proastă, iar noi suntem în situația în care trebuie să ne facem treaba. Ne cerem scuze tuturor celor cărora le creăm disconfort, deranj. încercăm să găsim cele mai bune soluții, dar, repet, de multe ori nu avem de ales. Tot cetățenii se vaită că nu au drumuri, că nu au trotuare, că nu au parcare. Păi nu ai cum să le faci, domnule consilier. Da, știu situația, ce spuneți acolo! Vedem, găsim o soluție! Sunt investiții absolut necesare.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Nu am contestat utilitatea respectivei investiții. Am și spus la începutul intervenției că este o investiție utilă, dar știți cum este, Primăria, administrația publică locală trebuie să fie un reper. Adică, cerem cetățenilor să respecte legea, dar noi mai călcăm puțin strâmb, uneori. înțeleg că respectiva persoană nici măcar nu a fost notificată, că nu era un capăt de țară să cedeze 1 metru sau să i se ia din proprietate. Adică, nu este vorba de a sărăci dintr-un metru, dar s-a trezit că a apărut niște asfalt pe proprietatea acestei persoane și acum trebuie să se ducă să vorbească cu un cadastrist, să vadă, că nu poate să vină la Primărie, să spui, domnule nu ai venit de la mine și arată! De aceea zic, cetățenii apoi trebuie să investească niște bani la rândul lor, pe o chestie pe care ei nu au nici o vină. Eu nu zic că investiția nu este bună! Este foarte bine! Rugămintea este, tocmai că trebuie să fim un etalon pentru cetățeni. Haideți, măcar să modificăm, respectivii proprietari să știe că o să luăm 1 metru din proprietate. Vă despăgubim! Că nu cred că este acum un capăt de țară! De aceea zic, haideți să urmărim aceste minime reguli, unele chiar de bun simț! Eu nu mă refer la investiție, ci mă refer la modul cum se duce la îndeplinirea respectivei investiții. Asta este observația.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Ce este clar, stimați colegi, că nu suntem perfecți. Nu suntem într-o conjunctură perfectă, nici pe departe. Important este că facem lucruri. îmi cer scuzele de rigoare, îi sprijinim cu tot ce putem. Transmiteți-le dânșilor scuzele noastre și de asemenea tot din partea noastră transmiteți-le că tocmai valoarea terenului s-a dublat, ăla care a rămas. Adică, 99% cât i-a rămas, are valoarea dublă față de ce avea înainte să facem noi investiții acolo, în zonă. Haideți să mai fim și realiști! De ce nu-mi făceau și mie, când aveam terenuri, că nu mai am nimic, când aveam terenuri, de ce nu veneau unii să-mi ia 2 metri din teren, să-mi aducă, să-mi facă pod, să-mi facă stradă, să mi le asfalteze, să mi

le organizeze, să-mi pună și canalizare.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureann Liviu

O întrebare atunci. Dacă primăria este deschisă față de aceste....? Cum trebufc^^^^J^ze respectivii cetățeni? Adică, a-i sprijini măcar, ca să nu mai angajeze o droaie de specialiștfMăcar vin, fac o adresă, îi pune la dispoziție, primăria, niște specialiști.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Topometriști, care să vină, să-i sprijine cu chestiunea asta? Da, domnule consilier, abordare constructivă! Corect! îi sprijinim cu topometriștii pe care-i avem noi la primărie, să meargă acolo, să le arate amprenta, pentru a modifica la Cartea Funciară.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Vă mulțumesc, doamna președinte. Știți criticile USR vis-â-vis de aceste proiecte. E clar că înglobăm în bugetul Sectorului 3 niște proiecte pe artere care sunt în administrarea Primăriei Capitalei. Am repetat mereu replica asta. De data asta vom vota aceste proiecte, pentru că declar că sunt niște proiecte necesare și votăm, nu din alt motiv, decât acela că noi constatăm falimentul absolut al Primăriei Generale. Primăria Generală nu este capabilă să facă lucrurile astea, nu este o chestiune administrativă corectă, că prin Sectorul 3 face aceste lucrări, că sunt lucrări de mare infrastructură, dar trebuie făcută de Primăria Generală nu de sector, dar este clar că avem nevoie de aceste lucrări. Ca observație am vrea, vis-ă-vis de cele 4 proiecte, mai ales de lărgirea pe Drumul Intre Tarlale, am vrea să ne gândim și la accesibilizare și piste de bicicletă, pentru că facem acum niște investiții de infrastructură rutieră, crește traficul auto. Viziunea noastră, ca oraș, și ce ar trebui

noi să încercăm este să reducem traficul auto. Nu putem să reducem strangulând și blocând arterele, dar putem să reducem oferind o alternativă, piste de biciclete, trafic accesibil. Asta este valabilă pentru toate proiectele. Am vorbit și cu domnul director, nu există domeniul public, trebuie să facă exproprieri, este o chestiune extraordinar de complicată, a ieșit un trotuar foarte modest, atât a fost spațiul acolo. Deci, prioritizăm mașinile la lărgirea pe Drumul Intre Tarlale. Este o critică valabilă pentru toate cele 4 proiecte, ca să nu o luăm de la capăt la fiecare. Spun o chestiune generală, să nu uităm și acest aspect. Vă mulțumesc.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin NegoițțpV

lentru


Nu am decât să vă mulțumesc, pentru că ați luat decizia corectă de data aceas^^^^^țfentru aceste proiecte. Evaluarea dumneavoastră este corectă, în sensul că simt foarte neîfe§are aceste


investiții. De asemenea, nu am cum să nu spun că aveți dreptate, aceste investiții trebuia să le facă Primăria Generală, demult. Să știți că eu vă ascult cu multă atenție. Și domnul Consilier Petrescu a intervenit de mai multe ori, cu puncte de vedere pertinente, în sensul în care, în opinia dumnealui și în opinia mea nu este tocmai corect faptul că noi cheltuim banii cetățenilor din Sectorul 3 ca să facem niște lucrări, care ar trebui să fie finanțate de către Primăria Generală. Dar, până la urmă, important este să le facem. Și, deopotrivă ajungem în același loc că nu suntem în conjunctura în care să facem lucruri perfecte sau să facem întotdeauna lucrurile ideal, așa cum ne-am dori. Să știți că noi vrem să facem pistă de bicicletă, dar de abia avem loc să edificăm lărgirea la 4 benzi. Deci, abia reușim să facem chestiunea asta. Vrem să încurajăm mersul pe bicicletă. Eu, personal, merg pe bicicletă și încurajez treaba asta. Dacă ne-ar sprijini și Consiliul General, să facă o expropriere în zonă, acolo, să ne sprijine măcar puțin, domnule, puțin, acolo, cu ceva, pe lucrările pe care ar trebui să le facă ei, așa cum bine ați menționat dumneavoastră. Dar sprijinul dânșilor se materializează prin câteva bețe pe care le pot pune și dânșii în roată. Cam asta este tot!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 7 consilieri: Enăchescu Marian Daniel, Petrescu Cristian, Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu loan, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 5 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu loan, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 5 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu loan, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si

Tehnologie S3 S.R.L. având ca obiect „Servicii de elaborare a documentatief(^A^^re(fSE””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!                            /s/            \

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.                 Si             L

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.                             \ ik JȘ j

Se abțin 10 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, TudorsfehfeJu^a^^bmitru

-                                                                                 •                              •                                      q sxF*

Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Gutium Narcisa Verohtiu^Măiure^inu Liviu, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Listei actualizate de priorități precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 consilier nu a votat: Voinea Inocențiu loan.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al HCLS 3 nr. 92/31.01.2019 referitoare la reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cu completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Voinea Inocențiu loan.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare a „Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru , proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 11 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu loan, Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Gutium Narcisa Veronica, Mălureanu Liviu, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect „Echipamente de management pentru server””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 10 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Gutium Narcisa Veronica, Mălureanu Liviu, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian Ionel.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020”. Propuneri, obiecțiuni?

Domnul consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Am o întrebare. Cum s-a făcut această procedură de achiziție de la o firmă chinezească?

D-na Cristina Arehir - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Noi am cumpărat până la data de 1 mai, de la Dahua Technology HK, dar nu este o firmă chinezească, este un brand internațional cu reprezentanță pe Europa, în Polonia și în Ungaria. Noi lucrăm cu reprezentanța din România, numai că ei facturează pe firma mamă, nu facturează pe firma din România, adică birourile sunt și de reprezentare pe România, dar tot ce vine marfa și tot ce vin facturi este de la firma mamă din China. Dar nu este o firmă chinezească, este un brand internațional.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Și avem o explicație de ce nu se facturează pe reprezentanța din România? Ce lege fiscală ne permite nouă să luăm direct de la ei, fără să fim noi importatori.

D-na Cristina Arghir - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Politica internă a lor așa pleacă. Firma are reprezentanță în Ungaria, marfa pleacă din China, se face importul în Uniunea Europeană, în Ungaria, și la noi facturile ajung din Ungaria fără taxă și fără alte proceduri de import extra-comunitare. Noi importăm intra-comunitar, fără TV


Dl. Consilier Petrescu Cristian

Păi atunci nu puneți Dahua Hong Kong, ci Dahua Ungaria.

D-na Cristina Arghir - Președintele Consiliului de Administr

al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Dar așa se numește, pe factură apare contul de Ungaria, apare firma mamă, dar vine Hong Kong Limited, China, firma mamă, cu reprezentanță în Ungaria și Polonia.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Și având în vedere cuantumul, ați mai solicitat și altele, adică ați făcut o procedură de achiziții? Că ajungem la 350 de mii de euro!

D-na Cristina Arghir - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Avem în proiectul de hotărâre de mii de euro echipamente cumpărate în mai multe tranșe, nu o singură tranșă. De la începutul anului și până acum am cumpărat de la ei de 47 de mii. Având în vedere necesitatea de produse până la sfârșitul anului, noi am estimat un buget de 350 de mii de euro. Nu înseamnă, neapărat, că îl atingem sau că ne ducem către acolo, numai că de fiecare dată dacă avem nevoie de 1000 de euro, de 2000 de euro, de 5000 de euro, avem nevoie să intrăm în hotărâre AGA, conform ultimelor reglementări. Nu zic că cumpăr de 350 de mii de euro ci să am voie să cumpăr până la suma asta, având în vedere că noi avem nevoie de fiecare dată de aprobare AGA dacă depășim suma de 100 mii euro.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Și când veți depăși plafonul legal, ca să faceți o procedură de achiziție, cum o să procedați?

D-na Cristina Arghir — Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Noi lucrăm pe metodologia aprobată de Consiliul Local Sector 3 pentru ITS3.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Domnul director economic e bine cum se procedează? Nu trebuie făcută procedură de achiziție conform plafonului? Eu vă întrebam ca expert independent, cum ar veni. Cum să faci încredințare directă la 350 mii euro? I-a găsit în Pagini Aurii. Nici măcar trei oferte nu avem. E selecție de oferte. E o firmă. Punct.

D-na Cristina Arghir - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Pentru fiecare achiziție care se face de la acest producător, indiferent că e de 1000 lei, 1000 de euro, 2000 de euro sau de 10.000 de euro, în spate, evident, că sunt mai multe oferte. Și pentru ce s-a achiziționat până acum de la ei, sunt mai multe oferte, atât de la ei direct cât și de la cei cinci distribuitori din România.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Deci, doar le-ați ținut la secret față de noi sau n-ați considerat necesar să ni le puneți și nouă la material.

D-na Cristina Arghir - Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet si Tehnologie S3 SRL


Să vă pun ce? Ofertele de dinainte?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Da, poate mai sunt și alții care fabrică așa ceva în lumea asta.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Stimați colegi, dacă există vreo suspiciune referitoare la vreo achiziție, la vreun“contract, solicitați detalii și există obligația fiecăruia, mai ales pe partea de achiziții, să vă pună la dispoziție toată procedura. Nu aveți decât să formulați o astfel de cerere, domnule consilier, și colega noastră are obligația de a vă pune la dispoziție nu doar ofertele ci toată procedura. Să înțeleg că formulați o astfel de solicitare?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Sigur că formulez o astfel de solicitare, dar începutul intervenției mele era de o cu totul altă natură. Adică pe o anumită sumă, o procedură, în momentul în care depășești suma respectivă și treci în alt tip de procedură pentru achiziție se face cu totul altă procedură, 10 mii față de 300 de mii. Care e procedura în momentul ăla? Asta am întrebat la început. Mi s-a răspuns cu totul altceva.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Să înțeleg că preocuparea d-voastră constă în faptul că un tip de procedură este până la o anumită sumă și d-voastră sunteți interesat dacă procedura a fost respectată și pentru creșterea nivelului de achiziție, adică cuantumul contractului.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Dacă în momentul în care se depășește limita legală până la care se poate achiziționa cu selecție de oferte, dacă atunci se va schimba procedura. Dacă anunțăm o licitație și noi pentru 350 de mii de euro?

Dl. Primar al Sectorulni 3 - Robert Sorin Negoită

Formularea d-voastră a fost în sensul să vă pună la dispoziție toată procedura de achiziție referitoare la acest contract.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Anterioară și viitoare.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

în această săptămână, d-le consilier, am credința că o veți primi.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanii Liviu

Pe partea de achiziții voiam să am o intervenție la următorul punct, dacă tot s-a deschis subiectul aici. Știm foarte bine punctul de vedere din partea ANAP, în care ANAP specifică foarte clar cu subiect și predicat, fără nicio urmă de îndoială, că trebuie respectată legea achizițiilor publice și de către aceste societăți. La următorul punct ni se propune o procedură. Pun acum întrebarea, acea procedură respectă Legea achizițiilor publice? Dacă da, ce articole din Leg^^teițjilor publice?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana /?/

Domnule Primar.                                                I ffigf b

\

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoită

Țineți neapărat, d-le consilier, să veniți cu aceeași chestiune de fiecare

puncte de vedere de la ANAP de multe ori contradictorii, pe aceeași lege astăzi îmi sptmrTntr-un fel, mâine în alt fel, depinde de cine întreabă și la cine întreabă. Dar dacă tot sunteți preocupat așa, vă dau aceeași provocare d-le consilier. USR face procedură de achiziție publică pe banii publici pe care îi cheltuie? Multe milioane de euro pe care vă certați, pe acolo, prin ședințele alea de la partid, de ajungeți să vă bateți? Ați făcut întrebare la cei pe care i-ați pus în posturi acum, că de aia îi schimbați, ca să vă dea puncte de astea, de vedere, nu-i întrebați și dacă partidul ar trebui pe bani, multele astea milioane de euro pe care-i cheltuie anual, din banii mei și ai tuturor românilor, pe chestiunea asta cu procedura publică și să mă lăsați cu demagogia? Eu vă respect când aveți opinii constructive, pertinente dar când veniți cu demagogie din asta ieftină, dați-mi voie să nu fiu de acord și să nu vă apreciez pentru asta. Și mai ales când insistați în ea, că nu e prima oară când avem discuția asta.

Dl. Consilier Mâliireanu Liviu


Nu pot să nu observ dubla măsură a d-lui primar, în discuție. Când îi convine, facem politică, când nu-i mai convine, nu mai facem politică. Ok, facem și politică. Cât privește achizițiile partidului USR, v-ați lămurit, se desfășoară la fel ca la toate partidele, nu e nicio diferență. Ba chiar, în câteva zile, vor fi puse pe site-ul partidului toate contractele, toate achizițiile. O să fie o premieră în România pe partea de achiziții publice. îl invit pe dl. Primar, care știu că e foarte atent la modul cum se cheltuie banul public, să consulte site-ul USR București unde sunt afișate toate facturile de anul trecut. Dar, haideți să ne întoarcem la primărie.

Dați-mi si mie punct de vedere de la ANAP, eu vi l-am transmis pe cel pe care l-am primit, să vorbim obiectiv, nu că pare că USR are un cui împotriva Primăriei Sector 3, ceea ce nu e cazul. Totdeauna am avut intervenții pertinente, cu documente în spate, cum e și acum. Ăsta e punct de vedere ANAP, ei sunt organul pe partea de achiziții publice. Dacă știți o altă instituție, spuneți-ne, haideți să vedem! Facem o dezbatere publică. Inițiază primăria o dezbatere publică pe partea de achiziții.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

V-am ascultat cu multă plăcere, mai ales când ați spus că USR e la fel ca celelalte partide. Aici vă dau dreptate. Aveți și momente de corectitudine, ceea ce e de apreciat. Nu știu de unde ați înțeles că eu apreciez celelalte partide? Pe partea de achiziții publice, referitor la legea asta proastă, care ajută hoții să fure legal, făcută de Dragnea, un ticălos, și d-voastră îmi cereți să respect o lege făcută special de hoți, ca să ajute hoții să fure legal, că la altceva nu ajută legea asta și noi încercăm să fim transparenți, încercăm să facem proceduri corecte, lăsând la o parte legea asta care blochează România și strică administrația publică din România. Nici d-voastră, la partid, nu faceți proceduri de achiziție publică. Vă faceți că ați înțeles greșit, eu vă spun de procedură pe achiziție publică și d-voastră răspundeți pe transparență. Sunteți ca celelalte partide, e singurul adevăr adevărat pe care l-ați spus in intervenția d-voastră, Transparenți suntem și noi! Procedură de achiziție publică avem și noi. Dar procedură făcută bine, in ideea de a ne rezolva problemele, nu de a ne acoperi să furăm

legal. Dacă vreți, facem când doriți d-voastră o dezbatere publică pe tema de o procedură de achiziție publică pe tot ce înseamnă Primărie Sector 3 dar care să nu încurajeze furtul legal ci care să încurajeze rezolvatul problemelor. Ăsta e obiectivul pe care să ni-1 propunem. Să facem o întîlnire


la care să participăm cu toții, cu toți cei interesați, astfel încât să facem o procedură realistă, astfel încât să ne punem următoarele obiective: unu, să nu ne blocăm activitatea, adică să putem face achiziții publice, și, doi, transparență și să ne ferim de furturi. Dl. Petrescu a sesizat ceva ce ar putea fi în neregulă, a cerut întreaga procedură. Va primi întreaga procedură. Cine greșeș

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni?


Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

înțeleg că legea achizițiilor publice nu e în regulă, dar o aplicăm în ca obligație legală. Pe de altă parte, vine agenția care se ocupă cu achizițiile publice și he obligație legală și în cazul societăților. Adică de ce am respecta, dacă e proastă, și în cazul achizițiilor pe care le face primăria?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Primăria e instituție publică, societățile al căror acționar e primăria nu sunt instituții publice, sunt societăți comerciale de drept privat cu capital de stat.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu - loan

Vine ANAP și spune: și societățile trebuie să facă la fel ca primăria. Ori ținem cont de ce spune, că e obligație legală, ținem cont și de ce spune ANAP, că tot în baza legii ne spune ANAP, ori nu mai ținem cont nici la primărie. Vă mai dau o soluție! De ce nu schimbați legea asta proastă? Aveți majoritate parlamentară și acum. Nu vă deziceți de partidul care v-a promovat!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Când primăria s-o ocupa de legi, o să facem acest demers. Nu vom prinde acele zile, pentru că nu e normal, de aceea există parlament.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 2 voturi împotrivă: Voinea Inocentiu loan, Galbenu Mircea - Mihai.

Se abțin 11 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Dumitru Constantin, Gutium Narcisa - Veronica, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian, Enăchescu Marian -Daniel, Ene Stelian - Bogdan.

Trecem la punctul 21, " Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

4 voturi împotrivă: Ene Stelian Bogdan, Mălureanu Liviu, lacob Cezar, Galbenu Mircea -Mihai.

Se abțin 7 consilieri: Fătu Adrian, Voinea Inocentiu loan, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Moldoveanu Lucian - Ionel, Gutium Narcisa - Veronica, Dumitru Constantin.

Trecem la punctul 22, "Proiect de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 56/09.03.2020”. Propuneri, obiecțiuni?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

La punctul 5, Maicom Grup are valoare totală contract 2 milioane și ceva, valoare previzională până la 31.12. liniuță. Deci nu mai luăm nimic de la Maicom deși avem contract cu ei? Aceeași situație peste tot, și la punctul 11 și la punctul 17. Deci la 17, cu Tiger Security nu mai avem nicio cheltuială până la sfârșitul anului! Da?

D-na Roxana Bâlâceanu - Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

Da.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

în regulă. Să se consemneze! Ați avut înainte contract cu OPS3 cumva? Și l-ați anulat ca să faceți cu Tiger?

D-na Roxana Bălăceanu - Președintele Consiliului de Administrație

al societății AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

L-am anulat din mai multe motive.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Și acum cine vă face paza?

D-na Roxana Bălăceanu - Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

Tiger.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Voluntariat, nu?

D-na Roxana Bălăceanu - Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

Avem valoare de contract, care valoare de contract de 589.940, 64 este până la sfârșitul anului.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Valoarea până la sfârșitul anului e liniuță.

D-na Roxana Bălăceanu — Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

Valoarea totală a contractului asta este, cea pe care o aprobăm și nu mai previzionăm pentru anul următor să mai colaborăm cu ei.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Puteți să ne spuneți cât e un post la Tiger?

D-na Roxana Bălăceanu - Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

Ați avut contractul.

Dl. Consilier Petrescu CristianN-am primit.

D-na Roxana Bălăceanu - Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

Eu am trimis toate contractele.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

De asta am făcut firmă de pază, ca să ne furnizeze pază. Am un regret enorm. Discutăm despre șantierul de la Pantelimon? Ne-au furat, stimați colegi, cablul din pământ, cu paznicii de la OPS lângă ei. Vi se pare că e mult? Nu o dată, de cel puțin două ori. Că l-am tras iar și la o săptămână l-au furat iar din pământ. Au furat cu tambur cu tot cablul de 1000 metri. Ne-au forat de la SDZ toate bateriile de pe utilaje, cu paznicii de la OPS acolo. Da, mi-au cerut acceptul să le dau voie cu altă societate. M-am săturat cu cine facem management la OPS. Cred că trebuie să facem o schimbare acolo. Așa e, nu e normal. Avem firmă de pază și noi facem pază cu alții. Dar nici nu-i normal să plătești pază degeaba, că-ți foră utilajele până dimineața.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan

Au început să se înmulțească societățile de care nu sunteți mulțumit. Prima, a fost asta, de înființare străzi, la care are fostul președinte dosar penal, făcut de d-voastră, încă nu am primit raportul de audit de acolo. Bănuiesc că în baza unui control, nu? Pe de altă parte ne spuneți că nici OPS -ul nu funcționează. O să ajungem să vedem că, de fapt, sunt falimentare? Dacă se întâmplă, Doamne ferește, cu Salubritate și Deszăpezire, care e un serviciu foarte important...au fost niște sincope până am văzut noi cu se mănâncă gunoiul ăsta... Cât mai durează situația asta? Nu cumva sunt efectele faptului că managementul este defectuos? Că am pus acolo oameni politici, nu oameni pricepuți la așa ceva?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Ce să vă spun, stimați colegi, că nu? Adevărul e altul, că da. Eu i-am pus? Nici nu i-am cunoscut, i-am cunoscut aici pe mulți dintre dânșii. Pe ăștia i-ați pus d-voastră, că nu i-am pus eu! Consiliul Local i-a pus. Dar să știți că nu trebuie generalizat. O societate de-a noastră a realizat un pod pe care s-a circulat în mai puțin de 2 luni de zile, la un preț la care nu vă vine să credeți, în sensul în care dacă ne propuneau studiul de fezabilitate la peste 20 milioane cu care n-am fost de acord, am spus: mai trageți în jos de el, la 15 milioane, fără să fi consultat înainte PUD-ul, că nu e specialitatea mea, sunt specialist în construcții, dar nu în construcții de poduri, în mod special. Știți cu cât l-am făcut? Mai puțin de 3 milioane. Costurile societății, normal că trebuie să-și pună și ei acolo un mic profit și îl facturează la primărie. Parcarea de la Decebal și alte lucrări pe care noi le facem și le facem bine, e adevărat că mai avem multe de îmbunătățit, dar pe anumite societăți avem probleme grave. Da, e corect ce spuneți, ar trebui să venim, să facem o situație, să vă prezentăm, uite, în societățile astea poate găsim să schimbăm ceva, să îmbunătățim ceva. N-am nimic cu nimeni, pe cei mai mulți i-am cunoscut când mi i-ați prezentat. N-au nicio legătură cu subiectul ăsta. N-au ce căuta acolo, poate găsim unii mai buni.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Eu nu am avut nicio legătură cu domnul de la Pază și Securitate, ba mi-aduc aminte că atunci când l-am numit am cerut criterii de selecție, procedură competitivă ... am spus atunci că aceste companii pe domenii foarte competiționale vor pierde. De ce? Ăia care există pe piață, există cu un motiv. Că sunt performanți. N-or fi ăia de la Tiger cei mai buni dar au rezistat pe piață. Dacă noi încercăm să inventăm piața liberă în interiorul primăriei vom eșua. Modelul ăsta de companii publice există și în vest. în țările dezvoltate o să vedeți modelul ăsta pe încălzire publigiL-pg utilități. Există o serie de domenii unde companiile publice performează mai bine decâț^il^&b&^ază, niciodată nu o să vedem o companie de pază. Nu ai cum să concurezi c '   “


profesioniști și care rezistă pe piață pe domeniul ăla.

Și apropo cu ce ați spus, cu costul a 3 milioane, să fiți foarte atent la calcul pentru că s-ar putea să nu vă iasă foarte bine! Luați tot costul acelei lucrări care include și niște investiții de capital, include utilaje, sute de milioane pe care le-am investit în aceste companii.... atunci poate am avea o imagine de ansamblu. Nu zic că a fost un preț, neapărat, mare dar să nu-1 ducem la de zece ori mai mic că s-ar putea să ne jucăm cu cifrele.....

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Tot din cauza Legii achizițiilor publice am ajuns aici. Pe legea asta proastă, pe care noi încercăm să ne facem treaba dar vin alții să profite de conjunctura asta legislativă, nefavorabilă nouă, am ajuns în situația în care societățile cu care aveam contract să ne repare străzile, în luna iunie, iulie, așa, după ce trec lunile și nu au făcut reparațiile, că mâine, că poimâne, săptămâna viitoare, mi-au spus-o mai mult sau mai puțin direct, că ei nu au cum să se scoată la gropi și dacă nu le dau să asfalteze zece străzi, nu o să repare gropile. Dar noi nu avem nevoie să reasfaltăm zece străzi, că ele arată bine!... în situația asta noi nu ieșim la.... Afară cu voi! Afară! Am fost în America de Nord. Eu cred că ar trebui să ne luăm repere, să învățăm de la alții care au mai mare experiență decât noi. Am fost acolo la a spălătorie. Erau angajații primăriei și la New York și la Chicago și la Washington și la New Jersey. Cei care fac ITP-ul mașinilor erau angajații primăriei, salubritate, la fel. La noi, Direcția de Salubritate face salubritatea în Sectorul 3 și eu am speranța că măcar cei din Consiliu știu treaba asta. în România au ajuns societățile de construcții să aibă 10 angajați zidari și 20 de avocați. Fac mai mulți bani cu avocații decât cu zidarii. Dar nu fac bani pe cinstit și nu aduc beneficii cetățenilor, ci pe legea promovată de ticălosul de Dragnea. Avem nevoie pe aceste societăți să ne facem treaba. D-le consilier, din felul în care ați vorbit mi-arn dat seama că nu ați lucrat pe societate comercială. Ați amestecat un pic marfa cu ambalajul, ceea ce nu e specific unui specialist. Vă tot,

asigur că am luat în calcul absolut tot, așa cum e normal. Când discutăm de costup-f^'losțațpnă inclusiv amortizările.Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Vă rog să votați!

Cu 17 voturi pentru pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 12 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorac Livia,

Moldoveanu Lucian - Ionel, Gutium Narcisa - Veronica, Dumitru Constantin, lacob Cezar, Ene Stelian - Bogdan, Mălureanu Liviu, Galbenu Mircea - Mihai, Petrescu Cristian, Enăchescu Daniel.

Trecem la punctul 23, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 10 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Moldoveanu Lucian - Ionel, Gutium Narcisa - Veronica, Dumitru Constantin, lacob Cezar, Ene Stelian Bogdan, Mălureanu Liviu, Galbenu Mircea Mihai.

Trecem la punctul 24, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL”. Domnul Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Una dintre observațiile făcute de unii membri ai Consiliului de Administrație care a fost demis acum câteva ședințe a fost aceea că au cerut un punct de vedere de la agenția care se ocupă cu achizițiile publice. în ședința trecută dl. Primar a spus că nu e treaba lor să se intereseze de modul în care se fac achizițiile publice. Cred că această Metodologie vine să stabilească clar că nu avem treabă cu Legea achizițiilor publice și să nu mai ceară puncte de vedere de la agenție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni?. Vă rog să votați!

Cu 19 voturi pentru pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 10 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Moldoveanu Lucian - Ionel, Gutium Narcisa - Veronica, Dumitru Constantin, lacob Cezar, Ene Stelian - Bogdan, Mălureanu Liviu, Galbenu Mircea Mihai.

Trecem la punctul 25, “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL a Acordului cadru având ca obiect ”Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații străzi”. Propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 2 consilieri: Voinea Inocențiu loan, lacob Cezar.

Se abțin 9 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Galbenu Mircea Mihai, Moldoveanu Lucian - Ionel, Dumitru Constantin, Gutium Narcisa - Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian - Bogdan.

Trecem la punctul 26, “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 S.RL. a contractului având ca obiect ”Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”. Propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 2 consilieri: Voinea Inocențiu loan, lacob Cezar.

Se abțin 10 consilieri: Băețică Nicoleta Mariana, Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Galbenu Mircea Mihai, Moldoveanu Lucian - Ionel, Dumitru Constantin, Gutium Narcisa - Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian - Bogdan.

Trecem la punctul 27, “Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul/- 2020”. Domnul Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

O observație generală, nu știu dacă avem ce face, cel puțin pe execuție a trecut perioada, dar am observat o scădere destul de mare a nivelului veniturilor față de cât a fost previzionat, ceea ce a impactat partea de investiții. Dacă cineva din primărie ar putea să facă o proiecție, să vedem dacă această scădere a veniturilor va fi recuperată, probabil nu, pentru că avem deja martie, aprilie, mai, avem pandemia care a afectat scăderea veniturilor.

Vreau să vedem cam care o să fie până la finalul anului, aproximativ, o estimare de venituri, și să vedem cum impactează cheltuielile, că automat dacă nu mai avem bani nu mai cheltuim. De asta zic, pe execuție sau pe rectificare, am văzut că s-au luat bani de la investiții, tocmai de a se duce pe dezvoltare ca să acopere această nerealizare a veniturilor, iar nerealizare este și pe taxe și impozite, și pe fonduri europene, pe tot, nu e capitol care să nu fie impactat. Ar trebuie să ne pregătim pe partea asta, să nu ne trezim la jumătatea anului că nu mai avem bani, nici pentru unele lucruri mai elementare și am văzut că deja avem obiective pentru care să plătim paza șamd.

Rugămintea mea pentru aparatul de specialitate este de a pregăti o proiecție. Cam cât din veniturile estimate la început de an vor fi realizate?! Mulțumesc!


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoită

Nci măcar nu putem face o proiecție atâta timp cât vin cei de la ANAF să ne spună, ministrul finanțelor, că se încasează mai bine ca anul trecut, în consecință noi așteptăm să vină banii. Din nefericire ministerul Finanțelor Publice, un dinozaur vechi și bolnav, de foartă multă vremea, și a rămas la fel, este netrasparent. Noi, ca primărie și Asociația Municipiilor suntem în proces cu dânșii de vreun an de zile. în proces, în sensul în care să ne pună datele la dispoziție. Noi suntem statul roman, și noi suntem statul roman, nu numai ei. Și nu ne pun la dispoziție datele referitoare la situațiile noastre, că dacă le-am avea, am putea și noi să ne facem o prognoză.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Și ce date anume?


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoită

încasările pe Sectorul 3, din IV-uri. Dânșii văd încasările noastre, noi nu vedem nimic.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 11 consilieri: Voinea Inocențiu-Ioan, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveanu Lucian-Ionel, Dumitru Constantin, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian-Bogdan, lacob Cezar.

1 consilier nu a votat, domnul Petrescu Cristian.

Trecem la punctul 28 “Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2019”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilier: lacob Cezar.

Se abțin 10 consilieri: Voinea Inocențiu-Ioan, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveanu Lucian-Ionel, Dumitru Constantin, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian-Bogdan.

1 consilier nu a votat, domnul Petrescu Cristian.

Trecem la punctul 29 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr.22/10.02.2020, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 8 consilieri: Voinea Inocențiu-Ioan, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveanu Lucian-Ionel, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar.

1 consilier nu a votat, domnul Petrescu Cristian.

Trecem la punctul 30 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 11 consilieri: Voinea Inocențiu-Ioan, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveanu Lucian-Ionel, Dumitru Constantin, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian-Bogdan, lacob Cezar. /'''omXaX

1 consilier nu a votat, domnul Petrescu Cristian.

bM \*\

-I o

Trecem la punctul 31 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

Trecem la punctul 32 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte „Cauzași”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

De ce se abține? Lucrează acolo? A se abține înseamnă exprimarea votului. Ijjainlg.de acest punct trebuia să ridice mâna și să spună nu votez pentru că la acest punct sunt în ctr^^^^^ese. E ok așa?                                                      /

Dna Președinte de ședință Văduva luliana / 5/

Punctul 32. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt.                         La           Jă I

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.                            J

Se abțineb 1 consilier: Belu Sima Daniela.

Trecem la punctul 33 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

2 abțineri: Belu Sima Daniela și Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 34 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3„. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

Trecem la punctul 35 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

Trecem la punctul 36 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

Trecem la punctu 1 37 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

1 consilier nu a votat: Galbenu Mircea-Mihai

Trecem la punctul 3 8 “Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help

Autism”, în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

1 consilier nu a votat: Galbenu Mircea-Mihai

Trecem la punctul 39 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “SfAna”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt.

Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

Trecem la punctul 40 “Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu Sima Daniela.

Trecem la punctul 41 ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anulfinanciar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 11 consilieri: Voinea Inocențiu-Ioan, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveanu Lucian-Ionel, Dumitru Constantin, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium

Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian-Bogdan, lacob Cezar.

Trecem la punctul 42 “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 12 consilieri: Băiețică Nicoleta,Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveanu Lucian-Ionel, Dumitru Constantin, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian-Bogdan, lacob Cezar, Enăchescu Marian Daniel

1 consilier nu a votat: Voinea Inocențiu-Ioan

Trecem la punctul 43 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentrul anul financiar 2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă Voinea Inocențiu-Ioan

Se abțin 12 consilieri: Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Băiețică Nicoleta, Moldoveanu Lucian-Ionel, Dumitru Constantin, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian-Bogdan, lacob Cezar, Enăchescu Marian Daniel.

Trecem la punctul 44 “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu-Ioan                           /

\1 JwW Js]

V). «X

Se abțin 10 abțineri: Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveana Lucian-Ionel, Dumitru Constantin, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian-Bogdan, lacob Cezar.

Trecem la punctul 45 „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului - Administrator 1 - al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Rezidențial S3 SRL”. ”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 6 voturi: Voinea Inocențiu-Ioan, Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, Mălureanu Liviu, lacob Cezar, Gutium Narcisa-Veronica

Se abțin 5 consilieri: Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Fătu Adrian, Moldoveanu Lucian-Ionel, Dumitru Constantin.

Trecem la punctul 46 “Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant”.

Domnul consilier Voicu.

Dl. Consilier Voicu Alin

Cu acordul dumneavoastră, având trei puncte care urmează, cu vot secret, doresc să fac toate cele trei propuneri de acum, și după, să le supunem la vot.

La punctul 46, îl propun ca președinte al Consiliului de Administrație și totodată ca membru în Consiliul de Administrație pe domnul Bărbulescu Gili.

La punctul 47, propun ca președinte al Consiliului de Administrație pe doamna Roxana Bălăceanu.

La punctul 48, îl propun ca președinte al Consiliului de Administrație pe domnul Nedelia Nicolae.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Am dat curs invitației aparatului primăriei de a participa la concursul celor pe care acum îi vom vota, se pare că am fost singurul consilier care am participat la acest concurs. Nu am stat tot concursul, recunosc, am discutat cu doi dintre candidați. Destul de slabi pregătiți și nu înțeleg de ce câte un singur participant la fiecare societate. Au fost decât doi participanți. Le-am adresat o întrebare simplă, care răspunsul ar fi trebuit să-1 știe fără nicio problemă, și anume ce cunoștințe au despre indicatorii de performanță, dacă știu care sunt aceștia. Nici unul din cei doi, habar nu aveau despre indicatorii de performanță, ceea ce pentru mine ridică semne de întrebare, având în vedere că indicatorii de performanță sunt foarte importanți și sunt în responsabilitatea Consiliului de Administrație, având în vedere că ei simt și evaluați și remunerați în funcție de acei indicatori de performanță. Din cauza asta am și votat împotrivă, pentru că nu pot să nu-mi exprim dezamăgirea pentru faptul că nu au putut să răspundă la o întrebare simplă. Dezamăgitor!

Repet, nu înțeleg de ce s-a prezentat doar câte un membru CA, la concurs, un participant la o singură societate. Mai departe, dezamăgirea mea este că aceste societăți rulează sume foarte mari, bani publici, și am văzut ce s-a întâmplat la una dintre societăți, rămâne exact de văzut rolul CA-ului în ceea ce s-a întâmplat, dar cu siguranță CA-ul trebuia să intervină din timp și să remedieze problemele de acolo. Părerea mea este că nu și-au cunoscut foarte bine îndatoririle, că altfel nu-mi


explic de ce nu au fost mai fermi față de director, președinte CA, să obțină toate

DL Consilier Dobre Alexandru

Poți da nume?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Era domnul Dohot lonuț Dumitru.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Foarte interesant. Culmea domnul Dohot este membru la Active, deci trebuia să fie mai bun cunoscător.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Tocmai asta zic. Este un semn de întrebare pentru mine...

DL Consilier Dobre Alexandru

Și pentru mine.

DL Consilier Mălureanu Liviu

....nu știa mai nimic despre indicatorii de performanță, cu toate că una dintre întrebări a fost referitoare la OUG nr. 109, părea că știe despre OUG 109, dar nu știu cât de mult știa de indicatori, și repet indicatorii, pe baza lor sunt remunerați. Mă gândeam că măcar acolo să fie atenți. De asta zic că eu am îndoieli foarte mari privind pregătirea acestor membrii CA, și o zic cu tot regretul, nu este o chestie răutăcioasă, pentru că ați văzut ce se întâmplă ce se întâmplă în momentul în care nu-și fac treaba sau nu știu care e responsabilitatea lor și plătim din bani publici. Nu știu, să dăm pe site-uri de recrutare, să avem 4-5 participanți, și mai mulți, să putem selecta.

DL Consilier Dobre Alexandru

La societatea de care vorbiți, au fost doi candidați, imul a fost respins la 67 de puncte, la 3 puncte, în dauna domnului Dohot, de care vorbești acum.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Al doilea era domnul Nedelia. Dânsul știa ceva despre indicatori, dar nu era nici foarte bine edificat. .Minusul din partea mea, și i-am spus și domnului Nedelia din timpul interviului, că în continuare facturile nu erau pe site, să înțeleg că tot se mută de pe un site pe altul, e o poveste de care m-am plictisit să tot o aud.

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită

Nu funcționează site-ul?

DL Consilier Mălureanu Liviu

Era cel cu Investiții Spații Verzi, acum se mută pe site-ul nou...dânsul a promis că o să se remedieze....

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Cum adică, nu se ocupă ITS 3 de toate site-urile?

Dna Arghir Cristina - Președinte al Consiliului de Administatie al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Noi am transmis când a fost dată hotărârea de Consiliu, că ITS 3 se ocupă de toate site-urile, noi am transmis către toți colegii oferta în acest sens...unii au răspuns pozitiv la oferta noastră, unii nu au răspuns...


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dăm o hotărâre de Consiliu...

Dna Arghir Cristina — Președinte al Consiliului de Administatie al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Avem deja o hotărâre a Consiliului în vigoare. In baza acelei hotărâri de Consiliu, noi am transmis oferta către toți colegii, unii au răspuns pozitiv, alții nu au răspuns...din câte știu eu domnul Nedelia a răspuns pozitiv...

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Vreau să știu și eu cine nu a răspuns.

Dna Arghir Cristina - Președinte al Consiliului de Administatie AI societății Internet si Tehnologie S3 SRL

....numai că ei acum simt în restructurări, lucrurile merg mult mai greu în comunicarea cu ei, noi încercăm să-i ajutăm cu ce putem, dar informațiile trebuie să vină de la ei, nu de la noi. Nu avem solicitări nerezolovate de la societăți.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Da, știu. O altă problemă. De fiecare dată e o altă explicație, dar rezultatele rămân aceleași.

Ca și bulină albă, intr-adevăr am remarcat faptul că la Creșa Trapezului se avansează într-un ritm foarte ok, dar repet rămân cu acest gust amar pe modul cum s-au prezentat.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnule consilier, stimați colegi, mi-am amintit acum despre o călătorie pe care o făceam de la hotel la înalta Curte din New York, și am încercat să am o discuție cu, colegii, primari de municipii, știi care e componența acolo, că trebuie să fim foarte atenți ce întrebări adresăm pentru că de acolo își dau seama de niște lucruri.

Domnule consilier, nu vreau să vă supărați pe mine, dar indicatorii de performanță, noi îi stabilim. Cum să întrebăm noi un candidat la o funcție, fie la societate, fie la primărie, să-i întrebăm despre criterii de performanță atâta timp cât asta e fix treaba noastră. Noi trebuie să stabilim obiective, și noi trebuie să stabilim criteriile de evaluare. Eu personal, știți bine că vin din lumea asta. Nu există niște criterii universale. Este scopul existenței noastre să le stabilim. Așa teoretic, care ar fi ele...e o discuție.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Dar, vedeți amestecați puțin lucrurile. E foarte corect ce spuneți, că noi stabilim acele criterii în calitate de AGA, dar dânșii trebuie să le urmărească, trebuie să știe că există. Unul dintre candidați nu părea că știe ce este cu acei indicatori.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Avem nevoie de oameni capabili în echipă. Recomandați-ne oameni. Unii ați făcut-o și vă mulțumesc, unii nu ați făcut-o, și nu faceți decât să criticați. Nu pot să apreciez o astfel de abordare. Dacă veniți și ne prezentați, 2-3-4 persoane capabile, să facă lucruri și noi îi primim în echipă aveți motive să fiți supărați, dar dacă nu faceți nici acest minim efort....dați-mi voie să.....Din tribună toți

știu fotbal, și politică de la televizor.


-ARE LOC VOTAREA-

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul Alexandru Dobre aveți cuvântul.

DL Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc, doamna președinte. Referitor la punctul 46, privind desemnarea Administrator 4 provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, a fost făcută o singură propunere, domnul Bărbulescu Gili, care a obținut: 19 voturi DA, 4 NU, 7 ANULATE.

în ceea ce privește același punct, dar discutăm de funcția de președinte al Consiliului de Administrație al aceleași societăți, de asemenea a fost făcută o singură propunere și anume, domnul Bărbulescu Gili, care a obținut: 18 voturi DA, 4 NU, 8 ANULATE.

în ceea ce privește punctul 47, privind desemnarea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL, a fost făcută o singură propunere, doamna Bălăceanu Roxana, care a obținut: 14 voturi DA, 6 NU, 10 ANULATE și la ultimul punct 48, privind desemnarea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, a fost făcută o singură propunere, domnul Nedelia Nicolae, care a obținut: 19 voturi DA, 4 NU, 7 ANULATE.

în încheiere aș vrea să menționez că au fost considerate voturi anulate acele buletine care nu au avut bifat în cele două căsuțe cu X, fie că vorbim de DA sau NU, ca să se știe de ce au fost anulate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Supunem la vot punctul 46 de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 9 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului

 • - Administrator 4 și alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 11 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului

 • - Administrator 3 și alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 10 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia.

1 consilier care nu a votat: Fleancu Florin.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus=Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 3 consilieri: Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica Ionel.


1 consilier care nu a votat: Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Parc Tematic în ParculPantelimon””. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Domnul Petrescu făcuse o propunere data trecută, să se mai pună puțină frână la amenajarea parcului tematic. Nu s-a luat în considerare propunerea?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat, o să primiți răspuns.

DL Consilier Voinea Inocentin-Ioan

Nu este doamna director aici? Doamna președinte de la străzi?

Dna Neacsu Florentina - Director Executiv Direcția Asistentă Legislativă Nu are legătură. Sunt indicatorii tehnico-economici!

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Da, dar este vorba despre un obiectiv ....neinteligibil

Dna Roxana Bălăceanu -Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație societatea AS3 Administrare Străzi S3

Ce să vă spun eu? Nu este proiectul meu! Mi-ați atibuit mie proiectul acesta? E la studiul de fezabilitate, nu știu ce se întâmplă mai departe. Eu în momentul de față, nu am nici o treabă cu proiectul acesta.

DL Marius Popescu - Șef Serviciul Investiții. Lucrări Publice

Dacă-mi permiteți în momentul de față, s-a făcut doar studiu de fezabilitate, s-a obținut Certificatul de Urbanism și se aprobă indicatorii tehnico-economici, umează să fie implementați sau nu. în momentul de față aprobăm indicatorii doar.


DL Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dar, proiectul a avut în vedere propunerea domnului coleg consilier Petrescu

DL Marius Popescu - Șef Serviciul Investiții, Lucrări Publici

în sensul că?


DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

în sensul, de a regândi puțin graficul de desfășurare al acestor lucrări, de amenajare a acestui parc.

DL Marius Popescu - Sef Serviciul Investiții. Lucrări Publice


în momentul de față aprobăm indicatorii. Implementarea lui poate să se întâmple măine sau peste un an, în funcție de mulți factori. Acum aprobăm indicatorii. Este etapa premergătoare. Acest parc tematic se referă la cealaltă parte a parcului, nu acolo unde se lucrează acum.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Dacă aparatul de specialitate, societatea a luat în calcul propunerea de a regândi puțin?!

Dna Președinte de ședință Văduva Iulian a

Supunem la vot punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 8 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 5 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Fătu Adrian, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico- economică) Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 3 voturi împotrivă: Galbenu Mircea-Mihai, lacob Cezar, Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 10 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Enăchescu Marian-Daniel, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a contractului ce are ca obiect „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 12 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Enăchescu Marian-Daniel, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a contractului ce are ca obiect „Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3 (unități de învățământ și clădiri administrative)””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 5 consilieri: Fătu Adrian, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fostă nr. 196)””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 12 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Enăchescu Marian-Daniel, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Ceza                 iu,


Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei-Cristian, Tu

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, încheiat cu societatea Smart City S3 SRL pentru realizarea obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre nu a tbst aprobat.

1 vot împotrivă: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 13 consilieri: Belu Sima Elena Daniela, Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Enăchescu Marian-Daniel, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Livia.

1 consilier care nu a votat: Fleancu Florin

Trecem la punctul 8 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind cererea concesionarului Simex SL4. de eliberare a unui acord în vederea vânzării pieței agroalimentare edificate pe terenul concesionat situat în str. Traian Popovici nr.87A, Sector 3, București”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Cum a ajuns concesionarul să construiască acolo această piață? Nu trebuia să aibe acordul nostru?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Dacă vă uitați pe proiectul de hotărâre, doamna director a fost azi la comisie, dacă veneați și dumneavoastră aflați. Este undeva în 2007 sau 2004, 2005 sau ceva de genul ăsta și a fost aprobat de Consiliul Local.

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Am rugămintea dacă puteți să reluați întrebarea, nu se înțelege nimic. Vă rog!

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Cum am ajuns în situația asta juridică, să construiască pe terenul Primăriei, fiind concesionar?

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția


Cum a ajuns în situația aceasta?

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

l-am dat noi dreptul să construiască? I-am dat noi autorizație?

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția

Există un scurt istoric în raportul de specialitate.

începând cu anul 2006, de când a fost aprobată documentația, privind atribuirea prin concesiunea acestui contract, a fost aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unei piețe pe acest amplasament și ulterior, urmare a unei licitații a fost atribuit acest contract. Există un contract de concesiune care a fost încheiat ca urmare a unei proceduri.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Clădirea edificată ca urmare acestui contract de concesiune, asta să înțeleg? Deci, noi nu i-am concesionat doar terenul și i-am concesionat dreptul de a face o clădire?!

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Noi am concesionat terenul în vederea edificării unei construcții care are regim juridic de viață, de fapt este un complex agro-alimentar, în care regăsim și spații comerciale și exploatării acestei construcții în schimbul unei redevențe, asta înseamnă concesiune.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Și fără drepturile de audit, asta înțeleg.

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Acordul pe care dumnealor l-au cerut nu a fost un acord în vederea vânzării locului, ci a fost un acord în vederea cesionării contractului de concesiune.

Dl. Marius Mihăită -Secretar General al Sectorului 3

Cesiunea sau subconcesiunea este interzisă prin lege!

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Eu mă uit în titlul hotărârii și scrie așa: raport privind cererea concesionarului de eliberare a unui acord în vederea vânzării pieței agroalimentare.

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Eliberare a unui acord în vederea vânzării pieței, implică cesiunea contractului.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Eu v-am întrebat de vânzare! Dumnealor au cerut vânzarea și dumneavoastră ați argumentat că nu se face vânzarea deoarece nu se poate face și cesionarea.

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Exact, ele sunt în strânsă legătură! De fapt noi aici punem în discuție, punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești, potrivit căreia trebuie să răspundem la o solicitare. Despre asta este vorba, motivat și asta am făcut. Proiectul de hotărâre are anexă, un raport al unei comisii, care a analizat cererea din toate perspectivele indicate de instanță, în considerentele hotărârii despre care facem vorbire și am ajuns la această propunere, cu care am venit în față dumneavoastră.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Și intră în proprietate publică această piață, la un moment dat?

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Potrivit legislației în vigoare de la momentul respectiv și potrivit legislației în vigoare și de la acest moment dat, ne ducem la Codul Civil, deci, mergem pe legislația de la data la care s-a născut raportul juridic, orice construiesc pe domeniul public, aparține proprietății publice, inclusiv Legea 50 îmi spune același lucru.

/* f

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan          I J

Când expiră contractual acesta?                                           I

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridicțo^cnR^^z

Este încheiat pe 49 de ani, începând cu anul 2007, luna ianuarie.

Dl. Consilier Popescu Romeo

Deci, recomandarea comisiei care este?

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

De respingere a cererii! Prin acest proiect, se respinge cererea formulată de către operatorul economic cu care avem încheiat acel contract. Venim cu această propunere în fața dumneavoastră!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Eu tot nu m-am lămurit cum este cu hotărârea judecătorească! Să înțeleg că trebuie să dăm un răspuns, să respectăm hotărârea judecătorească, dar nu o respectăm sau ceva de genul ăsta?!

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Domnul Voinea, hotărârea judecătorească, și data trecută am avut oarecum aceeași discuție, în sensul în care s-a înțeles că instanța ne-ar obliga să emitem un astfel de acord. Dacă o citeam cu atenție vedeam că operatorul economic a solicitat instanței așa: obligarea la emiterea acordului și în subsidiar anularea Hotărârii de Consiliu, prin care hotărârea veche, despre aceea vorbim, prin care le-a mai fost o dată respinsă cererea, cu motivarea că, nu a fost motivată acea respingere. Adică, hotărârea de consiliu nu a fost motivată suficient. Deci, instanța le-a respins solicitarea, punctul, capătul 1 de cerere privind, obligarea la emiterea acordului, le-a respins acest capăt de cerere, s-a admis cel de al 2 lea capăt de cerere, privind anularea Hotărârii de Consiliu, cu consecința obligării le emiterea unui răspuns motivat în raport de legislație incidență de la data încheierii contractului de concesiune, respectiv, OUG 54/2006 care-mi reglementează regimul concesiunilor, Legea 213/1998 care-mi reglementează domeniul public al statului, Legea 50/1991 legea construcțiilor, cu luare în considerare a tuturor acestor aspecte. La acest moment proiectul are anexă, un raport detaliat, cu toate motivele pentru care cererea operatorului economic nu poate fi primită. Adică, am venit cu o motivare în plus față de ce am făcut data trecută. Cu o motivare care a avut în vedere, repet, considerentele reținute de către instanță. Adică, la ce anume trebuie să mă raportez, când analizez cererea pe care o depune operatorul.

Dl, Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Să facem o hotărâre mai bună care să nu mai fie respinsă în instanță.

Dna Roxana Cîrstea - Director Executiv Direcția Juridică

Instanțele de judecată au libertatea și știți foarte bine că practica nici măcar nu este unitară. Dacă vreți eu vă pot enumera spețe similare, în care instanțele au pronunțat hotărâri total contradictorii.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votăm punctul 8 suplimentar. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 9, “Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL inventarierii patrimoniului la 31.12.2019”. Propuneri, obiecțiuni?


Dl. Consilier Petrescu Cristian

Am analizat documentul și văd că sunt propuse spre casare bunuri de inventar de 297 mii lei, care se nu găsesc în societate. Adică nu se găsesc în societate și aprobăm inventarul cu lipsa acestor bunuri. Adică, pe de o parte ne-a dispărut cablul din pământ de o mie lei, pe de altă parte vrem să casăm bunuri de inventar de 297 mii lei. Se poate da o explicație pentru dispariția acestor bunuri?

D-na Roxana Bălăceanu - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație societatea AS3 Administrare Străzi S 3 SRL

în momentul în care am preluat firma, când mi s-a dat mandatul provizoriu, în decembrie, nu era nimeni care să îmi dea un proces verbal cu privire la materiale, stocul de produse de inventar care erau la momentul respectiv pe societate. Din ianuarie până în prezent am încercat să identific stocurile reale și să clarific un pic imaginea firmei. în momentul de față am schimbat și partea de contabilitate, ceea ce aveam în ianuarie nu era potrivit unei firme care se vrea transparentă și cu toate actele în regulă, și de o lună, aproape două luni, avem o directoare economică care a luat bucată cu bucată produsele care erau trecute în partea de contabilitate și ceea ce aveam în fapt. La 31.12.2019, teoretic, s-a făcut un inventar în care se regăseau foarte multe probleme. Nu se regăseau produse din ce aveam în gestiune. Atunci d-na director a preluat toată partea de documente și de produse și a constatat ce v-a adus la cunoștință.

D-na Roxana Cemica - Director Economic societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Dacă ați urmărit acea listă sunt foarte multe echipamente, ciocane, alte materiale care sunt folosite și care trebuiau casate sau unele dintre ele au fost casate eronat.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Sunt acolo niște consumabile.

D-na Roxana Cemica - Director Economic societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Asta vă spuneam. Au fost casate eronat.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Proiector led, ăla nu se uzează din 2018. A dispărut. Ați făcut o defalcare câte au dispărut prin furt? Ați făcut vreo investigație?

D-na Roxana Bălăceann - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Am făcut două plângeri la poliție, de anul trecut. S-au spart birourile companiei și au dispărut o dată laptopuri și o dată laptopuri și echipamente.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Am văzut că aveți separate flirturile, dar furturile sunt de zece ori mai mici decât......

DL Consilier Petrescu Cristian

Având în vedere suma, totuși, vorbim de 300 mii lei, s-a făcut recuperarea prejudiciului, civil sau penal? Plângere penală?


D-na Roxana Bălăceanu - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Plângere penală să fac eu? N-am de unde să știu că domnul respectiv a sustras bunurile respective din companie.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Dar să ne puneți pe noi să vă casăm 300 mii lei, puteți!

D-na Roxana Bălăceanu - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Eu vă aduc la cunoștință că acele bunuri nu există.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Și dacă nu există cine preia gestiunea nu trebuie să facă plângere, să vadă unde s-au dus bunurile? Adică furăm 300 de mii fără nicio problemă și nu facem nicio plângere, nimănui?

D-na Roxana Bălăceanu - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Să mă duc la poliție să fac o plângere împotriva cui?

Dl. Consilier Fătu Adrian

Faceți un audit și în urma auditului trageți o concluzie și puteți merge mai departe!

D-na Roxana Bălăceanu - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Cu cine să fac audit?

Dl. Consilier Fătu Adrian

Cu o firmă independentă.

D-na Roxana Bălăceanu - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Am cerut oferte unui număr de șaptesprezece firme de audit. Dintre cele șaptesprezece miau răspuns două și doar una a vrut să vină să facă auditul extern dar acel audit extern se bazează pe partea de situații contabile.

Dl. Consilier lacob Cezar

Deci noi acum ne asumăm dispariția unor bani din patrimonial primăriei, practic!

D-na Roxana Bălăceanu - Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Eu vă aduc la cunoștință că noi nu am găsit aceste bunuri în companie.

D-na Consilier Păunică Adriana


Ținând cont că a venit foarte târziu, pe suplimentare, ținând cont că ne-ați explicat la o parte dintre noi, în comisie, nu d-voastră ați venit, d-na președinte, ci doamnele care sunt de o lună și ceva, haideți să le analizăm pentru ședința următoare!


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

împotrivă 16 consilieri:_Vasiliu Mariana, Radu Constantin, Popescu Romeo, Voinea Inocențiu loan, Fătu Adrian, Tudorache Cristian, Tudorache Livia, lacob Cezar, Moldoveana Lucian - Ionel, Dumitru Constantin, Gutium Narcisa - Veronica, Mălureanu Liviu, Ene Stelian -Bogdan, Galbenu Mircea - Mihai, Petrescu Cristian, Enăchescu Marian - Daniel.

Restul consilierilor se abțin.

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Trecem la “întrebări, interpelări, informarea consilierilor”

Dl. Consilier Dobre Alexandru

Am o petiție nr. 4595696/25.06.2019 care nu a primit răspuns până în prezent.

Vă rog să vă interesați ce s-a întâmplat. Este vorba despre propuneri și solicitări, refaceri lucrări de modernizare pe domeniul public, împrejurul blocului. Să-i dați omului un răspuns!

Dl. Consilier Popescu Romeo

Aș vrea să știu cât au costat materialele pentru dezinfectarea străzilor, în perioada 15 martie până în prezent. Substanțele folosite pentru dezinfectare de către toate instituțiile sau firmele primăriei.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat. Domnul Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Aș vrea să știu care e situația cu bursele. Sunt întârzieri la plata lor? S-au plătit, nu s-au plătit?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a plătit o parte din ele.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Dacă pot să noteze rugămintea și să primesc răspuns în scris.

Tot pe partea de educație, a apărut în presă faptul că s-au făcut niștg zeh’zitii mult supraestimate.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

La grădinițe?

DI. Consilier Mălureanu Liviu

Da. Am cerut o situație, o factură, documente. Au răspuns cei la DGASPC^^tWtTau lucrat cu grădinițele, apreciez că mi-au răspuns, iar cei de la grădinițe n-au răspuns. Dacă se ajunge să se cumpere la de 3 - 4 ori prețul pieței, alimente din banii care sunt pentru copii.....Nu mai zic că e

ilegal. Nu știu, întreb. Dacă nu mi se dă răspuns, o să cred ce scrie în presă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat. O să primiți răspuns în scris.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

Apropo de răspunsuri, eu am solicitat de nenumărate ori și aș vrea să citească cineva procesele verbale din acest an și să-mi răspundă la ce am cerut eu în interpelări și întrebări. Nu am primit niciun răspuns deși, d-voastră, d-na Președinte, mi-ați spus că voi primi răspuns. Ca atare, vă rog, citiți procesele verbale, vedeți ce am solicitat și dați-mi răspuns! Chiar dacă au trecut cele 30 de zile, eu le mai aștept.

O a doua chestiune, e mai mult o informare, azi-noapte, nu știu exact unde dar o să aflu, o să primesc hărți militare, se pare, în harta militară respectivă spune că acolo ar fi fost Spitalul de ciumați făcut în 1796 și s-au găsit azi-noapte niște oseminte......cei de la IML spun că sunt oseminte

umane. S-ar putea să avem de-a face cu această situație undeva, înlr-0 zonă în care știu că noi vrem să construim. E o chestiune interesantă în Sectorul 3 că am descoperit ceva care contrazice așezământul care e consemnat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Declar închisă ședința. O zi bună în continuare!

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele consemnate de către președintele de ședință, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Aprobarea suplimentării ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.05.2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

V _

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

l/,

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

kZ

4

DOBRE ALEXANDRU

1/

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

V

7

ENE STELIAN-BOGDAN

17

8

FĂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

1/

10

GALBENU ANA-IULIA

A

A

H-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

a

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

_

A

--

13

HONȚARU VALERICA

/

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

11/

16

MARINESCU IONELA

1/

17

MĂLUREANU LIVIU

1/

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\/

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

V

23

POPESCU ROMEO

L/

24

RADU CONSTANTIN

Iz

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

IZ

28

VASILIU MARIANA

,Z

29

VĂDUVA IULIANA

/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

l/

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

1/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Aprobarea ordinii de zi, inclusiv suplimentarea, a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.05.2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

u

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

t/

8

FĂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

L/

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

// 1

12

GUTIUM NARCIS A-VERONICA

13

HONȚARU VALERIC A

■ z

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

1/

16

MARINESCU IONELA

1/

17

MÂLUREANU LFVIU

l/

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

\S

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

1/

22

PETRESCU ELENA

\j

23

POPESCU ROMEO

1/

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

1/

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

tz

27

TUDORACHE LIVIA

1/

28

VASILIU MARIANA

1/

29

VĂDUVA IULIANA

(Z

30

VOICU ALIN-IONUȚ

“1/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

\/

 • 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 08.05.2020Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

iZ

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

1/

5

DUMITRU CONSTANTIN

l/

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

l/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

1/

8

FĂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

IZ

10

GALBENU ANA-IULIA

AI

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

/fi.

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

H

zz

13

HONȚARU VALERICA

IZ

f

r/

14

IACOB CEZAR

4Z

15

MARINEAȚĂ MARCEL

\Z

16

MARINESCU IONELA

Z

17

MĂLUREANU LIVIU

IZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

17

19

PĂUNICĂ ADRIANA

IZ

20

PELINARU CORNEL

17

21

PETRESCU CRISTIAN

IZ

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

IZ

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

IZ

27

TUDORACHE LIVIA

17,

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

17

30

VOICU ALIN-IONUȚ

1/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AMENDAMENT

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

țy/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

l/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

tZ

4

DOBRE ALEXANDRU

1/

5

DUMITRU CONSTANTIN

IZ

6

ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

1/

8

FĂTU ADRIAN

v/

9

FLEANCU FLORIN

LZ'

10

GALBENU ANA-IULIA

_

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

A

12

GUTIUM NARCISA- VERONICA

rT

]/Q

13

HONȚARU VALERICA

iz

V

/

14

IACOB CEZAR

(Z

15

MARINEAȚĂ MARCEL

LZ

16

'MARINESCU IONELA

IZ

17

MĂLUREANU LIVIU

tz___

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

iz

19

PĂUNICĂ ADRIANA

LZ

20

PELINARU CORNEL

IZ

21

PETRESCU CRISTIAN

1/

22

PETRESCU ELENA

1/

23

POPESCU ROMEO

IZ

24

RADU CONSTANTIN

IZ

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

IZ

28

VASILIU MARIANA

IZ

29

VĂDUVA IULIANA

z

30

VOICU ALIN-IONUȚ

V

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

3*

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului, aprobate prin HCLS3 nr.43/26.02.2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  17

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  Z

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  vz

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  i/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  IZ

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  IZ

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  1/

  8

  FĂTU ADRIAN

  IZ

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  z r

  ZL

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  --

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  't

  fa

  13

  HONȚARU VALERICA

  r 1

  1

  14

  IACOB CEZAR

  1/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  (/

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \7

  20

  PELINARU CORNEL

  iz

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  U

  22

  PETRESCU ELENA

  iz

  23

  POPESCU ROMEO

  \Z

  24

  RADU CONSTANTIN

  1/

  25

  TUDOR ELENA

  (Z

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  L/

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  12

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  iz

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  \/

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS3 nr. 489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  y

  2

  BELU-S1MA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  iz

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  LZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  1/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  l/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \y

  8

  FĂTU ADRIAN

  -—

  z*—

  9

  FLEANCU FLORIN

  IZ

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  LZ

  13

  HONȚARU VALERICA

  lZ'

  14

  IACOB CEZAR

  IZ1

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  LZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  iz

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNI CĂ ADRIANA

  ““Î7

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  iz

  22

  PETRESCU ELENA

  u

  23

  POPESCU ROMEO

  iz

  24

  RADU CONSTANTIN

  i/

  25

  TUDOR ELENA

  tz

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

  IZ"

  27

  TUDORACHE LIVIA

  iz

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  1/

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, cu modificările ulterioare

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \7

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  IZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  1/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  --

  8

  FĂTU ADRIAN

  F

  9

  FLEANCU FLORIN

  7

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  (/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  i/

  14

  IACOB CEZAR

  tz

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  IZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  iz

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  iz

  20

  PELINARU CORNEL

  IZ

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  iZ

  22

  PETRESCU ELENA

  v/

  23

  POPESCU ROMEO

  (Z

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  IZ

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  LZ

  27

  TUDORACHE LIVIA

  tZ

  28

  VASILIU MARIANA

  IZ

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  tz

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  1

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr 3 a HCLS 3 nr. 74/ 30.03.2020 referitoare la salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  1/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  l/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  X

  9

  FLEANCU FLORIN

  [/■

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  _

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  X

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  X

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  X

  16

  MARINESCU IONELA

  X

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  iz

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  X

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  X 1

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  1/

  22

  PETRESCU ELENA

  tX

  23

  POPESCU ROMEO

  X

  24

  RADU CONSTANTIN

  \x

  25

  TUDOR ELENA

  \/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  X

  27

  TUDORACHE LIVIA

  X

  28

  VASILIU MARIANA

  X

  29

  VĂDUVA IULIANA

  cx

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  X

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  L/

VOTURI EXPRIMATE DE CONSILIERII LOCALI ȘEDINȚA ORDIN ARĂ -27 MAI 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea Mirai Instal Company SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  iZ

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  IZ

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  l/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  Lz

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  IZ

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  Iz

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  1/

  8

  FĂTU ADRIAN

  ~l7~

  9

  FLEANCU FLORIN

  1/

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  +

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  iZ

  13

  HONȚARU VALERICA

  1/

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  LZ

  16

  MARINESCU IONELA

  1/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  (/*

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  LZ

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  LZ

  20

  PELINARU CORNEL

  1/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  IZ

  22

  PETRESCU ELENA

  1/

  23

  POPESCU ROMEO

  iz

  24

  RADU CONSTANTIN

  IZ

  25

  TUDOR ELENA

  1/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  IZ

  27

  TUDORACHE LIVIA

  Iz

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  1/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 7. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  IZ

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  tz

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  iz

  16

  MARINESCU IONELA

  IZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  bZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  LZ

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  IZ

  20

  PELINARU CORNEL

  1/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  \/

  25

  TUDOR ELENA

  \z

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \7

  27

  TUDORACHE LIVIA

  LZ

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  *Z

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \Z

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  V

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 165776/20.08.2018, aferent implementării obiectivului de investiții „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

vZ

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

17

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

[/

4

DOBRE ALEXANDRU

x/

5

DUMITRU CONSTANTIN

l/'

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

17

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

7

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

1/

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

lZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

X

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

L/

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

Iz

19

PĂUNICĂ ADRIANA

1/

20

PELINARU CORNEL

Lz

21

PETRESCU CRISTIAN

IZ"

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

IZ

24

RADU CONSTANTIN

X/'

25

TUDOR ELENA

\S

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

iz

28

VASILIU MARIANA

Iz

29

VĂDUVA IULIANA

1/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

1/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

_X

o|

fo

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei referitoare Ia „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, aprobată prin HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  L

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \7

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \^/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  1/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  1/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  1/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  IZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  Uz

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  1/

  13

  HONȚARU VALERICA

  (Z

  14

  IACOB CEZAR

  IZ

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  tZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  IZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  iz

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  l/

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  IZ

  22

  PETRESCU ELENA

  Z

  23

  POPESCU ROMEO

  vz

  24

  RADU CONSTANTIN

  IZ

  25

  TUDOR ELENA

  \z

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  IZ

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \Z

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  IZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \7

  1

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  IZ

  10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea unor unități de învățământ din Sectorul 3


  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  l/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  lZ

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  lz

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  iZ

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  tZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  ^z

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  4-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  lz

  13

  HONȚARU VALERICA

  iz

  14

  IACOB CEZAR

  tZ

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  lZ

  16

  MARINESCU IONELA

  IZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  (Z

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  tz

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  iz

  20

  PELINARU CORNEL

  IZ

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  lZ

  22

  PETRESCU ELENA

  lz

  23

  POPESCU ROMEO

  IZ

  24

  RADU CONSTANTIN

  iz

  25

  TUDOR ELENA

  iz

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  IZ

  27

  TUDORACHE LIVIA

  LZ

  28

  VASILIU MARIANA

  IZ

  29

  VĂDUVA IULIANA

  IZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  1/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  LZ

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Accesibilitatea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady”

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ p  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  tZ

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANTELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  1/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  _

  9

  FLEANCU FLORIN

  ___1/

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  f

  Lzz

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  uz

  13

  HONȚARU VALERIC A

  l/

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  1/,

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  LZ

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \y

  20

  PELINARU CORNEL

  Lz

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  lZ

  22

  PETRESCU ELENA

  lZ

  23

  POPESCU ROMEO

  iZ

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  Lz

  27

  TUDORACHE LIVIA

  (X

  28

  VASILIU MARIANA

  tz

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \7

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  Z

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  1/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  IZ

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  O

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  IZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  IZ

  14

  IACOB CEZAR

  1Z

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  1/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  LZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  Xy''"

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  iz

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  IZ

  24

  RADU CONSTANTIN

  IZ

  25

  TUDOR ELENA

  iz

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  iz

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  LZ

  29

  VĂDUVA IULIANA

  IZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  iz

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  1

  \Z

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  85        \

  \ Jb 1

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții“Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  iZ

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  iZ

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  tZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  1/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  1/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  'iz

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  1/

  13

  HONȚARU VALERICA

  !/

  14

  IACOB CEZAR

  1/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  IZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  tz

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  Lx

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  vZ

  20

  PELINARU CORNEL

  iZ

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  LX

  22

  PETRESCU ELENA

  LX”

  23

  POPESCU ROMEO

  IZ

  24

  RADU CONSTANTIN

  lX'

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  LX

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

1/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

\/~

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

Z'

8

FĂTU ADRIAN

tz

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU AN A-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

l/

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

Z

13

HONȚARU VALERICA

LZ

14

IACOB CEZAR

Z

15

MARINEAȚÂ MARCEL            1

Z

16

MARINESCU IONELA

IZ

17

MĂLUREANU LIVIU

Z

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

IZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

Z

20

PELINARU CORNEL

z

21

PETRESCU CRISTIAN

IZ

22

PETRESCU ELENA

\Z

23

POPESCU ROMEO

Iz

24

RADU CONSTANTIN

Z

25

TUDOR ELENA

iz

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

LZ

27

TUDORACHE LIVIA

IZ

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

z

30

VOICU ALIN-IONUȚ

LZ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

LZ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului nr. 255337/19.11.2018 încheiat cu societatea Internet si Tehnologie S3 S.R.L. având ca obiect Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

Iz

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

1/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

tz

5

DUMITRU CONSTANTIN

IZ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

U

8

FĂTU ADRIAN

lZ

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

A-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

f

Iz

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

Iz

13

HONȚARU VALERICA

1/

14

IACOB CEZAR

LZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL             ~

cz

16

MARINESCU IONELA

Hz

17

MĂLUREANU LIVIU

IZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

LZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN               1

Z

22

PETRESCU ELENA

\S

23

POPESCU ROMEO

tz

24

RADU CONSTANTIN

4^/

25

TUDOR ELENA

Iz

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

Z

27

TUDORACHE LIVIA

iz

28

VASILIU MARIANA

\Z

29

VĂDUVA IULIANA

4/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

Iz

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Listei actualizate de priorități precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANLNr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

iy

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

i/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

tz

8

FÂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

vZ

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

iz

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

i/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

(y

16

MARINESCU IONELA

iz

17

MĂLUREANU LIVIU

|y

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

iz

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

IZ

21

PETRESCU CRISTIAN

Iz

22

PETRESCU ELENA

1/

23

POPESCU ROMEO

ly

24

RADU CONSTANTIN

ix

25

TUDOR ELENA

iz

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

ls

27

TUDORACHE LIVIA

1/

28

VASILIU MARIANA

\J

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

IX

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

1

-—

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al HCLS 3 nr. 92/31.01.2019 referitoare la reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, cu completările ulterioare

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  p/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  z

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  iZ

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  z

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  1/

  8

  FĂTU ADRIAN

  \7

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  4-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  1/

  13

  HONȚARU VALERICA

  1/

  14

  IACOB CEZAR

  1/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  1/

  16

  MARINESCU IONELA

  \Z

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  \/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  \/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \/

  22

  PETRESCU ELENA

  tz

  23

  POPESCU ROMEO

  IZ

  24

  RADU CONSTANTIN

  iZ

  25

  TUDOR ELENA

  t/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  ____IZ

  27

  TUDORACHE LIVIA

  Z

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  iZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  tZ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  18. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare a „Sistemelor de supraveghere și înregistrare audio-video (pentru 37 de autovehicule)”


  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  1/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  IZ

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  1/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  1/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  17

  8

  FĂTU ADRIAN

  LZ

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  17

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  t?

  14

  IACOB CEZAR

  1/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LI VIU

  i/

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  \/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  "V

  20

  PELINARU CORNEL

  k/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \/

  22

  PETRESCU ELENA

  k/

  23

  POPESCU ROMEO

  ___vț _

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  t/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  X

  27

  TUDORACHE LIVIA

  1/

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  »                                    a                 f
 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect Echipamente de management pentru server"

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  lZ

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  tZ

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  1/ '

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  1/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  iZ

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  1/

  8

  FĂTU ADRIAN

  1/

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  u

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  1/

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  1/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  tZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  IZ

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  \/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  1/

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  tZ

  22

  PETRESCU ELENA

  vZ

  23

  POPESCU ROMEO

  cz

  24

  RADU CONSTANTIN

  tZ

  25

  TUDOR ELENA

  iZ

  26

  TUDOR ACHE ANDREI-CRISTIAN

  Z

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  Iz

  29

  VĂDUVA IULIANA

  (z

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

 • 20. Proiect de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  1/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  t/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  iZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  IZ

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  Lz

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  1/

  8

  FĂTU ADRIAN

  tZ

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  4

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  l/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  1/

  14

  IACOB CEZAR

  u

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  iz

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  UZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  iz

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  IZ

  20

  PELINARU CORNEL

  17

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  lZ

  22

  PETRESCU ELENA

  1/

  23

  POPESCU ROMEO

  v/

  24

  RADU CONSTANTIN

  Iz

  25

  TUDOR ELENA

  iz

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  IZ'

  27

  TUDORACHE LIVIA

  Lx

  28

  VASILIU MARIANA

  iz

  29

  VĂDUVA IULIANA

  iz

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  l/

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  1/

I

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRLNr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

vz

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

12

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

17

4

DOBRE ALEXANDRU

1/

5

DUMITRU CONSTANTIN

kZ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

1/

8

FĂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

IZ

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

kZ

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

\Z

14

IACOB CEZAR

kZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

V/"

17

MĂLUREANU LIVIU

iZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

1/

19

PĂUNICĂ ADRIANA

vz

20

PELIN ARU CORNEL

U/

21

PETRESCU CRISTIAN

J

22

PETRESCU ELENA

IZ

23

POPESCU ROMEO

k? .

24

RADU CONSTANTIN

tZ

25

TUDOR ELENA

(/

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

iz

28

VASILIU MARIANA

iz

29

VĂDUVA IULIANA

IZ

30

VOICU ALIN-IONUȚ

tZ

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

lZ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 • 22. Proiect de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobată prin HCLS3 nr. 56/09.03.2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  1/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  iz

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  Iz

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  IZ

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  IZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  IZ

  9

  FLEANCU FLORIN

  tz-

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  z

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  t

  \^/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  VZ

  14

  IACOB CEZAR

  iz

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  Z

  16

  MARINESCU IONELA

  <Z

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  IZ

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  1/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  IZ

  22

  PETRESCU ELENA

  tZ

  23

  POPESCU ROMEO

  \^/

  24

  RADU CONSTANTIN

  tZ

  25

  TUDOR ELENA

  iz

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  IZ

  29

  VĂDUVA IULIANA

  IZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  \Z

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  l/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  lZ

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  tz

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  Iz

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  u

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  lZ

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  z

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  IZ

  13

  HONȚARU VALERICA

  kZ

  14

  IACOB CEZAR

  kZ

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  t/’

  16

  MARINESCU IONELA

  lZ

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  IZ

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  -\7~

  20

  PELINARU CORNEL

  1/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  1/

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  1/

  27

  TUDORACHE LIVIA

  ____5Z___

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  __IZ_

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \X

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  Z

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  i/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  tZ

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \7 ■

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  1/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  cz

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  L/

  8

  FĂTU ADRIAN

  Z

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  &

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  lZ

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  iZ

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  iZ

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \Z

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  iZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  lZ

  20

  PELINARU CORNEL

  iz

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  t/

  23

  POPESCU ROMEO

  \7

  24

  RADU CONSTANTIN

  \y

  25

  TUDOR ELENA

  v/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  z

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  /

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

  25. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a Acordului cadru având ca obiect „Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații străzi”


  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  ț/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  1/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  [x

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  LX

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  \S

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  țy/

  14

  IACOB CEZAR

  Y/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  l/'

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  LZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  \^/

  24

  RADU CONSTANTIN

  YX

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  LX

  27

  TUDORACHE LIVIA

  ^X

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  YX

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  L/

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare cilindru vibrocompactor și finisor asfalt”

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

IZ

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

UZ

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

lZ

7

ENE STELIAN-BOGDAN

IZ

8

FĂTU ADRIAN

\y

9

FLEANCU FLORIN

1/

10

GALBENU ANA-IULIA

4

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCIS A-VERONICA

X

13

HONȚARU VALERICA

X

14

IACOB CEZAR

\/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

X

17

MĂLUREANU LTVTU

iZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

\7

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\^/

20

PELINARU CORNEL

1/

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

V

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

lZ

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

X

28

VASILIU MARIANA

—x—

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

vZ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

x

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

t/

4

DOBRE ALEXANDRU

LX

5

DUMITRU CONSTANTIN

iX

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

x/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

LZ

8

FĂTU ADRIAN

LX

9

FLEANCU FLORIN

1/

10

GALBENU ANA-IULIA

4

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

tx

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

6/

13

HONȚARU VALERICA

iZ

14

IACOB CEZAR

1/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

tz

16

MARINESCU IONELA

1/

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

Lx

19

PĂUNICĂ ADRIANA

1/

20

PELINARU CORNEL

IZ

21

PETRESCU CRISTIAN

f——

-----a

22

PETRESCU ELENA

LX

23

POPESCU ROMEO

1/

24

RADU CONSTANTIN

iz

25

TUDOR ELENA

vZ

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

tz

27

TUDORACHE LIVIA

tz

28

VASILIU MARIANA

1/

29

VĂDUVA IULIANA

1/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

1/

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Lx

PREȘEDINTE MȘEDJNȚĂ28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2019


Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

\y

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

tz

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

\y

5

DUMITRU CONSTANTIN

lZ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

lZ

7

ENE STELIAN-BOGDAN

LZ

8

FĂTU ADRIAN

IZ

9

FLEANCU FLORIN

\^/

10

GALBENU ANA-IULIA

4

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

vz

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IZ

13

HONȚARU VALERICA

vZ

14

IACOB CEZAR

iZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

1/

17

MĂLUREANU LIVIU

lZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

IX

19

PĂUNI CĂ ADRIANA

lZ

20

PELINARU CORNEL

\X

21

PETRESCU CRISTIAN

*- -

■.....

22

PETRESCU ELENA

k/

23

POPESCU ROMEO

iZ

24

RADU CONSTANTIN

țy/

25

TUDOR ELENA

1/

26

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

■ IZ

27

TUDORACHE LIVIA

LZ

28

VASILIU MARIANA

lZ

29

VĂDUVA IULIAN A

iz

30

VOICU ALIN-IONUȚ

LZ^

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr.22/10.02.2020, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

y

4

DOBRE ALEXANDRU

\/

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

z

9

FLEANCU FLORIN

IZ

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHA1

y

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

\y

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚÂ MARCEL

z

16

MARINESCU IONELA

Z

17

MĂLUREANU LIVIU

\y

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

iz

19

PĂUNICĂ ADRIANA

y

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

tZ

24

RADU CONSTANTIN

Z

25

TUDOR ELENA

iZ

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

z

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

—y

29

VĂDUVA IULIANA

Z

30

VOICU ALINTONUȚ

\/

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

--------.--—

\y

30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Nr. ort.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

xS

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

iZ

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

17

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

IZ

8

FĂTU ADRIAN

z

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

1/

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IZ

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

IZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

z

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

19

PÂUNICĂ ADRIANA

1/

20

PELINARU CORNEL

vx

21

PETRESCU CRISTIAN

1 -

22

PETRESCU ELENA

cz

23

POPESCU ROMEO

z

24

RADU CONSTANTIN

Z

25

TUDOR ELENA

£Z

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

<z

27

TUDORACHE LIVIA

1/

28

VASILIU MARIANA

z

29

VĂDUVA IULIANA

1/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

__iZ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

iz

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

Z

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

1Z

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

iz

4

DOBRE ALEXANDRU

iz

5

DUMITRU CONSTANTIN

(z

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

ts

7

ENE STELIAN-BOGDAN

iy _

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

iz

10

GALBENU ANA-IULIA

_4_

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

Iz

13

HONȚARU VALERIC A

z

14

IACOB CEZAR

1/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

\/

16

MARINESCU IONELA

IZ

17

MĂLUREANU LIVIU

t/

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

IZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

1/

21

PETRESCU CRISTIAN

(Z

22

PETRESCU ELENA

IZ

23

POPESCU ROMEO

LZ

24

RADU CONSTANTIN

iz

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

iZ

27

TUDORACHE LIVIA

lZ

28

VASILIU MARIANA

lZ

29

VĂDUVA IULIANA

lZ

30

VOICU ALIN-IONUȚ

1/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

LZ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”


Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

uZ

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

\>

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

A,

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCIS A-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

___\X,

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

1/

23

POPESCU ROMEO

IZ

24

RADU CONSTANTIN

iZ

25

TUDOR ELENA

iz

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

1/

27

TUDORACHE LIVIA

Iz

28

VASILIU MARIANA

v/

29

VĂDUVA IULIANA

L/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

1/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

\/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Nr. ort.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

1/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

1/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

t/

4

DOBRE ALEXANDRU

l/

5

DUMITRU CONSTANTIN

IZ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

vZ

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

b/

10

GALBENU ANA-IULIA

4-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

1/

13

HONȚARU VALERICA

LZ

14

IACOB CEZAR

iZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

IZ

17

MĂLUREANU LIVIU

LZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

IZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

Lx'

21

PETRESCU CRISTIAN

c/

22

PETRESCU ELENA

1/

23

POPESCU ROMEO

iZ

24

RADU CONSTANTIN

Z

25

TUDOR ELENA

iz

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

ii/

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

\/

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3


Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

tZ

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

Z

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

1/

5

DUMITRU CONSTANTIN

l/

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

VZ

8

FĂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

Y'

10

GALBENU ANA-IULIA

ir

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

cz

13

HONȚARU VALERICA

IZ

14

IACOB CEZAR

l/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

IZ

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

tZ

19

PĂUNICÂ ADRIANA

iZ

20

PELINARU CORNEL

IZ

21

PETRESCU CRISTIAN

IZ

22

PETRESCU ELENA

IZ

23

POPESCU ROMEO

IZ

24

RADU CONSTANTIN

1/

25

TUDOR ELENA

Iz

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

1/

28

VASILIU MARIANA

l/z

29

VĂDUVA IULIANA

tZ

30

VOICU ALIN-IONUȚ

_

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

vZ

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

LZ

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

u

4

DOBRE ALEXANDRU

iz

5

DUMITRU CONSTANTIN

LZ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

IZ

8

FĂTU ADRIAN

IZ

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

IZ

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

IZ

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IZ

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

iz

15

MARINEAȚĂ MARCEL

1/

16

MARINESCU IONELA

1/

17

MĂLUREANU LIVIU

z

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

1/

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

V

23

POPESCU ROMEO

1/

24

RADU CONSTANTIN

1/

25

TUDOR ELENA

z

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

17

27

TUDORACHE LIVIA

l/

28

VASILIU MARIANA

1/

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

_

/

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

IX

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

X

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

X

4

DOBRE ALEXANDRU

X

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

X

7

ENE STELIAN-BOGDAN

XX-

8

FĂTU ADRIAN

X

9

FLEANCU FLORIN

X

10

GALBENU ANA-IULIA

\/

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

17

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

\7

13

HONȚARU VALERICA

X

14

IACOB CEZAR

X

15

MARINEAȚĂ MARCEL

V

16

MARINESCU IONELA

V

17

MĂLUREANU LIVIU

\x

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

X

19

PĂUNICĂ ADRIANA

X

20

PELINARU CORNEL

X

21

PETRESCU CRISTIAN

X

22

PETRESCU ELENA

X

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

lX

25

TUDOR ELENA

~\7~

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

X

27

TUDORACHE LIVIA

tx

28

VASILIU MARIANA

__lz_

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

X

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

(ff

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap


Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

IZ

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

lZ

4

DOBRE ALEXANDRU

iZ

5

DUMITRU CONSTANTIN

1/

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

1/

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

L/"

10

GALBENU ANA-IULIA

4-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

iZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

vZ

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

iZ

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

IZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

vz

20

PELINARU CORNEL

iZ

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

1/

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

_

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

\/

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

\/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

----[7^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 • 38. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația nHelp Autism”, în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  ^X

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  IX

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  u/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  tz

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  Z

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  iZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  4-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  <■— -

  f ■

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  ^X

  13

  HONȚARU VALERICA

  z

  14

  IACOB CEZAR

  iZ

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \/

  16

  MARINESCU IONELA

  z

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  z

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  z

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  z

  22

  PETRESCU ELENA

  z

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  z

  25

  TUDOR ELENA

  z

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  z

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  ZiW;

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  X

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU,

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  c/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  IX

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  z

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  z

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  7

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  i/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  1/

  13

  HONȚARU VALER1CA

  z

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  L/

  16

  MARINESCU IONELA

  z

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  z

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  {/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \7~

  20

  PELINARU CORNEL

  i/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  Z

  24

  RADU CONSTANTIN

  1/

  25

  TUDOR ELENA

  17

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  Z

  27

  TUDORACHE LIVIA

  1/

  28

  VASILIU MARIANA

  7

  29

  VĂDUVA IULIANA

  7

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  7

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  cx

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  L/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  tz

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  i/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  L/X

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FÂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  (Z

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  IZ

  16

  MARINESCU IONELA

  kz

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \y

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  L/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  tZ

  27

  TUDORACHE LIVIA

  iZ

  28

  VASILIU MARIANA

  LZ

  29

  VĂDUVA IULIANA

  IZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  ___LZ

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  Z

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  lZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  tZ

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  lZ

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  lZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  IZ

  9

  FLEANCU FLORIN

  lZ

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  p-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  iZ

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  IZ

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  x/

  16

  MARINESCU IONELA

  tz

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  IZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  IX

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  (y/

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  IZ

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  l/

  24

  RADU CONSTANTIN

  iz

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  IZ

  27

  TUDORACHE LIVIA

  z

  28

  VASILIU MARIANA

  Z

  29

  VĂDUVA IULIANA

  iZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

  Nr. ort.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  tZ

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  IZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  Iz

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  L/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  LZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  IZ

  9

  FLEANCU FLORIN

  IZ

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  __

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  l/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  1/

  13

  HONTARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  Iz

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  1/

  16

  MARINESCU IONELA

  tX

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  1/

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  t/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  kZ

  20

  PELINARU CORNEL

  IZ

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  l/

  22

  PETRESCU ELENA

  1/

  23

  POPESCU ROMEO

  z"

  24

  RADU CONSTANTIN

  iz

  25

  TUDOR ELENA

  Iz

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  iz

  27

  TUDORACHE LIVIA

  lZ

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  CZ

  /

  _______/.-.-ftZ /

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  1 ni

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  ----

  1 ~

  43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020


  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  L/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  U/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  Z

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  țy__

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  1/

  9

  FLEANCU FLORIN

  tA

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  1/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  (/

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  1/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  1/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  \y

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  v/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \^/

  22

  PETRESCU ELENA

  \y

  23

  POPESCU ROMEO

  X/

  24

  RADU CONSTANTIN

  \/

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \y

  28

  VASILIU MARIANA

  y

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  _

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  y/VOTURI EXPRIMATE DE CONSILIERII LOCALI ȘEDINȚA ORDINARA - ZI MAI 2020

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELEN A-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  L/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  iZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  Uz

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  IZ

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  Iz

  8

  FĂTU ADRIAN

  lZ

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \7

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  \7

  14

  IACOB CEZAR

  M

  15

  MAR1NEATĂ MARCEL

  LZ

  16

  MARINESCU IONELA

  1/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  rz

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  iz

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  CZ

  20

  PELINARU CORNEL

  1/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  iz

  22

  PETRESCU ELENA

  ____12___

  23

  POPESCU ROMEO

  \/

  24

  RADU CONSTANTIN

  L/

  25

  TUDOR ELENA

  \7

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  7

  29

  VĂDUVA IULIAN A

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \Z

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 45. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului - Administrator 1 - al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  IX

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \y

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  X

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  X

  8

  FĂTU ADRIAN

  vz

  9

  FLEANCU FLORIN

  tx

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  X

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  \X

  14

  IACOB CEZAR

  \/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  IZ

  16

  MARINESCU IONELA

  _X

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  X

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  \Z

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  X

  20

  PELINARU CORNEL

  l/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  v/

  22

  PETRESCU ELENA

  \/

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  iZ

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  X

  27

  TUDORACHE LIVIA

  z

  28

  VASILIU MARIANA

  X

  29

  VĂDUVA IULIANA

  X

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  X

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  ___IZ___

 • 46. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

  Nr. ort.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  Z

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  Z

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \7

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  U

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  vZ

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  IZ

  8

  FĂTU ADRIAN

  z

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  __JL__

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  z

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  \^/

  13

  HONȚARU VALERICA

  \Z

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \z

  16

  MARINESCU IONELA

  t/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  \/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  VZ

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  \/

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  \/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  \s

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  lZ

  47. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului - Administrator 4 și alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL


  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  -

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  1/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  z

  Iz

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  iz

  9

  FLEANCU FLORIN

  LZ

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  4-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  LZ

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \Z

  16

  MARINESCU IONELA

  iz

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  IZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  tz

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  IZ

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  L/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  1/

  27

  TUDORACHE LIVIA

  lZ

  28

  VASILIU MARIANA

  IZ

  29

  VĂDUVA IUL IAN A

  IZ

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  i/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
48. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului - Administrator 3 și alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Nr. ort.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

vz

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

tz

5

DUMITRU CONSTANTIN

\J

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

L_-

8

FĂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

----

*—

’ -

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

1

iz

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

iz

13

HONȚARU VALERIC A

vZ

14

IACOB CEZAR

IZ"

15

MARINEATĂ MARCEL

vZ

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

tZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

Iz

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\y

20

PELINARU CORNEL

x/

21

PETRESCU CRISTIAN

___Zz

22

PETRESCU ELENA

Z

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

iz

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

vZ

27

TUDORACHE LIVIA

\/

28

VASILIU MARIANA

Z

29

VĂDUVA IULIANA

tz

30

VOICU ALIN-IONUT 3

\/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

L/

Sl. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3”

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

IZ

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

IZ

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

l/

4

DOBRE ALEXANDRU

z

5

DUMITRU CONSTANTIN

tz

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

(Z

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

tz

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

Ă-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

IZ

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IZ

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

iZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

(Z

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

\/

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

1/

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\s

20

PELINARU CORNEL

iz

21

PETRESCU CRISTIAN

\Z

22

PETRESCU ELENA

Z

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

tZ

25

TUDOR ELENA

iZ

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

Z

27

TUDORACHE LIVIA

_V

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

IZ

30

VOICU ALIN-IONUȚ

IZ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

S2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

17

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

iz

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

i/

4

DOBRE ALEXANDRU

.____________

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

\^/

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

_£_

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

iZ

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

\s

13

HONȚARU VALERICA

tZ

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

vZ

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

\/

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

\S

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

IZ

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

a/

24

RADU CONSTANTIN

k7

25

TUDOR ELENA

\7

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

iZ

29

VĂDUVA IULIANA

\Z

30

VOICU ALIN-IONUȚ

iZ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

J                                               5                      9S3. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect “Reparații sistem de iluminat Parc Pantelimon (inclusiv întocmire documentație tehnico- economică) ”Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

Z

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

Z

4

DOBRE ALEXANDRU

IZ

5

DUMITRU CONSTANTIN

IZ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

iZ

7

ENE STELIAN-BOGDAN

IZ

8

FĂTU ADRIAN

LZ

9

FLEANCU FLORIN

IZ

10

GALBENU ANA-IULIA

3-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

(Z

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IZ

13

HONȚARU VALERICA

\-/

14

IACOB CEZAR

z

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

Z

17

MĂLUREANU LIVIU

Z

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

UZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

z

21

PETRESCU CRISTIAN

Z

22

PETRESCU ELENA

z

23

POPESCU ROMEO

z

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

\y

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

vz

27

TUDORACHE LIVIA

lZ

28

VASILIU MARIANA

z

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

z

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

v/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S4. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a contractului ce are ca obiect „Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate fizică din unitățile de învatamant și clădirile administrate de Primăria Sectorul 3”


Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

(Z

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

t/

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

IZ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

lZ

8

FĂTU ADRIAN

LZ

9

FLEANCU FLORIN

\z

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

K^Z

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

z

13

HONȚARU VALERICA

\7

14

IACOB CEZAR

lZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

Z

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

lZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\/

20

PELINARU CORNEL

z

21

PETRESCU CRISTIAN

tZ

22

PETRESCU ELENA

1/

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

IZ

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

vZ

27

TUDORACHE LIVIA

L/

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

z

30

VOICU ALIN-IONUȚ

iX

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1Z.S5. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a contractului ce are ca obiect “Furnizare, montaj si punere in funcțiune a unor sisteme de măsurare a temperaturii umane la clădirile administrate de Primăria Sectorului 3(unități de învățământ și clădiri administrative)“_______________________________________________

Nr. ort.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

1/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

(Z

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

tz

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

\/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

Y

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCIS A-VERONICA

iZ

13

HONȚARU VALERICA

lZ

14

IACOB CEZAR

—IZ—

15

MARINEAȚĂ MARCEL

\z

16

MARINESCU IONELA

v .

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

lZ

19

PĂUNICĂ ADRIANA

IZ

20

PELINARU CORNEL

IZ

21

PETRESCU CRISTIAN

tz

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

iZ

24

RADU CONSTANTIN

iZ

25

TUDOR ELENA

tZ

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

1/

28

VASILIU MARIANA

tZ

29

VĂDUVA IULIANA

V/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

X

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

vZ i

S6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/ 01.08.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fostă nr. 196)”

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

(/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

2

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

l/

6

ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

___LZ___

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

Z

12

GUTIUM NARCIS A-VERONICA

IZ

13

HONȚARU VALERICA

\Z

14

IACOB CEZAR

____12___

15

MARINEAȚĂ MARCEL

vZ

16

MARINESCU IONELA

iZ

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

i2

19

PĂUNICĂ ADRIANA

LX

20

PELINARU CORNEL

kZ

21

PETRESCU CRISTIAN

iz

22

PETRESCU ELENA

Lx

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

tz

27

TUDORACHE LIVIA

lZ

28

VASILIU MARIANA

\y

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

—Iz--_

XX-Q^,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
S8. Proiect de hotărâre privind cererea concesionarului Simex S.A. de eliberare a unui acord în vederea vânzării pieței agroalimentare edificate pe terenul concesionat situat în str. Traian Popovici nr.87A, Sector 3, București

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

£

z

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

L

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

s

5

DUMITRU CONSTANTIN

\/

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

\/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

xf

8

FĂTU ADRIAN

1/

9

FLEANCU FLORIN

L*Z

10

GALBENU ANA-IULIA

-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

//

13

HONȚARU VALERICA

tz

14

IACOB CEZAR

tZ

15

MARINEAȚĂ MARCEL

iZ

16

MARINESCU IONELA

iZ

17

MĂLUREANU LIVIU

iZ

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

IZ^

19

PĂUNICĂ ADRIANA

~ț7~~

20

PELINARU CORNEL

i/

21

PETRESCU CRISTIAN

i

z

22

PETRESCU ELENA

IZ

23

POPESCU ROMEO

IZ

24

RADU CONSTANTIN

V-___

25

TUDOR ELENA

/

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

L__

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

1/

29

VĂDUVA IULIANA

i

z

30

VOICU ALIN-IONUȚ

IZ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

(Z